Poglavlje 80

Po svim pitanjima, stvarna komunikacija sa Mnom je potrebna da bi neko bio prosvećen i prosvetljen. Duh se može umiriti samo na taj način inače neće imati mira. U ovom trenutku, najozbiljnija bolest među vama je razdvajanje Moje normalne ljudskosti od Mog potpunog božanstva. Pored toga, većina vas ističe Moju normalnu ljudskost, kao da vam nikada nije bilo poznato da posedujem i potpuno božanstvo. To je svetogrđe protiv Mene! Da li to znate? Vaša bolest je tako teška da ako ne požurite i oporavite se, stradaćete od Moje ruke. Preda Mnom se ponašate na jedan način (Pravite se da ste časne osobe, skromne i strpljive), a iza Mojih leđa ponašate se potpuno drugačije (potpuno licemerno, razuzdano i bez samokontrole, radite šta god vam je volja, stvarate grupacije, osnivate nezavisna carstva u želji da Me izdate). Slep si! Otvori oči i shvati da te je obmanuo Sotona! Pogledaj ko sam Ja zaista! Nemaš stida! Ne znaš da su moji postupci čudesni! Ti ne poznaješ Moju svemogućnost! Za koga se može reći da obavlja službu za Hrista a da još nije spasen? Ne znaš koju ulogu igraš! Dolaziš pred Mene prerušen i pokušavaš da Me šarmiraš, bedniče! Izbaciću te iz Moje kuće. Ja ne koristim tu vrstu ljudi, jer ih nisam ni predodredio, ni izabrao.

Ja radim ono što govorim. Oni koji čine zlo ne moraju da strahuju, jer Ja ne činim zlo nikome. Uvek postupam u skladu sa Mojim planom i činim stvari u skladu sa Mojom pravednošću. Pošto su oni koji čine zlo Sotonini potomci još od stvaranja, Ja ih nisam izabrao. Na to se odnosi izreka „vuk dlaku menja, ali ćud nikada“. O pitanjima koje čovečanstvo ne može da razume sve je jasno rečeno i ništa nije sakriveno od Mene. Možeš da sakriješ nešto od očiju male grupe ljudi, pa čak i da zadobiješ poverenje povelikog broja ljudi, ali sa Mnom to nije tako lako. U konačnici, ne možeš da pobegneš od Mog suda. Pogled čovečanstva je ograničen i čak i oni koji mogu da razumeju delić sadašnje situacije računaju se među one koji poseduju neku veštinu. Za Mene se sve neometano odvija i ništa Mi ne smeta ni najmanje, jer sam sve Ja uredio i držim pod kontrolom. Ko bi se usudio da se ne pokori Mojoj kontroli! Ko bi se usudio da remeti Moje upravljanje! Ko bi se usudio da Mi bude nelojalan ili neposlušan prema Meni! Ko bi se usudio da Mi kaže nešto što nije istina i da Mi govori gomilu laži! Niko od njih neće pobeći od gneva Moje ruke. Iako si sada priznao poraz i spreman si da budeš izgrđen i zakoračiš u bezdan, ipak te neću tako lako poštedeti. Moram da te izvučem iz bezdana, tako da opet budeš predmet moje gnevne kazne (krajnje gnušanje). Postoji li mesto gde možeš da pobegneš? Ono što najviše mrzim je kada ljudi razdvajaju moju normalnu ljudskost od Mog potpunog božanstva.

Blagosloveni su oni koji su Mi odani, to jest blagosloveni su oni koji Me istinski poistovećuju sa Sȃmim Bogom, koji pažljivo proučava ljudsko srce. Sigurno ću umnožiti tvoje blagoslove i omogućiti ti da zauvek uživaš u dobrim blagoslovima u Mom carstvu. To je ujedno i najdelotvorniji način da se osramoti Sotona. Ipak, ne budi previše nestrpljiv ili zabrinut, ja određujem trenutak za sve. Ako trenutak koji sam unapred odredio još nije nastupio, ako je i samo sekund prerano, neću postupati. Ja postupam precizno i u određenom ritmu. Ne postupam bez razloga. Sa ljudske tačke gledišta, apsolutno Me ne muči zabrinutost, postojan sam kao planina Tai. Ali, zar ne znaš da sam Ja svemogući Bog lično? Ne budi nestrpljiv, sve je u Mojim rukama. Sve je odavno pripremljeno i ništa ne može da čeka da vrši službu za Mene. Spolja deluje kao da je ceo vaseljena svet u haosu, ali iz Moje perspektive, sve je kako treba. Ono što sam vam pripremio samo je za vaš užitak. Da li ste svesni toga? Ne uplićite se u Moje upravljanje. Omogućiću svim narodima i svim nacijama da vide Moju svemogućnost iz Mojih postupaka i da blagoslove i hvale Moje sveto ime zbog Mojih čudesnih radnji. To je zbog toga što, kao što sam rekao, Ja ništa ne radim bez osnova. Naprotiv, sve je ispunjeno Mojom mudrošću i Mojom silom, Mojom pravednošću i veličanstvom i još više, Mojim gnevom.

Oni koji se, pošto čuju Moje reči odmah probude sigurno će dobiti Moje blagoslove i sigurno će uživati Moju zaštitu i brigu. Neće doživeti patnju zbog grdnje, već će uživati u porodičnoj sreći. Da li to znaš? Patnja je večna, ali je radost večnija i ubuduće će i jedno i drugo biti doživljeno. Bilo da patiš ili doživljavaš radost zavisi od toga kakav stav zauzimaš kada priznaješ svoj greh. Kada je reč o tome da li si jedan od Mojih predodređenih i izabranih, moraš da budeš siguran da je to u svetlu onog što si rekao. Možeš da prevariš ljude, ali Mene ne možeš da prevariš. Oni koje sam predodredio i izabrao ubuduće će dobijati velike blagoslove. Što se tiče onih koje nisam predodredio i izabrao, ubuduće ću ih strogo grditi. To će biti Moj dokaz vama. Oni koji su danas blagosloveni su nesumnjivo Moji voljeni. Što se tiče onih koji su izgrđeni, podrazumeva se da ih Ja nisam predodredio i izabrao. To mora da ti bude jasno! Odnosno, ako je ono što sada dobijaš to da sam te orezao i ako primiš Moje reči strogog suda, onda si omrznut i omražen u Mom srcu i bićeš jedan od onih koje ću skrajnuti. Ako dobiješ Moju utehu i Moju opskrbu životom, onda te Ja posedujem i jedan si od Mojih voljenih. Ne možeš to da odrediš na osnovu Moje spoljašnje pojave. Ne gubi glavu oko toga!

Moje reči tiču se stvarnog stanja svake osobe. Da li verujete da Ja govorim samo o nasumičnim temama ili da samo govorim šta god mi pada na pamet? Naravno da ne! Moja mudrost je skrivena u svakoj Mojoj reči. Trebalo bi jednostavno da uzmeš Moje reči kao istinu. U veoma kratkom roku, stranci koji traže istinit put će početi da pristižu. Kada se to desi, bićete zapanjeni i sve će se izvršiti bez ikakvih poteškoća. Zar ne znate da sam Ja svemogući Bog? Pošto čujete te Moji reči, čvrsto poverujete u njih, zar ne? Ja ne grešim, a kamoli dajem pogrešne izjave. Znate li to? Stoga sam više puta naglasio da bi trebalo da brzo prihvatite Moju obuku da biste ih vodili i čuvali. Da li znate to? Kroz vas ću ih usavršiti. Još važnije, kroz vas ću ispoljiti Moje nenadmašne znake i čuda, odnosno, među onima koje čovečanstvo nipodaštava izabrao sam grupu ljudi da Me ispoljava, da slavi Moje ime, da se postara za sve radi Mene i da sa Mnom vladaju kao carevi. Stoga je Moje trenutno obučavanje vas najveće upravljanje na svetu, neverovatna stvar koju čovečanstvo ne može da izvrši. Time što vas usavršavam, baciću Sotonu u ognjeno i sumporno jezero i u bezdan, potpuno odbaciti crvenu aždaju u njenu smrt, da nikada više ne ustane. Samim tim, svi koji su bačeni u bezdan potomci su velike crvene aždaje. Mrzim ih do iz dna duše. To sam vam doneo. Zar ne vidite? Svi koji su neverni i svi koji se služe pokvarenošću i lažima su raskrinkani. Gordi, samoljubivi, samopravedni i drski potomci su arhanđela i najbolje predstavljaju Sotonu. Svi su oni Moji zakleti neprijatelji, Moji protivnici. Moram da ih kaznim jednog po jednog da bih ugasio mržnju u Mom srcu. Učiniću to stavku po stavku, rešavajući po redu svaku od njih.

E sada, šta su tačno ognjeno i sumporno jezero i bezdan? U ljudskoj mašti, ognjeno i sumporno jezero su materijalna stvar, ali ljudski rod ne zna da je to potpuno pogrešno objašnjenje. Ipak, ono zauzima određeno mesto u ljudskim umovima. Ognjeno i sumporno jezero je Moja ruka koja deli grdnje ljudskom rodu; ko je god bačen u ognjeno i sumporno jezero stradao je od Moje ruke. Duh, duša i telo tih ljudi večno će patiti. To je pravo značenje Mojih reči kada sam rekao da su svi u Mojim rukama. Na šta se onda odnosi pojam bezdana? Ljudi ga zamišljaju kao veliki, beskrajni ponor čija se dubina ne može dokučiti. Pravi bezdan je Sotonin uticaj. Ako neko padne Sotoni u ruke, ta osoba je u bezdanu i čak i ako bi joj porasla krila, ne bi mogla da izleti iz njega. Zato se zove bezdan. Takvi ljudi će svi biti podvrgnuti večnoj grdnji – tako sam Ja to uredio.

Prethodno: Poglavlje 79

Sledeće: Poglavlje 81

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera