Poglavlje 93

Činjenice se odigravaju na očigled ljudi i svaka pojedina stvar je već postignuta; tempo Mog rada se ubrzava, uzdiže se visoko, kao upravo lansirana raketa. To niko nikada nije očekivao. Tek kada se stvari dogode, shvatićete pravo značenje Mojih reči. Potomstvo velike crvene aždaje nije izuzetak i mora biti naterano da sopstvenim očima svedoči o Mojim čudesnim postupcima. Nemoj misliti da zato što si siguran u Mene, nakon što si video Moje postupke, da te neću napustiti – stvari nisu tako jednostavne! Svakako ću ispuniti reči koje sam izrekao i događaje o kojima sam odlučio i one Mi se neće vratiti prazne. U Kini, osim manjine čiji pripadnici su Moji prvorođeni sinovi, malo je onih koji su Moj narod. Zato vam danas jasno kažem (potomcima velike crvene aždaje, koji ste Me najstrašnije progonili) da ne smete da gajite bilo kakve velike nade i da je Moje delo usredsređeno (od stvaranja sveta) na Moje prvorođene sinove i na nekoliko nacija izvan Kine. Iz tog razloga, kada Moji prvorođeni sinovi odrastu, Mojim namerama će biti udovoljeno. (Kada Moji prvorođeni sinovi odrastu, sve će biti obavljeno, jer je predstojeći zadatak poveren njima.) Sada dozvoljavam ovom narodu da vidi deo Mojih čudesnih postupaka samo da bih osramotio veliku crvenu aždaju. Ovi ljudi naprosto nisu u stanju da uživaju u tome, već samo mogu da budu srećni što vrše službu za Mene. Oni nemaju drugog izbora, jer imam Svoje upravne odluke i niko se ne usuđuje da ih prekrši.

Sada ću sa vama podeliti neke situacije koje podrazumevaju dolazak stranaca, tako da možete da znate unapred, da na pravi način sve pripremite da svedočite o Mom imenu i da stanete iznad njih i da vladate njima. (Kažem „da stanete iznad njih i da vladate njima“, jer je najveći među njima još uvek najmanji među vama.) Svi ovi ljudi su zadobili otkrivenje Svetog Duha, a u budućnosti će se svi zajedno okupiti u Kini, kao da su se prethodno dogovorili. Velika crvena aždaja je uhvaćena na prepad i daje sve od sebe da se odbrani, ali zapamtite jednu stvar! Moj plan upravljanja je ostvaren u potpunosti i niko i ništa se ne usuđuje da ometa Moje korake. Dajem im otkrivenje u svakom trenutku, a oni delaju sledeći vođstvo Svetog Duha. Oni sigurno neće trpeti ropstvo velike crvene aždaje, jer je u Meni sve oslobođeno i pušteno na slobodu. Sve sam uredio na odgovarajući način, čekajući da vi obavite pripremne radove da ih kao pastiri usmeravate. Sve vreme sam to govorio, ali većina vas još uvek samo polovično veruje. A sada? Zapanjeni ste, zar ne?

Sve te stvari su sporedne; glavno je da završite sve pripremne radove što je pre moguće. Ne uzbuđujte se. Ja sam Onaj koji obavlja delo i, kada dođe vreme, Ja ću Sȃm sprovoditi Svoje delo. Razbio sam veliku crvenu aždaju u komade. To jest, Moj Duh se povukao iz svih ljudi, osim iz Mojih prvorođenih sinova (i sada je lakše raskrinkati potomke velike crvene aždaje). Ti ljudi su završili sa službom koju su vršili za Mene i Ja ću ih poslati nazad u bezdan. (To znači da neću upotrebiti nikoga od njih. Od sada će se Moji prvorođeni sinovi sasvim razotkriti, a oni koji su uz Mene i koji su prikladni za Moju upotrebu biće Moji prvorođeni sinovi.) Prvorođeni sinovi Moji, vi zvanično uživate u blagoslovima koje vam dajem (jer su svi oni koje prezirem pokazali svoje pravo lice) i od sada Mi niko od vas neće prkositi. Vi ste iskreno, sto odsto, sigurni u Mene. (Tek danas je to u potpunosti ostvareno i ja sam predodredio ovo vreme.) Sve što imate u svojim srcima i umovima jesu beskrajna ljubav i strah prema Meni, hvalite Me i dajete Mi slavu u svakom trenutku. Vi zaista živite pod brigom i zaštitom Moje ljubavi na trećem nebu. Kakvo neuporedivo blaženstvo i sreća! To je drugo carstvo, ono koje ljudi teško mogu da zamisle – istinsko, duhovno carstvo!

Katastrofe se nižu jedna za drugom, svaka veća od prethodne, a situacija je iz dana u dan sve napetija. Ovo je samo početak katastrofa; ozbiljnije katastrofe koje tek dolaze nezamislive su čoveku. Neka ih razreše Moji sinovi; to je Moja upravna odluka i ja sam je odavno smislio. Svi znaci i čudesna dela koja čovek nikada ranije nije video proizilaze iz Mene, javljaju se jedno za drugim svim narodima (što znači celom narodu Mog carstva). Ali to je nešto što će se desiti u bliskoj budućnosti. Ne budite nestrpljivi. Taj ulazak u carstvo, o kojem su svi govorili – kakvo stanje treba da bude za ulazak u carstvo? A šta je carstvo? Da li je to fizički grad? Pogrešno ste razumeli. Carstvo nije ni na zemlji, ni na fizičkom nebu, već je to duhovno carstvo koje čovek ne može ni da vidi ni da dodirne. Samo oni koje, kada prihvate Moje ime, Ja do kraja upotpunim i koji uživaju Moje blagoslove biće u stanju da uđu u njega. Ranije često pominjano duhovno carstvo je površina carstva. Istinski ulazak u carstvo, međutim, nije lak posao. Oni koji uđu u njega moraju da dobiju Moje obećanje i moraju da budu ljudi koje sam Ja lično predodredio i izabrao. Dakle, duhovno carstvo nije mesto gde ljudi mogu da dolaze i odlaze kako im se prohte. Ljudsko shvatanje ovoga nekada je bilo veoma površno i sastojalo se isključivo od ljudskih predstava. Samo oni koji uđu u carstvo mogu da uživaju u blagoslovima, tako da ne samo da čovek nije u stanju da uživa u njima, već, štaviše, on nije u stanju ni da ih vidi. To je moja zaključna upravna odluka.

Prethodno: Poglavlje 92

Sledeće: Poglavlje 94

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera