Poglavlje 90

Svi oni koji su slepi moraju da odu od Mene i ne smeju da ostanu ni trenutak duže, jer oni koje želim su oni koji mogu da Me spoznaju, koji mogu da Me vide i koji mogu da zadobiju sve stvari od Mene. A ko zaista može da zadobije sve od Mene? Takvih je sasvim sigurno vrlo malo i oni će svakako primiti Moje blagoslove. Volim ove ljude i izabraću ih jednog po jednog da budu Moja desna ruka, da budu Moje ispoljenje. Nateraću sve nacije i narode da Me hvale bez prestanka i da stalno kliču za dobrobit ovih ljudi. O, Sionska goro! Podigni zastavu pobede i bodri Me! Jer Ja prelazim vaseljenu i idem do krajeva zemlje, pokrivajući svaki kutak planina, reka i svih stvari, pre nego što se još jednom vratim ovamo. Vraćam se pobedonosno sa pravednošću, sudom, gnevom i ognjem, a još više sa Mojim prvorođenim sinovima. Sve stvari koje prezirem i sve ljude, pitanja i predmete koje mrzim, izgonim daleko. Ja sam pobednik i završio sam sve što želim da obavim. Ko se usuđuje da kaže da nisam završio Svoje delo? Ko se usuđuje da kaže da nisam zadobio Svoje prvorođene sinove? Ko se usuđuje da kaže da se nisam trijumfalno vratio? Takvi ljudi su svakako Sotonina sorta; oni su ti kojima je teško da dobiju Moj oprost. Oni su slepi, oni su pogani demoni i najviše ih prezirem. Na ovim stvarima počeću da razotkrivam Svoj gnev i celokupan Svoj sud, a Mojim gorućim ognjem rasplamsaću vaseljenu i zemlju s kraja na kraj, osvetljavajući svaki ugao – to je Moja upravna odluka.

Kada jednom shvatiš Moje reči, treba da u njima nađeš utehu; ne smeš ih pustiti da prođu neopažene. Izjave suda se dešavaju svakodnevno, pa zašto ste onda tako glupi i tupi? Zašto ne sarađuješ sa Mnom? Zar baš toliko želiš da ideš u pakao? Kažem da sam Bog milosti Svojim prvorođenim sinovima, Mojim sinovima i narodu, kako, dakle, razumete to? Ovo nije jednostavna izjava i treba je shvatiti iz pozitivne perspektive. O, slepo čovečanstvo! Spasao sam vas mnogo puta, izbavio vas od Sotoninog stiska i od grdnje da biste mogli da dobijete Moje obećanje, pa zašto onda ne pokazujete bilo kakav obzir prema Mom srcu? Može li iko od vas da bude spasen na ovaj način? Moja pravednost, veličanstvo i sud nemaju milosti prema Sotoni. Ali što se vas tiče, svrha ovih stvari je da vas spasu, ali vi jednostavno niste u stanju da razumete Moju narav, niti znate načela koja stoje iza Mojih postupaka. Mislili ste da Ja ne pravim razliku u strogosti Mojih postupaka i da ne pravim razliku između onih koji su mete Mojih postupaka – kako je to glupo! Mogu jasno da vidim sve ljude, događaje i stvari. Potpuno jasno razumem suštinu svake osobe, što znači da potpuno mogu da prozrem u ono što osoba krije u sebi. Jasno vidim da li je osoba Jezavelja ili bludnica, i znam ko šta radi u tajnosti. Ne razmeći se svojim čarima preda Mnom, bedniče! Beži odavde, smesta! Ne koristim takvu vrstu ljudi da ne bih osramotio Svoje ime! Oni ne mogu da svedoče o Mom imenu, već deluju kontraproduktivno i nanose sramotu Mojoj porodici! Oni će odmah biti proterani iz Moje kuće. Ne želim ih. Neću tolerisati ni trenutak odlaganja! Bez obzira na to kako traže, za te ljude je uzaludno, jer su u Mom carstvu svi sveti i neokaljani na bilo koji način. Ako kažem da ne želim nekoga – a to uključuje i Moj sopstveni narod – onda to i mislim; ne čekaj da se predomislim. Ne zanima me koliko si bio dobar prema Meni ranije!

Svakodnevno vam otkrivam tajne. Da li poznajete Moj način obraćanja? Na kojoj osnovi otkrivam Svoje tajne? Da li znate? Vi često kažete da sam Ja Bog koji vas opskrbljuje u pravo vreme, pa kako onda shvatate ove aspekte? Otkrivam vam Moje tajne jednu po jednu u skladu sa koracima Mog dela, i opskrbljujem vas u skladu s Mojim planom, a još više u skladu s vašim stvarnim rastom (kad god se pomene Moje opskrbljivanje, ono se odnosi na svaku osobu u carstvu). Moj način obraćanja je sledeći: ljudima u Mojoj kući pružam utehu – opskrbljujem ih i sudim im; prema Sotoni nemam milosti, ni trunku, samo gnev i oganj. Koristiću Svoje upravne odluke da, jednog po jednog, izbacim iz Svoje kuće one koje nisam predodredio ili izabrao. Nema potrebe da budete uznemireni. Pošto ih nateram da razotkriju svoje prvobitne oblike (nakon što budu služili Mojim sinovima kada dođe kraj), oni će se vratiti u bezdan, jer se u suprotnom Ja nikada neću smiriti i nikada neću odustati. Ljudi često pominju pakao i Ad. Ali na šta se ove dve reči odnose i koja je razlika između njih? Da li se zaista odnose na neki hladan, taman kutak? Ljudski umovi uvek prekidaju Moje upravljanje, misleći da su njihova nasumična razmišljanja savršeno dobra! Ali to su sve samo njihove maštarije. I Ad i pakao se odnose na hram prljavštine u kojem su prethodno živeli Sotona ili zli duhovi. To jest, ko god je ranije bio zaposednut od strane Sotone ili zlih duhova – oni su Ad i oni su pakao – nema greške! Zato sam u prošlosti više puta naglašavao da ne živim u hramu prljavštine. Mogu li Ja (Sâm Bog) da živim u Adu ili u paklu? Zar to ne bi bila smešna besmislica? Rekao sam to nekoliko puta, ali vi i dalje ne shvatate na šta mislim. U poređenju s paklom, Sotona je više iskvario Ad. Slučajevi za Ad su najozbiljniji slučajevi i Ja ove ljude naprosto nisam predodredio; slučajevi za pakao su oni koje sam predodredio, a zatim izgnao. Prosto rečeno, nisam izabrao nikoga od tih ljudi.

Ljudi se često ističu kao stručnjaci u nerazumevanju Mojih reči. Da ne ukazujem i ne razjašnjavam stvari malo pomalo, ko bi od vas shvatio? Vi samo polovično verujete čak i rečima koje Ja izgovaram, a kamoli stvarima koje ranije nisu pomenute. Sada su počeli unutrašnji sporovi u svim nacijama: radnici se spore s vođama, učenici s nastavnicima, građani s državnim službenicima i sve aktivnosti poput ovih koje izazivaju nemire prvo se javljaju unutar svake nacije, i sve je to samo deo službe koja Mi se pruža. A zašto kažem da Mi se kroz ove stvari pruža služba? Da li uživam u ljudskoj nesreći? Da li sedim sa strane i ne obraćam pažnju? Naravno da ne! Jer ovo je Sotona koji napada u svom samrtnom ropcu, a svrha svih ovih stvari jeste da se iskoristi negativno ne bi li odigralo ulogu kontrasta Mojoj sili i Mojim čudesnim delima. Sve je to snažno svedočanstvo koje svedoči o Meni i oružje kojim se napada Sotona. Baš kada se sve nacije sveta bore za zemlju i uticaj, Moji prvorođeni sinovi i Ja vladamo kao carevi zajedno i obračunavamo se s njima, i oni ne mogu ni da zamisle da se u ovim žalosnim uslovima koji nas okružuju, Moje carstvo ostvaruje u potpunosti među ljudima. Štaviše, dok se oni bore za vlast i žele da sude drugima, drugi im sude i spaljuje ih Moj gnev – kako je to žalosno! Kako je to žalosno! Moje carstvo se ostvaruje među ljudima – kakav je to veličanstven događaj!

Budući da ste ljudi (bilo da se radi o narodu Mog carstva ili o Sotoninom potomstvu), svi morate da vidite Moja čudesna dela, inače nikada neću okončati ovo pitanje. Čak i ako si voljan da prihvatiš Moj sud, on i dalje neće biti dovoljan ako nisi video Moja čudesna dela. Svi ljudi moraju da budu ubeđeni srcem, rečju i vidom, i niko ne može biti olako pušten. Svi ljudi moraju da Mi daju slavu. Na kraju ću naterati čak i veliku crvenu aždaju da se uzdigne i pohvali Me za Moju pobedu. To je Moja upravna odluka – hoćete li je zapamtiti? Svi ljudi moraju beskrajno da Me hvale i slave!

Prethodno: Poglavlje 89

Sledeće: Poglavlje 91

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera