Kojeg stanovišta treba da se drže vernici

Šta je to čovek zadobio otkad je počeo da veruje u Boga? Šta si ti spoznao o Bogu? Koliko si se promenio zbog svoje vere u Boga? Svi vi danas znate da svrha čovekove vere u Boga nije samo spasenje duše i dobrobit tela, niti je to obogaćenje čovekovog života kroz ljubav prema Bogu i tome slično. Kako stvari stoje, ako Boga voliš samo zarad dobrobiti tela ili trenutnog zadovoljstva, onda je ljubav koju tražiš ipak onečišćena i nije Bogu ugodna, čak i ako ona naposletku dostigne vrhunac i ako ti ništa više od toga ne tražiš. Oni koji bi da svojom ljubavlju prema Bogu obogate svoje bledo bivstvovanje i ispune prazninu u svom srcu, pripadaju onoj vrsti ljudi koja pohlepno teži lagodnom životu, a ne onoj koja iskreno traži da voli Boga. Takva je ljubav usiljena; ona je zapravo potraga za mentalnim zadovoljenjem i Bogu je krajnje nepotrebna. Kakva je, dakle, tvoja ljubav? Zbog čega ti voliš Boga? Koliko u tebi, ovoga trena, ima prave ljubavi prema Bogu? Ogromna većina vas Boga voli na maločas pomenuti način. Takva ljubav samo održava postojeće stanje; ona ne može postati nepromenljiva, niti se može ukoreniti u čoveku. Ta vrsta ljubavi je kao cvet koji procveta i uvene, a da se iz njega ne izrodi plod. Drugim rečima, ako nema nikoga ko bi te, nakon što si Boga jednom zavoleo na takav način, poveo putem koji se pruža pred tobom, zasigurno ćeš se srušiti. Ako si u stanju da Boga voliš samo u vreme ljubavi prema Bogu, dok nakon toga tvoja životna dispozicija ostaje nepromenjena, ti onda nećeš moći da pobegneš od uticaja tame koji se nad tobom nadvija, niti da se oslobodiš Sotoninih okova i njegovog lukavstva. Bog nijednog takvog čoveka ne može u potpunosti da zadobije; njegov će duh, duša i telo naposletku ipak pripasti Sotoni. Oko toga ne može biti nikakve sumnje. Svi oni koje Bog ne može u potpunosti da zadobije vratiće se na svoje prvobitno mesto, u naručje Sotone, i stropoštaće se u jezero ognja i sumpora kako bi prihvatili sledeći korak Božje kazne. Oni koje je Bog zadobio jesu oni koji napuštaju Sotonu i beže od njegove vlasti. Oni se zvanično ubrajaju među narod carstva. Upravo na taj način i nastaje narod carstva. Želiš li da postaneš jedna takva osoba? Želiš li da te Bog zadobije? Želiš li da pobegneš od Sotonine vlasti i da se vratiš Bogu? Pripadaš li ti sad Sotoni ili se ubrajaš među narod carstva? Ove bi stvari već trebalo da ti budu jasne, bez potrebe za dodatnim objašnjenjima.

U prošlosti su mnogi tragali vođeni divljim ambicijama i predstavama; njihovo je traganje bilo posledica njihovih nadanja. Ostavimo načas ova pitanja po strani; ono što je sada od ključne važnosti jeste pronalaženje načina praktičnog delovanja koji će svakome od vas omogućiti da pred Bogom očuva svoje normalno stanje i da se postepeno oslobodi okova Sotoninog uticaja, kako bi Bog mogao da ga zadobije i kako bi na zemlji proživeo ono što Bog od njega zahteva. Jedino na ovaj način možete ostvariti Božje namere. Mnogi u Boga veruju ne znajući ni šta želi Bog, a šta Sotona. Njihova je vera prepuna nedoumica i oni naprosto idu kud ih život nosi, te stoga nikad nisu živeli normalnim hrišćanskim životom; štaviše, nikad nisu uspostavili normalne odnose s ljudima, a kamoli normalan odnos sa Bogom. Iz ovoga se može videti da postoje brojne čovekove poteškoće i nedostaci, kao i drugi faktori koji mogu da osujete Božju volju. To je dovoljan dokaz da čovek još uvek nije izašao na pravi put vere u Boga, niti je zakoračio u stvarno iskustvo ljudskog života. Šta se zapravo podrazumeva pod izlaskom na pravi put vere u Boga? Izaći na pravi put znači da svoje srce možeš u svakom trenutku da stišaš pred Bogom i da uživaš u normalnom zajedništvu s Njim, te da postepeno uviđaš šta je to što čoveku nedostaje i da polako stičeš sve dublje znanje o Bogu. Na taj način, tvoj duh svakodnevno stiče nove uvide i novo prosvećenje; tvoja čežnja raste, tražiš da zakoračiš u istinu, a svakog te dana obasjava novo svetlo i ti stičeš novo razumevanje. Tim se putem postepeno oslobađaš uticaja Sotone i napreduješ u životu. Takvi su ljudi izašli na pravi put. Oceni svoja stvarna iskustva i analiziraj put kojim si tragao u svojoj veri: kad sve to uporediš s onim što sam maločas opisao, smatraš li da ideš pravim putem? Po kojim si se pitanjima oslobodio Sotoninih okova i njegovog uticaja? Ako tek treba da izađeš na pravi put, to znači da tvoje veze sa Sotonom još uvek nisu prekinute. Da li će te, u tom slučaju, tvoje traženje da voliš Boga povesti ka ljubavi koja je autentična, odlučna i čista? Kažeš da je tvoja ljubav prema Bogu nepokolebljiva i iskrena, a ipak se još uvek nisi oslobodio Sotoninih okova. Zar time ne pokušavaš da nasankaš Boga? Ako želiš da dostigneš stanje u kojem tvoja ljubav prema Bogu neće biti onečišćena, ako želiš da te Bog u celosti zadobije i da se ubrojiš među narod carstva, najpre moraš da izađeš na pravi put vere u Boga.

Prethodno: Božje reči celoj vaseljeni – Poglavlje 29

Sledeće: Iskvareni čovek nije u stanju da predstavlja Boga

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera