Poglavlje 75

Sve će biti ispunjeno čim Moje reči budu izgovorene, bez trunke odstupanja. Ubuduće, sve skrivene tajne neće uopšte biti nejasne ili sakrivene i biće otkrivene vama, Mojim voljenim sinovima. Učiniću da vidiš još veće znake i čuda u Meni i još veće tajne. Te stvari će vas sigurno zapanjiti i omogućiti vam da Me bolje razumete, Mene, svemogućeg Boga kao i da više cenite Moju mudrost u njima. Danas se suočavate licem u lice sa jednim istinitim Bogom koga ljudi nisu videli od stvaranja i Ja ni po čemu nisam poseban. Jedem, živim, govorim i smejem se sa vama i uvek živim u vama, a u isto vreme se krećem među vama. Za one koji ne veruju ili imaju sopstvene teške predstave, to je kamen spoticanja. To je Moja mudrost. Otkriću takođe nekim ljudima stvari koje Moja normalna ljudskost ne poznaje, ali to ne znači da Ja nisam Sȃm Bog. Naprotiv, to je dovoljno da se dokaže da sam Ja svemogući Bog. Za ljude koji veruju, to pitanje ima odlučujući efekat i samo zbog toga oni su stoprocentno sigurni u Mene. Nemojte previše da brinete. Otkrivaću vam stvari jednu po jednu.

Za vas, Ja sam otvoren i nisam sakriven. Međutim, za nevernike – one koji su pokvareni, koje je u određenoj meri iskvario Sotona – ostaću skriven. Međutim, kada sam ranije govorio o tome da ću se otkriti svim narodima, mislio sam na Moju pravednost, sud i veličanstvo, da bi znali iz ishoda koji ih zadesi da sam Ja zadužen za vaseljenu i sva stvorenja. Postupajte hrabro! Glavu gore, nemojte da se plašite: Ja, vaš Otac, ovde sam da vas podržim i nećete patiti. Sve dok Mi se često molite i preklinjete Me, darivaću vam svu veru. Oni na vlasti mogu spolja da izgledaju zlobno, ali ne bojte se, to je zato što vi imate slabu veru. Dokle god vaša vera bude jačala, ništa neće biti preteško. Radujte se i skačite od radosti koliko vam srce želi! Sve vam je pod nogama i u Mom domašaju. Zar ostvarenje ili uništenje ne zavisi od samo jedne Moje reči?

Sve one koje danas koristim sam odavno odobrio upravo Ja, jednog po jednog. Odnosno, ti ljudi u grupi prvorođenih sinova već su određeni, a određeni su još otkako sam Ja stvorio svet. To niko ne može da promeni i svi moraju biti pod Mojom komandom. Nijedan čovek to ne može, to sam sve Ja uredio. Uz Mene, sve će biti sigurno i bezbedno. Sa Mnom, sve će biti urađeno valjano i kako treba, bez i trunke napora. Ja izgovorim i biva uspostavljeno. Ja izgovorim i biva završeno. Sa previranjima na međunarodnom planu, zašto niste požurili da počnete sa vašom obukom? Do kada ćete čekati? Da li ćete čekati da stranci nagrnu u Kinu da se sretnu sa vama? Možda ste ranije bili pomalo spori, ali ne možete da nastavite da ugađate sebi! Sinovi Moji! Imajte obzira prema Mojim mukotrpnim namerama! Oni koji Mi se češće približe dobiće sve. Zar nemate poverenja u Mene?

Brzina kojom se Moje delo ostvaruje je bljesak munje, ali sigurno ne tutnji kao grom. Da li shvataš pravo značenje tih reči? Morate da budete u stanju da budete u boljoj koordinaciji sa Mnom i budete obzirni prema Mojim namerama. Želite da dobijete blagoslove, ali ujedno strahujete od patnje. Zar tu ne leži vaša ambivalentnost? Slušaj Me! Ako neko želi da dobije blagoslove danas, ali ne želi da za to podnese bilo kakvu žrtvu, onda će ga zadesiti samo kazna i Moj sud. Međutim, oni koji podnesu sve žrtve uživaće mir po svim pitanjima i imati svega u izobilju i sve što dobiju biće Moji blagoslovi. Ono što je hitno potrebno danas je vaša vera i da vi platite cenu. Nemojte pogrešno tumačiti Moje namere. Sve će se desiti i videćete to sopstvenim očima i lično doživeti. Sa Mnom nema nijedne neistinite reči ili laži. Sve što kažem je potpuno istinito i ne nedostaje mu mudrosti. Nemojte da dopola verujete a dopola sumnjate. Ja sam taj koji ostvaruje sve među vama i takođe sam taj koji sudi i izdvaja one koji čine zlo. Volim vas i činim vas savršenima. Za njih sam, međutim, potpuna suprotnost – mržnja i uništenje, ne ostavljam nikakav manevarski prostor i ne ostavljam nikakav trag. Moje obilje svojstveno je svim Mojim rečima i postupcima. Da li ste ih proučili deo po deo? Neke reči sam mnogo puta izgovorio, zašto onda ne razumete njihovo značenje? Pošto pročitate Moje reči, da li će sve biti kao što bi trebalo da bude? Da li se onda sve ostvaruje? Nemate nikakvu nameru da budete obzirni prema Mom srcu. Zašto kažem da sam Ja svemudri, jedini istiniti Bog sa punim autoritetom, koji ispituje same dubine ljudskog srca? Zar još uvek ne razumeš značenje tih reči? Da li si zapamtio svaku reč koju sam naglasio? Da li su one postale principi po kojima postupaš?

Stojim iznad svega, posmatrajući celu vaseljenu. Pokazaću Moju veliku moć i svu Moju mudrost svakoj naciji i narodu. Nemojte samo da činite sve što možete u tragaući za zadovoljstvima u ovom trenutku. Kada se sve nacije sveta ujedine, šta neće biti vaše? Ipak, neću vas sada ostaviti potrebite, niti ću dozvoliti da patite. Verujte da sam Ja svemogući Bog! Sve će biti ostvareno i postati sve bolje i bolje! Sinovi Moji prvorođeni! Dobićete sve blagoslove! Beskrajno ćete ih uživati, neiscrpne, bogate, obilne i celovite!

Prethodno: Poglavlje 74

Sledeće: Poglavlje 76

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera