Kada se opalo lišće vrati svojim korenima, požalićeš zbog sveg zla koje si počinio

Svi ste sopstvenim očima videli delo koje sam učinio među vama; lično ste slušali reči koje sam govorio i svi ste spoznali Moj stav prema vama, te bi stoga trebalo da znate zašto u vama činim ovo delo. Iskreno vam kažem, vi ste samo oruđe kojim se služim pri Svom delu osvajanja u poslednjim danima, te alat za širenje Mog dela među neznabožačkim narodima. Ja progovaram kroz vašu nepravednost, nečistotu, otpor i buntovnost kako bih na bolji način proširio Svoje delo i razglasio Svoje ime među neznabožačkim narodima, to jest, razglasio ga među svim narodima izvan Izraela. To je da bi se Moje ime, Moja dela i Moj glas mogli rasprostraniti po neznabožačkim narodima i da bih sve te narode koji ne pripadaju Izraelu mogao da osvojim, te da bi Me mogli obožavati, postati Moje svete zemlje izvan Izraela i Egipta. Širiti Moje delo zapravo znači širiti Moje delo osvajanja i proširivati Moju svetu zemlju; to je širenje Mog uporišta na zemlji. Treba da vam je jasno da ste vi samo stvorenja među neznabožačkim narodima koje osvajam. Spočetka niste imali ni svoj položaj niti ikakvu upotrebnu vrednost i od vas nije bilo nikakve koristi. Samo zbog toga što sam uzdigao crve sa gomile balege da posluže kao primeri za Moje osvajanje čitave zemlje i budu jedini „referentni materijali“ tog osvajanja, imali ste dovoljno sreće da dođete u dodir sa Mnom, te da sa Mnom sada i budete. Izabrao sam vas kao primer i uzorak Svog dela osvajanja zbog vašeg neuglednog položaja. Samo iz tog razloga delam i govorim među vama, te živim i boravim sa vama. Treba da znate da među vama govorim samo zbog Svog upravljanja i krajnjeg gađenja prema crvima u gomili balege – došlo je dotle da sam se razjario. Moje delovanje među vama nije nimalo istovetno Jahveovom delovanju u Izraelu, a posebno nije poput dela koje je Isus činio u Judeji. S velikom trpeljivošću govorim i delam, a svojim gnevom i sudom osvajam ove izrode. To nije ni nalik onome kako je Jahve vodio Svoj narod u Izraelu. Njegovo delo u Izraelu se svodilo na darivanje hrane i žive vode; On je bio pun saosećanja i ljubavi za Svoj narod dok ih je opskrbljivao. Današnje delo se obavlja među prokletim narodom – ljudima koji nisu izabrani. Nema hrane u izobilju niti žive vode da utoli žeđ, a još manje obilnih zaliha materijalnih dobara; tu je samo obilje suda, prokletstva i grdnje. Ovi crvi koji žive u gomili balege uopšte nisu vredni da zadobiju planine pune stoke i ovaca, veliko bogatstvo i najlepšu decu na svoj zemlji, kao što sam darivao Izraelu. Današnji Izrael na oltar prinosi stoku i ovce, predmete od zlata i srebra kojima hranim njegov narod, premašujući jednu desetinu prinosa koju je Jahve zahtevao po zakonu i zato sam im dao i više – i stotinu puta više od onoga što je Izrael trebalo da zadobije po zakonu. Ono čime hranim Izrael prevazilazi sve što je Avram zadobio i sve što je Isak zadobio. Učiniću porodicu Izraelovu plodonosnom i umnožiti je i učiniću da se Moj izraelski narod raširi po svoj zemlji. Oni koje blagosiljam i o kojima brinem su i dalje izabrani narod Izraela – to jest, ljudi koji sve svoje posvećuju Meni i koji su od Mene sve zadobili. Zato što Mene imaju na umu, žrtvuju svoju tek rođenu telad i jaganjce na Mom svetom oltaru i sve što imaju prinose pred Mene, čak i svoje novorođene sinove prvence u iščekivanju Mog povratka. A šta je sa vama? Izazivate Moj gnev, upućujete Mi zahteve i kradete žrtve onih koji Mi ih prinose, a ne znate da Me time vređate; stoga, sve što vi zadobijate jesu plač i kažnjavanje u tami. Mnogo ste puta izazvali Moj gnev, pa sam vas obasipao Svojim užarenim ognjem do te mere da je poveći broj ljudi završio tragično, a srećni domovi su postali opustošene grobnice. Sve što osećam prema ovim crvima je neprolazni gnev i nemam nameru da ih blagosiljam. Samo sam zarad Svog dela napravio izuzetak i uzdigao vas i podneo veliko poniženje, te delao među vama. Da nije radi volje Mog Oca, kako bih mogao da živim u istom domu sa crvima koji se valjaju u gomili balege? Krajnje se gnušam svih vaših dela i reči, ali je uprkos tome, budući da imam nekakav „interes“ u vašoj nečistoti i buntovnosti, ovo postala velika zbirka Mojih reči. U suprotnom nikako ne bih ostao među vama toliko dugo. Dakle, treba da znate da je Moj stav prema vama zasnovan samo na saosećanju i sažaljenju; prema vama ne osećam ni trunku ljubavi. Ono što prema vama osećam je puka trpeljivost jer ovo činim samo zarad Svog dela. A Moja dela ste videli samo zato što sam izabrao nečistotu i buntovnost kao „sirovine“; drugačije Svoja dela nikako ne bih otkrivao ovim crvima. U vama samo nerado delam, a ne spremno i sa voljom kako sam vršio Svoje delo u Izraelu. Nosim Svoj gnev dok se primoravam da govorim među vama. Da nije zarad Mog uzvišenog dela, kako bih mogao da podnesem neprekidan prizor takvih crva? Da nije radi Mog imena, davno bih se popeo na najviše visine i u potpunosti spalio ove crve zajedno sa njihovom gomilom balege! Da nije radi Moje slave, kako bih mogao da dopustim ovim zlim demonima da Mi se otvoreno opiru odmahujući glavom pred Mojim očima? Da nije zarad toga da se Moj posao izvršava glatko bez i najmanjeg ometanja, kako bih mogao da dopustim ovim crvolikim ljudima da Me bezobzirno zlostavljaju? Da je stotinu ljudi u nekom selu u Izraelu ustalo da Mi se ovako opire, čak iako su Mi žrtve prineli, opet bih ih uništio i bacio ih među zemljine pukotine da sprečim ljude u drugim gradovima da se ikada više pobune. Ja sam oganj koji proždire sve i ne podnosim vređanje. Pošto sam Ja stvorio sve ljude, štagod da Ja kažem i učinim, moraju da poslušaju i ne smeju da se pobune. Ljudi nemaju pravo da se mešaju u Moje delo; još su manje sposobni da u Mom delu i Mojim rečima analiziraju šta je ispravno, a šta pogrešno. Ja sam Gospod stvaranja, te stvorena bića treba da sa srcem punim straha prema Meni ostvare sve što od njih zahtevam; ne treba da pokušavaju da se sa Mnom ubeđuju, a posebno ne treba da mi se opiru. Svojim autoritetom upravljam Svojim narodom i svi oni koji su deo Mog stvaranja treba da se potčine Mom autoritetu. Iako ste danas smeli i drski preda Mnom, iako niste poslušni prema Mojim rečima kojima vas poučavam i ne znate za strah, prema vašoj buntovnosti se odnosim samo trpeljivo; neću izgubiti Svoje strpljenje i udariti na Svoje delo jer su sićušni, beznačajni crvi digli prašinu u gomili balege. Podnosim neprekidno postojanje svega čega se gnušam i svih stvari kojih se gadim zarad volje Svog Oca i tako ću činiti sve dok ne izreknem sve u potpunosti, do Svog poslednjeg trenutka. Ne brini! Ja ne mogu da padnem na isti nivo kao i bezimeni crv i neću porediti Svoje umeće sa tvojim. Gnušam te se, ali sam u stanju to da podnesem. Neposlušan si prema Meni, ali ne možeš da izbegneš dan kada ću te grditi, što Mi je Moj Otac obećao. Može li se stvoreni crv porediti sa Gospodom stvaranja? Na jesen se opalo lišće vraća svojim korenima; ti ćeš se vratiti domu svog „oca“, a Ja ću se vratiti da budem sa strane Svom Ocu. Pratiće Me Njegova nežna naklonost, a tebe će pratiti tvoj otac gazeći te. Ja ću posedovati slavu Svog Oca, a ti sramotu sopstvenog. Pratiće te grdnja koju sam dugo obuzdavao, te će se i tvoje užeglo telo, koje je desetinama hiljada godina bilo iskvareno, susresti sa Mojom grdnjom. Završiću Svoje delo reči u tebi, trpeljivo, a ti ćeš početi da ispunjavaš svoju ulogu trpeći veliku nedaću usled Mojih reči. Veoma ću se radovati i delati u Izraelu; ti ćeš plakati i škrgutati zubima, živeti i umirati u kaljuzi. Povratiću Svoje prvobitno obličje i neću više ostati u nečistoti sa tobom, dok ćeš ti povratiti svoje prvobitno ruglo i nastaviti da kopaš naokolo po gomili balege. Kada Moje delo bude završeno i reči izrečene, to će biti dan radosti za Mene. Kada bude gotovo sa tvojim protivljenjem i buntovnošću, to će za tebe biti dan plača. Neću saosećati sa tobom i nikada Me više nećeš videti. Neću se više upuštati u razgovor sa tobom i nikada Me više nećeš sresti. Omrznuću tvoju buntovnost, a tebi će nedostajati Moja ljupkost. Udariću na tebe, a ti ćeš čeznuti za Mnom. Rado ću otići od tebe, a ti ćeš biti svestan svog duga prema Meni. Nikada te više neću videti, ali ti ćeš Mi se uvek nadati. Mrzeću te jer Mi se u ovom trenutku opireš, a Ja ću tebi nedostajati jer te trenutno grdim. Neću biti voljan da živim pored tebe, a ti ćeš gorko čeznuti za tim i večno plakati jer ćeš žaliti zbog svega što si Mi učinio. Grišće te savest zbog tvoje buntovnosti i protivljenja; čak ćeš leći licem ka zemlji sa žaljenjem i pasti preda Mnom i kleti se da Mi nikada više nećeš biti neposlušan. U svom srcu ćeš Me, međutim, samo voleti, ali nikada nećeš biti u stanju da čuješ Moj glas. Nateraću te da se postidiš samog sebe.

Sada posmatram tvoju grešnu telesnost koja bi da Mi se dodvorava, ali imam jedno malo upozorenje za tebe, iako te neću „počastiti“ grdnjom. Treba da znaš koja je tvoja uloga u Mom delu i onda ću biti zadovoljan. Što se tiče drugih stvari, ako Mi se opireš, ili trošiš Moj novac, ili jedeš žrtve namenjene Meni, Jahveu, ili ako se vi crvi grizete između sebe, ili ako se vi, stvorenja nalik psima, sukobljavate ili povređujete jedni druge – ništa Me od toga ne zabrinjava. Treba samo da znate od koje ste vrste i Ja ću biti zadovoljan. Pored svega ovoga, ako želite da potežete oružje jedni na druge ili da vodite bitke rečima, to je u redu; nemam želju da se mešam u te stvari i ni najmanje se ne uplićem u ljudska pitanja. Nije da Me nije briga za sukobe među vama; Ja samo nisam jedan od vas, te stoga ne učestvujem u onome što je između vas. Sam po sebi nisam stvoreno biće i nisam od ovog sveta, pa se gnušam užurbanog života ljudi i neurednih, nepristojnih odnosa među njima. Naročito se gnušam bučne svetine. Međutim, imam duboko saznanje o nečistotama u srcu svakog stvorenja, a pre nego što sam vas stvorio, Ja sam već znao za nepravednost koja je postojala u dubini ljudskog srca i poznavao svu prevarnost i nepoštenje u ljudskom srcu. Stoga, iako kada čovek čini nepravedne stvari iza njega ne ostaje ni najmanji trag, Ja i dalje znam da je nepravednost koju gajite u svom srcu veća od bogatstva svega onoga što sam stvorio. Svako od vas se uzdigao na sam vrh nad mnoštvom; uzdigli ste se da budete predvodnici masama. Krajnje ste neobuzdani i divljate među svim tim crvima, tražeći spokojno mesto i pokušavajući da prožderete crve koji su sitniji od vas. Zlonamerni ste i zlokobni u svojim srcima, prevazilazeći i duhove koji su potonuli na dno mora. Živite na dnu balege, uznemiravajući crve od vrha ka dnu dok ne izgube svoj mir, upuste se u međusobnu borbu na neko vreme, a potom se smire. Ne znate gde vam je mesto, a ipak se borite jedni sa drugima unutar balege. Šta možete zadobiti od takve borbe? Da zaista imate srce koje strahuje od Mene, kako biste mogli međusobno da se borite iza Mojih leđa? Bez obzira na visinu tvog položaja, zar ti nisi i dalje smrdljivi mali crv u balegi? Da li ćeš moći da razviješ krila i postaneš golub na nebu? Vi smrdljivi mali crvi kradete prinose sa oltara Mog, Jahveovog; čineći tako, da li možeš spasiti svoju uništenu, grešnu reputaciju i postati izabranik Izraelov? Vi ste besramni jadnici! Te žrtve na oltaru su Mi prinete kao izraz blagonaklonih osećanja onih koji Me se plaše. One su namenjene za Moju kontrolu i Moju upotrebu, pa kako je moguće da Mi pokradeš male grlice koje su Mi ljudi dali? Zar se ne bojiš da postaneš Juda? Ne bojiš li se da tvoja zemlja može postati krvavo polje? Ti bestidniče! Misliš da su grlice koje su Mi ljudi prineli tu da bi ti nahranio stomak tebe, crva? Ono što sam ti dao je ono što sam ti namenio i što sam voljan da ti dam; što ti nisam dao stoji Meni na raspolaganju. Ne možeš samo da ukradeš ono to Mi je prineto. Onaj koji dela sam Ja, Jahve – Gospod stvaranja – i ljudi prinose žrtve zarad Mene. Da li misliš da je to naknada za svo to tvoje tumaranje? Zaista si bestidan! Zbog koga ti tumaraš naokolo? Zar ne zbog sebe? Zašto kradeš Meni prinete žrtve? Zašto kradeš novac iz Moje vreće? Zar nisi ti sin Jude Iskariotskog? U žrtvama prinetim Meni, Jahveu, treba da uživaju sveštenici. Jesi li ti sveštenik? Usuđuješ se da samozadovoljno jedeš žrtve koje su Meni prinete i čak ih iznosiš na sto; ti si bezvredan! Bezvredni bedniče! Moj oganj, oganj Jahveov će te spaliti!

Prethodno: Šta znaš o veri?

Sledeće: Niko ko je od krvi i mesa ne može izbeći dan gneva

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera