Poglavlje 8

Od onog trenutka kada je Svemogući Bog – Car carstva – osvedočen, pun obim Božjeg upravljanja se u celosti razvio u čitavoj vaseljeni. Ne samo da je Božja pojava osvedočena u Kini, već je ime Svemogućeg Boga osvedočeno i u svim narodima i na svim mestima. Svi oni prizivaju ovo sveto ime, tražeći zajedništvo sa Bogom na svaki mogući način, shvatajući volju Svemogućeg Boga i složno Mu služeći u crkvi. Ovo je čudesan način na koji Sveti Duh deluje.

Jezici raznih naroda se međusobno razlikuju, ali postoji samo jedan Duh. Ovaj Duh ujedinjuje crkve širom vaseljene i u apsolutnom je jedinstvu sa Bogom, bez ikakve razlike. To je nešto što je van svake sumnje. Sada ih Sveti Duh poziva, a Njegov glas ih budi. To je glas Božje milosti. Svi oni prizivaju sveto ime Svemogućeg Boga! I slave i pevaju. Delo Svetoga Duha nikada ne odstupa; ovi ljudi su spremni na sve da bi napredovali pravim putem, oni ne odustaju – čuda se javljaju jedno za drugim. To je nešto što ljudi teško mogu da zamisle i o čemu je nemoguće spekulisati.

Svemogući Bog je Car života u vaseljeni! On sedi na slavnom prestolu i sudi svetu, dominira nad svima i vlada svim nacijama; svi narodi kleče pred Njim, mole Mu se, približavaju Mu se i komuniciraju s Njim. Bez obzira na to koliko dugo verujete u Boga, koliko je visok vaš status ili koliko je važan vaš položaj, ako se protivite Bogu u svom srcu, morate biti osuđeni i morate pasti ničice pred Njim, preklinjući Ga uz jecaje; ovo je uistinu žetva plodova vaših sopstvenih postupaka. Ovaj jauk je zvuk mučenja u ognjenom i sumpornom jezeru, on je krik prekorevanja Božjim gvozdenim štapom; to je sud pred Hristovim prestolom.

Neki ljudi se plaše, neke grize savest, neki su oprezni, neki vode računa da pažljivo slušaju, neki se pokaju i počinju ispočetka, osećajući najveće kajanje, neki gorko plaču od bola, neki odustaju od svega i očajnički traže, neki ljudi se preispituju i ne usuđuju se da nastave da divljaju, neki hitno traže da se približe Bogu, neki preispituju sopstvenu savest, pitajući se zašto njihovi životi ne mogu da napreduju. Neki ostaju zbunjeni, neki skidaju okove sa svojih nogu i hrabro napreduju, držeći ključ čvrsto i ne gubeći vreme da se pobrinu za svoje živote. Neki i dalje oklevaju i nisu im jasne vizije – breme koje nose u srcu je zaista teško.

Ako vaš um nije bistar, onda Sveti Duh nema načina da deluje u vama. Sve ono na šta se usredsređuješ, put kojim koračaš i sve ono za čim tvoje srce žudi je ispunjeno tvojim predstavama i tvojom samopravednošću! Ja gorim od želje – kako bih voleo da vas sve odmah upotpunim i što pre učinim prikladnim za Svoju upotrebu i time olakšam Svoje teško breme. Ali, videvši vas takve, shvatam da ne možemo očekivati brze rezultate. Mogu samo strpljivo da čekam, da polako koračam i da vas polako podržavam i vodim. Ah, trebalo bi da razbistrite svoje glave! Čega se treba odreći, koja su tvoja blaga, koje su tvoje fatalne slabosti, koje su tvoje prepreke? Pažljivije promisli o ovim pitanjima u svom duhu i zajedništvu sa Mnom. Ono što ja hoću je da Mi vaša srca u tišini ukazuju poštovanje. Ne želim vaše puke reči. Tebi koji zaista tražiš preda Mnom, sve ću otkriti. Moji koraci se ubrzavaju; dok god Mi tvoje srce ukazuje poštovanje i dok god me u svakom trenutku slediš, onda ti u svakom trenutku mogu nadahnućem predati i otkriti Svoju volju. Oni koji se budu potrudili da čekaju, dobiće okrepljenje i otvoriće im se put do uspeha. Oni nepromišljeni će teško razumeti Moje srce, stoga će se naći u ćorsokaku.

Želim vam da se svi brzo uzdignete i udružite snage sa Mnom, i da budete uz Mene u svakom trenutku, a ne samo na jedan dan i jednu noć. Moja ruka uvek mora da vas vodi i daje vam podsticaj, da vas gura napred, da vas ubeđuje da nastavite dalje i da apeluje na vas da napredujete! Vi jednostavno ne razumete Moju volju. Prepreke vaših sopstvenih predstava i prepreke svetovnih zavrzlama su suviše ozbiljne, te niste u stanju da ostvarite dublju bliskost sa Mnom. Iskreno govoreći, dolazite Mi onda kada imate problem, dok kada nemate nijedan, vaša se srca uznemire. Vaša srca postaju nalik slobodnom tržištu i ispunjena su sotonskim naravima; ona su zaokupljena svetovnim stvarima i vi ne znate kako da ostvarite zajedništvo sa Mnom. Kako da se ne zabrinem za vas? Ipak, puka zabrinutost neće biti dovoljna. Vremena je premalo, a zadatak je previše zahtevan. Moji koraci nastavljaju; morate se čvrsto držati svega što imate, morate Me poštovati u svakom trenutku i biti u bliskom zajedništvu sa Mnom. Tada će ti se Moja volja zasigurno otkriti u nekom trenutku. Kada budete razumeli Moje srce, tada će vam se otvoriti put do uspeha. Ne smete više da oklevate. Održavajte istinsko zajedništvo sa Mnom, nemojte se služiti prevarama i ne pametujte previše; to bi vas samo zavaralo i otkrilo bi se u bilo kom trenutku pred Hristovim prestolom. Pravo zlato se ne plaši vatre – ovo je prava istina! Ne ustručavajte se i nemojte se obeshrabriti ili biti slabi. Češće razgovarajte otvoreno sa Mnom u svom duhu, strpljivo čekajte i sigurno ću vam se otkriti u Svoje vreme. Apsolutno moraš da vodiš računa da ne dozvoliš da Moj trud prema tebi bude uzaludan. Ne časi ni časa. Kada je tvoje srce u stalnom zajedništvu sa Mnom, kada tvoje srce neprestano živi preda Mnom, tada niko, nijedan događaj, nijedna stvar, nijedan muž, nijedan sin ili ćerka, ne mogu da ometaju zajedništvo sa Mnom u tvom srcu. Kada Sveti Duh bude stalno sputavao tvoje srce, i kada u svakom trenutku budeš u zajedništvu sa Mnom, tada ću ti zasigurno otkriti Svoju volju. Kada mi se konstantno približavaš na ovakav način, bez obzira na okruženje na koje naiđeš, ili na osobu, događaj ili stvar, nećeš se zbuniti, već će ti se otvoriti put do uspeha.

Ako redovno ne dozvoljavaš da ti promaknu ni male ni velike stvari, ako je svaka tvoja misao i ideja pročišćena i ako je tvoj duh smiren, onda će te, pred svakim problemom, moje reči nadahnuti, kao jasno ogledalo u kome možeš da se ogledaš, i tada će ti se otvoriti put. To se zove prilagođavanje leka bolesti! A bolest će zasigurno biti izlečena – takva je svemoć Božja. Sigurno ću prosvetliti i prosvetiti sve one koji žude za pravednošću i koji iskreno traže. Svima ću pokazati tajne duhovnog sveta i otvoriti put, da biste se što pre oslobodili svoje stare iskvarene naravi, da biste dostigli životnu zrelost i postali prikladni za Moju upotrebu, i da bi delo jevanđelja uskoro moglo da se nesmetano nastavi. Samo tada će Moja volja biti ispunjena, samo tada će Božji plan upravljanja star šest hiljada godina biti ostvaren u najkraćem mogućem roku. Bog će zadobiti carstvo i sići na zemlju, a zajedno ćemo zakoračiti u slavu!

Prethodno: Poglavlje 7

Sledeće: Poglavlje 9

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera