Poglavlje 86

Ljudi kažu da sam Ja milostivi Bog. Kažu da ću doneti spas svima koje sam stvorio. Sve te stvari su izrečene na osnovu ljudskih predstava. To da sam Ja milostivi Bog kazuje se Mojim prvorođenim sinovima, a da ću doneti spas svima kazuje se Mojim sinovima i Mom narodu. Pošto sam Ja mudri Bog, u Mojoj glavi jasno je koje ljude volim, a koje ljude mrzim. Jer one koje volim uvek ću voleti do samog kraja i ta ljubav se nikada neće promeniti. Što se onih koje Ja mrzim tiče, nisam nimalo dirnut, ma kako se oni ponašali. To je zato što nisu rođeni od Mene i ne poseduju Moje kvalitete ili Moj život. Drugim rečima, Ja ih nisam predodredio i izabrao, jer Ja sam nepogrešiv. To jest, svi Moji postupci nazivaju se svetim i časnim i nikada se ne kajem. U očima ljudi, ja sam izuzetno bezdušan, ali zar ne prepoznajete da sam Ja pravedni i veličanstveni Bog lično? Sve Moje je ispravno. One koje Ja mrzim sigurno će zadesiti Moje kletve, a oni koje Ja volim sigurno će dobiti Moje blagoslove. To je Moja sveta i nepovrediva narav i niko je neće promeniti! To je definitivno!

Danas, Ja ću sigurno upotpuniti one koji su istinski u skladu sa Mojim namerama, jer je Moje delo i iskreno i temeljno i Ja ne ostavljam ništa nedovršeno. Oni koje preklinjem biće spaljeni. Ali zašto sam onda prokleo većinu ljudi, a Sveti Duh ipak svoje delo sprovodi u njima (to je rečeno zbog toga što Ja ne boravim u prljavom hramu)? Da li shvatate pravo značenje izreke da sva pitanja i sve stvari vrše službu za Hrista? Sveti Duh sprovodi Svoje delo kroz njih kada ja koristim njihovu službu, ali obično, kada nisu u Mojoj službi, suštinski nisu duhovno prosvećeni. Čak i kada traže, to rade iz revnosti i to je Sotonino lukavstvo – jer u običnim vremenima, oni nimalo ne obraćaju pažnju na Moje delo i svi su potpuno neuviđavni kada je o Mom bremenu reč. Danas kada su Moji prvorođeni sinovi odrasli, Ja ih odbacujem od sebe. Iz tog razloga, Moj duh se svuda povukao, a poseban naglasak stavljen je na Moje prvorođene sinove. Da li razumete? Sve stvari zavise od Mojih postupaka, Mog predodređenja i svih reči koje izlaze iz Mojih usta. Sva mesta koja su dobila Moje blagoslove su obavezno i mesta u kojima Ja delam i u kojima se sprovodi Moje delo. Kina je zemlja u kojoj se najviše mole Sotoni, pa sam je zato prokleo. Pored toga, to je zemlja koja Me je najviše progonila. Definitivno neću izvršavati Svoje delo nad ljudima koji su pod uticajem velike crvene aždaje. Da li razumete pravo značenje Mojih reči? Na kraju krajeva, Moji sinovi i Moj narod su malobrojni. Apsolutno sve je u Mojim rukama. Energiju bi trebalo usredsrediti i više truda bi trebalo uložiti u one koje sam Ja izabrao i predodredio. Drugim rečima, oni koji su Moji prvorođeni sinovi bi trebalo da požure i vežbaju da bi mogli da podele Moje breme što je pre moguće i posvete sav svoj trud Mom delu.

Vi koji obavljate službu za Mene, čujte Me! Možete da dobijete nešto od Moje blagodati kada obavljate službu za Mene. Drugim rečima, znaćete privremeno za Moje kasnije delo i stvari koje će se dešavati u budućnosti, ali definitvno nećete uživati u njima. To je Moja blagodat. Kada vaša služba bude ispunjena, odlazite odmah i nemojte se zadržavati. Vi koji ste Moji prvorođeni sinovi ne bi trebalo da budete nadmeni, već vam je dozvoljeno da budete ponosni, jer sam vam darivao beskrajne blagoslove. Oni među vama koji su namenjeni za uništenje ne bi trebalo da sebi prave nevolje ili budu tužni zbog svoje sudbine. Zar nisi potomak Sotone? Pošto budeš obavio službu za Mene, možeš da se vratiš u bezdan, jer Mi više nećeš biti od koristi. Onda ću Svojom grdnjom početi da se obračunavam sa vama. Jednom kada počnem da delam, ne stajem do samog kraja. Moja dela biće ostvarena i Moja postignuća trajaće zauvek. To važi i za Moje prvorođene sinove, Moje sinove i Moj narod, a isto važi i za vas: trpećete Moju večnu grdnju. Mnogo puta sam vam rekao u prošlosti da ću sigurno izgrditi zlikovce koji Mi se opiru. Ako vas ne ukori Sveti Duh pošto mi se budete opirali, to znači da ste već prokleti i samim tim će vas pokositi Moja ruka. Ako vas Sveti Duh dovode u red jer gajite loše misli o Meni, onda ste primili Moje blagoslove. Međutim, uvek morate da budete oprezni, nikada nemarni i nikada nepromišljeni.

Prethodno: Poglavlje 85

Sledeće: Poglavlje 87

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera