Poglavlje 77

Biti nesiguran u Moje reči isto je što i poricati Moja dela. Drugim rečima, Moje reči proistekle su iz Mog Sina, ali im vi svejedno ne pridajete značaja. Tako ste neozbiljni! Mnoge reči proistekle su iz Mog Sina, a vi ste ipak sumnjičavi i nesigurni. Slepi ste! Ne razumete svrhu svake bogovetne stvari koju sam uradio. Zar reči koje izražavam kroz Mog Sina nisu Moje sopstvene reči? Postoje stvari koje ne želim da direktno izrazim, pa govorim kroz Mog Sina. Zašto ste onda, ipak, tako nerazumni da insistirate da govorim direktno? Ne razumete Me i uvek gajite sumnje u Moje postupke i dela! Zar nisam ranije rekao da su svaki Moj gest i svaki Moj postupak i delo ispravni? Ljudi moraju da prestanu da ih preispituju. Maknite vaše prljave ruke! Da vam kažem nešto: svi ljudi koje koristim unapred su bili predodređeni pre nego što sam stvorio svet i ujedno ih Ja danas podržavam. Vi konstantno ulažete napor u te stvari, proučavate Mene kao osobu i ispitujete Moje postupke. U vašim očima je sve transakcija. Ako se to ponovo desi, sigurno će se na vas sručiti Moja ruka. Kažem vam sledeće: ne sumnjajte u Mene i nemojte da analizirate i razmišljate o stvarima koje sam činio. Još manje treba da se mešate u takve stvari, jer je to povezano sa Mojim upravnim odlukama. To nije mala stvar!

Iskoristite vreme koje imate da uradite sve što sam naložio i poslušajte upozorenje: stranci će ubrzo da preplave Kinu. To je apsolutna istina! Znam da je većina ljudi sumnjičava i nije ubeđena u to, pa vas podsećam iznova i iznova da biste brže mogli da tražite životni razvoj i da biste ranije mogli da udovoljite Mojoj volji. Od danas pa ubuduće, situacija na međunarodnom planu će postati još napetija i razne zemlje počeće da se urušavaju iznutra. U Kini je došao kraj srećnim danima. To znači da će radnici početi da štrajkuju, studenti će napustiti svoja predavanja, poslovni ljudi će prestati da posluju i sve fabrike će se zatvoriti i neće moći da opstanu. Ti kadrovi počeće da pripremaju novac za beg (i to će služiti Mom planu upravljanja), a rukovodioci centralne vlade na svim nivoima će, dok se svi budu pripremali, biti previše zauzeti nekim stvarima nauštrb drugih (to će biti u službi sledećeg koraka). Dobro pogledajte! To je nešto što je zahvatilo celu vaseljenu a ne samo Kinu, jer Moje delo je okrenuto celom svetu. Međutim, ujedno služi i tome da grupu ljudi koji su prvorođeni sinovi učini carevima. Da li to jasno vidite? Požurite i tražite! Neću biti nepravičan prema vama i dozvoliću vam da uživate koliko vam srce ište.

Moji postupci su čudesni. Kako se budu odvijale velike katastrofe u svetu i dok bivaju kažnjeni svi zlikovci i vladari – ili, da budem precizniji, kada zlikovci, koji su svi izvan Mog imena, budu patili – počeću da vam darujem Moje blagoslove. To je suštinsko značenje reči „sigurno nećeš trpeti bol i štetu od nesreća,“ koje sam toliko puta ponovio u prošlosti. Da li to shvatate? Kada kažem „ovoga puta“, mislim na trenutak kada reči izlaze iz Mojih usta. Delo Svetog Duha odvija se veoma brzo. Ja neću časiti časa ni traćiti nijedan jedini minut ili sekund. Naprotiv, delaću u skladu sa Mojim rečima istog trenutka kada budu izgovorene. Ako kažem da danas nekog odbacujem ili da nekog prezirem, sa tom osobom je momentalno završeno. Drugim rečima, odmah će biti lišena Mog Svetog Duha i postaće potpuno beskorisni živi mrtvac. Takvi ljudi će možda još disati, hodati i pričati, a možda će Mi se i dalje moliti, ali nikada neće shvatiti da sam ih ostavio. Biće suštinski beskorisni ljudi. To je potpuno tačno i istinito!

Moje reči predstavljaju ljudsko biće koje jesam. Zapamti to! Ne sumnjaj, moraš da budeš potpuno siguran. Radi se o životu i smrti! To je izuzetno ozbiljno pitanje! Istog trenutka kada Moje reči bivaju izgovorene, ono što želim da uradim je već urađeno. Sve te reči moraju biti izgovorene kroz Mog Sina. Ko je među vama ozbiljno razmislio o tom pitanju? Kako drugačije da to objasnim? Nemojte sve vreme biti tako uplašeni i stidljivi. Zar Ja zaista nemam obzira za osećanja ljudi? Da li ću tek tako odbaciti one koje podržavam? Sve što radim je principijelno. Neću pogaziti zavet koji sam sâm uspostavio, niti ću poremetiti sopstveni plan. Nisam naivan kao vi. Moje delo je sjajna stvar, nešto što nijedno ljudsko biće ne može da postigne. Rekao sam da sam pravedan i da sam onima koji Me vole Ja ljubav. Zar ne veruješ da je to istina? I dalje sumnjaš! Ako ti je čista savest po svim pitanjima, zašto se još uvek toliko bojiš? To je sve zato što si se vezao. Sine Moj! Mnogo puta sam te podsetio da ne budeš tužan ili da ne liješ suze i da te neću odbaciti. Zar još uvek ne možeš da Mi veruješ? Držaću te i neću te pustiti, uvek ću te prigrliti u Mojoj ljubavi. Paziću na tebe, štititi te i u svemu ti darivati Moja otkrivenja i spoznaje da bi mogao da uvidiš da sam Ja tvoj Otac i da sam onaj koji te podržava. Znam da se uvek pitaš kako da olakšaš breme na leđima Oca svog. To je breme koje sam ti Ja dao. Ne pokušavaj da ga otreseš! Koliko ljudi ovih dana može da Mi bude odano? Nadam se da možeš da ubrzaš svoju obuku i da brzo odrasteš i udovoljiš Mom srcu. Otac dirinči za sina dan i noć, pa bi i sin trebalo da razmišlja o Očevom planu upravljanja svakog minuta i svake sekunde. To je proaktivna saradnja sa Mnom o kojoj sam nekada govorio.

Sve je Moje delo. Poveriću breme ljudima koje koristim danas i dati im mudrost kako bi svi njihovi postupci bili usklađeni sa Mojom voljom, da bi se Moje carstvo ostvarilo i da bi se rodila nova nebesa i zemlja. Ljudi koje ne koristim su sušta suprotnost: uvek su ošamućeni, spavaju posle jela i jedu posle spavanja i uopšte nemaju pojma o tome šta breme znači. U tim ljudima nema dela Svetog Duha i trebalo bi ih izopštiti iz Moje crkve što pre. Sada ću saopštiti neka pitanja koja se tiču vizija: crkva je preduslov za carstvo. Ljudi mogu da uđu u carstvo tek kada crkva bude u određenoj meri sagrađena. Niko ne može da uđe u carstvo direktno (ako mu Ja to nisam obećao). Crkva je prvi korak, ali je carstvo to što je cilj Mog plana upravljanja. Sve će poprimiti svoj oblik jednom kada ljudi uđu u carstvo i neće biti razloga za strah. U ovom trenutku, samo smo Moji prvorođeni sinovi i Ja ušli u carstvo i počeli da vladamo svim nacijama i narodima. To jest, Moje carstvo postaje organizovano i svi oni koji će biti carevi ili Moji ljudi javno su obelodanjeni. Budući događaji biće vam saopšteni korak po korak i po redosledu. Nemojte da previše brinete ili strahujete. Da li se sećaš svake reči koju sam ti rekao? Ako si zaista za Mene, onda ću ti se istinito obraćati. Što se tiče onih koji su prevrtljivi i pokvareni, prema njima ću biti ravnodušan i pustiti ih da jasno uvide ko će tačno doživeti propast zbog takvog ponašanja!

Prethodno: Poglavlje 76

Sledeće: Poglavlje 78

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera