Poglavlje 85

Ja koristim različite ljude da ostvarim Moju volju: Moje kletve se ostvaruju nad onima koje grdim, baš kao i moji blagoslovi nad onima koje volim. Pitanje ko će među vama dobiti Moje blagoslove, a koga će zadesiti Moje kletve u potpunosti zavisi od jedne jedine Moje reči; sve je to određeno Mojim izjavama. Znaš da prema kome god sam dobar, taj će uvek dobiti Moje blagoslove (što znači da će Me postepeno upoznati, biće sve sigurniji u Mene i zadobiće novu svetlost i otkrivenja i biti u stanju da prati ritam Mog dela). Oni koje prezirem (to je nešto u Meni što ljudi ne mogu da vide spolja) su ljudi koje će sigurno zadesiti Moje kletve i nesumnjivo spadaju u potomke velike crvene aždaje. Kao takve, i njih će zadesiti deo Mojih kletvi namenjen njoj. Što se tiče onih koje očima ne mogu da vidim, čiji kov smatram nedovoljnim i koje Ja ne mogu da usavršim ili upotrebim, i dalje će imati šansu da budu spaseni i biće među Mojim sinovima. Ako neko ne poseduje ništa od Mog kova, ako nema duhovno razumevanje i ne poznaje Me, ali ima vatrenu narav, ta će osoba biti označena kao deo Mog naroda. Smatram da se oni koji trpe Moje kletve ne mogu spasiti i oni su ti koje su zaposeli zli duhovi. Jedva čekam da ih izbacim. Rodila ih je velika crvena aždaja i njih najviše mrzim. Od sada, pa ubuduće, ne moraju da vrše službu za Mene. Jednostavno ih više ne želim! Ne želim nikog od njih! Čak ni njihovo jecanje i škrgutanje zubima preda Mnom ne deluje na Mene. Ne gledam nikog od njih, samo ih izbacim. Kakva si ti to stvar? Da li zaslužuješ da budeš preda Mnom? Da li si dostojan? Još uvek se praviš da si dobra osoba i pretvaraš se da si skrušen! Pošto si uradio sva ta nebrojena nepočinstva, da li mogu da te poštedim? A zatim, tek što si ustao preda Mnom, već mi ponovo prkosiš. Nikada nisi imao bilo kakve dobre namere, samo želiš da Me prevariš! Da li stvarno možeš da postaneš dobar ako si potomak velike crvene aždaje? To je nemoguće! Već Sam te prokleo i temeljno ti sudim! Vrši službu za Mene celim srcem, pošteno i disciplinovano, a zatim se vrati u tvoj bezdan! Da li želiš udeo u Mom carstvu? Mora da sanjaš! Nije te stid! Ti si, sa svojim odvratnim i prljavim telom, iskvaren do određene mere, pa ipak imaš drskosti da stojiš preda Mnom! Pomeri se! Ako i dalje budeš otezao, strogo ću te kazniti! Svi oni koji se preda Mnom ponašaju pokvareno i prepredeno moraju biti razobličeni. Gde možeš da se sakriješ? Gde možeš da se skloniš? Ma koliko se izmicao i bežao u zaklon, da li stvarno možeš pobegneš od Moje kontrole? Ako ne budeš pravilno vršio službu za Mene, život će ti biti još kraći. Odmah će s tobom biti svršeno!

Govorim vam potpuno jasno koja vrsta ljudi su Moji prvorođeni sinovi i dajem vam konkretne dokaze. Inače ne biste mogli da zauzmete svoja odgovarajuća mesta, već biste sami nasumično odlučivali o tome koja vam mesta pripadaju. Neki bi bili preskromni, a drugi previše razuzdani. Oni koji ne poseduju Moj kov, ili su previše lošeg kova, svi oni bi želeli da budu Moji prvorođeni sinovi. Kakve izraze prave oni koji su Moji prvorođeni sinovi? Pre svega, usredsređeni su na to da dokuče Moje namere i pokažu razumevanje prema njima. Štaviše, u svima njima dela Sveti duh. Drugo, uporno traže unutar duha svog, uzdržavaju se od raskalašnosti i u svakom trenutku ostaju unutar Mojih granica; izuzetno su normalni. Uz to, time što se tako ponašaju oni ne imitiraju. (Pošto su usredsređeni na to da osete delo Svetog duha i imaju obzira za Moju ljubav prema njima, u svakom trenutku su oprezni i duboko strahuju da ne zapadnu u stanje duha izdaje ili prkosa prema Meni.) Treće, celim srcem delaju za Mene, u stanju su da Mi daju celo svoje biće i već su odustali od bilo kakve ideje o sopstvenim izgledima za budućnost, o svom životu, tome šta jedu, oblače i koriste i gde žive. Četvrto, stalno su gladni i žeđaju za pravednošću i veruju da imaju velike nedostatke i da su previše nezreli rastom. Peto, kao što sam već spominjao ranije, imaju dobar ugled u svetu, ali su ih narodi sveta skrajnuli u stranu. U svojim odnosima sa suprotnim polom imaju moralni integritet. Sve su to dokazi, ali ne mogu da vam ih potpuno otkrijem, jer Moje delo još nije došlo u tu fazu. Prvorođeni sinovi, zapamtite! Životna osećanja u tebi, tvoj strah od Mene, tvoja ljubav koju osećaš prema Meni, tvoje poznavanje Mene, tvoja potraga za Mnom, vaša vera – sve te stvari su otelotvorenje Moje ljubavi koju osećam prema Vama. Sve su to dokazi koje vam dajem da biste istinski postali Moji prvorođeni sinovi i bili isti kao Ja, i jeli, živeli i uživali u blagoslovima pored Mene u neizrecivoj slavi.

Ne mogu da budem popustljiv prema onima koji su Me progonili, koji Me nisu poznavali (uključujući i pre nego što je svedočeno o Mom imenu), koji su verovali da Sam Ja čovek ili koji su bogohulili protiv Mene i oklevetali Me u prošlosti. Čak i da danas najglasnije svedoče za Mene, to i dalje ne bi bilo dovoljno. Progon koji sam doživeo u prošlosti bio je način na koji su vršili službu za Mene i da ti ljudi svedoče za Mene danas, oni bi i dalje bili Moje sredstvo. Samo su Mi oni koje sam Ja istinski usavršio danas iole od koristi, jer sam Ja Sȃm Bog pravedni i nastao sam iz tela i raskinuo sam sve veze koje postoje sa zemljom. Ja sam Sȃm Bog i svi narodi, pitanja i stvari koji su bili oko Mene su u Mojim rukama. Ja nemam telesnih osećanja i primenjujem pravednost u svemu. Ispravan sam i potpuno neukaljan. Da li razumete značenje Mojih reči? Da li i vi to možete da postignete? Ljudi misle da i Ja posedujem normalnu ljudskost i da imam porodicu i telesna osećanja, ali znate li da skroz grešite? Ja sam Bog! Da niste to zaboravili? Da niste zbunjeni? Još uvek Me ne poznajete!

Moja pravednost vam je potpuno otkrivena. Način na koji se odnosim prema nekom otkriva kako Moju pravednost, tako i Moje veličanstvo. Pošto sam Ja Sȃm Bog koji nosi Svoj gnev sa Sobom, neću dozvoliti nikome ko Me je proganjao ili vređao da se izvuče. Sa tako strogim zahtevom, da li to priznajete? Oni koje Ja izaberem i predodredim su kao retki biseri ili komadići ahata – veoma su retki i malo ih je. To je zato što je daleko manje ljudi koji će vladati kao carevi od onih koji će biti Moj narod i to je dokaz Moje moći i Mojih čudesnih postupaka. Često kažem da ću vas nagraditi i darivati vam krune i da će sa Mnom biti slave u izobilju. Na šta mislim kada kažem nagrade, krune i slava? Ljudi su ubeđeni da su nagrade materijalne stvari poput hrane, odeće ili drugih upotrebljivih stvari, ali to je potpuno zastareo način razmišljanja. To nije ono što podrazumevam pod tim pojmovima i zabluda je to na taj način tumačiti. Nagrade su stvari koje se stiču odmah sada i deo su blagodati. Međutim, postoje i nagrade koje su vezane za telesna zadovoljstva i oni koji vrše službu za Mene, ali koje neću spasiti, takođe mogu da steknu neki materijalni užitak (iako su to i dalje samo materijalne stvari koje Mi na neki način služe). Kruna nije znak nekakve funkcije, odnosno, to nije materijalna stvar koju vam darujem da možete da u njoj uživate. Ne, to je novo ime koje vam dajem i ko je god na visini tog novog imena biće osoba koja je zadobila krunu, koja zadobija Moje blagoslove. Nagrade i krune deo su blagoslova, ali ako se uporede sa blagoslovima, razlikuju se kao nebo i zemlja. Slava se ne može pojmiti samo ljudskim predstavama, jer slava nije materijalna stvar. Za njih je to potpuno apstraktan pojam. Šta je onda tačno slava? Šta znači kada se kaže da ćete vi zakoračiti u slavu zajedno sa Mnom? Moja celovitost, odnosno, ono što Ja jesam i ono što Ja imam, milost i dobrota (za Moje sinove) i pravednost, veličanstvo, sud, gnev, kletve i oganj (za sve ljude) – Moja ličnost je slava. Zašto govorim da je sa Mnom slava beskrajna? To je zato što je sa Mnom mudrost beskrajna, kao i neizrecivo obilje. Prema tome, zakoračiti u slavu sa Mnom znači da sam vas već upotpunio, da posedujete ono što Ja jesam i ono što Ja imam, upotpunio sam vas, imate bogobojažljivo srce i ne protivite Mi se. To mora da ste do sada shvatili!

Napeta situacija svih nacija na svetu dostigla je vrhunac i sve se one stalno pripremaju da vrše službu za Mene i da prihvate oganj koji ću im doneti. Kada stignu Moj gnev i Moj oganj, neće biti nikakve najave. Međutim, znam šta radim i potpuno sam s tim u vezi jasan. Trebalo bi da budete sigurni u Moje reči i morate požuriti da sve pripremite. Budite spremni da čuvate i vodite one koji iz inostranstva dođu da traže. Zapamtite to! Kina, odnosno svaki bogovetni čovek i mesto u Kini, podleže Mojim kletvama. Da li shvatate značenje Mojih reči?

Prethodno: Poglavlje 84

Sledeće: Poglavlje 86

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera