Poglavlje 81

Kako je ovo novo doba zlo i raskalašno! Progutaću te! Sionska goro! Ustani da Me pozdraviš! Za završetak Mog plana upravljanja, za uspešno ostvarenje Mog velikog dela, ko se usuđuje da ne ustane i kliče! Ko se usuđuje da ne ustane i beskrajno skače od radosti? Njih će zadesiti smrt od Moje ruke! Ja izvršavam pravdu nad svima, bez i trunke milosti i dobrote i to radim potpuno nepristrasno. Svi narodi! Ustanite da hvalite Me i slavite Me! Sva beskrajna slava, od večnosti do večnosti, postoji zbog Mene i Ja sam je uspostavio. Ko bi se usudio da uzme slavu za sebe? Ko bi se usudio da slavu tretira kao materijalnu stvar? Oni će stradati od Moje ruke! O, surovi ljudi! Stvorio sam vas, opskrbio vas i vodio sam vas do dana današnjeg, a vi opet ne znate ništa o Meni i uopšte Me ne volite. Kako da opet budem milostan prema vama? Kako da vas spasim? Mogu samo da vam uputim Svoj gnev! Vratiću vam uništenjem i večnom grdnjom. To je pravednost i samo tako može da bude.

Moje carstvo je čvrsto i postojano i nikada se neće srušiti. Postojaće večno! Moji sinovi, Moji prvorođeni sinovi i Moj narod uživaće blagoslove sa Mnom za vjek i vjekova. Oni koji ne poseduju duhovno razumevanje i kojima nisu data otkrivenja Svetoga duha biće pre ili kasnije izopšteni iz Mog carstva. Neće otići sopstvenom voljom, već će ih isterati snaga Moje gvozdene šipke i Moje veličanstvo. Štaviše, nogom ću ih isterati napolje. Svi oni koji su neko vreme bili posednuti zlim duhovima (to jest, od rođenja) biće raskrinkani. Izbaciću te napolje! Da li se još uvek sećaš šta sam rekao? Ja – sveti i neukaljani Bog – ne obitavam u pokvarenom i prljavom hramu. Oni koji su bili posednuti zlim duhovima to i sami znaju i nije potrebno da pojašnjavam. Nisam te predodredio! Star si, Sotono, a ipak želiš da se ubaciš u Moje carstvo! Ne dolazi u obzir! Slušaj Me! Danas ću ti veoma jasno reći: one koje sam izabrao u trenutku stvaranja čovečanstva prožeo sam Svojim kovom i Svojom naravi. Samim tim, danas su samo Meni odani, mogu da ponesu breme za crkvu i spremni su da se daju za Mene i nude Mi celo svoje biće. One koje Ja nisam izabrao je, dakle, u određenoj meri iskvario Sotona i oni ne poseduju ni trunku Mog kova, ni trunku Moje naravi. Mislite da su moje reči protivrečne, ali reči „Ja sam vas predodredio i izabrao, ali vi snosite posledice svojih postupaka“ se odnose na Sotonu. Sada ću objasniti jednu stvar: danas, oni koji mogu da ustanu i preuzmu autoritet nad crkvama, da vode crkve, da budu obzirni prema Mom bremenu i obavljaju posebne funkcije – niko od tih ljudi nije u službi Hristovoj, već su svi oni ljudi koje sam Ja predodredio i izabrao. Govorim vam to da se ne biste previše brinuli i odlagali svoj životni napredak. Koliko ljudi može da stekne status prvorođenog sina? Da li je to možda jednostavno kao steći diplomu? Nemoguće! Da vas Ja nisam usavršio, odavno bi vas Sotona do izvesne mere iskvario. Zato sam iznova i iznova isticao da ću uvek paziti i braniti one koji su Mi odani i štititi ih od patnje i zla. Oni koje nisam predodredio su oni koje su zaposednuli zli duhovi. To su oni koji su otupeli, tupavi i duhovno zakržljali i koji ne mogu da vode crkve (odnosno oni koji imaju entuzijazam, ali nemaju jasne vizije). Trebalo bi da mi se brzo skloniš s očiju, što pre to bolje, da mi se ne zgadiš i da se ne naljutim kada te vidim. Ako se brzo skoniš manje ću te grditi, ali što ti duže bude trebalo, to će grdnja biti stroža. Da li ti je jasno? Prestani da se besramno ponašaš! Razvratan si i razuzdan, lakomislen i nepromišljen i nemaš pojma kakvo si zapravo đubre! Slep si!

Ja pažljivo biram one koji imaju vlast u Mom carstvu i podvrgnuti su višestrukim ispitima. Niko ne može da ih porazi. Dao sam im snagu da nikada ne padnu ili skrenu s puta. Zadobili su Moje poverenje. Od sada pa ubuduće, licemeri će pokazati svoje pravo lice. Sposobni su sa razne besramne stvari, ali na kraju neće izbeći Moju ruku, koja grdi i spaljuje Sotonu. Moj hram biće svet i besprekorno čist i u celosti je svedočenje Meni, manifestacija Mene i slava u Moje ime. Moj hram je Moje večno prebivalište i predmet Moje večne ljubavi. Često ga milujem rukom ljubavi, tešim ga jezikom ljubavi, negujem ga očima ljubavi i grlim ga grudima ljubavi da ne padne u zamke zlih i da ga ne obmane Sotona. Danas ću poslednji put koristiti one koji vrše službu za Mene ali koji nisu spaseni. Zašto žurim da izgnam te stvari iz Mog carstva? Zašto moram da ih oteram da ih ne gledam? Mrzim ih do srži! Zašto ih ne spasavam? Zašto ih toliko prezirem? Zašto moram da ih ubijem? Zašto moram da ih uništim? (Ni delić njih mi ne sme ostati pred očima, uključujući i njihov pepeo.) Zašto? Čak i velika crvena aždaja, drevna zmija i stari Sotona nastoje da u Mom carstvu žive na tuđ račun! Prestani da maštaš! Svi će postati ništavilo i biće pretvoreni u pepeo!

Uništiću ovo doba, pretvoriti ga u Moje carstvo i živeti i uživati do večnosti sa ljudima koje volim. Te nečiste stvari ne treba da pretpostavljaju da mogu da ostanu u Mom carstvu. Da li misliš da možeš da loviš u mutnom? Zaboravi na takve fantazije! Ne znaš da Moje oči vide sve! Ne znaš da je sve uređeno Mojom rukom! Nemoj da misliš da uživaš veliko poštovanje! Svako od vas mora da zauzme svoje odgovarajuće mesto. Ne pravite se skromni (mislim na vas koji ste blagosloveni). Nemojte ni da drhtite i da se plašite (mislim na one koji trpe nesreće). U ovom trenutku, ljudi bi trebalo sami da znaju duboko u svom srcu. Iako vas ne pominjem poimence, trebalo bi svejedno da budete sigurni, jer sam Moje reči uputio svakom pojedincu. Bilo da ste Moji izabranici ili ne, Moje reči upućene su svim vašim postojećim stanjima. Drugim rečima, ako ste među Mojim izabranicima, onda ja govorim o stanju onih koje sam izabrao na osnovu toga kako ste se predstavili. Što se tiče onih koji nisu Moji izabranici, takođe govorim prema njihovim stanjima. Prema tome, izgovorio sam određeni broj reči i svako od vas bi trebalo da ih bude svestan. Ne zaluđujte se! Ne bojte se! Pošto što je broj ljudi ograničen na tek nekolicinu, obmana neće uspeti! Za koga god kažem da je izabran, izabran je i ma koliko se dobro pretvarali, bez Mog kova nećete uspeti. Pošto Ja držim reč, ne remetim olako Svoje sopstvene planove. Radim šta god želim da radim, jer je sve što radim ispravno. Ja sam uzvišen i Ja sam jedinstven. Da li ti je to jasno? Da li razumeš?

E, sad, pošto su pročitali Moje reči, oni koji čine zlo i koji su pokvareni i prefrigani naporno rade da bi tražili napredak i uložili sopstveni trud. Svi žele da plate tek malu cenu da se provuku u Moje carstvo. Trebalo bi da se manu tih razmišljanja! (Ti ljudi su beznadežni jer im Ja nisam pružio priliku da se pokaju.) Ja čuvam ulaz u Moje carstvo. Da li misliš da ljudi mogu da uđu u Moje carstvo kako im padne na pamet? Da li misliš da će Moje carstvo prihvatiti bilo kakvo smeće? Da će Moje carstvo primiti bilo kakvo bezvredno đubre? Grešiš! Danas, oni koji su u carstvu su ti koji drže carsku vlast sa Mnom. Njih sam pažljivo odgajio. Nije dovoljno samo imati želju da bi se to ostvarilo, potrebno je zadobiti Moje odobrenje. Pored toga, to nije nešto o čemu se razgovara sa svima, to je nešto što Ja lično uređujem. Ono što ja kažem je zakon. Moje tajne se otkrivaju onima koje volim. Oni koji čine zlo, odnosno, oni koje Ja nisam izabrao, nemaju pravo da ih dobiju. Čak i kada bi čuli te tajne, ne bi ih razumeli, jer im je Sotona pokrio oči i zavladao srcem i upropastio im celo biće. Zašto se kaže da su moji postupci čudesni i mudri i da sve pokrećem da bude u Mojoj službi? One koje nisam predodredio i izabrao predaću Sotoni da ih kazni i iskvari i uopšte neću učestovati u njihovom kažnjavanju. Eto koliko sam mudar! Kome je to ikada palo na pamet? Bez ikakvog napora, Moje veliko delo je ostvareno, zar ne?

Prethodno: Poglavlje 80

Sledeće: Poglavlje 82

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera