Poglavlje 94

Vraćam se na Sion sa Svojim prvorođenim sinovima – da li zaista razumete pravo značenje ovih reči? Kao što vas stalno podsećam, želim da brzo odrastete i da vladate sa Mnom. Da li se sećate? Sve ove stvari su direktno povezane sa Mojim ovaploćenjem: sa Siona sam došao na svet u ljudskom telu, da bih kroz njega zadobio grupu ljudi koji su jednog uma sa Mnom, a kada to obavim, vratiću se na Sion. To znači da tek treba da se vratimo iz krvi i mesa u prvobitno telo. To je pravo značenje „povratka na Sion“. To je i pravo značenje i središte Mog celokupnog plana upravljanja i, štaviše, to je najvažniji deo Mog plana upravljanja, koji niko ne može da spreči i koji će odmah biti ostvaren. Kada je od krvi i mesa, čovek nikada ne može da se otarasi ljudskih predstava i razmišljanja, a još manje može da se otarasi zemaljskog vazduha ili da se otarasi prašine i uvek će biti od blata; samo u telu može biti podoban da uživa blagoslove. Šta su blagoslovi? Da li se sećate? U krvi i mesu nema govora o blagoslovima, stoga je put od krvi i mesa do tela put kojim svaki prvorođeni sin mora da prođe. U ljudskom telu vas ugnjetava i progoni velika crvena aždaja (to je zato što nemate moć i niste stekli slavu), ali u telu će biti sasvim drugačije i bićete ponosni i ushićeni. Dani ugnjetavanja će se u potpunosti okončati, a vi ćete zauvek biti oslobođeni i pušteni na slobodu. Samo na taj način mogu da spojim ono što jesam i ono što ulažem u vas. U suprotnom, imaćete samo Moj kvalitet. Bez obzira na to kako neko spolja oponaša drugu osobu, te dve osobe ne mogu biti potpuno iste. Samo u svetom duhovnom telu (što znači u telu) možemo biti potpuno isti (što se odnosi na posedovanje istih kvaliteta, istog bića, iste imovine i na sposobnost da budemo jednog uma, ujedinjeni, nerazjedinjeni i nepodeljeni, jer sve je sveto duhovno telo).

Zašto ste sada počeli da mrzite svet, da vam se gadi jelo, oblačenje i sve slične neprijatne stvari i, štaviše, zašto ne možete da dočekate da ih se rešite? To je znak da ćete ući u duhovni svet (u telo). Svi vi imate predosećaje o tome (iako se oni razlikuju po stepenu). Koristiću različite ljude, različite događaje i različite stvari, sve u službi Mog ključnog koraka i svi oni će vršiti službu za Mene. Moram to da učinim. (Naravno, ja to ne mogu da ostvarim u krvi i mesu i samo Sȃm Moj Duh može da obavi ovo delo, jer još nije došlo vreme.) Ovo je poslednji deo funkcije kojoj služi čitav vaseljena svet. Svi će Me hvaliti i radosno Mi klicati. Moje veliko delo je upotpunjeno. Sedam zdela pošasti izliva se iz Moje ruke, sedam gromova tutnji, sedam truba se oglašava i sedam pečata se otvara – prema vaseljeni svetu, svim nacijama i svim narodima, kao i prema planinama, rekama i svemu stvorenom. Šta su sedam zdela pošasti? Šta je njihov tačan cilj? Zašto kažem da će se izliti iz Moje ruke? Proći će mnogo vremena pre nego što se svi potpuno uvere, pre nego što svi u potpunosti shvate. Čak i da vam sada kažem, shvatili biste samo mali deo. Ljudi zamišljaju da je sedam zdela pošasti usmereno na sve zemlje i narode sveta, ali to, u stvari, nije slučaj. „Sedam zdela pošasti“ odnosi se na uticaj Sotone, đavola, i na zaveru velike crvene aždaje (predmeta koji koristim da vrši službu za Mene). Tada ću pustiti Sotonu i veliku crvenu aždaju da izgrde sinove i narod i time će se otkriti ko su sinovi a ko je narod. Prevareni su oni koji nisu bili cilj Mog predodređenja, dok će Moji prvorođeni sinovi tada vladati sa Mnom. Na taj način ću upotpuniti sinove i narod. Izlivanje sedam zdela pošasti neće zadesiti sve nacije i sve narode, već samo Moje sinove i Moj narod. Blagoslovi ne dolaze lako; mora da se plati puna cena. Kada sinovi i narod odrastu, sedam zdela pošasti biće potpuno ispražnjene i nakon toga više neće postojati. Šta je „sedam gromova koji grme“? To nije teško razumeti. U trenutku kada Moji prvorođeni sinovi i Ja postanemo telo, sedam gromova će zagrmeti. To će uzdrmati čitavu vaseljenu, kao da se nebo i zemlja okreću naglavačke. Svi će to znati; niko neće ostati neupućen. Tada ćemo Moji prvorođeni sinovi i ja biti zajedno u slavi i započeti sledeći korak dela. Mnogi ljudi će pasti na kolena tražeći milost i oproštaj zbog grmljavine sedam gromova. Ali to više neće biti Doba blagodati: biće vreme gneva. Što se tiče svih koji čine zlo (oni koji bludniče, ili rade s prljavim novcem, ili imaju nejasne granice sa suprotnim polom, ili koji prekidaju ili oštećuju Moje upravljanje, ili koji ne poseduju duhovno razumevanje, ili koji su zaposednuti zlim duhovima, itd. – svi osim Mojih izabranika), niko neće biti pušten, niti će mu biti oprošteno, već će biti bačen, svako od njih, u Ad, gde će biti zauvek uništeni! „Zvuk sedam truba“ ne odnosi se na veliko, neprijateljsko okruženje, niti se odnosi na bilo kakav proglas upućen svetu; to su u potpunosti ljudske predstave. „Sedam truba“ se odnosi na Moju gnevnu izjavu. Kada se Moj glas (uzvišeni sud i gnevni sud) objavi, sedam truba zatrubi. (U kontekstu sadašnjeg trenutka, u Mom domu, to je nešto najstrože i niko mu ne može umaći.) A svi demoni u Adu i paklu, veliki i mali, uzeće svoje glave u ruke i razbežaće se u svim pravcima, kukajući i škrgućući zubima, postiđeni i nemajući gde da se sakriju. U tom trenutku, ne oglašava se sedam truba, već Moja nekontrolisana srdžba i Moj najstroži sud, kojima niko ne može da umakne i svi moraju da ih prođu. U ovom trenutku, ono što je razotkriveno nije sadržaj sedam pečata. Sedam pečata su blagoslovi koje ćete uživati u budućnosti. „Otvaranje“ se odnosi samo na to da budete obavešteni o njima, ali još uvek niste uživali u ovim blagoslovima. Kada budete uživali u njima, onda ćete znati sadržaj sedam pečata. Sada se samo dotičete segmenta koji još nije okončan. Mogu samo da najavim svaki korak kada na njega dođe red tokom budućeg dela, tako da ćete ga vi lično doživeti i osetiti neuporedivu slavu i postojaćete u stanju beskrajnog ushićenja.

Moći uživati u blagoslovima prvorođenih sinova nije ni laka stvar niti nešto što prosečna osoba može da postigne. Još jednom ću istaći i reći glasnije da moram da postavim stroge zahteve prema Mojim prvorođenim sinovima. U suprotnom, oni ne bi mogli da veličaju Moje ime. Odlučno odbacujem svakoga ko je na lošem glasu u svetu, a još više odbacujem svakoga ko je promiskuitetan. (Oni nemaju udela u tome da postanu Božji narod – to posebno naglašavam.) Nemojte misliti da je ono što ste uradili u prošlosti završena priča – kako može da postoji nešto tako dobro! Da li je tako jednostavno zadobiti status prvorođenog sina? Odbacujem na isti način sve koji su protiv Mene, sve koji Me ne prepoznaju u krvi i mesu, sve koji Me ometaju dok vršim Svoju volju i sve koji Me progone – eto koliko sam strog (jer sam sasvim povratio Svoju silu)! Na kraju, isto tako odbacujem svakoga ko nikada u životu nije imao teškoća. Želim one koji su, poput Mene, izronili iz svojih nevolja, čak i ako su te nevolje male. Ako ih nisu imali, onda su oni vrsta koju ću Ja izbaciti. Ne budi bestidan, paradiraš tu preda Mnom u nameri da budeš Moj prvorođeni sin. Odlazi od Mene, odmah! Ranije si mi govorio nebitne stvari, nastojeći da osvojiš Moju naklonost! To je slepilo! Zar ne znaš da te mrzim, ti bezvredni bedniče? Da li misliš da ne znam tvoje tajne radnje? Stalno se iznova kriješ! Zar ne znaš da si pokazao svoje đavolje lice? Iako ljudi to ne mogu da vide, da li misliš da Ja ne vidim? Oni koji vrše službu za Mene nisu dobri; oni su gomila bezvrednih bednika. Moram da se obračunam s njima. Baciću ih u bezdan i spaliću ih!

Govoriš kao da si bezbožnik, ponašaš se kao da si nevernik i ne sarađuješ sa drugima onako kako bi trebalo; zar jedna takva osoba može i dalje da želi da bude car – da ne sanjaš? Da ti se ne pričinjava? Zar ne vidiš šta si? Ti si bezvredni bednik! Ima li ikakve koristi od takve osobe? Beži Mi s očiju, brzo! Svako treba jasno da razume ono što govorim, da bude nadahnut Mojim rečima, da prepozna Moju svemoć i da spozna Moju mudrost. Često se spominje da se pojavilo sveto duhovno telo. Da li biste, naposletku, rekli da se sveto duhovno telo pojavilo ili ne? Da li je ono što govorim prazna priča? Šta je sveto duhovno telo? U kojim okolnostima postoji sveto duhovno telo? Ljudima je to nezamislivo i neshvatljivo. Kažem vam: Ja sam besprekoran i u Meni je sve otvoreno i sve je oslobođeno (jer delam mudro i govorim slobodno). Među Mojim postupcima nijedno nije sramno i svi su izvršeni na svetlosti, tako da svako može da bude potpuno ubeđen. Štaviše, nijedan čovek ne može da se uhvati za bilo šta u sebi da bi to upotrebio protiv Mene. To je objašnjenje „svetog“ u „svetom duhovnom telu“. Dakle, više puta sam naglašavao da ne želim nikoga ko čini nešto sramno. Ovo je stavka u Mojim upravnim odlukama, a takođe je i deo Moje naravi. „Duhovno telo“ se odnosi na Moje izjave. Ono što kažem uvek je svrsishodno, uvek je mudro, ali nije podložno kontroli. (Govorim ono što želim da kažem i to je Moj Duh koji izgovara Svoj glas i to Moja ličnost govori.) Ono što kažem otpušta se slobodno, a kada ne zadovoljava ljudske predstave, onda je vreme da ljudi budu otkriveni. Ovo je Moje odgovarajuće uređenje. Stoga, kad god osoba koja jesam govori ili dela, to je uvek dobra prilika da se raskrinka Sotonina suština. Kada je osoba koja jesam pomazana, javlja se sveto duhovno telo. U budućnosti će se „sveto duhovno telo“ odnositi na telo, a u tom značenju postoje dva aspekta. Postoji jedan aspekt značenja u sadašnjosti, a postoji i drugi aspekt značenja u budućnosti. Ali u budućnosti, sveto duhovno telo biće veoma različito od sadašnjeg – razlika će biti kao između neba i zemlje. Niko to ne može da pojmi, tako da ću to morati lično da vam otkrijem.

Prethodno: Poglavlje 93

Sledeće: Poglavlje 95

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera