Poglavlje 84

Zbog svog nedovoljnog znanja o Meni, ljudi su prekinuli Moje upravljanje i potkopali Moje planove nebrojeno puta, ali nikada nisu bili u stanju da spreče Moje napredovanje. To je zato što sam Ja Bog mudrosti. U Meni leži beskonačna mudrost i u Meni se nalaze neograničene i nedokučive tajne. Od davnina, ljudi nikada nisu bili u stanju da ih dokuče i u potpunosti razumeju. Zar nije tako? Ne samo da postoji mudrost u svakoj reči koju izreknem, već svaka reč sadrži i Moje skrivene tajne. U Meni, sve je tajna; svaki deo Mene je tajna. Danas ste videli samo tajnu, odnosno videli ste Moju ličnost, ali tek treba da otkrijete ovu tajnu koja je skrivena iznutra. Ljudi mogu da uđu u Moje carstvo samo ako idu Mojim stopama; u suprotnom, propašće zajedno sa svetom i pretvoriti se u pepeo. Ja sam u potpunosti Sȃm Bog; niko drugi do Sȃm Bog. Prethodni izrazi, kao što je „manifestacija Boga“, već su zastareli; stari su, istrošeni i više se ne mogu primeniti. Koliko vas je to shvatilo? Koliko vas je u tolikoj meri bilo sigurno u Mene? Ja sam taj koji mora sve jasno da razloži i da dȃ smernice.

Sotonino carstvo je uništeno i njegovi ljudi će uskoro završiti svoju službu za Mene. Jedan po jedan, biće isterani iz Moje kuće, što znači da je otkriveno pravo lice onih koji su se lažno prikazivali u različitim ulogama i svi će oni biti izbačeni iz Mog carstva. Zapamtite! Počev od danas, svi oni kojih se odričem, uključujući i one kojih sam se odrekao u prošlosti, su oni koji samo glume i koji su obične varalice; oni su samo igrali predstavu za Mene, a kada se ta predstava završi, moraju da napuste scenu. Oni koji su zaista Moji sinovi zvanično će biti u Mom carstvu, gde će dobiti Moju ljubav i uživati u blagoslovima koje sam već pripremio za vas. Blagosloveni bili prvorođeni sinovi! Pošto sam vas Ja unapred obučio, sada ste prikladni za Moju upotrebu. Verujte da sam Ja Svemogući Bog. Ono što ljudi ne mogu da postignu, Ja glatko mogu da uradim i tu zaista nema mesta takmičenju. Nemojte pretpostavljati da ne možete da uradite ništa ili da niste prikladni da budete Moji prvorođeni sinovi. Apsolutno ste dostojni! To je zato što sve što treba da se uradi zavisi od Mene; izvršavanje svega toga oslanja se na Mene. Zašto sada osećate da ste takvog rasta? Prosto zato što još uvek nije došlo vreme da vas Ja zaista upotrebim. Veliki talenti se ne mogu upotrebljavati u beznačajne svrhe, da li razumete? Zar ste u celom vaseljena svetu ograničeni samo na sićušnu Kinu? To jest, svi ljudi u celoj vaseljeni biće vam dati da se o njima brinete i da ih vodite, jer ste vi prvorođeni sinovi i dužnost koju treba da izvršite jeste da predvodite svoju braću. Imajte ovo na umu! Ja sam Svemogući Bog. Još jednom naglašavam da vam dozvoljavam da uživate. Ja sam Onaj koji dela – Sveti Duh dela svuda i lično predvodi.

U prošlosti, ljudi nisu shvatali Moje spasenje. Da li shvatate sada? Postoji nekoliko aspekata Mog spasenja: jedan je taj da za neke ljude uopšte ne postoji predodređenost i zbog toga uopšte ne mogu da uživaju u Mojoj blagodati; drugi je da postoje oni koji su prvobitno predodređeni, koji uživaju u Mojoj blagodati određeno vreme, ali nakon tog vremena, koje Ja unapred odredim, eliminisaću ih i njihovi životi će se u potpunosti završiti. Još jedan aspekat je da postoje oni koje sam predodredio i odabrao i koji uživaju u večnim blagoslovima; oni uživaju u Mojoj blagodati od početka do kraja, uključujući nedaće kroz koje su prošli i pre nego što su Me prihvatili i nakon toga, kao i prosvećenje i prosvetljenje koje su primili nakon što su Me prihvatili. Od sada pa nadalje, oni će početi da uživaju u blagoslovima, odnosno, oni su ti koje u potpunosti spašavam. To je najočigledniji izraz svršetka Mog velikog dela. Šta onda podrazumevaju blagoslovi? Da vas upitam: šta najviše želite da radite? Šta najviše mrzite? Šta se najviše nadate da ćete dobiti? U prošlosti ste doživeli bol i nedaće, a sve to da biste zadobili Mene i da bi vaši životi mogli da se razvijaju; to je deo blagodati. „Blagoslovi“ podrazumevaju da u budućnosti za vas više neće biti stvari koje mrzite, što znači da te stvari više neće biti prisutne u vašim stvarnim životima; biće u potpunosti uklonjene, pred vašim očima. Porodica, posao, supruga, suprug, deca, prijatelji i rođaci, čak i tri obroka dnevno koje mrzite svakog dana, sve će nestati. (To znači da nećete biti ograničeni vremenom i da ćete u potpunosti izaći iz krvi i mesa. Samo sit duh može da zadrži tvoje telo, ali to se odnosi na telo, ne na krv i meso. Bićete u potpunosti slobodni i natčulni. To je najveće i najočiglednije čudo koje je Bog manifestovao od vremena stvaranja sveta.) Sve čestice tla će biti uklonjene iz vašeg tela, te ćete u potpunosti biti duhovna tela, koja su sveta i neukaljana, sposobna da putuju kroz vaseljenu i do svih krajeva sveta. Počev od tog trenutka, rešićete se napornog pranja i ribanja i naprosto ćete uživati do krajnjih granica. Od tada pa nadalje, više nećete razmišljati o braku (jer Ja završavam jedno doba, ne stvaram svet) i više neće biti porođajnih bolova koji su ženama toliko mučni. U budućnosti više nećete ni raditi niti se mučiti. Potpuno ćete se utopiti u Moj zagrljaj ljubavi i uživati u blagoslovima koje sam vam podario. To je neosporno. Dok uživate u tim blagoslovima, blagodat će nastaviti da vas prati. Biće vam dato sve što sam pripremio za vas, a to su retka i dragocena blaga iz celog sveta. Sada ne možete da pojmite, niti da zamislite sve to, a niko u njima nije ranije uživao. Kada vas ovi blagoslovi obaspu, bićete beskrajno ushićeni, ali ne zaboravite da su oni tu zahvaljujući Mojoj moći, Mojim delima, Mojoj pravednosti i, pre svega, Mom veličanstvu. (Biću ljubazan prema onima prema kojima odlučim da budem ljubazan i biću milostiv prema onima prema kojima odlučim da budem milostiv.) U tom trenutku nećete imati roditelje i neće biti rodbinskih veza. Svi vi ste ljudi koje Ja volim, Moji voljeni sinovi. Od tog trenutka pa nadalje, niko se neće usuđivati da vas ugnjetava. Biće to trenutak da postanete odrasle osobe, kao i trenutak kada ćete vladati narodima čeličnom pesnicom! Ko se usuđuje da ometa Moje voljene sinove? Ko se usuđuje da ih napada? Svi će se bojati Mojih voljenih sinova jer je Otac stekao slavu. Stvari koje niko nikad nije mogao da zamisli pojaviće se pred vašim očima; biće neograničene, neiscrpne i beskrajne. Uskoro zasigurno više nećete morati da trpite užarene zrake sunca i mučnu vrućinu, niti da podnosite hladnoću i osetite dodir kiše, snega i vetra. To je zato što vas volim i to će u potpunosti biti svet Moje ljubavi. Daću vam sve što želite i pripremiću za vas sve što vam je potrebno. Ko se usuđuje da tvrdi da nisam pravedan? Ubiću te odmah, kao što sam ranije već rekao da će Moj gnev (protiv onih zlikovaca) trajati zauvek i da neću nimalo popustiti. Međutim, Moja će ljubav (prema Mojim voljenim sinovima) takođe trajati zauvek; neću je uopšte čuvati u Sebi.

Danas, ljudi koji Moje reči čuju kao sud jesu oni koji nisu u dobrom stanju. Međutim, dok oni to otkriju, Sveti Duh će ih već napustiti. Od celog vaseljena sveta, prvorođeni sinovi su izabrani među vama, budući da sinovi i ljudi čine samo mali deo vas. Moj naglasak je na celom vaseljena svetu, što znači da se sinovi i ljudi biraju iz svih naroda sveta. Da li shvatate? Zašto uporno naglašavam da bi prvorođeni sinovi trebalo brzo da porastu i da počnu da predvode te strance? Da li shvatate pravo značenje Mojih reči? To je zato što je Kina nacija koju sam prokleo; najviše Me je progonila i najviše je mrzim. Morate da znate da smo Moji prvorođeni sinovi i Ja došli sa neba i da smo vaseljenski narod; ne pripadamo nijednoj naciji. Prestanite da se držite ljudskih predstava! To je zato što sam vam otkrio Svoju ličnost. Sve zavisi od Mene. Možete li zapamtiti Moje reči? Zašto kažem da ima sve manje ljudi među vama i da je narod postao u većoj meri oplemenjen? Zato što se Moje spasenje postepeno okreće ka vaseljena svetu. Oni koji su izgnani, koji su prihvatili Moje ime, jesu oni koji su vršili službu u cilju usavršavanja prvorođenih sinova. Da li shvatate? Zašto kažem da su upravo svi oni obavili službu za Moje sinove? Sada uistinu shvatate, zar ne? Broj je vrlo skroman; zaista ih je malo. Međutim, ti ljudi su imali veliku korist od Mojih sinova i uživali su u izobilju Moje blagodati – upravo sam zbog toga rekao da ljudsku rasu spašavam poslednji put. Sada znate pravo značenje Mojih reči! Strogo ću izgrditi svakoga ko Mi se odupire i okrenuću Svoje lice ka onima koji Me brane. To je zato što sam, od samog početka, uvek bio veličanstven i pravedan Bog, i sve će vam se otkriti. Delam brzo na čudesne načine i uskoro će se dogoditi čudesne, ljudima nezamislive stvari. Zaista mislim odmah i uskoro. Da li shvatate? Tragajte za ulaskom u život, ne odugovlačite! Sinovi Moji voljeni, sve je ovde zbog vas i sve postoji zarad vas.

Prethodno: Poglavlje 83

Sledeće: Poglavlje 85

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera