Poglavlje 95

Ljudi zamišljaju da je sve krajnje jednostavno, a u stvari nije tako. Postoje skrivene tajne sadržane u svemu, kao i Moja mudrost i Moje zamisli. Nijedna pojedinost nije zanemarena i sve sam ih Ja organizovao. Sud velikog dana pogađa sve one koji Me ne vole iskreno (setite se, sud velikog dana je usmeren na svaku osobu koja dobije to ime) i zbog njega oni plaču i škrguću zubima. Taj zvuk plača dolazi iz Ada i iz pakla; to ne plaču ljudi, već demoni. Moj sud je taj koji donosi ovaj plač, koji ljudima donosi konačno spasenje Mog plana upravljanja. Nekada sam gajio nadu za neke ljude. Ali kako stvari stoje, moram da napustim te ljude jednog po jednog, jer je to etapa koju je Moje delo dostiglo, i to je nešto što niko ne može da promeni. Svi oni koji nisu Moji prvorođeni sinovi ili Moj narod moraju biti napušteni i moraju otići od Mene! Morate da razumete da su u Kini, osim Mojih prvorođenih sinova i Mog naroda, svi ostali potomci velike crvene aždaje i da će biti odbačeni. Svi morate da razumete, Kina je, na kraju krajeva, nacija koju sam Ja prokleo, a nekoliko Mojih ljudi nisu ništa više do oni koji vrše službu za Moje buduće delo. Drugim rečima, osim Mojih prvorođenih sinova, ne postoji niko drugi – svi oni treba da stradaju. Nemojte misliti da idem previše u krajnost u Svojim postupcima – to je Moja upravna odluka. Oni koji trpe Moje kletve su predmet Moje mržnje i to se neće promeniti. Ja ne grešim; ako vidim nekoga ko Mi se ne sviđa, izbaciću ga; to je dovoljan dokaz da sam te prokleo i da si potomak velike crvene aždaje. Dozvoli mi da ti ponovo ovo utuvim u glavu – u Kini postoje samo Moji prvorođeni sinovi (osim Mog naroda koji vrši službu za Mene) i to je Moja upravna odluka. Ali Mojih prvorođenih sinova ima vrlo malo i Ja sam ih sve predodredio – znam šta radim. Ne plašim se tvoje negativnosti i ne plašim se da ćeš se okrenuti i ujesti Me, jer imam Svoje upravne odluke i imam gnev. To jest, držim velike katastrofe u šaci i ne bojim se ničega, jer smatram da su sve stvari već postignute, a kada taj dan dođe, temeljno ću se baviti tobom. Čoveka ne može da usavrši čovek, ili da ga izgradi da postane Moj prvorođeni sin – to pitanje u potpunosti zavisi od Mog predodređenja. Za koga god da kažem da je prvorođeni sin, taj je prvorođeni sin; ne pokušavaj da se takmičiš oko toga ili da ga prisvajaš. Sve počiva na Meni, Sâmom svemogućem Bogu.

Jednog dana dozvoliću vam svima da vidite šta su Moje upravne odluke i šta je Moj gnev (svi će kleknuti preda Mnom, svi će Me obožavati, svi će Me moliti za oproštaj i svi će ostati poslušni; Ja sada dozvoljavam Svojim prvorođenim sinovima da vide samo deo toga). Učiniću da svi potomci velike crvene aždaje vide da sam izabrao mnoge da budu žrtvovani (sve osim Mojih prvorođenih sinova) kako bih usavršio Svoje prvorođene sinove, da sam učinio da velika crvena aždaja postane plen sopstvenog lukavog zamešateljstva. (U Mom planu upravljanja, velika crvena aždaja šalje one koji vrše službu za Mene – a to su svi osim Mojih prvorođenih sinova – da prekinu Moj plan upravljanja; ipak, ona je postala plen sopstvenog lukavog zamešateljstva i svi oni vrše službu za Moje delo. To je deo pravog značenja zašto pokrećem sve da vrše službu za mene.) Danas, kada su sve stvari postignute, rešiću ih se svih, smrviću ih pod Svojim nogama i tako ću poniziti veliku crvenu aždaju i u potpunosti je posramiti (oni pokušavaju da blefiraju svoj put do zadobijanja blagoslova, ali nikada nisu mislili da će vršiti službu za Mene) – to je Moja mudrost. Kada to čuju, ljudi misle da sam bezosećajan i nemilosrdan i da nemam ljudskosti. Zaista sam bezosećajan i nemilosrdan prema Sotoni i, povrh toga, ja sam Sâm Bog koji prevazilazi čovečanstvo. Kako možeš da kažeš da sam ja Bog koji poseduje ljudskost? Zar ne znaš da nisam od ovog sveta? Zar ne znaš da sam iznad svega? Osim Mojih prvorođenih sinova, ne postoji niko kao Ja, niko ko ima Moju narav (narav koja nije ljudska, već božanska), i niko ko poseduje Moje kvalitete.

Kada se otvore kapije duhovnog sveta, vi ćete videti sve tajne, biće vam omogućeno da potpuno uđete u slobodno carstvo, da uđete u Moj zagrljaj pun ljubavi i u Moje večne blagoslove. Moje ruke su uvek podržavale čovečanstvo. Ali postoji deo čovečanstva koji ću spasiti i deo koji neću. (Kažem „podržavale“ jer bi bez Moje podrške ceo svet odavno pao u Ad.) Shvatite to! To je Moj plan upravljanja. A šta je Moj plan upravljanja? Stvorio sam čovečanstvo, ali nikada nisam planirao da zadobijem svakog ponaosob, već samo da zadobijem mali deo čovečanstva. Zašto sam onda stvorio toliko ljudi? Ranije sam rekao da je sa Mnom sve sloboda i oslobađanje i da radim šta god želim. Kada sam stvorio čovečanstvo, učinio sam to samo zato da bi oni mogli da žive normalnim životom i da bi mogao da nastane mali deo čovečanstva koji bi bili Moji prvorođeni sinovi, Moji sinovi i Moj narod. Može se reći da su svi ljudi, događaji i predmeti – osim Mojih prvorođenih sinova, Mog naroda i Mojih sinova – svi uslužitelji i moraju svi da stradaju. Na taj način će biti zaključen ceo Moj plan upravljanja. To je Moj plan upravljanja, to je Moje delo i to su koraci po kojima postupam. Kada se sve završi biću potpuno spokojan. Tada će sve biti u redu, sve će biti mirno i sigurno.

Tempo Moga rada je toliko brz da ljudi ne mogu ni da ga zamisle. On se menja iz dana u dan i ko ne može da održi korak, doživeće gubitak; čovek može samo čvrsto da se drži nove svetlosti svakog dana (iako nikada nema promena u Mojim upravnim odlukama, kao ni u vizijama niti u istini koju delim). Zašto se svakodnevno obraćam? Zašto te stalno prosvećujem? Da li razumeš pravo značenje u svojoj nutrini? Većina ljudi se i dalje smeje i šali i ne može da se uozbilji. Oni naprosto ne obraćaju pažnju na Moje reči, već samo osećaju prolaznu uznemirenost kada ih čuju. Posle toga, Moje reči se ubrzo zaboravljaju i ljudi ubrzo postaju nesvesni sopstvenog identiteta i postaju nesmotreni. Da li znaš koji je tvoj status? Samo Ja svojeručno odlučujem da li neko vrši službu za Mene ili je predodređen i izabran; niko to ne može da promeni – Ja to moram da učinim Sâm, Ja Sâm moram da ih izaberem i predodredim. Ko se usuđuje da kaže da nisam mudar Bog? Svaka reč koju izgovorim i sve što činim jeste Moja mudrost. Ko se usuđuje da još jednom prekine Moje upravljanje ili uništi Moje planove? Sigurno im neću oprostiti! Vreme počiva u Mojim rukama i ne bojim se odlaganja; zar nisam ja taj koji odlučuje o vremenu kada će se Moj plan upravljanja završiti? Zar sve ne počiva na jednoj jedinoj Mojoj misli? Kada kažem da je obavljeno, onda je obavljeno, a kada kažem da je kraj, onda je kraj. Ne žurim i obaviću odgovarajuće pripreme. Ljudi ne smeju da zabadaju nos u Moje delo i ne smeju da obavljaju stvari za Mene kako god im je volja. Proklinjem onoga ko zabada nos – to je jedna od Mojih upravnih odluka. Ja Sâm obavljam Svoje delo i ne treba mi niko drugi (dozvoljavam tim uslužiteljima da deluju, inače se ne bi usudili da deluju ishitreno ili naslepo). Celokupno delo sam Ja smislio i Ja o njemu odlučujem, jer sam Ja Sâm Bog.

Svi narodi sveta međusobno se bore za moć i profit i sukobljavaju se oko teritorija, ali ne uzbuđujte se, jer sve te stvari Meni služe. A zašto kažem da Meni služe? Obavljam stvari a da ni prstom ne mrdam. Da bih sudio Sotonama, prvo ih nateram da se međusobno zavade i na kraju ih dovedem do propasti i učinim da postanu plen sopstvenih lukavih zamešateljstava (oni žele da se bore sa Mnom za moć, ali na kraju vrše službu za Mene). Ja samo govorim i izdajem Svoja naređenja, a svako radi ono što mu Ja kažem, ili ću te odmah uništiti. Sve te stvari su deo Mog suda, jer Ja komandujem svim stvarima i Ja sve određujem. Ko god nešto čini, to čini nesvesno i po Mojoj zamisli. Nadam se da ćete biti puni Moje mudrosti prilikom događaja koji će se uskoro dogoditi. Nemojte da pristupate nepromišljeno, već se češće približavajte Meni kada vas nešto zadesi; budite pažljiviji i oprezniji u svakom pogledu da ne biste povredili Moju grdnju i da ne biste postali plen Sotoninih lukavih zamešateljstava. Vi treba da steknete uvid iz Mojih reči, da znate šta sam Ja i da vidite šta imam. Morate da razumete Moj pogled i da postupate u skladu s njim i ne smete da se ponašate nepromišljeno. Radite ono što Ja radim i govorite ono što Ja govorim. Te stvari vam govorim unapred kako biste izbegli pravljenje grešaka i izlaganje kušnjama. Šta su „Moje biće“ i „Moje odlike“? Da li zaista znate? Bol koji trpim je deo Mog bića, jer je to deo Moje normalne ljudskosti, a Moje biće se takođe može naći u Mom potpunom božanstvu – da li to znate? Moje biće se sastoji od dva aspekta: jedan aspekt je aspekt Moje ljudskosti, dok je drugi aspekt Mog potpunog božanstva. Samo ta dva aspekta zajedno čine celovitog Sâmog Boga. Moje potpuno božanstvo takođe podrazumeva podosta stvari: ne trpim nikakvo ograničenje od strane bilo koje osobe, pitanja ili stvari; prevazilazim sva okruženja; izvan sam svakog vremenskog, prostornog ili geografskog ograničenja; istinski poznajem sve ljude, pitanja i stvari, kao Svoj dlan; a ipak sam i dalje od krvi i mesa i kostiju, i postojim u opipljivom obliku; još uvek sam ta osoba u očima ljudi, ali priroda se promenila – to više nije krv i meso, već telo. Te stvari su samo mali deo toga. Svi Moji prvorođeni sinovi će takođe biti takvi u budućnosti; to je put kojim se mora ići, a oni koji su osuđeni na propast ne mogu pobeći. Dok to činim, svi oni koji nisu predodređeni biće izbačeni (jer Me to Sotona isprobava da vidi da li su Moje reči tačne). Oni koji su predodređeni ne mogu da pobegnu od toga bez obzira gde idu, a vi ćete tako videti principe koji stoje iza tog Mog postupka. „Moje odlike“ se odnosi na Moju mudrost, Moje znanje, Moju snalažljivost i svaku reč koju izgovorim. I Moja ljudskost i Moje božanstvo ga poseduju. Odnosno, sve ono što čini Moja ljudskost, kao i ono što čini Moje božanstvo, jesu Moje odlike; niko ne može da oduzme te stvari niti da ih ukloni; one su u Mojem posedu i niko ih ne može promeniti. To je Moja najstroža upravna odluka (jer u ljudskim predstavama, mnoge stvari koje činim nisu u skladu s njihovim pojmovima i prevazilaze ljudsko razumevanje; to je odluka koja svakog pojedinačno najlakše vređa, a ujedno je i najstroža. Stoga su njihovi životi u njoj na gubitku). Ponoviću, morate savesno da pristupite onome čemu vas podstičem da činite – ne smete biti nesmotreni!

Prethodno: Poglavlje 94

Sledeće: Poglavlje 96

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera