Kakvo je tvoje shvatanje Boga?

Ljudi već dugo veruju u Boga, pa ipak većina njih ne razume šta reč „Bog“ znači, te Ga samo zbunjeno prate. Nemaju pojma zašto tačno čovek treba da veruje u Boga, niti šta je Bog. Ako ljudi znaju samo da veruju u Boga i da Ga slede, ali ne znaju šta Bog jeste, niti poznaju Boga, zar to onda nije tek jedna neslana šala? Iako su ljudi, došavši dovde, svedočili mnogim nebeskim tajnama i čuli mnoga dubokoumna znanja, koja čovek nikada ranije nije razumevao, oni ne znaju za mnoge od najosnovnijih istina o kojima čovek nikada ranije nije razmišljao. Neki bi rekli: „Verujemo u Boga tolike godine. Kako bismo mogli da ne znamo šta je Bog? Nismo li omalovaženi ovim pitanjem?“ U stvarnosti, međutim, iako Me danas slede, ljudi ne znaju ništa o današnjem delu i ne uspevaju da shvate čak ni najjednostavnija i najlakša pitanja, a kamoli ona izuzetno složena, poput pitanja o Bogu. Znaj da su pitanja koja te ne zanimaju i koja nisi ni prepoznao, upravo ona koja je najvažnije da razumeš, jer ti znaš samo da pratiš gomilu, a ne obraćaš pažnju i ne obazireš se na ono čime bi trebalo da se opremiš. Da li zaista znaš zbog čega treba da veruješ u Boga? Da li zaista znaš šta je Bog? Da li zaista znaš šta je čovek? Ako, kao osoba koja veruje u Boga, ne razumeš ovo, zar time ne gubiš dostojanstvo vernika u Boga? Moje današnje delo sastoji se u sledećem: da ljudi shvate svoju suštinu, da razumeju sve što Ja radim i da spoznaju pravo lice Boga. Ovo je završni čin Mog plana upravljanja, poslednja faza Mog dela. Zato vam sve tajne vaših života otkrivam unapred, kako biste mogli da ih prihvatite od Mene. Budući da je ovo delo poslednjeg doba, moram vam otkriti sve život-istine za koje nikada ranije niste bili prijemčivi, iako niste kadri da ih razumete ili podnesete zbog toga što, jednostavno, previše oskudevate u znanju i loše ste opremljeni. Ja ću dovršiti Svoje delo; završiću posao koji treba da uradim i reći ću vam šta sam vam sve naložio, kako ne biste opet, kada se spusti tama, zalutali i naseli na trikove onog zlotvora. Postoji mnogo puteva koje ne razumete i mnogo toga o čemu ništa ne znate. Vrlo ste neuki; odlično poznajem vaš rast i vaše nedostatke. Stoga, iako postoji mnogo reči koje niste u stanju da razumete, Ja sam i dalje voljan da vam otkrijem sve ove istine za koje nikada ranije niste bili prijemčivi, jer stalno brinem da li ste, s obzirom na vaš trenutni rast, u stanju da postojano svedočite o Meni. Nije da malo mislim na vas; svi ste vi zveri koje tek treba da prođu kroz Moju formalnu obuku i Ja nikako ne mogu da vidim koliko slave ima u vama. Iako sam potrošio mnogo energije radeći na vama, pozitivni elementi u vama praktično kao da ne postoje, dok se negativni elementi mogu nabrojati na prste i služe samo kao svedočanstva koja sramote Sotonu. Gotovo sve ostalo u vama je Sotonin otrov. Čini Mi se da vas je nemoguće spasiti. Kako stvari stoje, posmatram vaše različite izraze i ponašanja i konačno uviđam vaš pravi rast. Evo zašto sam stalno zabrinut zbog vas: da su ostavljeni da žive sami, da li bi ljudima zaista bilo bolje ili bi im bilo slično kao što im je danas? Zar vas ne brine vaš detinji rast? Možete li zaista biti poput izabranog naroda Izraela – odani Meni i samo Meni, u svakom trenutku? Ono što pokazujete nije nestašluk svojstven deci koja su se odvojila od roditelja, već zverstvo koje izbija iz životinja kad se nađu van domašaja biča svoga gospodara. Treba da poznajete svoju prirodu, što je takođe slabost koja vam je svima zajednička; to je zajednička bolest sviju vas. Dakle, danas samo želim da vas ohrabrim da budete postojani u svom svedočanstvu o Meni. Ni u kom slučaju nemojte dozvoliti staroj bolesti da se ponovo razbukta. Svedočanstvo je ono što je najvažnije – to je sama srž Moga dela. Treba da prihvatite Moje reči kao što je Marija prihvatila Jahveovo otkrivenje koje joj se javilo u snu: s verom, i zatim poslušno. Samo se to može nazvati čednošću. Jer vi ste oni koji u najvećoj meri čuju Moje reči, oni koje sam Ja najviše blagoslovio. Dao sam vam svu Svoju vrednu imovinu, sve sam vam darovao, ali se vi ipak veoma razlikujete od naroda Izraela; vi ste, jednostavno, dva različita sveta. Ali, u poređenju sa njima, dobili ste mnogo više; dok oni očajnički iščekuju Moju pojavu, vi provodite prijatne dane sa Mnom, primajući Moju izdašnost. Imajući u vidu ovu razliku, otkud vam pravo da cvilite, prepirete se sa Mnom i zahtevate svoj deo Moje imovine? Zar već niste dobili mnogo? Dajem vam toliko toga, a vi Mi zauzvrat nudite samo srceparajuću tugu i strah, nezadrživu ogorčenost i nezadovoljstvo. Tako ste odvratni, a ipak Mi vas je veoma žao, tako da nemam drugog izbora nego da progutam svu Svoju ogorčenost i da vam stalno iznova ponavljam Svoje primedbe. Tokom hiljada godina delovanja, nikada nisam istupao protiv ljudskog roda, zato što sam otkrio da ste tokom svog razvoja samo vaše međusobne „podvale“ smatrali dostojnim slave, čuvajući ih poput dragocenog nasleđa koje su vam ostavili vaši čuveni preci iz antičkog doba. Kako prezirem te neljudske svinje i pse. Nemate nimalo savesti! Karakter vam je isuviše slab! Vaša su srca previše otvrdnula! Da sam takve reči i dela preneo Izraelcima, odavno bih stekao slavu. Ali, među vama je to nedostižno; kod vas mogu samo naići na okrutno zanemarivanje, na odsustvo emocija i na izgovore. Previše ste bezosećajni i potpuno bezvredni!

Treba u potpunosti da se posvetite Mom delu. Treba da radite ono što je Meni od koristi. Voljan sam da vam objasnim sve što ne razumete kako biste od Mene mogli da dobijete sve što vam nedostaje. Iako su vaši nedostaci bezbrojni, voljan sam da i dalje obavljam delo koje treba da izvršim na vama, dajući vam Svoju poslednju milost, kako biste mogli da imate koristi od Mene i da steknete slavu koje u vama nema i koju svet nikada nije video. Toliko godina već delam, a ipak Me nijedan čovek nikada nije spoznao. Želim da vam otkrijem tajne koje nikada nikome nisam rekao.

Među ljudima, Ja sam bio Duh kojeg nisu mogli da vide, Duh sa kojim nikada nisu mogli da se povežu. Zbog Moje tri faze dela na zemlji (stvaranje sveta, iskupljenje i uništenje), pojavljujem se u njihovoj sredini u različitim vremenima (nikada javno) kako bih obavljao Svoje delo među njima. Prvi put sam došao među ljude tokom Doba iskupljenja. Naravno, došao sam u jevrejsku porodicu; tako su Jevreji bili prvi koji su videli dolazak Boga na zemlju. Razlog zbog kojeg sam lično učinio ovo delo jeste taj što sam Svoje ovaploćeno telo želeo da iskoristim kao žrtvu za greh u Svom delu iskupljenja. Dakle, prvi koji su Me videli bili su Jevreji u Doba blagodati. Tada sam prvi put činio Svoja dela u telesnom obliku. U Doba carstva, Moje delo se sastoji u osvajanju i usavršavanju, tako da ponovo činim Svoje pastirsko delo u telesnom obliku. Ovo je drugi put da Svoje delo obavljam u telu. U poslednje dve faze dela, ono sa čime se ljudi susreću nije više nevidljivi, neopipljivi Duh, već osoba koja jeste Duh ovaploćen u telu. Tako, u očima čoveka, opet postajem ljudsko biće koje ni po čemu ne liči na Boga. Štaviše, Bog kojeg ljudi vide nije samo muškog, već i ženskog roda, što ih najviše zapanjuje i zbunjuje. Po ko zna koji put, Moje izvanredno delo ponovo raspršuje stara verovanja, kojih su se ljudi držali mnogo, mnogo godina. Ljudi su zapanjeni! Bog nije samo Sveti Duh, ni samo Duh, ni samo sedmostruko jači duh, niti samo sveprožimajući Duh, već je ujedno i ljudsko biće – normalno ljudsko biće, izuzetno obično ljudsko biće. On nije samo muškog, već i ženskog roda. Slični su po tome što su oboje rođeni kao ljudi, a razlikuju se po tome što je jedno začeto od Svetog Duha, dok je drugo rođeno iz ljudskog bića, mada je i ono neposredno proizašlo iz Duha. Oba ova ovaploćena tela Božja slična su po tome što obavljaju delo Boga Oca, a razlikuju se po tome što je jedno obavilo delo iskupljenja, dok drugo obavlja delo osvajanja. Oba tela predstavljaju Boga Oca, ali je jedno Iskupitelj, ispunjen dobrotom i milosrđem, dok je drugo Bog pravednosti, ispunjen gnevom i sudom. Jedno je Vrhovni zapovednik koji je pokrenuo delo iskupljenja, dok drugo predstavlja pravednog Boga koji ispunjava delo osvajanja. Jedno je Početak, drugo je Kraj. Jedno je telo bezgrešno, dok drugo dovršava iskupljenje, nastavlja delo, i nikad ne čini greh. Oba predstavljaju isti Duh, ali Oni žive u različitim telima i rođeni su na različitim mestima, a razdvaja Ih nekoliko hiljada godina. Celokupno Njihovo delo se, međutim, uzajamno dopunjuje, nikada nije u sukobu i o njemu se može govoriti u istom dahu. Oba su ljudi, s tim što je jedan bio dečak, a drugi devojčica. Za sve ove godine, ono što su ljudi viđali nije samo Duh i nije samo ljudsko biće, muškarac, već mnogo toga što se ne slaže sa ljudskim predstavama; kao takvi, ljudi nikada ne mogu da Me u potpunosti dokuče. I dalje napola veruju i napola sumnjaju u Mene – kao da postojim, a ipak sam samo nestvarni san – zbog čega ljudi ni dan-danas ne znaju šta je Bog. Možeš li Me zaista sažeti u jednu prostu rečenicu? Da li se zaista usuđuješ da kažeš: „Isus nije niko drugi do Bog, a Bog nije niko drugi do Isus“? Da li odista smeš da kažeš: „Bog nije ništa drugo do Duh, a Duh nije ništa drugo do Bog“? Da li ti je prijatno da kažeš: „Bog je samo ljudsko biće zaodenuto telom“? Da li zaista imaš hrabrosti da tvrdiš: „Isusov lik jeste veliki lik Božji“? Da li si u stanju da svojom rečitošću detaljno objasniš Božju narav i lik? Da li se zaista usuđuješ da kažeš: „Bog je samo muškarce, ne i žene, stvorio prema Svom liku“? Ako ovo kažeš, to onda znači da nijedna žena ne bi bila među Mojim izabranicima, a još manje bi žene predstavljale jednu klasu ljudskog roda. Da li sada zaista znaš šta je Bog? Je li Bog ljudsko biće? Da li je Bog Duh? Da li je Bog zaista muškog roda? Da li jedino Isus može dovršiti delo koje Ja treba da obavim? Ako samo jedno od gorenavedenog odabereš kao sažetak Moje suštine, onda si ti jedan neizmerno neuk odani vernik. Da sam, kao ovaploćeno telo, Svoje delo obavio jednom, i samo jednom, da li biste Mi onda odredili granice? Možeš li me zaista potpuno razumeti samo jednim pogledom? Možeš li zaista u potpunosti da Me sažmeš samo na osnovu onoga čemu si bio izložen tokom svog života? Da sam činio slično delo tokom oba Svoja ovaploćenja, kako biste gledali na Mene? Da li biste Me ostavili zauvek prikovanog za krst? Može li Bog zaista biti tako jednostavan kao što tvrdiš?

Iako je vaša vera veoma iskrena, niko od vas nije u stanju da ispriča celu priču o Meni, niko ne može da pruži potpuno svedočanstvo o svim činjenicama koje vidite. Razmislite o tome: danas većina vas zanemaruje svoje dužnosti i, umesto toga, traga da zadovolji svoje telo, da ga zasiti i pohlepno uživa u njemu. Malo je istine u vama. Kako onda možete da svedočite o svemu što ste videli? Da li ste zaista sigurni da možete da budete Moji svedoci? Ako jednog dana ne budeš bio u stanju da svedočiš o svemu što si danas video, izgubićeš funkciju živog stvorenja i tvoje postojanje neće više imati nikakvog smisla. Bićeš nedostojan da budeš ljudsko biće. Čak bi se moglo reći da nećeš više ni biti ljudsko biće! Na vama sam obavio nemerljivo delo, ali pošto ti trenutno ništa ne učiš, ničega nisi svestan, i nedelotvoran si u svojim poslovima, kada dođe vreme da proširim Svoje delo, ti ćeš samo gledati u prazno, vezanog jezika i potpuno beskoristan. Zar te to neće učiniti grešnikom za sva vremena? Kada to vreme dođe, zar nećeš osetiti najdublje žaljenje? Zar nećeš utonuti u potištenost? Celokupno Moje današnje delo nije učinjeno iz besposlice i dosade, već radi postavljanja temelja za Moje buduće delo. Nije da sam u ćorsokaku i da treba da smišljam nešto novo. Treba da razumeš delo koje obavljam; nije u pitanju nešto što radi dete igrajući se na ulici, već delo učinjeno u ime Mog Oca. Treba da znate da Ja sve ovo ne radim sam; umesto toga, predstavljam Svog Oca. Vaša uloga, u međuvremenu, jeste da striktno sledite, da budete poslušni, da se menjate i da svedočite. Treba samo da razumete zašto je potrebno da verujete u Mene; ovo je najvažnije pitanje koje svako od vas treba da shvati. Moj Otac, zarad Svoje slave, sve vas je predodredio za Mene od trenutka kada je stvorio svet. Učinio je to zarad Mog dela i zarad Svoje slave. Vi u Mene verujete zbog Mog Oca; vi Mene sledite jer je Moj Otac tako predodredio. Ništa od ovoga vi ne radite po sopstvenom izboru. Još važnije je da razumete da ste vi oni koje je Moj Otac Meni darovao kako biste Mi svedočili. Pošto vas je On Meni poverio, treba da se pridržavate puteva koje vam pokazujem, kao i puteva i reči kojima vas učim, jer je vaša dužnost da se držite Mojih puteva. Ovo je prvobitna svrha vaše vere u Mene. Stoga vam ovo kažem: vi ste samo ljudi koje je Moj Otac Meni darovao i koji treba da se drže Mojih puteva. Vi, međutim, samo verujete u Mene. Ne pripadate Meni jer ne potičete iz izraelske porodice, već ste potomci drevne guje. Sve što tražim od vas jeste da svedočite za Mene, ali danas morate da sledite Moj put. Sve ovo je zarad budućeg svedočenja. Ako delujete samo kao ljudi koji slušaju Moje puteve, bićete bezvredni, a to što vas je Moj Otac Meni darovao izgubiće na značaju. Ono što vam uporno govorim jeste sledeće: vi treba da sledite Moj put.

Prethodno: Kakvo je vaše shvatanje blagoslova?

Sledeće: Šta znači biti stvarna osoba

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera