Poglavlje 78

Već sam ranije govorio da sam Ja Taj koji obavlja delo, a ne bilo koje ljudsko biće. Sa Mnom je sve opušteno i srećno, ali sa vama stvari stoje mnogo drugačije. U svemu što radite nailazite na ekstremne poteškoće. Sve ono što odobrim, sigurno ću i ostvariti. Svakog koga odobrim, usavršiću. Ljudska bića, ne mešajte se u Moje delo! Samo treba da postupate prateći Moje vođstvo, radite ono što Ja volim, odbacite sve što Ja mrzim, klonite se greha i bacite se u moj zagrljaj pun ljubavi. Ne hvalim vam se, niti preterujem, to je odista istina. Ako kažem da ću uništiti svet, onda će u tren vašeg oka, svet biti pretvoren u pepeo. Vi ste često previše zabrinuti i sami sebi dodajete breme, duboko strahujući da su Moje reči prazne. Stoga trčite naokolo pokušavajući da Mi „pronađete izlaz“. Slepci i budale! Ne znate ni sopstvenu vrednost, a pokušavate da Meni budete savetnik. Da li si dostojan? Dobro se pogledaj u ogledalo!

Da ti kažem nešto! Stidljivi moraju biti izgrđeni zbog svoje stidljivosti, dok će oni izuzetno verni zavrediti blagoslove zbog svoje vere. Da budem jasan, najvažnija stvar u ovom trenutku je vera. Pre nego što su otkriveni blagoslovi koji će vam biti darivani, bez odlaganja morate da žrtvujete sve da biste se dali za Mene. To je upravo aspekt na koji se „dobijanje blagoslova“ i „pretrpeti propast“ odnosi. Sinovi moji! Da li su vam Moje reči još uvek urezane u srcima? „One koji Mi se iskreno daju sigurno ću izdašno blagosloviti.“ Da li danas zaista razumete suštinsko značenje? Ja ne izgovaram prazne reči: ubuduće, ništa neće biti sakriveno. Drugim rečima, stvari koje su nekada bile sakrivene u Mojim rečima sada će vam biti rečene, jedna po jedna, bez ikakvog prikrivanja. Štaviše, svaka reč biće Moje pravo značenje, da ne pominjem to da će otkrivanje svih ljudi, događaja i stvari koji su pre Mene bili sakriveni biti lako obavljeno i uopšte Mi neće biti teško. Sve što radim sadrži aspekt Moje normalne ljudskosti, kao i aspekt potpunog božanstva. Da li zaista jasno razumete te reči? Zbog toga vam stalno ponavljam da ne bi trebalo da previše žurite. Otkrivanje neke osobe ili stvari Mi nije teško i za to uvek postoji trenutak. Zar nije tako? Pravi oblik toliko ljudi je raskrinkan preda Mnom. Bilo da su lisice-duhovi, psi ili vukovi, svi otkrivaju svoj pravi oblik u datom trenutku koji ja određujem, jer sve što Ja radim deo je Mog plana. To pitanje mora da ti bude savršeno jasno!

Da li zaista razumeš značenje izreke „Bliži se vreme“? U prošlosti si uvek mislio da se to odnosi na Moj dan, ali ste svi tumačili Moje reči prema sopstvenim predstavama. Slušajte me! Ubuduće, svako ko bude pogrešno tumačio Moje reči je nesumnjivo smešna osoba! Reči koje sam izustio, „Bliži se vreme“, odnosi se na vaše dane uživanja u blagoslovima, odnosno dane kada će svi zli duhovi biti uništeni i izbačeni iz Moje crkve i kada će svi ljudski načini postupanja biti odbačeni. Pored toga, taj izraz odnosi se na dane kada će se sručiti sve velike katastrofe. Zapamtite to! To su sve velike katastrofe i nemojte to više pogrešno da tumačite. Moje velike katastrofe sručiće se iz Mojih ruku na ceo svet odjednom. Oni koji su zadobili Moje ime biće blagosloveni i sigurno neće morati da trpe takve patnje. Da li se još uvek toga sećate? Da li razumete o čemu govorim? Trenutak kada govorim je upravo trenutak kada počinjem da delam (kada su se sručile velike katastrofe, upravo u tom trenutku). Vi zaista ne razumete Moje namere. Da li znate zašto vam ispostavljam tako stroge zahteve i nisam ni malo popustljiv prema vama? Baš kada je međunarodna situacija napeta i dok (takozvani) oni na vlasti u Kini vrše sve pripreme, to je onaj isti trenutak u kojem bomba samo što nije eksplodirala. Oni među sedam nacija koji traže istiniti put očajnički će nagrnuti u Kinu kao voda kroz branu, bez obzira na cenu. Neke sam Ja izabrao, ali među njima nema prvorođenog sina. To Ja radim! To je već bilo završeno kada sam stvorio svet. Oslobodite se svojih ljudskih predstava. Nemojte da pretpostavljate da govorim koještarije! Ono o čemu Ja razmišljam je ono što sam već postigao i Moj plan je isto nešto što sam već postigao. Da li vam je to jasno?

Sve zavisi od Mojih misli i od Mog plana. Sine moj! Izabrao sam te za tvoje dobro, kao i zato što te volim. Ko god se usudi da ne posluša u mislima ili da probudi ljubomoru, stradaće od Moje kletve i ognja. To podrazumeva upravne odluke Mog carstva, jer je današnje carstvo već uspostavljeno. Međutim, sine Moj, moraš da budeš oprezan i ne ophodiš se prema tome kao prema nekoj vrsti imetka. Moraš da budeš obziran prema srcu Oca tvog i time uvažavaš mukotrpni trud tvog Oca. Na osnovu toga, Moj sin mora da shvati kakvu vrstu osobe Ja najviše volim, kakvu vrstu osobe drugu po redu najviše volim, kakvu vrstu osobe najviše mrzim i kakvu vrstu osobe prezirem. Prestani da na sebe vršiš pritisak. Kakvu god narav da imaš, to sam unapred uredio Ja i predstavlja otkrivanje jednog aspekta Moje božanske naravi. Odbaci svoje strepnje! Ja ne gajim mržnju prema tebi. Kako da to kažem? Zar još uvek ne razumeš? Da li te još uvek ograničavaju tvoji strahovi? Ko je odan, ko je strastven, ko je pošten, ko je prevrtljiv – Ja to sve znam, jer, kao što sam već rekao, poznajem stanje svetaca kao sopstveni dlan.

U Mojim očima, sve je odavno ostvareno i otkriveno. (Ja sam Bog koji proučava same dubine ljudskog srca. Moj cilj je jednostavno da vam pokažem aspekt Moje normalne ljudskosti.) Međutim, iz vaše perspektive, sve je još uvek sakriveno i ništa nije ostvareno. To je u potpunosti tako zbog činjenice da Me ne poznajete. Sve je u Mojim rukama, sve je pod Mojim nogama i Moje oči sve proučavaju. Ko može da izbegne Moj sud? Svi oni koji su nečisti, oni koji nešto kriju, oni koji sude Meni iza leđa, oni koji u srcu gaje otpor i tako dalje – svi ti ljudi za koje smatram da nisu dragoceni u Mojim očima moraju da kleknu preda Mnom i rasterete svoje srce. Možda će, pošto čuju ovo, neki biti malčice motivisani, dok drugi ovo neće uzeti za ozbiljno. Upozoravam vas! Neka mudri požure da se pokaju! Ako si budala, ti onda čekaj! Kada dođe trenutak, videćeš koga će zadesiti propast!

Nebo je još uvek prvobitno nebo i zemlja je još uvek prvobitna zemlja, ali su se, po Meni, oboje već promenili i više nisu nebo i zemlja kakvi su nekad bili. Na šta se odnosi nebo? Da li znaš? I na šta se odnosi nebo današnjeg vremena? Na šta se odnosilo nebo iz prošlosti? Dozvolite mi da vam saopštim sledeće: nebo iz prošlosti odnosilo se na Boga u koga ste verovali, ali koga niko nije video i On je bio Bog u koga su ljudi iskreno verovali (jer nisu mogli da Ga vide). Nebo današnjice se, opet, odnosi kako na Moju normalnu ljudskost, tako i na Moje potpuno božanstvo, to jest odnosi se na tog praktičnog Boga lično. I jedan i drugi su isti Bog, pa zbog čega onda kažem da sam Ja novo nebo? To je sve usmereno na ljudske predstave. Zemlja današnjice odnosi se na mesto gde se nalazite. Na zemlji iz prošlosti nije postojalo nijedno jedino mesto koje je bilo sveto, dok su mesta koja posećujete danas izdvojena kao sveta. Zato kažem da je ovo nova zemlja. „Nova“ u ovom slučaju znači „sveta.“ Novo nebo i nova zemlja su sada potpuno ostvareni. Da li shvatate sada? Otkriću vam sve tajne, stranicu po stranicu. Nemojte da žurite i otkriće vam se još veće tajne!

Prethodno: Poglavlje 77

Sledeće: Poglavlje 79

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera