Poglavlje 9

Želim da te podsetim da je čak i mala dvosmislenost ili nepažnja u vezi sa Mojom reči neprihvatljiva; moraš da paziš i slušaš i da radiš u skladu s Mojim namerama. Moraš uvek da budeš na oprezu i da nikada ne pokazuješ nadmenu ili samoživu narav; u svakom trenutku moraš da se osloniš na Mene kako bi odbacio tu staru, prirodnu narav koja se nastanila u tebi. Trebalo bi da si uvek u stanju da održiš normalno stanje preda Mnom i da imaš stabilnu narav. Tvoje razmišljanje mora biti trezveno i jasno i ne treba da ga ograničava ili pokoleba bilo koja osoba, događaj ili stvar. Treba da si uvek u stanju da budeš tih u Mom prisustvu i da održavaš stalnu bliskost i zajedništvo sa Mnom. Moraš da pokažeš snagu i čvrstinu i postojanost u svom svedočanstvu za Mene; ustani i govori u Moje ime i ne plaši se šta bi drugi ljudi mogli reći. Samo udovolji Mojim namerama i ne dozvoli da te bilo ko ograničava. Ono što ti otkrivam mora se slediti u skladu s Mojim namerama i ne može se odlagati. Kako se osećaš duboko u sebi? Neugodno ti je, zar ne? Razumećeš. Zašto ne možeš da ustaneš i govoriš u Moje ime, uzimajući u obzir Moje breme? Ti insistiraš na uplitanju u sitne spletke, ali Ja sve jasno vidim. Ja sam tvoja podrška i tvoj štit i sve je u Mojim rukama. Čega se onda plašiš? Da nisi previše sentimentalan? Moraš da odbaciš svoja osećanja što je pre moguće; Ja ne postupam na osnovu osećanja, već sprovodim pravednost. Ako tvoji roditelji urade bilo šta što nije od koristi crkvi, oni ne mogu umaći. Moje namere su ti otkrivene i ne možeš se oglušiti o njih. Umesto toga, svu svoju pažnju moraš da usmeriš na njih i da odbaciš sve ostalo kako bi ih svesrdno sledio. Uvek ću te držati u Svojim rukama. Nemoj uvek biti stidljiv i ograničen od strane svog muža ili žene; moraš dozvoliti da se sprovodi Moja volja.

Imaj vere! Imaj vere! Ja sam tvoj Svemogući. Možda donekle imaš uvida u ovo, ali još uvek moraš biti oprezan. Zbog crkve, Moje volje i Mog upravljanja, moraš da budeš potpuno posvećen i bićeš nateran da jasno vidiš sve tajne i ishode. Neće biti daljeg odlaganja; dani se bliže kraju. Šta treba da radiš? Kako treba da tražiš da odrasteš i sazriš u svom životu? Kako možeš da mi budeš koristan ranije? Kako ćeš omogućiti da se sprovodi Moja volja? Ova pitanja zahtevaju mnogo razmišljanja i dublje zajedništvo sa Mnom. Osloni se na Mene, veruj u Mene, nikada ne budi nemaran i budi u stanju da postupaš u skladu sa Mojim uputstvima. Moraš biti dobro opremljen istinom i moraš od nje češće da jedeš i piješ. Svaka istina mora da se sprovede u delo pre nego što može jasno da se razume.

Da li sada osećaš da nemaš dovoljno vremena? Da li takođe osećaš da si iznutra drugačiji nego ranije i da se tvoje breme sada čini veoma teškim? Ti si odgovoran za moje namere; moraš biti bistre glave, ne odvajati se od njih i uvek ostati povezan sa Mnom. Ostani blizu Mene, razgovaraj sa Mnom, budi pažljiv prema Mom srcu i budi u stanju da služiš u koordinaciji sa drugima, tako da vam moje namere uvek budu otkrivene. Obrati posebnu pažnju u svakom trenutku! Posebnu pažnju! Ne popuštaj nimalo; to je tvoja dužnost, i Moje delo boravi u njoj.

Možda si u ovom trenutku stekao malo razumevanja i osećaš da je to prilično divno. Možda si u prošlosti sumnjao, osećajući da se potpuno razlikuje od ljudskih koncepata, ideja i misli, ali sada si u osnovi proniknuo u njega. Ovo je Moje čudesno delo, koje je takođe i Božje čudesno delo; svakako moraš biti potpuno budan i čekati dok hodaš njime. Vreme je u Mojim rukama; ne traći ga, i nikada ne popuštaj čak ni na trenutak; gubljenje vremena odlaže Moje delo i dovodi do toga da je Moja volja opstruirana u tebi. Moraš često duboko da razmišljaš i razgovaraš sa Mnom. Takođe moraš pred Mene da izneseš sve svoje postupke, pokrete, misli, ideje – svoju porodicu, svog muža, svoje sinove i kćeri. Ne oslanjaj se na sebe u svom delanju, ili ću se razbesneti i onda će tvoji gubici biti veliki.

Uvek obuzdavaj sopstvene korake i stalno hodaj u okviru Mojih reči. Moraš imati Moju mudrost. Stani pred Mene ako naiđeš na bilo kakve teškoće i ja ću te uputiti. Nemoj praviti probleme niti razgovarati na haotičan način. Ako ne vidiš nikakvu korist za svoj život, to je zato što ti nedostaje znanje i ne umeš da razlikuješ dobre reči od loših. To nećeš shvatiti sve dok ne budeš povređen, u lošem stanju i bez prisustva Svetog Duha, ali tada će biti prekasno. Današnje vreme je toliko presudno da ne smeš nimalo da zaostaješ u životnoj trci; moraš veoma pažljivo da pratiš Moje stope. Kada se pojave bilo kakve poteškoće, često se upuštaj u duboko razmišljanje tako što ćeš ostati blizu Mene i družiti se neposredno sa Mnom. Ako možeš da shvatiš taj put, to će ti olakšati ulazak koji je pred tobom.

Moje reči nisu usmerene samo ka tebi; svi u crkvi imaju nedostatke po raznim aspektima. Morate više da razgovarate, da budete u stanju da jedete i pijete samostalno tokom sopstvenih duhovnih radnji i da budete u stanju da shvatite ključne istine i da ih odmah primenite u praksi. Morate da steknete osećaj za stvarnost Moje reči: uhvatite njenu suštinu i principe i ne popuštajte svoj stisak. Uvek duboko razmišljajte i uvek se družite sa Mnom i postepeno će se stvari razotkriti. Ne možete se približiti Bogu nakratko i onda, ne sačekavši da se vaše srce utiša pred Njim, biti uznemireni kada vam se nešto drugo dogodi. Uvek si zbunjen i nejasan u vezi sa stvarima i nisi u stanju da vidiš Moje lice; kao takav, ne možeš steći jasno razumevanje Mog srca – a čak i ako ga možeš pomalo razumeti, nesiguran si i još uvek sumnjaš. Samo kada potpuno budem posedovao tvoje srce, i kada tvoj um više ne budu uznemiravale bilo kakve ovozemaljske stvari i kada budeš mogao da čekaš sa bistrim i tihim umom, ukazaću vam otkrivenja, jedno po jedno, u skladu sa Mojim namerama. Morate razumeti ovaj put bliskosti sa Mnom. Ko god te udari ili prokune, ili koliko god bile lepe stvari koje ti ljudi nude, neprihvatljive su ako te sprečavaju da budeš blizu Boga. Neka tvoje srce bude u Mom stisku i nikada Me nemoj napustiti. Uz ovakvu vrstu bliskosti i zajedništva, tvoji roditelji, muž, deca i druge rodbinske veze i ovozemaljske zamke će ostati u daljini. Uživaćeš u skoro neopisivoj slasti u svom srcu i iskusićeš mirisan i izvrstan ukus; štaviše, bićeš istinski nerazdvojiv od Mene. Ako tako nastavite, shvatićete šta je u Mom srcu. Nikada nećete izgubiti svoj put dokle god napredujete, jer ja sam vaš put i sve postoji zbog Mene. Koliko je zreo vaš život, kada ćete biti u stanju da se otrgnete od svetovnosti, kada ćete moći da odbacite svoja osećanja, kada ćete moći da ostavite svog muža i decu, kada će vaš život sazreti… sve te stvari će se desiti u skladu sa Mojim vremenom. Nema potrebe da budete nestrpljivi.

Morate da obezbedite ulazak s pozitivne strane. Ako pasivno čekate, onda ste i dalje negativni. Morate biti samoinicijativni u saradnji sa Mnom; budite vredni i nikada nemojte biti lenji. Uvek razgovarajte sa Mnom i postignite još dublju intimnost sa Mnom. Ako ne razumeš, ne budi nestrpljiv očekujući brze rezultate. Nije da Ja ne želim da ti kažem; samo želim da vidim da li se oslanjaš na Mene kada si u Mom prisustvu i da li si uveren u svoju zavisnost od Mene. Moraš mi uvek ostati blizu i staviti sve stvari Meni u ruke. Ne vraćaj se uzalud. Nakon što jedno vreme nesvesno budeš bio blizu Mene, Moje namere će ti biti otkrivene. Ako ih budeš shvatio, zaista ćeš stati licem u lice sa Mnom i tada ćeš zaista pronaći Moje lice. Osetićeš veliku jasnoću i postojanost u sebi i imaćeš na šta da se osloniš. Tada ćeš takođe imati moć, kao i samopouzdanje, i imaćeš put kojim ćeš ići napred. Sve će ti lako dolaziti.

Prethodno: Poglavlje 8

Sledeće: Poglavlje 10

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera