Poglavlje 92

Svaka osoba može videti Moju svemoć i Moju mudrost u Mojim rečima i u Mojim postupcima. Gde god da odem, Moje delo je tamo. Mojih stopa nema samo u Kini; još je važnije to što su u svim nacijama sveta. Međutim, samo sedam prethodno razmatranih nacija su prve dobile ovo ime, jer je takav redosled Mog dela; u bliskoj budućnosti ćete steći veoma jasnu sliku i detaljno razumevanje o tome. Ako vam to saopštim sada, bojim se da će većina vas od toga pokleknuti, jer sam ranije već rekao da vam se obraćam i izgovaram Svoj glas u skladu s vašim rastom i sve što radim sadrži u sebi Moju beskrajnu mudrost, u koju niko ne može da pronikne; jedini način je da vam to saopštavam u delovima. Znaj ovo! Vi ćete zauvek biti deca u Mojim očima; svaki korak koji načinite mora da bude pod Mojim vođstvom i po Mojim uputstvima. Ljudi – samo pod Mojim vođstvom možete proživeti svoje živote; bez njega niko ne bi bio u stanju da nastavi da živi. Ceo svet vaseljene u Mojim je rukama, ali Me vi ne vidite da jurcam unaokolo. Naprotiv, opušten sam i srećan. Ljudi ne poznaju Moju svemoć i bili bi zabrinuti za Mene – koliko samo malo znate! Još uvek se razmećete svojim bezvrednim tričarijama preda Mnom, diveći se sami sebi! Prozreo sam to odavno. A vi pokušavate da izvodite trikove preda Mnom, vi prezrivi bednici! Izlazite iz Moje kuće, odmah! Ne želim bedna stvorenja kao što ste vi. Radije bih da u Mom carstvu ne bude nikoga nego vaša vrsta, prezrivi bednici! Da li znaš da sam već prestao da radim na tebi, uprkos činjenici da još uvek jedeš i oblačiš se kao i obično? A jesi li znao da živiš za Sotonu i da Sotoni služiš? Ali ipak imaš hrabrosti da staneš pred Mene! Stvarno si bestidnik!

U prošlosti sam često govorio: „Uskoro će doći velike nesreće; velike nesreće su već puštene iz Mojih ruku.“ Na šta se odnose „velike nesreće“ i kako treba objasniti reč „puštene“? Vi mislite da se ove velike nesreće odnose na neizbežne nesreće koje povređuju čovekov duh, dušu i telo, i mislite da su „zemljotresi, glad i pošasti“ o kojima govorim ove velike nesreće. Ali vi ne znate da ste Moje reči pogrešno protumačili. I vi mislite da ovo „puštene“ znači da su počele velike nesreće – to je smešno! To je upravo onako kako vi to shvatate i kada sam čuo vaša objašnjenja, zaista sam se naljutio. Tajna koju ljudi nisu bili u stanju da otkriju (a to je i najbolje čuvana tajna) takođe je i ona koja je najviše od svih bila pogrešno tumačena tokom vekova i to je tajna sa kojom niko nije imao lično iskustvo (zato što će ona postati bitna tek u poslednjim danima i samo će u poslednjem dobu čovek moći da je vidi, iako je neće prepoznati), jer je ja držim pod najčvršćom bravom, tako da čovek ne može da prodre u nju (čak ni da vidi njen najmanji deo). Sada kada je Moje delo obavljeno do ove etape, prosvećujem vas u skladu s potrebama Svog dela; u suprotnom, ljudi ne bi imali načina da to shvate. Sada počinjem da pružam zajedništvo; svi treba da obrate pažnju, jer ko god nije oprezan, uključujući i Moje prvorođene sinove, stradaće zbog Mog suda, a u najtežim slučajevima, biće oboreni Mojom rukom (što znači da će njihovi duh, duša i telo biti uzeti). O velikim nesrećama govori se u odnosu na svaku od upravnih odluka Mog carstva i svaka od Mojih upravnih odluka je deo velikih nesreća. (Moje upravne odluke nisu vam u potpunosti otkrivene, ali ne brinite se zbog toga, niti se uzbuđujte; postoje neke stvari koje će vam doneti malo koristi ukoliko ih prerano saznate. Zapamti ovo! Ja sam mudar Bog.) Dakle, šta je drugi deo? Velike nesreće sadrže dva dela: Moje upravne odluke i Moj gnev. Vreme kada će velike nesreće doći biće i trenutak kada ću početi da buktim u besu i sprovodim Svoje upravne odluke. Ovde kažem Svojim prvorođenim sinovima: ne smete postati lošiji zbog ovoga. Zar si zaboravio da sam Ja predodredio sve stvari i sva pitanja? Sine Moj, ne boj se! Ja ću te sigurno štititi; ti ćeš kod Mene uživati u lepim blagoslovima doveka i sa Mnom ćeš biti doveka. Zato što si ti Moj najmiliji, neću te napustiti. Moji postupci nisu nepromišljeni, tako da ako bih uništio nešto što je dovršeno sa toliko teškoća, zar ne bih tako Sȃm Sebi pucao u noge? Znam šta misliš u svom srcu. Da li si zapamtio ovo? Šta još želiš da kažem? Pričaću još o velikim nesrećama. Kada dođu velike nesreće, to će biti najstrašnije vreme i one će razotkriti ružnoću čoveka u najvećoj meri. Razotkriće se svakakva demonska lica u svetlu Moga lica, i neće moći nigde da se sakriju, nigde da pronađu zaklon; biće potpuno razotkrivena. Posledica velikih nesreća će biti ta da nateraju sve one koje nisam Ja izabrao ili predodredio da kleknu preda Mnom i mole za oproštaj, plačući i škrgućući zubima. Ovo je Moj sud Sotoni, Moj gnevni sud. Trenutno se bavim ovim delom i ima nekih, možda, koji žele da lažu o svojim sposobnostima i blefiraju; što više to rade, to će više Sotona raditi na njima, sve dok se, u određenom trenutku, ne otkriju njihovi izvorni oblici.

Ne žurim da obavim Svoje delo i Ja lično orkestriram svaku osobu (ovo je ruganje njima, dokazujući da su potomci velike crvene aždaje i ne obraćam pažnju na njih, tako da ne preterujem kada koristim reč „orkestrirati“), i obavljam svaki postupak Sȃm. Sve uspeva sa Mnom i to je bezbedan i siguran uspeh; sve što radim već je uređeno, korak po korak. Ja vam govorim o Svojoj volji i o Svojem bremenu malo pomalo. Od ovog trenutka, Moje reči počinju da se pojavljuju svim nacijama i svim narodima. Pošto su Moji prvorođeni sinovi već upotpunjeni (Moje reči se usredsređuju na Moje sinove i Moj narod), Moj način rada je ponovo počeo da se menja. Da li vam je ovo jasno? Da li ste osetili ton Mojih reči u proteklih nekoliko dana? Tešim svoje prvorođene sinove na svakom koraku, ali od sada (jer su Moji prvorođeni sinovi već upotpunjeni), nosim nož u ruci („nož“ znači „reči najveće strogosti“). Za koga god na trenutak pomislim da je nepodoban (ovo se odnosi na one koji nisu predodređeni ili izabrani, tako da nema protivrečnosti), nije Me briga da li će služiti Meni ili su nešto drugo; odmah ću ih odbaciti. Ja sam svemogući Bog i mogu da učinim da svi ljudi služe Meni. Uopšte ne oklevam da se rastanem sa takvim ljudima; ako kažem da ih ne želim, onda ih ne želim. Sada kada je došlo ovo vreme, dovoljno Mi je da vidim nekoga ko Mi se ne sviđa i odbaciću ga odmah, bez istrage, jer sam Ja Bog koji je dobar koliko i Njegova reč. Onima koje sam predodredio da budu u Mojoj službi – bez obzira koliko si dobar, bez obzira da li si učinio nešto što Mi prkosi, ako Me razočaraš, izbaciću te. Ne bojim se budućih problema. Imam Svoje upravne odluke, dobar sam koliko i Moja reč, a Moja reč će biti ispunjena. Da li bih dopustio da Sotona ostane? Čujte Me, vi ljudi! Vi ne treba da se plašite; ti moraš da izađeš kad god ti kažem da izađeš. Ne pravdaj Mi se; nemam ništa da ti kažem! Jer bio sam veoma strpljiv, a sada je došlo vreme da sprovedem Svoje upravne odluke, a i vaš poslednji dan je ovde. Hiljadama godina ste bili razvratni i uvek ste radili stvari na tvrdoglav, samovoljan način, ali Ja sam uvek bio tolerantan (pošto sam velikodušan i dozvoljavam da budeš iskvaren u određenoj meri). Ali sada je Moja blagost došla do kraja i došlo je vreme da budete zaposednuti i bačeni u ognjeno i sumporno jezero. Požurite i sklonite se s puta. Počinjem zvanično da sprovodim Svoj sud i počinjem da oslobađam Svoj gnev.

U svim nacijama i na svim mestima u svetu, zemljotresi, glad, pošasti i sve vrste nesreća često se dešavaju. Pošto obavljam Svoje veliko delo u svim nacijama i u svim mestima, ove će nesreće postajati ozbiljnije nego u bilo koje drugo doba od stvaranja sveta. Ovo je početak Mog suda svim narodima, ali Moji sinovi mogu mirno da počivaju; neće vas zadesiti nikakva nesreća i Ja ću vas zaštititi. (To znači da ćete posle živeti u telu, ali ne u krvi i mesu, tako da nećete trpeti bol bilo koje nesreće.) Zajedno sa Mnom, vi ćete jednostavno vladati kao carevi i suditi svim nacijama i svim narodima, uživajući u lepim blagoslovima sa Mnom zauvek u vaseljeni i u najudaljenijim krajevima sveta. Sve ove reči će se ispuniti i uskoro će biti postignute pred vašim očima. Ne odlažem ni jedan sat, niti jedan dan; obavljam stvari neverovatno brzo. Ne budi zabrinut ili uzrujan; blagoslov koji ti dajem jeste nešto što ti niko ne može oduzeti – to je Moja upravna odluka. Svi ljudi će Mi biti poslušni zbog Mojih postupaka; neprekidno će klicati, a još više će bez prestanka skakati od radosti.

Prethodno: Poglavlje 91

Sledeće: Poglavlje 93

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera