Poglavlje 89

Nije lako sve raditi u skladu s Mojim namerama. Ne radi se o tome da treba da se pretvaraš, već zavisi od toga jesam li te obdario Mojim osobinama pre Mog stvaranja sveta. Sve te stvari zavise od Mene. To nisu stvari koje ljudi mogu da postignu. Ja volim onoga koga želim da volim, i za koga god kažem da je prvorođeni sin, sigurno je prvorođeni sin. Baš tako! Možda ćeš želeti da se pretvaraš da jesi, ali to bi ti bilo uzalud! Da li misliš da ne mogu da prepoznam kakav si? Da li je tebi dovoljno da se samo malo lepo ponašaš dok si preda Mnom? Zar je to toliko jednostavno? Baš i nije; moraš da imaš Moje obećanje i moram da te predodredim. Da li misliš da ne znam šta radiš iza Mojih leđa? Poročan si! Kada završiš da Mi služiš, požuri nazad ka ognjenom i sumpornom jezeru! Gadi Mi se i muka Mi je kad te vidim. Svi vi koji Mi služite, svi koji Mi se ne predajete odano, svi koji ste raspušteni i neobuzdani i svi koji ne možete da dokučite Moje namere – kada završite svoju službu, što pre odlazite da vas ne gledam! U suprotnom ću te izbaciti! Ovi ljudi ne smeju da ostanu u Mom domu (to jest, crkvi) niti jedan časak duže. Svi oni moraju da odu odavde da ne bi osramotili Moje ime i upropastili Moj ugled. Svi ovi ljudi su potomci velike crvene aždaje; poslala ih je velika crvena aždaja da prekinu Moje upravljanje. Specijalizovali su se za obmanu da bi omeli Moje delo. Sine Moj! Moraš to da prozreš! Ne vezuj se za takve ljude. Kada vidiš tu vrstu ljudi, odmah ih se kloni da ne bi upao u njihove zamke; to bi ti naudilo u životu! Najviše prezirem one ljude koji govore neobavezno, koji postupaju bez razmišljanja, koji se samo šale i smeju i koji se upuštaju u neozbiljno ćaskanje. Ne želim nijednu takvu osobu; svi su oni Sotonina sorta! Oni izazivaju bez ikakvog razloga. Šta su ta stvorenja? Pričaju gluposti i ponašaju se nekontrolisano. Zar i dalje nemaju stida? Zapravo, takva vrsta osobe najmanje vredi, a Ja sam ih odavno prozreo i napustio. Da nisam, zašto bi stalno pričali besmislice bez podvrgavanja Mom dovođenju u red? Oni su zaista potomci velike crvene aždaje! Sada sam počeo da uklanjam te stvari jednu po jednu. Da li bih mogao da koristim Sotonine potomke kao Svoje prvorođene sinove, kao Svoje sinove i Svoj narod? Zar Mi um onda ne bi bio pomućen? To svakako neću uraditi. Da li vam je ovo jasno?

Sve sa čime se danas susrećete, bilo da je dobro ili loše, bilo je uređeno Mojim mudrim rukama; Ja orkestriram sve i sve je pod Mojom kontrolom. To definitivno nije nešto što ljudski rod može lako da postigne. Nekim ljudima se još uvek znoje dlanovi od brige za Mene, ali zaista nema potrebe da brinu! Oni zanemaruju svoj glavni zadatak i ne nastoje da uđu u duh, ali ipak priželjkuju rast u životu. Uzalud se nadaju! Uopšte nisu uznemireni, ali ipak žele da zadovolje Moju volju! Ti brineš za Mene, ali Ja ne brinem. Oko čega brineš? Tvoje delanje za Mene je površno, a i bestidno Me lažeš. Kažem ti! Od sada pa nadalje, ljude kao što si ti ću isterati iz Moje kuće. Takvi ljudi nisu dostojni da Mi služe u Mojoj kući. Prezirem ih jer hule na Mene svojim postupcima. Kada je rečeno da je „huljenje na Mene neoprostiv greh“, na koga se to odnosilo? Da li vam je to jasno? Takva vrsta osobe veruje da problem još nije postao tako ozbiljan, iako je već počinila taj greh. Zaista, ovaj zbunjeni čovek je slep i beslovesan, i nedostaje mu duhovno razumevanje! Izbaciću te! (Zato što Me Sotona na ovaj način iskušava, toliko ga mrzim, i ova tema se neprekidno pominje i svaki put Me razbesni. Ne mogu da zadržim Svoj bes i niko ga ne može zaustaviti. Još nije došlo vreme, inače bih se odavno obračunao s tom osobom!) (Radi se o činjenici da u ovom trenutku ima mnogo ljudi koji još uvek ne veruju da će stranci pohrliti u Kinu; čak i sada oni još uvek ne veruju, a zbog toga Moj bes raste i kipti.)

Kakva je tačno osoba koja je po Mom srcu u Mojoj kući? To jest, pre stvaranja, kakve sam ljude predodredio da zauvek žive u Mojoj kući? Da li znate? Da li ste razmišljali kakve ljude volim, a kakve mrzim? Moja kuća je za one koji su istog uma kao Ja i koji dele dobro i zlo sa Mnom – drugim rečima, za ljude koji dele i blagoslove i teškoće. Svi oni mogu da vole ono što Ja volim i mrze ono što Ja mrzim. Oni su u stanju da se odreknu onoga što prezirem. Ako kažem da ne mogu da jedu, spremni su da žive praznog stomaka da bi zadovoljili Moje namere. Takva osoba je spremna da Mi ostane odana i da se dȃ za Mene, i ume da pokaže obzir prema Mom mukotrpnom trudu, uvek vredno radeći za Mene. Stoga, takvim ljudima dajem status prvorođenih sinova, dajući im sve što imam: imam sposobnost da vodim sve crkve, i to im dajem; imam mudrost, i to im takođe dajem; mogu da patim zarad primenjivanja istine i takođe ću dati tim ljudima odlučnost, čineći ih sposobnim da trpe sve radi Mene; imam dobre osobine i daću im ih, čime će postati isti kao Ja, bez i najmanje razlike, tako da će Me drugi videti kada vide njih. Sada stavljam Svoju potpunu božanstvenost u ove ljude da bih im omogućio da prožive jedan aspekt Moje potpune božanstvenosti, tako da mogu u potpunosti da Me ispolje; to je Moja namera. Ne tražite da budete kao Ja u pogledu spoljašnjih stvari (da jedete isto što i Ja ili da nosite istu odeću kao Ja); sve to je beskorisno, i samo ćete upropastiti sebe ako tražite takve stvari. To je zato što oni koji traže da Me oponašaju spolja jesu Sotonine sluge, a takva vrsta truda je Sotonino maslo; ona odražava Sotoninu ambiciju. Ti nastojiš da budeš isti kao Ja, ali jesi li dostojan? Gaziću te do smrti! Moje delo neprestano traje, širi se u sve nacije sveta. Brzo, kreni Mojim stopama!

Prethodno: Poglavlje 88

Sledeće: Poglavlje 90

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera