Poglavlje 79

Slepci! Neznalice! Gomila bezvrednih ništarija! Razdvajate Moju normalnu ljudskost i Moje potpuno božanstvo! Zar ne vidite da je to greh protiv Mene? Štaviše, to je nešto što se teško oprašta! Praktični Bog je danas došao među vas, a vi ipak poznajete samo jednu Moju stranu – Moju normalnu ljudskost – a da niste uopšte videli onu drugu koja je potpuno božanska. Zar misliš da ne znam ko pokušava da Me prevari iza Mojih leđa? Ja te ne osuđujem; samo te posmatram kako bih video do kog nivoa možeš da dosegneš i gde ćeš na kraju da završiš. Iako su Moje reči izrečene stotinama hiljada puta, ipak ste uradili mnogo loših stvari. Zašto uporno pokušavate da Me prevarite? Pazi da ne izgubiš život! Ako izazoveš Moj gnev do određene tačke, onda ti nikakvu milost neću pokazati nego ću te još izbaciti. Neću uzeti u obzir kakav si bio ranije. Bio ti veran ili predan, ma koliko se zalagao ili dao za Mene, uopšte se time neću baviti. Ako Me sada iole izazoveš, baciću te u bezdan. Ko se još uvek usuđuje da pokuša da Me prevari? Zapamti ovo! Od sada pa nadalje, kad god se naljutim, bez obzira na koga, odmah ću te počistiti kako u budućnosti više ne bi bilo nevolja i kako više ne bih morao da te gledam. Ako Mi prkosiš, odmah ću te izgrditi. Hoćete li imati to na umu? Oni pametni među vama treba odmah da se pokaju.

Danas, odnosno sada, pun sam gneva. Trebalo bi da Mi svi budete verni i da Mi ponudiš svoje celo biće. Više ne smeš da odlažeš. Ako se ne obazireš na Moje reči, ispružiću Svoju ruku i oboriti te udarcem. Tako će svi saznati za Mene; na ovaj dan, prema svima sam gnevan i veličanstven (što je još ozbiljnije od Mog suda). Izgovorio sam toliko reči, a da vi uopšte niste reagovali na njih; jeste li zaista toliko tupavi? Ja ne mislim da jeste. To stari đavo u vama čuči, spreman za nestašluke. Vidite li vi to jasno? Požurite sa tom radikalnom promenom! Danas je delo Svetog Duha napredovalo do te faze; zar to niste videli? Moje ime će se širiti od kuće do kuće, među svim narodima i u svim pravcima i podjednako će ga uzvikivati i odrasli i deca širom vaseljene; to je apsolutna istina. Ja sam Sâm jedinstveni Bog i povrh toga sam jedna jedina ličnost Njegova. Štaviše, Ja sam, u celosti Svog tela, potpuna manifestacija Boga. Ko god se usudi da Me se ne boji, ko god se usudi da u očima pokaže protivljenje i ko god se usudi da protiv Mene izgovara reči prkosa, sigurno će umreti od Mojih kletvi i gneva (doći će do kletvi zbog Mog gneva). Povrh svega, ko god se usudi da Mi ne bude veran ili privržen i ko god se usudi da pokuša da Me prevari, sigurno će umreti od Moje mržnje. Moja pravednost, veličanstvenost i sud će istrajati uvek i zauvek. U početku sam bio brižan i milostiv, što ne čini narav Mog potpunog božanstva; pravednost, veličanstvenost i sud, samo su deo Moje naravi, deo Sâmog potpunog Boga. Tokom Doba blagodati, bio sam brižan i milostiv. Zbog dela koje sam morao da dovršim, bio sam ispunjen brižnom blagošću i milošću; međutim, nakon toga, više nije bilo potrebe za tim (i od tada je više nikada nije ni bilo). Sve je to pravednost, veličanstvenost i sud, a što čini potpunu narav Moje normalne ljudskosti objedinjene sa Mojim potpunim božanstvom.

Oni koji Me ne poznaju će propasti u bezdan, dok će oni koji su sigurni u Mene živeti zauvek i o njima će brinuti i štititi ih Moja ljubav. Čim izgovorim i jednu reč, cela vaseljena i svi krajevi sveta zadrhte. Ko je u stanju da čuje Moje reči a da se ne prepadne? Ko svom srcu može sprečiti da postane bogobojažljivo? I ko nije u stanju da spozna Moju pravednost i veličanstvenost na osnovu Mojih dela! I ko nije u stanju da vidi Moju svemogućnost i mudrost u Mojim delima! Ko god ne obraća pažnju na to, sigurno će umreti. Do toga će doći zato što su oni koji ne obraćaju pažnju upravo oni koji Mi se odupiru i koji Me ne poznaju; oni predstavljaju arhanđela i najbezobzirniji su. Preispitajte se sledeće: svako ko je bezobziran, samopravedan, uobražen i nadmen zasigurno je predmet Moje mržnje i kao takav on mora da propadne!

Sada izričem upravne odluke Mog carstva: Sve je podređeno Mom sudu, sve je podređeno Mojoj pravednosti, sve je podređeno Mojoj veličanstvenosti i Ja primenjujem Svoju pravednost na svima. Oni koji kažu da veruju u Mene, ali Me duboko u sebi osporavaju ili oni čija su Me srca napustila, će biti izbačeni – ali sve u svoje vreme. Ljudi koji sarkastično govore o Meni, ali tako da drugi to ne primete, umreće odmah (propašće njihov duh, telo i duša). Onima koji ugnjetavaju ili su neprijateljski nastrojeni prema Mojim voljenima, odmah će presuditi Moj gnev. To znači da će ljudi koji su ljubomorni prema onima koje volim, kao i oni koji Me smatraju nepravednim, biti predati Mojim voljenima da im oni presude. Svi koji su učtivi, jednostavni i pošteni (uključujući i one kojima nedostaje mudrosti) i koji su prema Meni nesumnjivo iskreni, svi oni će ostati u Mom carstvu. Oni koji nisu prošli kroz obučavanje – što se odnosi na one poštene ljude kojima nedostaje mudrosti i uvida – imaće moć u Mom carstvu. Međutim, i sa njima sam se obračunao i slomio ih. To što nisu prošli kroz obučavanje nije apsolutno. Tačnije rečeno, tim stvarima ću pokazati svima Svoju svemogućnost i Svoju mudrost. Izbaciću sve one koji još uvek sumnjaju u Mene; ne želim nikoga od njih (prezirem ljude koji i dalje sumnjaju u Mene u trenucima kao što je ovaj). Delima koje činim širom cele vaseljene pokazaću poštenim ljudima čudesnost Mojih postupaka i time uticati na razvoj njihove mudrosti, uvida i oštroumnosti. Takođe ću uzrokovati momentalno uništenje lažljivih ljudi što će biti posledica Mojih čudesnih dela. Svi prvorođeni sinovi koji su prvi prihvatili Moje ime (što se odnosi na one svete i neiskvarene, poštene ljude) biće prvi koji će ući u carstvo i vladati nad svim narodima i svim ljudima uz Mene; vladaće kao carevi u carstvu i sudiće svim narodima i svim ljudima (to se odnosi na sve prvorođene sinove u carstvu i ni na koga drugog). Oni će, od svih naroda i svih ljudi kojima se sudilo i koji su se pokajali, ući u Moje carstvo i postati Moj narod, dok će oni koji su tvrdoglavi i koji se nisu pokajali biti bačeni u bezdan (da propadnu zauvek). Sud u carstvu će biti poslednji i predstavljaće Moje potpuno pročišćenje sveta. Nakon toga više neće biti nepravde, patnje, suza, niti uzdisaja, a više neće biti čak ni sveta. Sve će biti manifestacija Hrista i sve će biti carstvo Hristovo. Kakva slava! Kakva slava!

Prethodno: Poglavlje 78

Sledeće: Poglavlje 80

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera