Poglavlje 37

U celokupnom delu koje sam kroz vekove obavljao, u svakoj etapi sam primenjivao Svoje odgovarajuće metode delovanja. Iz tog razloga, Moji voljeni ljudi su bivali sve čistiji i sve pogodniji za upotrebu. Iz istog razloga, međutim, „žalosno“ je to što se, sa povećanjem broja metoda koje koristim, broj ljudi sve više smanjuje, a što ih ujedno baca u duboka razmišljanja. Naravno, ni ovo današnje delo u tom smislu nije izuzetak, tako da je većina ljudi ponovo zapala u kontemplaciju; usled toga, zbog promena u Mojim metodama, još uvek ima onih koji će morati da se povuku. Ovo se može objasniti na sledeći način: to je nešto što Sam predodredio, ali ne i nešto što sam lično uradio. Od trenutka stvaranja, toliko je ljudi posrnulo i toliko ih je skrenulo s puta upravo zbog metoda Mog delovanja. Mene, međutim, nije briga šta ljudi rade – da li im se čini da nisam nežan ili da sam previše okrutan – bilo da je njihovo razumevanje ispravno ili ne, izbegavam da dajem objašnjenja. Hajde da se najpre pozabavimo glavnom poentom ove rasprave, kako bi je svi temeljno razumeli i kako bismo sprečili da ljudi ne razumeju zbog čega pate. Ja ljude neću prisiljavati da pate u tišini kao da su nemi, nego ću im sve jasno opisati, kako bih ih sprečio da se žale na Mene. Jednoga dana, svi će zbog Mene izgovarati iskrene pohvale usred grdnje. Da li vam se taj metod dopada? Da li to zadovoljava zahteve ljudi?

U prologu ere grdnje, ljudima ću najpre saopštiti opšte značenje na kojem se zasniva ova „era“, kako Me ne bi uvredili. Svoje ću delo, naime, tako urediti da ga niko neće menjati, a svakako neću olako pustiti nikoga ko ga bude promenio: sve ću ih osuditi. Hoćete li upamtiti to? Sve su to „vakcinacije“. Prema tim novim metodama, svi će ljudi morati najpre da shvate da se prvi i najvažniji cilj sastoji u razumevanju vlastitih stvarnih uslova. Pre nego što bude makar donekle razumeo samog sebe, nikome neće biti dozvoljeno da nemarno govori u crkvi i Ja ću zasigurno izgrditi svakoga ko prekrši ovo pravilo. Od danas pa nadalje, u crkvama će biti sačinjen popis svih apostola, kojima će od tog trenutka biti zabranjeno da se po volji sele iz jedne crkve u drugu – to će doneti određene plodove. Činilo se da svi oni ispunjavaju svoje dužnosti, a zapravo su Me obmanjivali. Uprkos onome što se dogodilo, danas je sve to prošlost i ne sme se više pominjati. Od ovog trenutka, termin „apostol“ se ukida i ne sme se više nikad upotrebiti, kako bi svi ljudi sišli sa svojih „položaja“ i upoznali same sebe. Sve je to, naravno, zarad njihovog spasenja. „Položaj“ nije nikakva kruna, već samo način oslovljavanja. Shvatate li šta hoću da kažem? Crkvene vođe će i dalje živeti crkvenim životom, unutar svojih crkava, mada ni to, naravno, nije kruto pravilo. Kad bude bilo potrebno, oni će moći da posećuju crkve u saradnji sa ostalim bivšim apostolima. Najvažnije je da se zajedništvo crkava mora povećavati – osim ukoliko nijedan pripadnik crkve zapravo ne živi životom crkve. Moram, ipak, da naglasim da svi morate biti jedinstveni u samospoznaji i pobuni protiv velike crvene aždaje: to je Moja volja. Nije važno koliko ljudi govore; umesto toga, najvažnije je da sav Moj narod može da bude kao jedan, jer će samo na taj način moći istinski da svedoči. U prošlosti su svi govorili da će spoznati sebe; pa ipak, Ja sam izgovorio bezbroj reči – a koliko ste vi razumeli sebe? Što je neko na višem položaju, to mu je teže da sebe ostavi po strani, veće su mu nade i više će patiti kad bude podvrgnut grdnji. Tako ja spasavam ljudski rod. Razumete li? Nemojte to naprosto uzimati zdravo za gotovo, jer bi to bilo isuviše plitko i bezvredno. Shvatate li osnovne konotacije svega toga? Ako su članovi crkve uistinu sposobni da razumeju sami sebe, to će pokazati da Me taj tip ljudi zaista voli. Drugim rečima, dok sa narodom ne pojedete džak soli, nećete razumeti njegove muke. Kako vi tumačite tu izreku? Ja ću se na kraju postarati da svi ljudi spoznaju sebe dok budu podvrgnuti grdnji i nateraću ih da pritom pevaju i da se smeju. Hoćete li uistinu imati vere da Mi udovoljite? Kako, dakle, treba da postupate u praksi? Odsad će se poslovima svake crkve baviti odgovarajuća lica u toj crkvi, dok će apostoli samo živeti crkvenim životom. To se naziva „iskustvom života“. Razumete li?

Pre no što ljudi budu zvanično podvrgnuti grdnji, najpre ću obaviti Svoje „delo dočekivanja“ ljudi, kako bi na kraju svi mogli da Mi udovolje. Čak i oni koji će se povući, pre odlaska moraju istrpeti i dovršiti svoje svedočenje, inače ih neću olako pustiti. To pokazuje netrpeljivost Moje naravi prema ljudskim uvredama, kao i odlučnost Moje naravi da ostvari ono što kažem. Kao takav, ispunio sam Svoje obećanje da ću „govoriti iskreno, da će ono što kažem biti učinjeno, te da će ono što uradim večno trajati“. Kako reči izlaze iz Mojih usta, tako i Moj Duh započinje Svoje delo. Ko bi se usudio da se namerno igra sa „igračkama“ koje drži u rukama? Svako mora da s poštovanjem i poslušno prihvati Moju grdnju. Ko bi mogao da je izbegne? Može li biti drugog puta osim Mog? Dopustio sam ti da danas budeš na zemlji i ti se raduješ; sutra ću te pustiti na nebo i ti ćeš Me veličati. Dan nakon toga, staviću te pod zemlju i tamo te izgrditi. Zar sve to nisu zahtevi Mog dela? Ko ne trpi nesreću i ko ne prima blagoslove zarad Mojih zahteva? Da li biste vi mogli biti izuzetak? Kao Moj narod na zemlji, šta treba da učinite zarad Mojih zahteva i Moje volje? Može li se to svesti samo na to da na rečima hvalite Moje sveto ime, dok Me istovremeno svim srcem mrzite? Obavljati posao u Moje ime i udovoljavati Mom srcu, kao i spoznati samog sebe i pobuniti se protiv velike crvene aždaje – ništa od toga nije lako i za to ćete morati da platite određenu cenu. Kad kažem „cenu“, šta mislite da pod time podrazumevam? Neću sada o tome da raspravljam, niti ću ljudima davati direktne odgovore. Umesto toga, dozvoljavam im da sami razmisle o tome i da zatim praktično odgovore na Moja pitanja, kroz svoje postupke i ponašanje. Jeste li u stanju da to učinite?

27. april 1992. godine

Prethodno: Poglavlje 36

Sledeće: Poglavlje 38

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera