Poglavlje 87

Moraš da ubrzaš svoj tempo i uradiš ono što želim da bude urađeno – to je ono što Ja nestrpljivo očekujem od vas. Da li je moguće da, čak i sada još uvek niste razumeli značenje Mojih reči? Da li je moguće da još uvek ne poznajete Moju nameru? Govorio sam sve više i sve jasnije, ali zar se i dalje niste potrudili da dokučite značenje Mojih reči? Sotono, nemoj da zamišljaš da možeš da uništiš Moj plan! Oni koji obavljaju službu za Sotonu, to jest Sotonini potomci (to se odnosi na one koji su posednuti Sotonom i koji, shodno tome, sigurno vode onakav život kakav Sotona vodi i samim tim se smatraju njegovim potomcima) – mole za milost pod Mojim nogama, jecaju i škrguću zubima. Međutim, Ja ne bih uradio takvu glupost! Da li mogu da oprostim Sotoni? Da li mogu da spasim Sotonu? To bi bilo nemoguće! Radim ono što govorim i nikada zbog toga neću zažaliti!

Sve što izgovorim se ostvari. Zar nije tako? Pa ipak, i dalje Mi ne verujete, sumnjate u Moje reči i mislite da se samo šalim sa vama. To je prosto smešno. Ja sam Sȃm Bog! Da li razumete? Ja sam Sȃm Bog! Da ne posedujem iole mudrosti ili moći, da li bih tek tako mogao da radim šta Mi je volja i govorim ono što mi se govori? A ipak Mi i dalje ne verujete. Naglašavao sam vam i govorio te stvari iznova i iznova. Zašto mi većina vas još uvek ne veruje? Zašto još uvek gajite sumnje? Zašto se držite sopstvenih predstava kao da vam život od njih zavisi? Da li mogu da te spasu? Ja radim ono što govorim. Nekoliko puta sam vam rekao: smatrajte Moje reči istinitim i nemojte sumnjati. Da li ste ih shvatili ozbiljno? Sam ne možeš ništa, a opet nisi u stanju da veruješ u ono što radim. Šta da se kaže o takvoj osobi? Da budem direktan, to je kao da vas nikada nisam ni stvorio. Drugim rečima, ni u jednom pogledu ne ispunjavaš uslove da Mi budeš služitelj. Svi moraju da veruju u Moje reči! Svi moraju da prođu ispit, nikome neću dozvoliti da se provuče. Naravno, izuzetak su oni koji veruju. Ljudi koji veruju u Moje reči sigurno će dobiti Moje blagoslove, koji će ti biti dati i biti ostvareni u tebi, zavisno od toga u šta veruješ. Prvorođeni sinovi Moji! Počinjem sada da vam darujem sve Moje blagoslove. Malo po malo, počećete da odbacujete sve one omrznute telesne veze: brak, porodica, jelo, odeća, spavanje i sve prirodne katastrofe (vetar, sunce, kiša, oluje, bedu snežnih padavina i sve ostale stvari koje mrzite). Putovaćete okeanima, kopnom i vazduhom bez ikakvih ograničenja prostora, vremena ili teritorije, svesrdno uživajući u Mom zagrljaju punom ljubavi, zaduženi za sve, dok se s ljubavlju o vama staram.

Ko nije ponosan na prvorođene sinove koje sam Ja upotpunio? Ko neće hvaliti Moje ime za nečije dobro? Zašto Ja sada želim da vam otkrijem toliko tajni? Zašto sada, a ne u prošlosti? To je samo po sebi isto tajna. Da li to znaš? Zašto nisam u prošlosti pomenuo da je Kina zemlja koju sam prokleo? I zašto nisam to obznanio onima koji obavljaju službu za Mene? Danas ću vam reći i ovo: danas, prema Mom mišljenju, sve je ostvareno i to kažem u vezi sa Mojim prvorođenim sinovima. (Jer danas, Moji prvorođeni sinovi vladaju zajedno sa Mnom i ne samo da su se uobličili, već stvarno gospodare zajedno sa Mnom. U ovom trenutku, oni u kojima dela Sveti Duh zasigurno vladaju zajedno sa Mnom i to se upravo sada otkriva, ne juče i ne sutra.) Danas na svetlost dana iznosim sve Moje tajne normalne ljudskosti, jer su oni ljudi koje želim da otkrivam razotkriveni i to je Moja mudrost. Moje delo je napredovalo do sledećeg koraka: to jest, u ovom trenutku moram da sprovedem plan upravnih odluka koje sam doneo upravo za ovaj period. Shodno tome, poveravam odgovarajuće provere prvorođenim sinovima, sinovima, narodu i služiteljima, jer Ja imam autoritet i doneću sud i vladati gvozdenom šipkom. Ko se usuđuje da ne obavlja službu poslušno za Mene? Ko se usuđuje da Mi se žali? Ko bi se usudio da kaže da Ja nisam pravedni Bog? Znam, vaša demonska priroda odavno Mi je otkrivena: osećate ljubomoru i mržnju prema svakome prema kome sam Ja dobar. To je definitivno Sotonina priroda! Dobar sam sinovima Mojim; da li bi se usudio da tvrdiš da sam nepravedan? Mogao bih da te potpuno izbacim, ali sreća tvoja pa obavljaš službu za Mene, a i nije vreme sada za to. Inače bih te izbacio!

Sotonina sorto! Ne budite više divljaci! Ućutite! Ne činite ništa! Moji izabrani sinovi i narod već su počeli da izvršavaju Moje delo i ono se već širi po svim nacijama, po svim veroispovestima, po svim religijama i svim sferama života izvan Kine. Zašto su oni koji vrše službu za Mene uvek duhovno paralisani? Zašto nikada ne poseduju duhovno razumevanje? Zašto Moj Duh nikada ne dela u tim ljudima? Generalno posmatrano, jednostavno ne mogu da ulažem toliko truda na one koje nisam ni predodredio, ni izabrao. Sva Moja prethodna patnja i sva Moja mukotrpna briga i trud bili su zarad Mojih prvorođenih sinova, a mali deo zarad sinova i naroda. Pored toga, sve to sam radio da bi Moje buduće delo moglo da se završi bez poteškoća i da Moju volju niko ne bi ometao. Pošto sam Ja Sȃm mudri Bog, na odgovarajući način sam uredio svaku etapu. Ne trudim se da zadržim bilo koga (to se odnosi na one koji nisu predodređeni ili izabrani), niti ću nasumično pokositi bilo koga (to se odnosi na izabrane i predodređene): to je Moja upravna odluka koju niko ne može da promeni! Prema onima koje mrzim Ja sam nemilosrdan, a pazim na one koje volim i štitim ih. Prema tome, radim ono što govorim (oni koje izaberem su izabrani i one koje predodredim su predodređeni. To sam uredio Ja još pre stvaranja).

Ko može da promeni Moje srce? Osim Mojih postupaka prema planovima koje pravim kako želim, ko bi se usudio da bude ishitren i da ne posluša Moja naređenja? To su sve Moje upravne odluke; ko bi se usudio da Mi ijednu od tih odluka oduzme? Svi moraju biti pod Mojom komandom. Neki ljudi kažu kako je neki čovek mnogo propatio, kako je pošten i istinski obziran prema Mom srcu. Zašto onda nisam izabrao tu osobu? I to je Moja upravna odluka. Ako kažem da je neko u skladu sa Mojim namerama, onda je ta osoba u skladu sa Mojim namerama i neko koga volim. Ako kažem da je neko Sotonino dete, onda je ta osoba neko koga mrzim. Ne ulaguj se nikom! Da li stvarno možeš da prozreš tu osobu? O svemu tome odlučujem Ja. Sin će uvek biti sin i Sotona će uvek biti Sotona. Drugim rečima, čovekova priroda se ne menja. Ako ih Ja ne nateram da se promen, svi će ići za svojim jatom i nepromenjivi su!

Otkrivam vam Svoje tajne kako Moje delo napreduje. Da li uopšte znate do koje etape je Moje delo napredovalo? Da li ćete zaista slediti vođstvo Mog duha, raditi ono što Ja radim i govoriti ono što Ja govorim? Zašto pominjem Kinu kao zemlju koju sam prokleo? Pre svega, stvorio sam kineski narod današnjice po Mom liku. Nisu imali duha, i u početku ih je iskvario Sotona i nisu mogli da budu spaseni. Iz tog razloga sam se naljutio na te ljude i prokleo ih. Mrzim te ljude najviše i naljutim se svaki put kada ih samo i pomenu, jer su oni deca velike crvene aždaje. To podseti na doba kada su zemlje sveta pripojile Kinu. Tako je i dan danas i sve je to bila Moja kletva, najmoćniji sud protiv velike crvene aždaje. Konačno, stvorio sam drugu vrstu ljudi, među kojima sam predodredio Moje prvorođene sinove, Moje sinove, Moj narod i one koji vrše službu za Mene. Prema tome, Ja sam odavno uredio sve što danas radim. Zašto vas oni koji su na vlasti u Kini stalno progone i ugnjetavaju? Zato što je velika crvena aždaja nezadovoljna Mojom kletvom i opire Mi se. Međutim, upravo u situaciji takvog progona i pretnje Ja upotpunjujem Moje prvorođene sinove kako bi mogli da krenu u snažan protivnapad na veliku crvenu aždaju i njenu decu. Obračunaću se sa njima kasnije. Sada, pošto ste saslušali Moje reči, da li istinski razumete šta znači to što sam vam dozvolio da vladate sa Mnom? Trenutak kada kažem da je velika crvena aždaja na smrt pokošena je ujedno i trenutak kada Moji prvorođeni sinovi vladaju sa Mnom. Progon prvorođenih sinova od strane velike crvene aždaje Mi je od velike koristi i jednom kada Moji sinovi odrastu i budu u stanju da vode poslove Moje kuće, one zle sluge (služitelji) biće skrajnuti. Pošto Moji prvorođeni sinovi budu vladali sa Mnom i pošto budu ispunili Moje namere, gurnuću služitelje u ognjeno i sumporno jezero jednog po jednog: moraju da odu po svaku cenu! Potpuno sam svestan da Sotonin soj takođe želi da uživa u Mojim blagoslovima i da ne želi da se vrati pod Sotoninu vlast. Međutim, Ja imam Svoje upravne odluke kojima svi moraju da se povinuju i koje moraju da se izvršavaju – i niko neće biti izuzet. Kasnije ću vam saopštiti Moje upravne odluke, jednu za drugom, da ih ne biste kršili.

Prethodno: Poglavlje 86

Sledeće: Poglavlje 88

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera