Kada budeš ugledao duhovno telo Isusa, Bog će dotad već iznova napraviti nebo i zemlju

Želiš li da vidiš Isusa? Želiš li da živiš sa Isusom? Želiš li da čuješ reči koje Isus izgovara? Ako je tako, kako ćeš onda dočekati povratak Isusov? Jesi li potpuno spreman? Na koji način ćeš dočekati Isusov povratak? Smatram da bi svaki brat i sestra, koji Isusa slede, želeli da ga lepo dočekaju. Ali, jeste li razmislili o ovome: da li ćete istinski poznati Isusa kad se bude vratio? Hoćete li istinski razumeti sve što bude rekao? Hoćete li istinski prihvatiti, bezuslovno, sva dela koja On bude činio? Svi koji su čitali Bibliju znaju za Isusov povratak, a svi koji su pažljivo čitali Bibliju iščekuju Njegov dolazak. Svi ste usredsređeni na dolazak tog trenutka i vaša iskrenost je hvale vredna, vaša vera je istinski zavidna, ali shvatate li da ste počinili veliku grešku? Na koji način će se Isus vratiti? Verujete da će se Isus vratiti na belom oblaku, ali vas pitam: na šta se taj beli oblak odnosi? Pošto Isusov povratak iščekuje toliko mnoštvo Njegovih sledbenika, među koji narod će On sići? Ako ste vi prvi među koje će Isus sići, zar drugi to neće doživeti kao veliku nepravdu? Znam da su vaše iskrenost i odanost Isusu velike, ali jeste li vi ikad sreli Isusa? Znate li Njegovu narav? Jeste li ikad živeli s Njim? Koliko toga o Njemu zapravo razumete? Neki će reći da ih ove reči stavljaju u nezgodan položaj. Reći će: „Toliko sam puta od korice do korice pročitao Bibliju. Kako je moguće da ne razumem Isusa? Ko još mari za Isusovu narav – ja čak znam i koju boju odeće je voleo da nosi. Zar me Ti ne omalovažavaš kad kažeš da Ga ja ne razumem?“ Predlažem ti da o ovim stvarima ne raspravljaš. Bolje je da se smiriš i u zajedništvu potražiš odgovore na sledeća pitanja: kao prvo, znaš li šta je stvarnost, a šta teorija? Kao drugo, znaš li šta su predstave, a šta je istina? Kao treće, znaš li šta je uobrazilja, a šta zbilja?

Neki ljudi poriču činjenicu da ne razumeju Isusa. Pa ipak, Ja kažem da Ga ni najmanje ne razumete i da ne shvatate ni jednu jedinu Isusovu reč. To je zato što Ga svako od vas sledi zbog priča u Bibliji, zbog nečeg što je neko drugi rekao. Vi nikad niste videli Isusa, a još manje živeli s Njim, a niste čak ni nakratko bili u Njegovom društvu. Samim tim, zar nije vaše shvatanje Isusa ništa drugo do teorija? Nije li ono potpuno lišeno stvarnosti? Možda su neki ljudi videli Isusov portret, a neki su možda i lično posetili Isusov dom. Možda su neki dotakli Isusovu odeždu. Pa ipak, tvoje shvatanje Njega i dalje je teoretsko, a ne praktično, čak i da si lično kušao hranu koju je Isus jeo. Bilo kako bilo, ti Isusa nikad nisi video i nikad nisi bio u društvu Njegovog telesnog obličja, te će tvoje razumevanje Isusa uvek biti puka teorija koja nema veze sa realnošću. Možda ne mariš mnogo za Moje reči, ali te pitam ovo: iako si možda pročitao mnoga dela nekog pisca kojem se silno diviš, možeš li u potpunosti da ga razumeš ako s njim nikad nisi provodio vreme? Znaš li kakva je njegova ličnost? Znaš li kakvim životom živi? Znaš li išta o njegovom emotivnom stanju? Ne možeš u potpunosti da razumeš čak ni čoveka kojem se diviš, pa kako bi onda mogao da razumeš Isusa Hrista? Sve što ti o Isusu razumeš prepuno je zamišljanja i predstava i nema veze sa istinom niti sa stvarnošću. Ono zaudara i vrvi od telesnog. Kako bi takvo razumevanje moglo da te učini podobnim da dočekaš Isusov povratak? Isus neće primiti one koji su puni uobrazilja i telesnih predstava. Kako oni koji ne razumeju Isusa mogu biti prikladni da budu Njegovi vernici?

Želite li da znate osnovni razlog zbog kog su se fariseji suprotstavili Isusu? Želite li da znate suštinu fariseja? Bili su prepuni uobrazilja o Mesiji. Štaviše, oni su jedino verovali da će Mesija doći, ali nisu tragali za životnom istinom. I tako, čak i danas, oni i dalje čekaju Mesiju, jer ne znaju ništa o putu života, i ne znaju šta je put istine. Kako bi, pitate se vi, tako budalast, tvrdoglav i neuk narod mogao dobiti Božji blagoslov? Kako bi oni mogli da ugledaju Mesiju? Suprotstavili su se Isusu, jer nisu znali pravac delovanja Svetog Duha, jer nisu znali put istine koji je Isus govorio i, povrh toga, jer nisu razumeli Mesiju. A pošto nikad nisu videli Mesiju i nikad nisu bili u društvu Mesije, njihova greška je u tome što su se držali za samo ime Mesijino, dok su se na sve moguće načine suprotstavljali Mesijinoj suštini. Ovi fariseji su u suštini bili tvrdoglavi, nadmeni, i nisu se pokoravali istini. Načelo njihovog verovanja u Boga bilo je: ma koliko dubokoumna bila Tvoja propoved, ma koliko visok bio Tvoj autoritet, Ti nisi Hristos ukoliko Tvoje ime nije Mesija. Zar nije to verovanje besmisleno i smešno? Pitam vas i ovo: zar nije i vama veoma lako da ponovite greške prvih fariseja, imajući u vidu da ni najmanje ne razumete Isusa? Možeš li da razaznaš put istine? Možeš li istinski da jemčiš da se nećeš usprotiviti Hristu? Jesi li sposoban da slediš delo Svetog Duha? Ako ne znaš da li ćeš se usprotiviti Hristu, onda Ja kažem da ti već živiš na rubu smrti. Svi oni koji nisu poznavali Mesiju bili su kadri da se usprotive Isusu, da odbace Isusa, da Ga klevetaju. Svi ljudi koji ne razumeju Isusa kadri su da Ga odbace i da Ga ruže. Osim toga, kadri su da Isusov povratak vide kao Sotoninu obmanu, te će još više ljudi osuditi ponovo ovaploćenog Isusa. Zar vas sve ovo ne plaši? Ono sa čim ćete se suočiti jeste huljenje na Svetog Duha, uništavanje reči koje je Sveti Duh uputio crkvama, i prezrivo odbijanje svega što je Isus izrazio. Šta možete dobiti od Isusa ako ste toliko zbunjeni? Kako ćete razumeti delo Isusovo, kad na belom oblaku bude nanovo ovaploćen, ako tvrdoglavo odbijate da uvidite svoje greške? Ovo vam govorim: ljudi koji ne primaju istinu, već slepo čekaju Isusov dolazak na belim oblacima, zasigurno će huliti na Svetog Duha, i oni spadaju u kategoriju koja će biti uništena. Vi samo želite Isusovu blagodat i jedino želite da uživate u blaženom carstvu nebeskom, ali nikad niste poslušali reči koje je Isus izgovorio, i nikad niste primili istinu koju je Isus iskazao kad se iznova ovaplotio. Šta ćete ponuditi u zamenu za činjenicu Isusovog povratka na belom oblaku? Da li je to iskrenost s kojom iznova činite grehe, a onda se ispovedate, i tako u nedogled? Šta ćete ponuditi kao žrtvu Isusu koji se vraća na belom oblaku? Da li su to godine rada kojima sebe veličate? Šta ćete pokazati kako bi vam Isus koji se vratio poverovao? Da li je to ta vaša nadmena priroda, koja se ne pokorava ni pred jednom istinom?

Vi ste samo na rečima odani, vaše znanje je tek intelektualno i konceptualno, vaš trud je zarad sticanja blagoslova nebeskih, pa kakva onda mora biti vaša vera? Čak i sad, pravite se da ne čujete nijednu reč istine. Vi ne znate šta je Bog, ne znate šta je Hristos, ne znate kako da se bojite Jahvea, ne znate kako da zakoračite u delo Svetog Duha, i ne znate kako da razlikujete delo Boga Samoga od obmana ljudskih. Jedino znaš da osuđuješ svaku reč istine koju Bog izražava a koja nije u skladu sa tvojim sopstvenim mislima. Gde ti je poniznost? Gde ti je poslušnost? Gde ti je odanost? Gde ti je želja da tražiš istinu? Gde ti je bogobojažljivo srce? Kažem vam, oni koji u Boga veruju zbog znamenja, zasigurno spadaju u kategoriju koja će biti uništena. Oni koji nisu u stanju da prime reči Isusa koji se ponovo ovaplotio zasigurno su potomci pakla, naslednici arhanđela, kategorija koja će trpeti večno uništenje. Mnogi možda ne mare za ono što govorim, ali i pored toga želim da svakom takozvanom svecu koji sledi Isusa, kažem ovo: kad svojim očima budete videli Isusa kako na belom oblaku silazi sa neba, to će biti javna pojava Sunca pravednosti. Možda će to za tebe biti trenutak velikog uzbuđenja, ali treba da znaš da će trenutak kad budeš svedočio o Isusovom silasku sa neba, biti i trenutak kada ćeš sići u pakao da budeš kažnjen. To će biti trenutak u kom se završava Božji plan upravljanja i u kojem Bog nagrađuje dobre, a kažnjava opake. Jer, Božji sud će se već završiti pre nego što čovek bude video znamenja, kad jedino iskazana istina preostane. Oni koji prihvataju istinu i ne tragaju za znamenjem, i koji su samim tim pročišćeni, vratiće se pred Božji presto i pasti u zagrljaj Stvoritelja. Samo oni koji budu istrajni u verovanju da je „Isus koji ne dolazi na belom oblaku lažni Hristos“ biće podvrgnuti večnoj kazni, jer oni veruju jedino u Isusa koji pokazuje znamenja, ali ne priznaju Isusa koji izriče strogi sud i objavljuje istiniti put i život. I zato je jedino moguće da se Isus s njima obračuna kad se otvoreno vrati na belom oblaku. Oni su odveć tvrdoglavi, odveć sigurni u sebe, odveć nadmeni. Kako bi Isus mogao da nagradi takve izrode? Isusov povratak je veliko spasenje za one koji su u stanju da prihvate istinu, ali za one koji nisu u stanju da istinu prihvate, to je znak osude. Treba sami da birate svoj put, i ne treba da hulite na Svetog Duha i da odbacujete istinu. Ne treba da budete neuki i nadmeni, već oni koji se pokoravaju vođstvu Svetog Duha i koji čeznu za istinom i traže je; jedino ćete na ovaj način imati koristi. Savetujem vam da brižljivo hodate putem vere u Boga. Nemojte donositi preuranjene zaključke; štaviše, nemojte biti nehajni i nepromišljeni u svojoj veri u Boga. Treba da znate da bi oni koji veruju u Boga trebalo da, u najmanju ruku, poseduju ponizno i bogobojažljivo srce. Oni koji su istinu čuli a ipak pred njom dižu nos, budalasti su i neuki. Oni koji su istinu čuli a ipak nehajno donose preuranjene zaključke ili osuđuju istinu, odišu nadmenošću. Niko ko u Isusa veruje nije pozvan da drugog proklinje ili osuđuje. Svi treba da budete razumni i da prihvatite istinu. Možda ti, pošto si čuo put istine i pročitao reč života, smatraš da je samo jedna od deset hiljada ovih reči u skladu sa tvojim uverenjima i sa Biblijom, a onda treba da nastaviš da tražiš, ali samo u tom desethiljaditom delu ovih reči. I dalje ti savetujem da budeš ponizan, da ne budeš previše samouveren, i da sebe ne uzdižeš previše. Ako poseduješ i mrvicu bogobojažljivog srca, dobićeš veće svetlo. Ako brižljivo protumačiš ove reči i iznova budeš o njima razmišljao, shvatićeš da li su one istina ili nisu, i da li su one život ili nisu. Možda će neki ljudi, pošto su pročitali tek nekoliko rečenica, slepo osuditi ove reči, govoreći: „Ovo nije ništa drugo do nekakvo prosvećenje Svetog Duha“, ili „Ovo je lažni Hristos došao da obmanjuje narod“. Oni koji tako govore zaslepljeni su neznanjem! Toliko malo razumeš Božje delo i mudrost, i savetujem ti da iznova počneš ispočetka! Ne smete da, zbog pojave lažnog Hrista u poslednjim danima, slepo osudite reči koje Bog izgovara, i ne smete biti neko ko huli na Svetog Duha jer se boji obmane. Zar to ne bi bila velika šteta? Ako, posle detaljnog razmatranja, i dalje smatraš da ove reči nisu istina, da one nisu put, i da nisu Božji izraz, onda ćeš na kraju biti kažnjen i ostaćeš bez blagoslova. Ako ne možeš da prihvatiš istinu koja ti se kaže tako jasno i nedvosmisleno, zar nisi onda nedostojan Božjeg spasenja? Zar nisi ti onda neko ko nije dovoljno blagosloven da se vrati pred presto Božji? Razmisli o tome! Nemoj biti nepromišljen i nagao, i ne gledaj na veru u Boga kao na igru. Razmisli zarad svog odredišta, zarad onog što te čeka, zarad svog života, i ne obmanjuj sebe. Možeš li da prihvatiš ove reči?

Prethodno: Bog i čovek će zajedno ući u počinak

Sledeće: Oni koji nisu u skladu sa Hristom zasigurno su Božji protivnici

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera