Poglavlje 96

Grdiću svakog od Mene rođenog ko Me još nije spoznao kako bih pokazao sav Svoj gnev, Svoju ogromnu silu i svu Svoju mudrost. U Meni je sve pravedno, nema nimalo nepravde, nema laži i nema nepoštenja; ko god je nepošten i lažljiv mora biti sin pakla, rođen u Adu. U Meni, sve je neskriveno; sve što kažem da će biti izvršeno, zaista će biti izvršeno; sve što kažem da će biti uspostavljeno, biće uspostavljeno, i to niko ne može da promeni ili oponaša jer Ja sam jedan i jedini Bog. U onome što sledi, svi koji pripadaju skupini Mojih predodređenih i odabranih prvorođenih sinova jedan po jedan biće otkriveni; a svakoga ko nije u skupini prvorođenih sinova Ja ću eliminisati. Na ovaj način Ja radim i izvršavam Svoje delo. U ovom trenutku, razotkrivam neke ljude samo da bi Moji prvorođeni sinovi videli Moje divne činove, ali ubuduće neću raditi na ovaj način. Sagledaću celokupnu situaciju umesto da im dopuštam da, jedan po jedan, pokazuju svoju istinsku prirodu (s obzirom da su svi demoni u suštini isti, dovoljno je uzeti ih samo nekoliko za primer). Svi Moji prvorođeni sinovi su čistog srca i nema potrebe da to obrazlažem (jer će u određeno vreme svi sigurno biti, jedan po jedan, otkriveni).

U Mojoj je naravi da održavam Svoja obećanja i ništa u Meni nije skriveno ili tajnovito. Reći ću vam sve o svemu ponaosob što bi trebalo da razumete, a svakako vam neću reći ništa što ne treba da znate, da ne biste izgubili sposobnost da se oduprete. Nemojte da izgubite ono što je važno, grčevito se držeći sitnica – zaista nije vredno toga. Verujte da sam Ja svemogući Bog i onda će sve biti izvršeno i sve će postati jednostavno i ugodno. Ovako Ja obavljam stvari. Onima koji veruju dopustiću da vide; onima koji ne veruju neću dopustiti da znaju i nikada im neću dozvoliti da razumeju. U Meni ne postoji osećanje milosrđa i ko god bude nipodaštavao moju grdnju, ubiću ga bez milosti, i prema svakome ću se ophoditi na isti način. Isti sam prema svima – ne gajim lična osećanja i Moji postupci nisu vođeni telesnim osećanjima. Kako to da ljudi kroz to ne mogu da uvide Moju pravednost i veličanstvo? Ovo je Moja mudrost i Moja narav, koje niko ne može da promeni i niko ne može u potpunosti da spozna. Moje ruke uvek imaju sve pod kontrolom – u svakom trenutku – i Ja uvek sve tako uredim da obavlja službu za Mene i kada god to poželim. Brojni ljudi vrše službu u Moje ime kako bi sproveli Moj plan upravljanja, ali na kraju ne mogu da uživaju u blagoslovima koje vide. Kako je to žalosno! Ali niko ne može da promeni Moje srce. To je Moja upravna odluka (Kad god se spomenu upravne odluke, posredi je nešto što niko ne može da promeni; stoga, kada govorim u budućnosti, ako sam nešto namerio, onda je to zasigurno Moja upravna odluka. Zapamtite! Nemojte ovome da se suprotstavljate da ne biste trpeli gubitke.) i deo je Mog upravnog plana. To je Moje sopstveno delo i nije nešto što bilo koji čovek može da uradi. Ja moram da ga uradim – Ja moram da ga isplaniram, što je dovoljno da pokažem Svoju svemoć i ispoljim Svoj gnev.

Većina ljudi još uvek nije spoznala i nije im sve jasno u pogledu Moje ljudskosti. Više puta sam to rekao, ali vi ste još uvek zbunjeni i ne razumete mnogo. Međutim, ovo je Moje delo, i sada, u ovo vreme, ko god zna – zna, a ko ne zna – ne prisiljavam ga. Samo tako može da bude. Jasno sam govorio o tome i neću kasnije ponovo govoriti na tu temu (zato što sam previše toga rekao i govorio sam jasno. Onaj koji Me je spoznao zasigurno poseduje delo Svetog Duha i nesumnjivo je jedan od Mojih prvorođenih sinova. Onaj koji Me nije spoznao svakako to nije, što je znak da sam iz njega već odstranio Moj Duh). Na kraju ću svakoga primorati da Me spozna – da Me u potpunosti spozna, kako u Mojoj ljudskosti, tako i u Mom božanstvu. To su koraci Mog dela i Ja moram tako da delujem. To je takođe Moja upravna odluka. Svi moraju da Me zovu jedinim istinitim Bogom i da Me neprestano veličaju i radosno Mi kliču.

Moj plan upravljanja već je potpuno dovršen i sve je odavno ostvareno. Ljudskom oku se čini da je dosta Mog dela još uvek u toku, ali Ja sam ga već uredio kako treba – sve što je preostalo je završetak u skladu sa Mojim koracima, jedan zadatak za drugim (to je zato što sam, pre stvaranja sveta, Ja predodredio ko će biti u stanju da se odupre kušnjama, ko od Mene ne može biti izabran i predodređen i ko ne može da podeli sa mnom Moju patnju. One koji mogu sa Mnom da podele Moju patnju – odnosno, one koje sam predodredio i izabrao, zasigurno ću čuvati i omogućiću im da sve prevaziđu). U srcu Mi je jasno koja uloga kome pripada. Vrlo dobro sam svestan ko vrši službu za Mene, ko je prvorođeni sin i ko je među Mojim sinovima i Mojim narodom. Znam to kao što poznajem Svoj džep. Za koga god sam u prošlosti rekao da je prvorođeni sin, on je to i sada; a za koga god sam u prošlosti rekao da nije prvorođeni sin, on to nije ni sada. Ni zbog čega što činim se ne kajem, niti to olako menjam. Mislim ono što kažem (ništa u Meni nije nepromišljeno) i to se nikada ne menja! Oni koji vrše službu za Mene, uvek vrše službu za Mene: oni su Moja stoka, oni su Moji konji (međutim, ovi ljudi nikada ne poseduju duhovno razumevanje; kada ih upotrebljavam, korisni su; no, kada ih ne upotrebljavam, Ja ih usmrtim. Kada govorim o stoci i konjima, mislim na one kojima nedostaje duhovno razumevanje, koji Me nisu spoznali i koji Mi nisu pokorni; pa čak i ako jesu poslušni i pokorni i jednostavni i pošteni, ipak su prava stoka i konji). Sada je većina ljudi preda Mnom bestidna i razuzdana, bez ikakvog reda pričaju i smeju se, ne pokazuju nimalo poštovanja – oni vide samo Moju ljudskost, ali ne i Moje božanstvo. Ovakvo ponašanje u Mojoj ljudskosti može da prođe i mogu Sebe naterati da im oprostim; ali u Mom božanstvu to nije tako jednostavno. Ubuduće, presudiću da si počinio greh bogohuljenja. Drugim rečima, Moja ljudskost može biti uvređena, ali Moje božanstvo ne – i ko god Mi se čak i najmanje suprotstavi, sudiću mu odmah, bez odlaganja. Nemoj da misliš da možeš da govoriš i ponašaš se razuzdano zato što si mnogo godina negovao odnos sa osobom kakva sam Ja i zato što si Me upoznao. Zaista Me nije briga! Ja ću se prema svakome ophoditi pravedno, ma ko bio. To je Moja pravednost.

Moje se tajne otkrivaju ljudima iz dana u dan; iz dana u dan one postaju jasnije, sledeći etape otkrivenja, što je dovoljno da pokaže napredak Mog dela. To je Moja mudrost (Ne govorim ovo neposredno. Prosvećujem Svoje prvorođene sinove i bacam u tamu potomke velike crvene aždaje.) Štaviše, danas ću vam kroz Mog Sina otkriti Moju tajnu. Danas ću vam razotkriti stvari koje su vama ljudima nezamislive, kako bih vam omogućio temeljnu spoznaju i jasno razumevanje. Povrh toga, ova tajna postoji u svakome izvan Mojih prvorođenih sinova, ali niko ne može da je razume. Iako je u svakoj osobi, niko ne ume da je prepozna. Šta pokušavam da kažem? U Mom delu i u Mojim izjavama tokom ovog razdoblja, često spominjem veliku crvenu aždaju, Sotonu, đavole i arhanđela. Šta su oni? U kakvom su međusobnom odnosu? Šta se kroz njih ispoljava? Kroz veliku crvenu aždaju se ispoljava otpor prema Meni, nedostatak shvatanja značenja i poimanja Mojih reči, često i Moj progon i iznalaženje načina da se prekine Moje upravljanje. Sotona se ispoljava kroz: borbu protiv Mene za nadmoć, želju da zaposedne Moj izabrani narod i širenje negativnih reči kako bi obmanuo Moj narod. Đavoli (oni koji ne prihvataju Moje ime, oni koji ne veruju, svi su oni đavoli) se ispoljavaju na sledeći način: kroz čežnju za telesnim užicima, prepuštanje zlim požudama, robovanje Sotoni; poneki Mi pružaju otpor, poneki Me podržavaju (ali ne dokazuju da su Moji voljeni sinovi). Arhanđeo se ispoljava ovako: drsko govori, ponaša se neznabožački, učestalo Mojim tonom pridikuje ljudima, usredsređuje se na podražavanje Mog ponašanja, jede ono što Ja jedem i koristi ono što Ja koristim; ukratko, želi da bude Meni ravan, ambiciozan je ali nije mog kova i nema Moj život i zapravo je samo komad otpada. Sotona, đavoli i arhanđeo su sve uobičajeni prikazi velike crvene aždaje, što znači da su svi oni koje Ja nisam predodredio i izabrao potomci velike crvene aždaje. Zaista je tako! Sve ovo su Moji neprijatelji. (Ipak, Sotonina ometanja se ne računaju. Ako si po svojoj prirodi Moga kova, to niko ne može da promeni. Pošto sada još uvek živiš u telu, povremeno ćeš se suočavati sa Sotoninim iskušenjima – to je nezaobilazno – ali moraš uvek biti na oprezu.) Prema tome, napustiću sve potomke velike crvene aždaje osim Mojih prvorođenih sinova. Njihova je priroda nepromenljiva – oni su Sotoninog kova. Oni ispoljavaju đavole, a proživljavaju život arhanđela. Ovo je u potpunosti tačno. Velika crvena aždaja o kojoj govorim nije ogromna crvena aždaja – tačnije, to je zao duh koji Mi se suprotstavlja, a izraz „velika crvena aždaja“ je sinonim za to. Dakle, svi duhovi koji nisu Sveti Duh su zli duhovi i može se takođe reći da su potomci velike crvene aždaje. Ovo bi svima trebalo da bude kristalno jasno.

Prethodno: Poglavlje 95

Sledeće: Poglavlje 97

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera