Poglavlje 98

Sve stvari će zadesiti svakog od vas i omogućiće vam da znate više o Meni i budete sigurniji u Mene. Omogućiće vam da Me upoznate, jedinog Boga Sȃmog, da upoznate Mene, Svemogućeg, da upoznate Mene, ovaploćenog Boga lično. Posle ću izaći iz krvi i mesa, vratiti na Sionsku goru, u obećanu zemlju Kanan, koja je Moje boravište i Moje odredište, baza u kojoj sam sve stvorio. Sad, niko od vas ne razume značenje reči koje govorim; ne postoji niko ko je u stanju da razume značenje tih reči. Tek onda kada vam sve bude otkriveno shvatićete zbog čega izgovaram te reči. Ja nisam sa ovoga sveta, a kamoli iz vaseljene, jer sam Ja jedan i jedini Sȃm Bog. Držim celu vaseljenu-svet u Svojoj ruci i Ja lično sam zadužen za nju i ljudi mogu samo da se pokore Mojoj vlasti, da izgovaraju Moje sveto ime, da Mi kliču i da Me hvale. Sve će vam postepeno biti otkrivano. Iako ništa nije sakriveno, i dalje niste u stanju da dokučite način na koji govorim, niti ton Mojih reči. I dalje ne razumete suštinu Mog plana upravljanja. Dakle, govoriću vam kasnije o svemu onome što sam rekao, a što niste razumeli jer je, za Mene, sve jednostavno i jasno dok je za vas sve izuzetno teško i jednostavno uopšte ništa ne razumete. Zbog toga ću promeniti način na koji govorim i više neću povezivati stvari dok govorim, već ću pojašnjavati svako pitanje jedno po jedno.

Šta znači uskrsnuti iz mrtvih? Da li to znači umreti u krvi i mesu, a zatim se vratiti u telu posle smrti? Da li je to uskrsnuće iz mrtvih? Da li je to tako jednostavno? Ja sam svemogući Bog; šta znaš o tome? Na koji način to razumeš? Da li se Moje uskrsnuće iz mrtvih za vreme Mog prvog ovaploćenja zaista može shvatiti bukvalno? Da li je taj proces zaista bio onakav kakav je opisan u tim tekstovima? Rekao sam da, ako ne budem govorio iskreno i ako jasno ne budem kazivao ljudima, niko neće moći da shvati značenje Mojih reči. Tokom istorije nije postojao niko ko nije mislio da je uskrsnuće iz mrtvih izgledalo upravo tako. Od trenutka stvaranja sveta, niko nije shvatio pravo značenje toga. Da li sam odista bio razapet na krst? I da li sam, posle smrti, izašao iz groba? Da li se to stvarno tako desilo? Da li bi to stvarno moglo da bude istina? Niko se kroz vekove nije potrudio da to razume, niko Me nije upoznao iz toga i ne postoji niko ko u to ne veruje; svi misle da je to istina. Ne znaju da svaka Moja reč ima unutrašnje značenje. Šta je, onda, uskrsnuće iz mrtvih? (U bliskoj budućnosti, vi ćete to doživeti, pa vam zato o tome govorim unapred.) Nijedno stvorenje ne želi da umre; sva ona žele da žive. Sa moje tačke gledišta, smrt krvi i mesa nije stvarna smrt. Kada se Moj duh povrati iz neke osobe, ta osoba umire. Prema tome, Ja sve one demone koje je iskvario Sotona (one koji nemaju vere, sve nevernike) nazivam mrtvima. Od trenutka stvaranja sveta, podario sam Moj duh svima koje sam odabrao. Međutim, posle etape koja je usledila posle trenutka stvaranja, ljudi su jedno vreme bili obuzeti Sotonom. Onda sam otišao i ljudi su počeli da pate (patnjom koju sam Ja trpeo kada sam se ovaplotio i kada su Me razapeli na krst, kao što se govorilo). Međutim, u trenutku koji sam ja bio predodredio (trenutak kada sam završio sa napuštanjem ljudi), povratio sam ljude koje sam bio predodredio i ponovo umetnuo Moj duh u vas kako biste se vratili u život. To se zove „uskrsnuće iz mrtvih“. E, sad, svi oni koji zaista žive u Mom duhu su već nadiskustveni i svi žive u telu. Međutim, uskoro ćete svi odbaciti svoja razmišljanja, svoje predstave i sva zemaljska zamešateljstva. Ali to nije, kao što ljudi zamišljaju, uskrsnuće iz mrtvih posle patnje. To što ste sada živi je preduslov za život u telu; neophodan put za ulazak u duhovni svet. Prevazići normalnu ljudskost o kojoj govorim znači nemati porodicu, nemati suprugu, nemati decu i nemati ljudske potrebe. To znači usredsrediti se isključivo na to da se proživi Moj lik, usredsrediti se isključivo na ulazak u Mene i ne razmišljati o drugim stvarima izvan Mene; svuda gde odete je vaš dom. To je prevazilaženje normalne ljudskosti. Potpuno ste pogrešno razumeli te Moje reči, shvatanje vam je previše plitko. Kako ću se tačno pojaviti pred svim nacijama i svim narodima? Danas od krvi i mesa? Ne! Kada dođe vreme, pojaviću se u Svom telu pred svakom nacijom u vaseljeni. Trenutak kada ćete biti potrebni strancima da ih usmeravate još nije stigao. U tom trenutku moraćete da izađete iz krvi i mesa i ovaplotite se da ih usmeravate. To jeste istina, ali to nije „uskrsnuće iz mrtvih“ koje ljudi zamišljaju. U predodređenom trenutku, nesvesno ćete izaći iz krvi i mesa i ući u duhovni svet i vladati svim nacijama zajedno sa Mnom. Još nije trenutak. Kada Mi budete bili potrebni od krvi i mesa, bićete od krvi i mesa (prema zahtevima Mog dela, morate da razmišljate danas i morate i dalje da živite od krvi i mesa, tako da i dalje možete da radite stvari koje treba da radite od krvi i mesa prema Mojim koracima; nemojte pasivno da čekate, jer bi to izazvalo kašnjenje). Kada mi budete bili potrebni da delate u telu, kao pastiri crkve, izaći ćete iz krvi i mesa, odbaciti svoja razmišljanja i potpuno se osloniti na Mene kako biste živeli. Imajte veru u Moju silu i Moju mudrost. Sve ću uraditi lično Ja. Vi samo treba da čekate i uživate. Dobićete sve blagoslove i imaćete u izobilju neisrcpnu zalihu. Kada dođe dan, shvatićete po kojim principima Ja to radim, znaćete Moja čudesna dela i razumećete kako vraćam Moje prvorođene sinove nazad na Sionsku goru. To stvarno nije toliko komplikovano kao što zamišljate, ali nije ni tako prosto kao što mislite.

Znam da ste, kada vam ovo kazujem, još manje u stanju da dokučite svrhu Mojih reči i da vas to još više buni. Pomešaćete ih sa onim što sam ranije govorio tako da ništa nećete moći da razumete i izgledaće kao da nema izlaza. Ipak, ne brinite. Reći ću vam sve. Sve što kazujem ima značenje. Rekao sam da mogu da vratim postojeće stvari u ništavilo i da ni iz čega stvorim razne stvari. U ljudskoj mašti, da bi čovek iz krvi i mesa ušao u telo, on mora da uskrsne iz mrtvih. Koristio sam taj metod u prošlosti i prikazao Moje najveće čudo, ali danas nije kao ranije. Odvešću vas direktno iz krvi i mesa u telo. Zar to nije još veći znak i čudo? Zar to nije još veće ispoljenje Moje svemoći? Imam Svoj plan i imam Svoje namere. Ko nije u Mojim rukama? Dobro poznajem delo koje obavljam. Moj način rada danas se, na kraju krajeva, razlikuje od onog u prošlosti. Kako se menjaju doba, Ja prilagođavam svoj način delanja. Kada su Me razapeli na krst, to je bilo Doba blagodati, ali danas je završno doba. Ritam Mog dela se ubrzava. Ne odvija se istom brzinom kao u prošlosti i, štaviše, nije tako sporo kao u prošlosti. Naprotiv, odvija se mnogo brže. Jednostavno ne postoji način da se opiše i nema potrebe za toliko složenih procesa. Slobodan sam da radim bilo šta. Zar nije dovoljna samo jedna Moja stroga reč da odredi na koji način će se Moja volja upotpuniti i kako ću vas usavršiti? Sve što kažem će se sigurno ostvariti. U prošlosti sam često govorio da ću patiti i nisam dozvoljavao ljudima da pominju patnje koje sam trpeo ranije. Da ne pominjem da je to bilo svetogrđe prema Meni. To je zato što sam Ja Sȃm Bog i za Mene ne postoje nedaće; kada pomeneš tu patnju, ljudi zaplaču. Rekao sam da u budućnosti više neće biti uzdaha i suza. To bi trebalo objasniti sa ovog stanovišta i onda će značenje Mojih reči biti jasno. Značenje izjave „ljudi jednostavno ne mogu da podnesu ove patnje“ je da Ja mogu da odbacim sve ljudske predstave i razmišljanja, odbacim osećanja krvi i mesa, odbacim sve tragove Svoje svetovnosti i izađem iz krvi i mesa, kao i da mogu da ostanem uspravan kada Me svi poriču. To je dovoljno da se dokaže da sam Ja jedan i jedini Sȃm Bog. Rekao sam: „Svaki prvorođeni sin mora da uđe u duhovni svet iz krvi i mesa. To je put koji mora da pređe da bismo zajedno vladali kao carevi.“ Značenje te rečenice je da, kada se budete susreli sa stvarima koje ste u prošlosti zamišljali, zvanično ćete izaći iz krvi i mesa i ući u telo da bi zvanično počeli da sudite tim knezovima i carevima. Sudiće im se prema stvarima koje se budu dešavale u tom trenutku. Međutim, to nije tako komplikovano kao što zamišljate i ostvariće se začas. Neće biti potrebno da uskrsnete iz mrtvih i nećete morati ni da patite (jer su se vaše patnje i nedaće na zemlji već završile i Ja sam već rekao da se posle toga više neću baviti Mojim prvorođenim sinovima). Prvorođeni sinovi uživaće u svojim blagoslovima, kao što je već pomenuto, samim tim što ćete nesvesno ući u duhovni svet. Zašto kažem da je to Moja milost i blagodat? Ako bi se samo moglo ući u duhovni svet posle uskrsnuća iz mrtvih, to bi bilo daleko od milosti i blagodati. To je, dakle, najočigledniji izraz Moje milosti i blagodati i to ujedno otkriva Moje predodređivanje i Moj izbor ljudi. To dovoljno pokazuje koliko su stroge Moje upravne odluke. Biću blagodatan prema kome god želim i milostiv prema kome god želim. Niko se neće svađati ili tući. Ja ću odlučivati o svemu tome.

Ljudi to ne mogu da shvate i prave sebi pritisak dok ne ostanu bez daha, a opet su oni ti koji se vezuju. Ljudi su u razmišljanju zaista ograničeni i zato moraju da se ratosiljaju ljudskog načina razmišljanja i predstava. Samim tim, Ja moram da izađem iz krvi i mesa i uđem u duhovni svet da bih preuzeo kontrolu nad svim, kako bih svime upravljao. To je jedini način da vladam svim narodima i svim nacijama i da ispunim Moju volju. To nije daleko. Vi nemate vere u Moju svemoć i ne znate ko sam. Mislite da sam tek ljudsko biće i uopšte ne vidite Moje božanstvo. Stvari će biti upotpunjene kada god Ja poželim da to budu. Potrebna je samo jedna reč iz Mojih usta. Obraćali ste pažnju samo na aspekt Moje ljudskosti u onome što sam nedavno govorio i u svakom Mom potezu, ali niste obraćali pažnju na aspekt Mog božanstva. Drugim rečima, mislite da i Ja razmišljam i imam predstave. Međutim, rekao sam da su Moje misli, ideje i um, svaki Moj potez, sve što radim i sve što kažem u potpunosti prikaz Sȃmog Boga. Zar ste to zaboravili? Svi ste vi smeteni ljudi! Ne shvatate značenje Mojih reči. Omogućio sam vam da vidite aspekt Moje normalne ljudskosti u onome što sam kazivao (omogućio sam vam da vidite Moju normalnu ljudskost u Mom svakodnevnom životu, u stvarnosti, jer još uvek ne razumete aspekt Moje normalne ljudskosti u onome što sam govorio u tom periodu), a ipak ne razumete Moju normalnu ljudskost i samo pokušavate da se uhvatite za nešto što se može upotrebiti protiv Mene i razuzdani ste preda Mnom. Slepi ste! Neuki ste! Ne poznajete Me! Tako dugo sam govorio uzalud! Vi Me uopšte ne poznajete i jednostavno ne posmatrate Moju normalnu ljudskost kao deo celovitog Boga Sȃmog! Kako da ne budem ljut? Kako da opet budem milostiv? Toj neposlušnoj deci mogu da odgovorim samo Svojim gnevom. Tako ste nadmeni, uopšte Me ne poznajete! Mislite da sam loše postupio! Zar mogu da loše postupim? Zar bih nepromišljeno izabrao bilo koje telo od krvi i mesa u kome bih se ovaplotio? Moja ljudskost i Moje božanstvo su dva nerazdvojna dela koja čine celovitog Boga Sȃmog. To mora da vam bude savršeno jasno! Moje reči su već dostigle svoj vrhunac i Moje se reči više ne mogu naširoko objasniti!

Prethodno: Poglavlje 97

Sledeće: Poglavlje 99

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera