Poglavlje 76

Sve Moje izjave izraz su Moje volje. Ko može imati obzira prema bremenu koje nosim? Ko može razumeti Moju nameru? Jeste li razmotrili svako od pitanja koja sam vam postavio? Kakav nemar! Kako se usuđujete da ometate Moje planove? Zaista ste raspušteni! Ako se ovakav rad zlih duhova nastavi, strmoglaviću ih smesta u bezdan! Odavno već jasno uviđam različita nedela zlih duhova. Isto tako sam prozreo i ljude koje zli duhovi koriste (one sa zlim namerama, one koji žude za telesnim uživanjima ili za bogatstvom, one koji uzdižu sebe, koji ometaju rad crkve, itd.). Nemojte misliti da je sve svršeno kada zli duhovi budu isterani. Čuj šta ću ti reći! Od sad pa nadalje, odbacivaću ove ljude jednog po jednog, da ih nikada više ne upotrebim! Drugim rečima, neću upotrebiti nijednog od onih koje su iskvarili zli dusi, već ću ih izgnati! Nemoj misliti da sam bezosećajan! Znaj ovo! Ja sam sveti Bog, i neću boraviti u prljavom hramu! Koristim samo poštene i mudre ljude koji su Mi potpuno odani i koji mogu imati obzira prema Mom bremenu. Ovo je zato što sam te ljude Ja predodredio, i nikakvi zli dusi ne deluju na njih. Neka jedna stvar bude jasna: od sad pa nadalje, svi oni na koje ne deluje Sveti Duh biće pod uticajem zlih duhova. Ponoviću: ne želim kraj sebe nijednu osobu na koju deluju zli dusi. Takvi će, zajedno sa svojim telima, biti bačeni u Ad!

Moji zahtevi prema vama u prošlosti nisu bili toliko strogi, i zato ste bili neobuzdani kada je reč o putenom. Od danas pa nadalje neću dozvoljavati da se i dalje tako ponašate. Ako se ne ogledam u vašim rečima i postupcima na svaki način, ili ako oni imalo odudaraju od Mog obličja, budite sigurni da vam neću olako progledati kroz prste. U suprotnom biste se samo kliberili i zavitlavali, smejali se kao ludi, kao pušteni s lanca. Kada učiniš nešto pogrešno, ne osećaš li da sam te napustio? Budući da to već znaš, zašto si i dalje neobuzdan? Čekaš li na dodir Moje ruke koja sudi? Od danas ću smesta kažnjavati svakoga ko makar i na tren odstupi od Moje namere. Ako sedite zajedno i tračarite, napustiću te. Nemoj da govoriš ukoliko nepružaš duhovno snabdevanje. Ovo ne govorim da bih vas sputavao, već hoću da kažem da ću nastaviti da radim shodno Mom planu, budući da je Moj rad napredovao do tačke na kojoj je sada. Ako se okupljate da biste razgovarali o duhovnim stvarima u životu, svakako ću biti s vama. Ni prema kome od vas neću se ophoditi nepravedno. Ako otvoriš usta, podariću ti odgovarajuće reči. Moje srce morate ceniti na osnovu Mojih reči. Ne kažem da treba da se pretvarate da ste nemi, niti da se upuštate u neobavezne razgovore.

Zašto stalno ponavljam da nije mnogo vremena preostalo, i da se Moj dan ne sme odlagati? Jeste li pažljivo promislili o ovome? Da li uistinu razumete značenje Mojih reči? Reč je o tome da radim još otkako sam progovorio. Svako od vas bio je predmet Mog dela. Ne bilo koja određena osoba; štaviše, ne bilo ko drugi. Vas samo brine to što ne uživate u blagoslovima, a ne razmišljate o svojim životima. Kako ste samo budalasti! Kako ste jadni! Nemate nimalo obzira prema Mom bremenu!

Svi Moji mukotrpni napori i cena koju sam platio bili su za vaše dobro. Ako nemate obzira prema Mom bremenu, znači da niste ispunili ono što od vas očekujem. Sve nacije čekaju da upravljate njima, i svi narodi čekaju da njima vladate. Sve sam preneo u vaše ruke. Sada su oni na vlasti počeli da je se odriču i da padaju, i samo čekaju da ih stigne Moj sud. Dobro pogledajte! Svet je sada u rasulu, a Moje je carstvo uspešno izgrađeno. Moji sinovi su se pojavili, i Moji prvorođeni sinovi vladaju sa Mnom kao kraljevi, gospodareći različitim nacijama i narodima. Nemojte pomisliti da je ovo nešto nejasno; reč je o prostoj istini. Nije li tako? Čim Mi se pomolite i zamolite Me, odmah ću preduzeti korake i kazniti one koji vas progone, obračunati se sa onima koji vas ometaju, uništiti one koje mrzite i upravljati onim ljudima, događajima i stvarima koji vam služe. Rekao sam to mnogo puta: neću doneti spasenje nikome ko obavlja službu za Hrista (drugim rečima, nikome ko obavlja službu za Moga Sina). To što obavljaju službu za Mog Sina ne znači da su dobri ljudi; to je u celosti posledica Moje velike moći i čudesnih dela. Ne pripisujte preveliki značaj čoveku. Takvi ljudi zacelo ne poseduju delo Svetog Duha, i uopšte ne razumeju duhovne stvari. Kada završim s njima oni neće biti od bilo kakve koristi. Zapamtite ovo! Ovo je Moja potvrda vama. Ne posežite za svim i svačim oko sebe, razumete li?

Ljudi je sve manje i manje, ali su članovi sve više oplemenjeni. Ovo je Moje delo, Moj plan upravljanja, kao i Moja mudrost i Moja svemoć. To je usklađenost Moje normalne ljudskosti i Mog potpunog božanstva. Da li ovo jasno vidite? Razumete li zaista ovu stvar? Jedno po jedno, kroz Moje božanstvo ostvariću sve što sam rekao sa stanovišta Svoje normalne ljudskosti. Upravo zato i ponavljam da će se ono što kažem neizostavno dogoditi; sve će zapravo biti vrlo jasno i očigledno. Sve što kažem ispuniće se, svakako ne na nemaran način. Ja ne govorim prazne reči i ne pravim greške. Svakome ko se usudi da meri Mene biće suđeno, i sigurno neće moći da izbegne dlan Moje ruke. Čim moje reči budu izgovorene, ko će se usuditi da im se usprotivi? Ko će se usuditi da Me zamajava ili da bilo šta prikriva od Mene? Već sam to rekao: Ja sam mudri Bog. Svoju normalnu ljudskost koristim da razotkrijem sve ljude i sotonsko ponašanje, da raskrinkam one sa pogrešnim namerama, one koji se na jedan način ponašaju pred drugima, a na drugi iza njihovih leđa, one koji Mi se opiru, one koji Mi nisu odani, one koji žude za novcem, one koji nemaju obzira prema Mom bremenu, one koji su nepošteni prema svojoj braći i sestrama i obmanjuju ih, one koji se služe slatkorečivošću da učine ljude srećnima i one koji srcem i razumom ne mogu da se usklade sa svojom braćom i sestrama. Toliko ljudi Mi se potajno opire zbog Moje normalne ljudskosti, i poseže za obmanom i pokvarenjaštvom, misleći da Moja normalna ljudskost to ne zna. Jednako mnogo ljudi takođe poklanja posebnu pažnju Mojoj normalnoj ljudskosti, dajući Mi dobre stvari da jedem i pijem, služeći Me kao sluge i govoreći Mi šta im je u srcima, dok se istovremeno sasvim drugačije ponašaju iza Mojih leđa. Slepci! Koliko slabo poznajete Mene – Boga koji se zagleda duboko u čovekovo srce. Čak ni sada Me, još uvek, ne poznaješ; i dalje misliš da nisam svestan onoga što radiš. Priseti se: koliko ljudi je uništilo sebe zbog Moje normalne ljudskosti? Probudi se! Nemoj više da Me obmanjuješ. Sve svoje vladanje i ponašanje, svaku svoju reč i delo moraš da izneseš pred Mene, i da prihvatiš da ih Ja ispitujem.

Prethodno: Poglavlje 75

Sledeće: Poglavlje 77

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera