Poglavlje 91

Moj Duh neprestano govori i izriče Moj glas – koliko je među vama onih koji Me mogu poznavati? Zašto moram da se ovaplotim i dođem među vas? To je velika tajna. Ti misliš na Mene i čezneš za Mnom po ceo dan, i hvališ Me, uživaš u Meni i jedeš Me i piješ svaki dan, a ipak Me ni dan-danas još uvek ne poznaješ. Kako ste samo glupi i slepi! Koliko malo Me poznajete! Koliko vas može da ima obzira prema Mojoj volji? To jest, koliko je među vama onih koji Me mogu spoznati? Svi ste vi đavolski tipovi, a ipak želite da zadovoljite Moju volju? Zaboravi na to! Da ti kažem: bez obzira na to koliko su dobra Sotonina dela, ona imaju za cilj da sruše Moje zdanje i da prekinu Moje upravljanje. Ma koliko dobri bili njegovi postupci, njegova suština se ne menja – prkosi Mi. Zbog toga su mnogi ljudi iz svog neznanja oboreni Mojom rukom i iz neznanja izbačeni iz Moje porodice. Danas nijedna stvar (bilo velika ili mala) nije orkestrirana od strane čoveka; sve je u Mojim rukama. Ako neko kaže da su sve stvari pod čovekovom kontrolom, onda kažem da Mi prkosiš, i sigurno ću te oštro grditi i zauvek ću ti istrgnuti tlo pod nogama. Od svih događaja i stvari, šta nije u Mojim rukama? Šta Ja ne određujem, ili ne utvrđujem? A ti i dalje tvrdiš da Me poznaješ! To su đavolje reči. Prevario si druge, pa misliš da možeš i Mene? Ti misliš da ako niko ne zna šta si uradio, onda od toga neće ništa biti? Nemoj misliti da ćeš se lako izvući! Moram da te nateram da klekneš preda Mnom i progovoriš. Neprihvatljivo je ne govoriti; to je Moja upravna odluka!

Da li zaista shvatate ko je Moj Duh, a ko Moje ovaploćeno sopstvo? Koji je značaj Mog ovaploćenja? Ko je među vama pažljivo razmislio o ovom bitnom pitanju i primio neko otkrivenje od Mene? Svi se zavaravate! Zašto kažem da si ti potomak velike crvene aždaje? Danas vam otkrivam tajnu Svog ovaploćenja, tajnu koju čovek nije bio u stanju da razotkrije od stvaranja sveta, koja je mnoge predmete Moje mržnje odvela u propast. Tako je i danas. Zbog Mog tela, mnogi koje volim su usavršeni. Zašto tačno moram da se ovaplotim? A zašto izgledam kao što izgledam (u svakom pogledu, uključujući Moju visinu, izgled, rast i tako dalje)? Ko ima nešto da kaže o tome? U Mom ovaploćenju ima toliko značaja da se jednostavno ne može sve reći. Reći ću vam sada samo deo toga (pošto su koraci Mog dela stigli dovde, moram to da uradim i da kažem sledeće): Moje ovaploćenje je prvenstveno usmereno na Moje prvorođene sinove, kako bih mogao da ih kao pastir usmeravam i kako bi oni mogli da diskutuju i govore sa Mnom oči u oči; to dalje pokazuje da smo Ja i Moji prvorođeni sinovi bliski (što znači da jedemo zajedno, družimo se, živimo zajedno i delujemo zajedno), kako bih Ja mogao da ih hranim u stvarnosti – to nisu prazne reči, već stvarnost. Ranije su ljudi verovali u Mene, ali nisu mogli da dokuče stvarnost, a to je bilo zato što se još nisam bio ovaplotio. Danas vam Moje ovaploćenje omogućava da shvatite stvarnost i dozvoljava onima koji Me iskreno vole da spoznaju Mene – Samog mudrog Boga – kroz Moj govor, ponašanje i načela koja stoje iza načina na koji postupam sa stvarima. Ono takođe omogućava onima koji Me ne traže iskreno da u Mojim neprimetnim radnjama vide onaj aspekt Mene koji je Moja ljudskost, te da Mi time prkose, a zatim umru „bez ikakvog razloga“ kada ih Ja oborim. Time što ponižava Sotonu, ovaploćenje najzvučnije svedoči o Meni; ne samo da sam u stanju da izađem iz tela, već mogu i da živim u telu. Ne trpim nikakvo prostorno niti geografsko ograničenje; za Mene nema nikakvih prepreka, i sve teče glatko. To je najveća sramota za Sotonu, a kada izađem iz tela, još uvek obavljam Svoje delo u Svom telu, i to uopšte ne utiče na Mene. I dalje koračam preko planina, reka, jezera i svakog kutka vaseljene i svih stvari. Ja sam se ovaplotio da bih otkrio sve one koji su rođeni od Mene, ali su ustali da Mi prkose. Da se nisam ovaplotio, ne bi bilo načina da ih otkrijem (mislim na one koji se preda Mnom ponašaju na jedan način, a drugačije iza Mojih leđa). Da sam ostao Duh, ljudi bi Me obožavali u svojim predstavama i mislili bi da sam bezobličan i nedostižan Bog. Moje ovaploćenje danas je sasvim suprotno ljudskim predstavama (kada govorimo o Mojoj visini i izgledu), jer On izgleda obično i nije mnogo visok. Upravo ta tačka najviše ponižava Sotonu i najmoćniji je protivudarac ljudskim predstavama (Sotoninom bogohuljenju). Da se Moj izgled razlikuje od svih ostalih, to bi bilo problematično – svako bi došao da Mi se pokloni i da Me shvati kroz svoje sopstvene predstave, te ne bi bio u stanju da divno svedoči o Meni. Stoga sam usvojio lik koji imam danas, što uopšte nije teško shvatiti. Svako treba da iskorači iz ljudskih predstava i da ne bude prevaren Sotoninim lukavim zamešateljstvima. U budućnosti ću vam reći više, deo po deo, u skladu s potrebama Mog dela.

Danas je Moje veliko delo postiglo uspeh i Moj plan je ostvaren. Zadobio sam grupu ljudi koja sa Mnom sarađuje jednodušno i ujedinjeno. Ovo je najslavnije vreme za Mene. Moji voljeni sinovi (svi oni koji Me vole) mogu da budu jednodušni sa Mnom i da isto misle dok zajedno sa Mnom dovršavaju sve stvari koje treba da obavim. Ovo je čudesna stvar. Posle današnjeg dana, oni koje ne gledam naklono neće posedovati delo Svetog Duha, što znači da ću odbaciti one koji se ne uklapaju u ono što sam rekao u prošlosti. Ljudi moraju savršeno da se uklope u ono što kažem. Zapamti to! Moraš savršeno da se prilagodiš. Nemoj pogrešno da shvatiš; sve zavisi od Mene. Ljudi – ne pregovarajte sa Mnom o uslovima. Ako kažem da si kvalifikovan, onda je to kao uklesano u kamenu; ako kažem da nisi, ne prenemaži se i ne krivi Nebo i zemlju. Sve je to Moja zamisao. Ko je tražio od tebe da ne poštuješ sebe? Ko je tražio od tebe da počiniš tu sramnu glupost? Čak i da ništa ne kažeš, ne možeš da sakriješ istinu od Mene. Kome su Moje reči namenjene kada kažem da sam Sâm Bog koji najdublje ispituje čovekovo srce? Ja to govorim onima koji su nepošteni. Kako je to besramno – raditi tako nešto iza Mojih leđa! Hoćeš li da Mi navučeš povez na oči? Nije to tako lako! Gubi se odavde, odmah! Buntovni sine! Ne voliš sebe i ne poštuješ sebe! Nije te briga za sebe, a ipak želiš da te volim? Zaboravi na to! Ne želim ni jednog jedinog takvog bednika. Odlazite od Mene, svi! To nanosi najozbiljniju sramotu Mom imenu; ako vam to nije jasno, neću biti zadovoljan. Morate se zaštititi od bilo kakve prljavštine u ovoj zloj i promiskuitetnoj staroj eri; morate biti potpuno sveti i neokaljani. Oni koji su danas kvalifikovani da kao carevi vladaju sa Mnom upravo su oni koji nisu zagađeni bilo kakvom prljavštinom, jer Ja sam Sâm sveti Bog, i ne želim nikoga ko sramoti Moje ime. Takve ljude šalje Sotona da bi Me isprobao, i zaista, svi su oni Sotonine sluge koje treba naterati na povlačenje (baciti ih u bezdan).

Moja porodica je sveta i neokaljana, a Moj hram je veličanstven i uzvišen (to su oni koji poseduju ono što Ja jesam i što Ja imam). Ko se usuđuje da uđe i izaziva nevolje kako mu se prohte? Sigurno im neću oprostiti. Oni će biti potpuno uništeni i veoma osramoćeni. Ja delam mudro. Bez mača, bez pištolja, da ni prstom ne mrdnem, potpuno ću poraziti one koji Mi prkose i sramote Mi ime. Ja sam velikodušan i nastavljam Svoje delo neromenjenim tempom, čak i kada Sotona do te mere uznemirava; ne obraćam pažnju na to i poraziću ga kada privedem kraju Svoj plan upravljanja. Ovo je Moja sila i Moja mudrost, i više od toga, ona je mali deo Moje beskrajne slave. U Mojim očima, oni koji Mi prkose nalik su bubama koje gmižu po zemlji i koje mogu da zgazim u bilo kom trenutku, shodno Svojim namerama. Međutim, stvari radim mudro. Ja bih da se Moji prvorođeni sinovi bave njima; Meni se ne žuri. Postupam metodično, uredno i bez i najmanje greške. Ti prvorođeni sinovi koji su rođeni od Mene treba da poseduju ono što Ja jesam i da budu u stanju da u Mojim postupcima vide Moju beskrajnu mudrost!

Prethodno: Poglavlje 90

Sledeće: Poglavlje 92

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera