Poglavlje 82

Pošto čuju Moje reči, svi su prestravljeni i svako je pun strepnje. Čega se bojite? Neću vas ubiti! Da možda nemate nečistu savest? Ono što radite Meni iza leđa je tako neozbiljno i bezvredno. Zbog toga sam vas toliko zamrzeo da se grozničavo kajem što nisam bacio sve koje nisam predodredio i izabrao u bezdan, da se razbiju na komadiće. Ipak, imam Svoj plan, imam Svoje ciljeve. Za sada ću poštedeti tvoj bezvredni život i neću te izbaciti sve dok ne završiš da Mi služiš. Ne želim da gledam takva stvorenja, ona sramote Moje ime! Da li to znaš? Da li shvataš? Beskorisni jadnici! Utuvi to sebi u glavu! Kada te uposle, to činim Ja, a kada te ne uposle, i to je Moja odluka. Sve uređujem Ja i u Mojim rukama sve je pristojno i uredno. Ko god se usudi da preskoči svoj red odmah će ga pokositi Moja ruka. Često kažem „pokositi“, ali da li misliš da ja to stvarno radim Svojom rukom? Ne moram! Ja ne postupam lakomisleno kako ljudi zamišljaju. Na šta se misli kada se kaže da se sve uspostavlja i ostvaruje Mojim rečima? Sve se ostvaruje, a da Ja ne podižem ni mali prst. Da li shvatate pravo značenje Mojih reči?

Nikada neću doneti spasenje onima koji vrše službu za Mene; oni nemaju udela u Mom carstvu. To je zato što se ti ljudi bave samo spoljašnjim stvarima, umesto da sprovode Moju volju. Iako ih sada koristim, u stvarnosti su to ljudi koje najviše mrzim i najviše prezirem. Danas, volim svakog ko je u stanju da sprovede Moju volju, svakog ko može da pokaže obzir za Moje breme i svakog ko može da iskreno i čista srca dâ sve što ima za Mene. Stalno ću ih prosvećivati i neću dozvoliti da se udalje od Mene. Često kažem: „One koji Mi se iskreno daju sigurno ću izdašno blagosloviti.“ Na šta se „blagosloviti“ odnosi? Da li znaš? Što se tiče sadašnjeg dela Svetog Duha, odnosi se na breme koje ti poveravam. Za sve one koji su u stanju da nose breme za crkvu i koji se iskreno daju zarad Mene, i njihovo breme i njihova revnost su blagoslovi koji dolaze od Mene. Štaviše, i Moja otkrivenja njima su blagoslov od Mene. To je zato što one koji trenutno nemaju breme Ja nisam predodredio i izabrao. Moje kletve već su ih zadesile. Drugim rečima, oni koje sam predodredio i izabrao imaju svoj udeo u pozitivnim aspektima mog kazivanja, dok oni koje nisam predodredio i izabrao mogu samo da imaju udela u negativnim aspektima Mojih izjava. Što se više kazuju Moje reči, to im je jasnije značenje. Što ih više kazujem, to transparentnije postaju. Na svakog od onih koji su pokvareni i prepredeni i koje nisam predodredio bačena je Moja kletva pre stvaranja sveta. Zašto se kaže da je godina, mesec, dan, pa čak i sat, minut i sekunda vašeg rođenja plod Mog pažljivog planiranja? Odavno sam predodredio ko će dostići status prvorođenih sinova. Oni su u Mojim očima i odavno ih smatram dragocenim i odavno imaju mesto u Mom srcu. Svaka reč koju izgovaram ima težinu i sadrži Moje ideje. Šta je čovek? Osim malobrojnih koje volim i koji imaju status prvorođenih sinova, ko još pokazuje imalo obzira za Moju volju? Koliko vrede Moji sinovi? Koliko vredi Moj narod? U prošlosti, izraz „Moji sinovi“ bio je naziv za Moje prvorođene sinove, ali oni među sinovima Mojim i među narodom Mojim koji nisu znali za stid mislili su da je to za njih počasna titula. Nemojte da besramno igrate ulogu Mojih prvorođenih sinova. Da li zaslužujete tu titulu? Danas, jedini koji su provereni su oni koji su postavljeni na važne položaje preda Mnom. Ti ljudi stekli su status prvorođenih sinova. Već imaju udeo u Mom prestolu, Mojoj kruni, Mojoj slavi i Mom carstvu. Sve sam Ja to pažljivo uredio. Svi oni koji su danas stekli status prvorođenih sinova doživeli su ogroman bol, progon i nesreću, uključujući ono što su iskusili u svojim porodicama od rođenja, njihovim ličnim izgledima, poslu i braku. Ti prvorođeni sinovi ne samo da su zadobili taj status, a da nisu platili cenu, već su prošli kroz sve aspekte života: i dobro i loše, uspone i padove. Svi oni koji su u prošlosti uživali veliko poštovanje ljudi u svetu i koji su živeli u udobnosti doma nemaju udela među prvorođenim sinovima. Oni ne zaslužuju da budu prvorođeni sinovi, sramote Moje ime i Ja ih nipošto ne želim. Moji sinovi i Moj narod, koje sam izabrao, takođe imaju dobru reputaciju u svetu, ali nisu na visini Mojih prvorođenih sinova. Trenutno koristim neke ljude, ali među njima mnogi ne ispunjavaju uslove da budu Moj narod. Oni su samo predmeti večne propasti. Koriste se neko vreme da vrše službu za Mene, ali nisu namenjeni za dugoročnu upotrebu. Duboko u Mom srcu, već sam odlučio ko će biti korišćen na duže. Odnosno, oni koje postavljam na važne položaje su oni koje volim i koje Sam odavno počeo da koristim. Drugim rečima, njihove uloge već su određene. Što se tiče ljudi koje prezirem, u trenutnoj fazi, oni se koriste samo privremeno. Kada stranci dođu, tada će vam prvorođeni sinovi biti jasno otkriveni.

U ovom trenutku, potrebno Mi je da brzo odrastete i pokažete obzir za Moje breme. To breme nije preteško i urediću da radite samo ono što je u okviru vaših sposobnosti. Znam vaš rast; znam koje funkcije možete da obavljate. Znam sve to i razumem te stvari. Samo želim da se vi, sinovi Moji, dobrovoljno odreknete sebe samih i istinski uspete da volite ono što Ja volim, mrzite ono što Ja mrzim, radite ono što Ja radim i govorite ono što Ja govorim. Nemojte da vas kontroliše prostor, teritorija, vreme ili neka druga osoba. Moja je želja da vaš duh bude slobodan svuda i da svako od vas može da bude na mestu Mojih prvorođenih sinova. Ko danas Meni nudi celo svoje biće? Ko Mi se odano daje? Ko je dan i noć budan za Mene? Ko vodi Moje kućne poslove za Mene? Ko olakšava breme na Mojim leđima za Mene? Zar to nisu sinovi Moji? Sve što radim usavršava Moje sinove i njima je u službi. Da li shvataš? Sve je za Moje prvorođene sinove i Ja ne grešim. Nemoj pogrešno da veruješ da Ja loše procenjujem ljude i nemoj da misliš da te nipodaštavam. Nemoj da pretpostavljaš da ne koristim velike talente dovoljno ili da sam pogrešio što te nisam predodredio. Ne radi se o tome, već ti to jednostavno nisi zaslužio! Da li to znaš? Sada ću vam potvrditi neke stvari: ko god bude često pobuđivao Moj bes i koga često kritikujem ili se sa njim obračunavam, sigurno će se naći na meti Moje mržnje. Ti ljudi sigurno će umreti i to je uklesano u kamenu. Rekao sam da se više neću baviti Mojim prvorođenim sinovima, jer su ti ljudi položili Moje stroge ispite i zadobili Moje odobrenje. Koga god pogledam sumornim izrazom lica, taj je u opasnosti. Zar se ne bojiš? Mnogi će umreti čim Moje reči izađu iz Mojih usta. Neki će, međutim, zadržati telo, ali će im jednostavno duh biti mrtav. Najjasniji pokazatelj toga je to da ne poseduju delo Svetog Duha i da ih ništa ne zadržava. (Već ih je u velikoj meri iskvario Sotona.) Kada god im se telo ugasi, to se dešava pošto Sam Ja to pažljivo isplanirao i u trenutku koji sam Ja odredio. Njihova duhovna smrt Meni nije od velike koristi. Iskoristiću njihovo telo da pokažem čudesnost Mojih postupaka. To će ubediti ljude i uputiće Mi bezgranične pohvale i neće ostati niko ko Me se neće bojati i strepeti od Mene. Ja se pažljivo bavim svakim detaljem: svi moraju da žive ili umru za Mene i niko ne može da ode dok ne obavi svoju službu za Mene. Čak ni Sotona ne može da se povuče u bezdan dok ne obavi svoju službu za Mene. Svaki korak koji preduzimam je stabilan i siguran i na čvrstom je tlu. Svaki moj korak ima svoju svrh – to sigurno ne.

Ko bi se usudio da se poredi sa Mnom? Ko bi se usudio da Mi se usprotivi? Odmah ću te pokositi! Neću ostaviti traga i tvoje telo biće zbrisano, i to je apsolutna istina. Kada govorim te stvari, odmah ih ispunjavam i nema nazad. Svet se iz dana u dan urušava i iz dana u dan ljudski rod strada. Moje carstvo se nazire sa svakim novim danom i Moji prvorođeni sinovi rastu. Iz dana u dan, Moj gnev raste, Moja grdnja je sve stroža i Moje reči su sve oštrije. Još uvek čekate da vam se obratim blaže i da ublažim Moj ton, ali dobro razmislite! Moj ton zavisi od ljudi sa kojima se obračunavam. Onima koje volim, Moj ton je blag i uvek pruža utehu, ali prema vama mogu da budem samo grub i da vam sudim, a povrh toga i da vas grdim i budem besan na vas. Iako to niko ne primećuje, situacija u svim zemljama sveta postaje sve napetija i iz dana u dan se raspada i pretvara u haos. Vođe svih zemalja nadaju se da će na kraju osvojiti vlast. Sigurno im nije palo na pamet da su već predmet Moje grdnje. Oni teže tome da preuzmu Moju silu, ali to je samo njihova pusta želja! Čak i vođa Ujedinjenih Nacija mora da moli za Moj oproštaj. Zla dela koja je počinio su brojna. Sada je došao trenutak za grdnju i neću Mu dozvoliti da se lako izvuče. Svi oni koji su na vlasti moraju da skinu svoje krune. Samo Ja zaslužujem da vladam svime. Sve zavisi od Mene – apsolutno sve – uključujući čak i grupu stranaca. Odmah ću pokositi svakog ko Me proučava, jer toliko daleko moje delo doguralo. Svakog dana se dogodi novo otkrivanje, svakog dana nastane nova svetlost. Sve se ubrzano upotpunjuje. Sotonin poslednji dan je sve bliži i bliži i očigledniji.

Prethodno: Poglavlje 81

Sledeće: Poglavlje 83

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera