Kakvo je vaše shvatanje blagoslova?

Iako su Sotona i nečisti demoni iskvarili ljude rođene u ovoj eri, ta iskvarenost im je donela i najveće spasenje, spasenje veće i od planina i ravnica sazdanih od stoke i ogromnog Jovovog bogatstva; veće, isto tako, i od blagoslova posmatranja Jahvea, koji je Jov primio nakon svojih kušnji. Tek nakon što je prošao kroz kušnju smrti, Jov je čuo Jahvea kako govori i Jahveov glas u vihoru. Pa ipak, nije video Jahveovo lice i nije poznavao Njegovu narav. Jov je stekao samo materijalno bogatstvo koje je nudilo fizička zadovoljstva i najlepšu decu u poređenju sa svim gradovima u okolini, kao i zaštitu anđela nebeskih. Nikada nije video Jahvea i, premda su ga nazivali pravednikom, nikada nije spoznao Jahveovu narav. Iako su materijalna zadovoljstva današnjih ljudi, moglo bi se reći, oskudna u smislu prolaznosti ili je okruženje spoljašnjeg sveta neprijateljski nastrojeno, Ja pokazujem Svoju narav, koju još od davnina nikada nisam otkrivao čoveku i koja je oduvek bila tajnovita, kao i tajne prošlih eona ljudima, koji su najniži od svih, ali kojima sam podario Svoje najveće spasenje. Štaviše, ovo je prvi put da sam ovo otkrio – nikada ranije to nisam činio. Iako ste daleko niži od Jova, ono što ste stekli i što ste videli daleko ga je nadmašilo. Iako ste prošli kroz sve vrste stradanja i iskusili sve vrste muka, ta stradanja nisu ni nalik Jovovim kušnjama; već su tu da sude ljudima i izgrde ih zbog njihove buntovnosti, otpora i Moje pravedne naravi. To su pravedni sud, grdnja i prokletstvo. Jov je, s druge strane, bio pravednik među Izraelcima koji su primili Jahveovu veliku ljubav i saosećajnost. Nije počinio nikakva zlodela i nije se opirao Jahveu, već Mu je bio iskreno odan. Zbog svoje pravednosti bio je podvrgnut kušnjama, a prošao je one vatrene budući da je bio verni Jahveov sluga. Ljudi današnjice su podvrgnuti Mom sudu i prokletstvu zbog svoje pokvarenosti i nepravednosti. Iako njihovo stradanje nije ni nalik onome kroz koje je Jov prošao kada je izgubio svoju stoku, imovinu, sluge, decu i sve one koji su mu bili dragi, ono što oni podnose jesu vatreno pročišćenje i izgaranje. A ozbiljniji su od onoga što je Jov doživeo samom činjenicom da takve kušnje nisu umanjene, niti otklonjene zbog toga što su ljudi slabi; naprotiv, dugotrajne su i odvijaju se do poslednjeg dana ljudskog života. To su kazna, sud i prokletstvo; to su nemilosrdno izgaranje i, povrh toga, zasluženo „nasleđe“ ljudskog roda. To je ono što ljudi zaslužuju i u čemu se izražava Moja pravedna narav. To je poznata činjenica. Međutim, ono što su ljudi stekli uveliko nadilazi stradanje koje danas podnose. Stradanje koje podnosite samo je nepovoljnost proistekla iz vaše gluposti, dok je ono što ste stekli stotinu puta veće od vašeg stradanja. Prema zakonima Izraela u Starom zavetu, svi oni koji Mi se opiru i koji Mi otvoreno sude, i svi oni koji ne slede Moj put, već Mi umesto toga drsko prinose nečiste žrtve, zasigurno će biti uništeni ognjem u hramu ili će ih neki od izabranika kamenovati do smrti; čak će i njihovo potomstvo i druge neposredne srodnike zadesiti Moje prokletstvo. U životima koji im predstoje oni neće biti slobodni, već će biti robovi Mojih robova, oteraću ih u izgnanstvo među neznabošce i neće moći da se vrate u svoju domovinu. Na osnovu njihovih postupaka i ponašanja, stradanja koja podnose ljudi današnjice nisu ni približno ozbiljna kao kazna koju su pretrpeli Izraelci. Sasvim je opravdano reći da je ono što trenutno podnosite odmazda jer ste zaista prešli granicu. Da ste bili u Izraelu, postali biste večni grešnici, a Izraelci bi vas odavno isekli na komade i spalili nebeskim ognjem u Jahveovom hramu. Šta je to što ste sada stekli? Šta ste dobili i u čemu ste uživali? U vama sam otkrio Svoju pravednu narav, ali je najvažnije da sam otkrio Svoje strpljenje za iskupljenje ljudskog roda. Neko bi mogao reći da je delo koje sam obavio u vama samo delo strpljenja; ono je obavljeno zarad Mog upravljanja i, povrh toga, radi uživanja ljudskog roda.

Iako je prošao kroz Jahveove kušnje, Jov je bio samo pravedan čovek koji je obožavao Jahvea. Uprkos tome što je prolazio kroz kušnje, nije se žalio na Jahvea i cenio je svaki svoj susret sa Njim. Današnji ljudi ne samo da ne cene Jahveovo prisustvo, već ga odbacuju, preziru, žale se na Njega i rugaju Mu se. Zar ste malo toga stekli? Da li je vaše stradanje bilo zaista tako veliko? Niste li imali više sreće od Marije i Jakova? Da li je vaš otpor zaista bio tako beznačajan? I je li moguće da je bilo preterano i previše ono što sam od vas zahtevao i ono što sam od vas tražio? Svoj gnev sam iskalio samo na onim Izraelcima koji su Mi se opirali, a ne direktno na vama; ono što ste vi dobili bili su samo Moj nemilosrdni sud i otkrivenja, kao i nemilosrdno ognjeno pročišćenje. Uprkos tome, ljudi nastavljaju da Mi se opiru i da Me odbacuju, čineći to bez trunke pokornosti. Ima čak i onih koji se udaljavaju od Mene i poriču Me; takvi ljudi nisu ništa bolji od Koreja i Datana koji su se suprotstavili Mojsiju. Ljudska srca su previše otvrdnula, a njihove su prirode previše tvrdoglave. Nikada ne menjaju stare navike. Kažem da su razgolićeni poput prostitutki usred bela dana, a Moje su reči toliko oštre da bi mogle da budu „uvredljive za uši“, razotkrivajući ljudsku prirodu na svetlosti dana; pa ipak, oni samo klimaju glavom, puste poneku suzu i sebe primoravaju da se osećaju pomalo tužno. Kada ovo bude prošlo, neustrašivi su poput kralja divljih zveri u planinama i ničega nisu svesni. Kako ljudi sa takvom naravi mogu da znaju da su bili stotinu puta srećniji od Jova? Kako mogu da shvate da ono u čemu uživaju jesu blagoslovi koji jedva da su viđeni kroz proteklo vreme, te da u njima nikada ranije niko nije uživao? Kako ljudska savest može da oseti takve blagoslove, blagoslove koji u sebi nose kaznu? Iskreno rečeno, sve što od vas tražim jeste radi toga da budete uzori Mog dela, svedoci Moje celokupne naravi i svih Mojih postupaka i radi toga da se oslobodite Sotoninih nevolja. Ipak, ljude uvek odbija Moje delo i prema njemu su namerno neprijateljski nastrojeni. Kako Me takvi ljudi ne bi mogli podstaći da vratim zakone Izraela i da na njima iskalim gnev koji sam doneo Izraelu? Iako među vama ima mnogo onih koji su Mi „poslušni i pokorni“, još je više onih koji su slični Korejevoj sorti. Jednom kada steknem Svoju punu slavu, nebeskim ognjem ću ih spržiti do pepela. Treba da znate da ljude više neću grditi Svojim rečima – umesto toga, pre nego što obavim delo Izraela, u potpunosti ću spaliti „Korejevu sortu“ koja Mi se opire i koju sam davno izgnao. Ljudski rod više neće imati priliku da uživa u Meni; umesto toga, videće jedino Moj gnev i nebeski oganj. Otkriću različite ishode za sve vrste ljudi i sve ću ih podeliti u kategorije. Uzeću u obzir svaki njihov pobunjenički čin, a zatim ću završiti Svoje delo, tako da će ishodi ljudi biti određeni na osnovu Moje presude dok su još na zemlji, kao i na osnovu njihovih stavova prema Meni. Kada to vreme bude došlo, neće postojati ništa što bi moglo da promeni njihove ishode. Neka ljudi otkriju šta ih čeka! Tada ću ljudske ishode predati Ocu nebeskom.

Prethodno: Kako bi trebalo da pristupiš svojoj budućoj misiji?

Sledeće: Kakvo je tvoje shvatanje Boga?

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera