Poglavlje 83

Ti ne znaš da Sam Ja Svemogući Bog, niti znaš da su svi događaji i sve stvari pod Mojom kontrolom? Šta znači to da Ja sve uspostavljam i upotpunjujem? Blagoslovi ili nesreće svakog čoveka zavise od Mog ispunjenja i Mojih postupaka. Šta može čovek da uradi? Šta može čovek da postigne razmišljanjem? U ovom završnom dobu, u ovom razvratnom dobu, u ovom mračnom svetu koji je do određene mere iskvario Sotona, koja šačica ljudi mogu da budu u skladu sa Mojim namerama? Bilo da je reč o današnjici, prošlosti ili bliskoj budućnosti, Ja određujem svačiji život. Bilo da dobijaju blagoslove ili trpe nesreću i bilo da ih Ja volim ili mrzim, sve Sam precizno uredio Ja jednim potezom. Ko se među vama usuđuje da tvrdi da tvoje korake ti sam određuješ i da kontrolišeš svoju sudbinu? Ko se usuđuje da to kaže? Ko se usuđuje da bude tako prkosan? Ko Me se ne plaši? Ko Mi je u srcu neposlušan? Ko se usuđuje da radi šta mu je volja? Izgrdiću ih na mestu i neću imati ni trunku više milosti za čovečanstvo, niti ću ga dalje spasavati. Ovoga puta, odnosno onog trenutka kada ste prihvatili Moje ime, to je poslednji put da ću prema čovečanstvu biti imalo popustljiv. Drugim rečima, izabrao sam deo ljudskog roda koji je, iako njegovi blagoslovi nisu večni, u velikoj meri uživao u Mojoj blagodati. Prema tome, iako nije predodređeno da ćeš biti večno blagosloven, iz toga ne sledi da ćeš biti ugnjetavan i u mnogo boljoj si poziciji nego oni koji će neposredno trpeti nesreću.

Moj sud je zaista dostigao vrhunac i ulazi na neistraženu teritoriju. Moj sud se nadvija nad svakim pojedincem i sada je gnevni sud. U prošlosti je bio veličanstveni sud, ali danas je bitno drugačiji. U prošlosti ljudi nisu osećali ni trunku straha dok ih nije zadesio Moj sud. Danas, međutim, čim čuju i jednu jedinu reč, pretrnu od straha. Neki se čak uplaše čim otvorim Moja usta. Tek što sam pustio glas, kada krenem da govorim, toliko su uplašeni da ne znaju šta da rade, iskreno želeći u tom trenutku da se sakriju u mišiju rupu ili da ostanu u najmračnijem kutku. Takvi ljudi ne mogu da budu spaseni, jer su posednuti zlim duhovima. Kada sudim velikoj crvenoj aždaji ili drevnoj zmiji, postanu stidljivi i čak se boje tuđeg pogleda. Oni su zaista Sotonini potomci, rođeni u tami.

Često sam izgovarao reči „predodređenje i izbor“. Šta one tačno znače? Kako Ja predodređujem i biram? Zašto se neko ne bi našao među predodređenima i izabranima? Kako da to shvatite? Te stvari zahtevaju da ih jasno objasnim i da vam se direktno obratim. Kada bih Ja otkrio te stvari u vama, onda bi tupavi pogrešno verovali da je to misao nadahnuta Sotonom! Bio bih neopravdano oklevetan! Sada ću govoriti otvoreno i neću prećutati ništa: kada Sam stvorio sve stvari, prvo Sam stvorio one materijale koji služe čovečanstvu (cveće, travu, drveće, drvo, planine, reke, jezera, zemlju i okean, sve vrste insekata, ptice i životinje. Neki su i za ljudsku ishranu, a neki da ih ljudi posmatraju). Razne vrste žitarica stvorene su za ljudski rod prema razlikama između oblasti. Tek pošto Sam napravio sve te stvari, počeo Sam da stvaram ljude. Postoje dve vrste ljudi: prvi su Moji izabranici koje sam predodredio. Drugi su Sotoninog kova i ta vrsta stvorena je pre nego što Sam stvorio svet, ali Sam ih napustio pošto ih je Sotona potpuno iskvario. Zatim Sam stvorio vrstu koju Sam izabrao i predodredio, pri čemu svako od njih u različitoj meri poseduje Moj kov. Prema tome, svako od onih koje sam danas izabrao poseduje Moj kov u različitoj meri. Iako ih je iskvario Sotona, i dalje pripadaju Meni i svaki korak je deo Mog plana upravljanja. Pošto Sam to planirao unapred, carstvom vladaju pošteni ljudi. Oni koji su pokvareni i prepredeni nikada ne mogu da budu pošteni, jer su Sotonin porod i posednuti su Sotonom. Njegove su sluge i pod njegovom su komandom od početka do kraja. Međutim, svrha svega toga je ispunjenje Moje volje. Ja sam to jasno objasnio da ne morate da pogađate. One koje usavršavam ću štititi i brinuti o njima. Što se tiče onih koje prezirem, jednom kada se njihova služba završi, otići će iz Mog doma. Kada neko pomene te ljude, razbesnim se. Iako na sam njihov pomen poželim da se smesta obračunam sa njima, u svom postupanju Sam uzdržan. Odmeren sam u svojim postupcima i govoru. Mogu da tlačim svet u naletu besa, ali će oni koje sam predodredio biti izuzeti od toga; pošto se smirim, mogu da držim svet na dlanu Moje ruke. Drugim rečima, Ja kontrolišem sve. Kada vidim da se svet iskvario do te mere da ljudi to ne mogu da podnesu, odmah ću ga uništiti. Zar ne mogu da to uradim izjavom jedne jedine reči?

Ja sam praktični Bog lično. Ne činim natprirodne znake ili čuda, već su Moja čudesna dela svuda. Put koji sledi postaće neuporedivo sjajniji. Moje otkrivenje svakog koraka je put na koji vas upućujem i to je Moj plan upravljanja. Drugim rečima, u budućnosti će tih otkrivenja biti još više i biće sve jasnija. Čak i u Hiljadugodišnjem carstvu, u bliskoj budućnosti, morate da napredujete u skladu sa Mojim otkrivenjima i tragom Mojih stopa. Sve poprima svoj oblik i sve je pripremljeno. Vas blagoslovene čekaju večni blagoslovi, dok proklete čeka večna grdnja. Moje tajne su previše brojne za vas; ono što su za Mene najprostije reči, za vas su najsloženije. Prema tome, ja kazujem sve više i više, jer vi premalo razumete i svaki put treba da vam objašnjavam svaku reč. Ipak, nemojte previše da brinete. Obratiću vam se u skladu sa Mojim delom.

Prethodno: Poglavlje 82

Sledeće: Poglavlje 84

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera