Poglavlje 97

Učiniću da svako vidi Moja čudesna dela i čuje Moje mudre reči. Time mora da se obuhvati svaka osoba i mora da se desi kroz svaku stvar. To je Moja upravna odluka i to je Moj gnev. Dotaći ću se svakog pojedinca i svakog pitanja tako da svi ljudi svuda u vaseljeni i na kraj sveta vide sopstvenim očima. Neću stati dok se to ne ostvari. Moj gnev se izlio u celosti i ni trunka se nije zadržala. Uperen je prema svakome ko prihvata ovo ime (uskoro će biti uperen prema svim nacijama sveta). A šta je Moj gnev? Koliko je žestok? Na kakve se ljude Moj gnev obrušava? Većina misli da je gnev najstroži stepen ljutnje, ali to nije potpuno objašnjenje. Moj gnev i Moje upravne odluke su dva nerazdvojna elementa. Kada primenjujem Moje upravne odluke, isti su odmah praćeni gnevom. Dakle, šta je tačno gnev? Gnev je stepen suda koji izričem ljudima i princip kojim se rukovodim prilikom donošenja svake Moje upravne odluke. Ko god prekrši neku od Mojih odluka, zadesiće ga Moj gnev u istoj meri, u zavisnosti od toga koja od Mojih odluka je prekršena. Kada je Moj gnev prisutan, onda je sigurno da su prisutne i Moje upravne odluke i obratno. Moje upravne odluke i gnev čine nerazdvojivu celinu. Ona je sud najstroži od svih sudova, koji niko ne sme da prekrši. Svi moraju da mu se povinuju, jer u suprotnom neće lako moći da izbegnu da ih pokosi Moja ruka. Ljudi ga tokom istorije nikada nisu poznavali (iako su neki trpeli bol zbog velikih nesreća, nisu znali za njega; međutim, izvršenje ove upravne odluke počinje uglavnom od danas), ali ga danas otkrivam svima vama, da biste mogli da izbegnete da ga prekršite.

Svi bi trebalo da čuju Moj glas i veruju u Moje reči. U protivnom, neću delati, niti ću bilo šta raditi. Svaka moja reč i postupak su primeri koje bi trebalo da sledite. Oni su vaš primer i uzor koji bi trebalo da sledite. Razlog zbog kog sam se ovaplotio je da biste mogli da vidite ono što Jesam i ono što imam u Svojoj ljudskosti. U budućnosti ću vam omogućiti da svedočite onome što Jesam i onom što imam u Svom božanstvu. Stvari se moraju odvijati korak po korak na taj način, inače ljudi jednostavno neće moći da poveruju i neće imati nikakvog znanja o Meni. Umesto toga, moći će da imaju tek nejasne i neodređene vizije i neće biti u stanju da Me jasno spoznaju. Moje reči su pokazale da vam se Moja ličnost jasno ukazala, a opet, ljudi čuju Moje reči i opet Me ne poznaju, isključivo zato što su glupi i neuki. Čak i sada, kada sam se ovaplotio, ljudi mi i dalje prkose i prema tome koristim Moj gnev i Moje upravne odluke da kaznim to zlo i razvratno staro doba i u potpunosti osramotim Sotonu i đavole. To je jedini način; to je odredište za čovečanstvo i ono što ga na kraju očekuje. Ishod je unapred predviđen zaključak koji niko ne može da promeni, niti da ga slatkorečivošću izbegne. Samo Ja imam poslednju reč; to je Moje upravljanje i to je Moj plan. Svi ljudi moraju da veruju i budu ubeđeni kako u srcu, tako i u rečima. Oni kojima bude podarena sreća u ovom životu sigurno će večno patiti, dok će oni koji u ovom životu pate sigurno biti blagosloveni do večnosti – to je ono što sam Ja predodredio i niko to ne može promeniti. Niko neće promeniti Moje srce i niko Mojim rečima ne može da doda ni jednu jedinu reč. Štaviše, nikome nije dozvoljeno da samovoljno izbaci i jednu jedinu reč. Ako neko to prekrši, sigurno ću ga izgrditi.

Moje tajne vam se svakodnevno otkrivaju – da li ih zaista razumete? Da li ste zaista sigurni u njih? Kada te Sotona obmanjuje, da li si u stanju da ga prozreš? To se određuje prema vašem rastu u životu. Pošto kažem da Ja predodređujem sve, zašto sam se onda lično ovlaplotio kako bih usavršio Moje prvorođene sinove? Pored toga, zbog čega sam obavio toliko posla koji ljudi smatraju beskorisnim? Da nisam možda Ja taj koji je zbunjen? Zapamtite to! Sve što činim ne činim samo da bih pridobio Moje prvorođene sinove, već da bih, što je još važnije, osramotio Sotonu. Iako mi Sotona prkosi, Ja imam silu da primoram njegove potomke da se pobune protiv njega i okrenu se Meni da Me hvale. Uz to, cilj svega što radim je da sledeća etapa dela protiče neometano i da Mi ceo svet kliče i hvali Me i da sva stvorenja koja dišu kleknu preda Mnom i slave Me. Taj dan će istinski biti dan slave. Držim sve u Svojim rukama i kada odjekne sedam gromova, sve će biti potpuno ostvareno, nepromenjivo i stalno. Od tog trenutka pa nadalje, zakoračiće se u novi život na novom nebu i zemlji, zakoračiće se u potpuno nove okolnosti i počeće život u carstvu. Ali, kako je u carstvu? Ljudi jednostavno nisu u stanju da to jasno uvide (jer niko nikada pre nije iskusio život u carstvu i ljudi su ga isključivo zamišljali u svojoj glavi i razmišljali o njemu u svojim srcima). Pri prelasku sa crkvenog života na život u carstvu, što je prelazak iz sadašnjeg stanja u buduće stanje, mnoge stvari će se u tom periodu desiti koje ljudi ranije nisu mogli da zamisle. Crkveni život prethodi ulasku u život u carstvu i pre nego što nastane život u carstvu, neću štedeti truda da podstaknem crkveni život. Šta je crkveni život? On podrazumeva sledeće: svako, uključujući Moje prvorođene sinove, jede, pije i uživa u Mojim rečima i poznaje Me i samim tim prima Moj oganj i pročišćenje da bi mogao da shvati Moje upravne odluke, Moj sud i Moj gnev i da ne bi narušio život u carstvu. A šta „život u carstvu“ znači? Život u carstvu je onaj u kom Moji prvorođeni sinovi vladaju kao carevi zajedno sa Mnom svim narodima i svim nacijama (samo smo Moji prvorođeni sinovi i Ja u stanju da uživamo u životu carstva). Iako Moji sinovi i Moji ljudi iz svih zemalja i svih naroda ulaze u carstvo, oni ne mogu da uživaju u životu carstva. U životu carstva mogu da uživaju samo oni koji zakorače u duhovni svet. Dakle, samo Moji prvorođeni sinovi i Ja možemo da živimo u telu, dok Moji sinovi i Moji ljudi ostaju da žive u krvi i mesu. (To, međutim, nije krv i meso koje je iskvario Sotona. U tome je značaj toga da Moji prvorođeni sinovi vladaju sa Mnom kao carevi.). Svim ostalim ljudima duh, duša i telo biće oduzeti i izgnani u Ad. Drugim rečima, ti ljudi će potpuno stradati i prestati da postoje (a opet moraju da iskuse Sotoninu surovost i nedaće u obliku nesreća i nevolja). Jednom kada to bude obavljeno, život carstva će i zvanično početi i Ja ću početi da zvanično otkrivam Moje radnje i postupke (koji će biti javno otkriveni, a ne sakriveni). Od tog trenutka, sigurno više neće biti uzdaha i suza. (Jer više neće biti ničega što će povređivati ljude zbog čega bi jecali ili patili i to se odnosi i na Moje sinove i Moj narod. Ipak, jedno se mora naglasiti, a to je da će Moji sinovi i Moj narod zauvek biti krv i meso.) Sve će biti veselo – istinski radostan prizor. To neće biti u fizičkom obliku, već nešto što se ne može videti fizičkim očima. Oni koji su Moji prvorođeni sinovi takođe će moći da u tome uživaju. To je moje čudesno delo i to je Moja velika sila.

Želim da budete u stanju da tražite Moju volju i budete u svakom trenutku obzirni prema Mom srcu. Prolazna zadovoljstva mogu da ti unište čitav život, dok iz prolazne patnje može da se rodi večnost puna blagoslova. Ne budi neutešan, to je put koji se mora preći. Često sam vam govorio: „One koji Mi se iskreno daju sigurno ću izdašno blagosloviti.“ A šta su „blagoslovi?“ To nisu samo oni koji se dobijaju danas, već povrh toga oni u kojima će se uživati u budućnosti – samo ti blagoslovi su pravi. Kada se vratite na Sionsku goru, bićete beskrajno zahvalni na sadašnjoj patnji, jer je sve to Moj blagoslov. Živeti danas u krvi i mesu znači živeti na Sionskoj gori (što znači da živiš u Meni), dok će život u telu sutra biti dan slave, što, utoliko više, znači biti na Sionskoj gori. Pošto čujete ove reči koje govorim, shvatate šta znači „Sionska gora“. Sionska gora je sinonim za carstvo i to je ujedno duhovni svet. Na današnjoj Sionskoj gori, vi u telu primate utehu i dobijate Moju blagodat. Na Sionskoj gori budućnosti, bićete u telu i uživati u blagoslovu da vladate kao carevi. To se nipošto ne sme smetnuti s uma i nipošto se ne smeju dozvoliti trenuci kada se blagoslovi mogu zadobiti da bi se nešto izbeglo. Na kraju krajeva, današnjica je današnjica i umnogome se razlikuje od sutrašnjice. Kada budeš uživao u blagoslovima, mislićeš da sadašnja blagodat nije vredne pomena. To je ono što ti poveravam i to je Moj poslednji savet.

Prethodno: Poglavlje 96

Sledeće: Poglavlje 98

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera