Ljudi čije su se naravi promenile jesu oni koji su ušli u stvarnost Božjih reči

Prvi korak na putu Svetoga Duha u čoveku jeste da, pre svega, ljudsko srce odvuče od ljudi, događaja i stvari u pravcu reči Božjih, navodeći ljudsko srce da veruje da su Božje reči neupitne i potpuno istinite. Ako veruješ u Boga, moraš verovati u Njegove reči; ako si, posle mnogo godina vere u Boga, i dalje nesvestan puta kojim je krenuo Sveti Duh, da li si ti zaista vernik? Da biste postigli normalan ljudski život – normalan ljudski život koji ima normalan odnos sa Bogom – prvo morate poverovati u Njegove reči. Ako nisi postigao prvi korak u delu Svetoga Duha u ljudima, onda nemaš temelj. Ako su izvan tebe i ona najmanje važna načela, kako ćeš ići putem pred sobom? Zakoračiti na pravi put kojim Bog usavršava čoveka znači stupiti na pravi put sadašnjeg dela Svetoga Duha; znači stupiti na put kojim ide Sveti Duh. Upravo sada, put kojim ide Sveti Duh jesu sadašnje reči Božje. Budući da je tako, ako ljudi žele da stupe na put Svetoga Duha, moraju da poslušaju, i da jedu i piju, sadašnje reči ovaploćenog Boga. Delo koje On obavlja jeste delo reči; sve započinje od Njegovih reči i sve se gradi na Njegovim rečima, na Njegovim sadašnjim rečima. Bilo da je u pitanju sigurnost u ovaploćenog Boga ili spoznaja ovaploćenog Boga, oba zahtevaju da se u Njegove reči uloži više truda. U suprotnom, ljudi ne mogu ništa postići i ostaće bez ičega. Samo kroz izgradnju na temelju jedenja i pijenja Božjih reči, a time kroz Njegovu spoznaju i udovoljenje Njemu, ljudi mogu postepeno da izgrade normalan odnos sa Bogom. Za ljude nema bolje saradnje sa Bogom nego da jedu i piju Njegove reči i da ih sprovode u delo. Oni se takvom primenom najbolje osposobe da budu postojani u svom svedočenju o Božjem narodu. Kada ljudi razumeju suštinu sadašnjih Božjih reči i kad su u stanju da je poslušaju, oni žive na putu kojim ih vodi Sveti Duh i stupili su na pravi put na kome Bog usavršava čoveka. Ljudi su ranije mogli da zadobiju Božje delo naprosto tražeći Božju blagodat ili tražeći mir i radost, međutim, sada su stvari drugačije. Bez reči ovaploćenog Boga, bez stvarnosti Njegovih reči, ljudi ne mogu da zadobiju Božje odobravanje i svi će od Boga biti izgnani. Da bi postigli normalan duhovni život, ljudi ponajpre treba da jedu i piju Božje reči i sprovode ih u delo, a zatim da, na temelju ovoga, uspostave normalan odnos sa Bogom. Kako ti sarađuješ? Kako si ti postojan u svedočenju o Božjem narodu? Kako gradiš normalan odnos sa Bogom?

Kako da ustanoviš da li u svom svakodnevnom životu imaš normalan odnos sa Bogom:

1. Da li veruješ u Božje sopstveno svedočanstvo?

2. Da li u svom srcu veruješ da su Božje reči istinite i nepogrešive?

3. Jesi li neko ko Njegove reči sprovodi u delo?

4. Da li si veran Njegovom nalogu? Šta činiš da bi bio veran Njegovom pozivu?

5. Da li sve što činiš služi tome da udovoljiš Bogu i budeš Mu veran?

Pomoću prethodno navedenih stavki možeš da proceniš da li u sadašnjoj fazi imaš normalan odnos sa Bogom.

Ako si u stanju da prihvatiš Božji nalog, da prihvatiš Njegovo obećanje i da slediš put Svetoga Duha, onda slediš Božju volju. U tebi samom, da li ti je jasan put Svetoga Duha? Da li ovoga časa postupaš u skladu sa putem Svetoga Duha? Da li se tvoje srce približava Bogu? Želiš li da ideš u korak sa najnovijom svetlošću Svetoga Duha? Želiš li da budeš zadobijen od strane Boga? Želiš li da postaneš ispoljavanje Božje slave na zemlji? Imaš li rešenost da postigneš ono što Bog zahteva od tebe? Ako, kada se izgovaraju reči Božje, u tebi postoji rešenost da sarađuješ i rešenost da udovoljiš Bogu – ako je to tvoj mentalitet – to znači da su Božje reči u tvom srcu urodile plodom. Ako ti nedostaje takva rešenost, ako nemaš ciljeve za kojima tragaš, to znači da Bog tvoje srce nije pokrenuo.

Jednom kada ljudi formalno uđu u obuku carstva, zahtevi koje Bog postavlja pred njih podižu se na viši nivo. U kom se pogledu mogu uočiti ovi veći zahtevi? Ranije se govorilo da ljudi nemaju život. Oni danas traže život, traže da postanu Božji narod, da budu zadobijeni od strane Boga, da budu usavršeni od strane Boga. Zar ovo nije viši nivo? Zahtevi koje Bog postavlja pred ljude zapravo su jednostavniji nego što su bili. Od ljudi se ne zahteva da budu služitelji, niti da umru – od njih se samo zahteva da postanu narod Božji. Zar to nije jednostavnije? Sve što treba da učiniš jeste da svoje srce prineseš Bogu i pokoriš se Njegovom vođstvu, i sve će se ostvariti. Zašto misliš da je ovo tako teško? Život-ulazak o kome se danas govori jasniji je nego ranije. Ljudi su u prošlosti bili zbunjeni i nisu znali šta je istina-stvarnost. U stvari, svi koji reaguju kada začuju reči Božje, koji su prosvećeni i prosvetljeni Svetim Duhom i koji pred Bogom primaju Njegovo usavršenje i menja im se narav – svi takvi ljudi imaju život. Bog želi živa bića, a ne mrtve stvari; ako si mrtav, ti nemaš život i Bog ti neće govoriti, a još manje će te uzdići kao jednog od pripadnika Svog naroda. Pošto ste od Boga uzdignuti i od Njega ste dobili tako veliki blagoslov, to pokazuje da ste svi vi ljudi sa životom, a ljudi sa životom potiču od Boga.

U potrazi za promenom nečije životne dispozicije, put primene je jednostavan. Ako si, u svom praktičnom iskustvu, u stanju da slediš sadašnje reči Svetoga Duha i da doživiš Božje delo, onda je tvoja narav sposobna da se promeni. Ako slediš sve ono što Sveti Duh kaže i tražiš sve ono što Sveti Duh kaže, onda si neko ko je Njemu poslušan i doći će do promene u tvojoj naravi. Ljudske naravi se menjaju uz sadašnje reči Svetoga Duha; ako se uvek čvrsto držiš svojih starih iskustava i pravila iz prošlosti, onda se tvoja narav ne može promeniti. Ako današnje reči Svetoga Duha traže da svi ljudi zakorače u život normalne ljudskosti, a ti ostaješ usredsređen na spoljašnje stvari, zbunjen si u pogledu stvarnosti i ne shvataš je ozbiljno, onda si neko ko nije uspeo da ide u korak sa delom Svetoga Duha, neko ko nije stupio na put vođstva Svetoga Duha. Može li se tvoja narav promeniti ili ne može, zavisi od toga da li ideš u korak sa sadašnjim rečima Svetoga Duha i da li imaš istinsko znanje. Ovo se razlikuje od vašeg pređašnjeg shvatanja. Promena u tvojoj naravi kakvom si je ranije razumeo bila je u tome da si ti, koji olako osuđuješ, kroz Božju disciplinu prestao da nepromišljeno govoriš; međutim, to je samo jedan aspekt promene. Trenutno je od presudnog značaja slediti vođstvo Svetoga Duha: sledite sve ono što Bog kaže i budite poslušni svemu što On kaže. Ljudi ne mogu da promene svoju sopstvenu narav; moraju da budu podvrgnuti sudu i grdnji, i patnji i oplemenjivanju, od Božjih reči, ili tome da se Njegove reči sa njima obračunavaju, dovode ih u red i orezuju ih. Jedino tada mogu postići poslušnost i vernost Bogu, prestajući da prema Njemu budu površni. Ljudska narav se menja kroz oplemenjivanje Božjim rečima. Jedino kroz izloženost, sud, disciplinu i obračunavanje Njegovim rečima oni se više neće usuđivati da postupaju ishitreno, već će umesto toga postati smireni i staloženi. Najvažnije od svega jeste to da budu u stanju da se pokore sadašnjim Božjim rečima i Njegovom delu, čak i ako to nije u skladu sa ljudskim predstavama, da budu u stanju da te predstave ostave po strani i voljno se pokore. U prošlosti, razgovor o promenama u naravi uglavnom se odnosio na to da je neko u stanju da se odrekne sebe, da telu dopusti da pati, da telo disciplinuje i reši se telesnih želja – što je jedna vrsta promene u naravi. Danas svi znaju da je pravi izraz promene naravi u poslušnosti sadašnjim rečima Božjim i u istinskoj spoznaji Njegovog novog dela. Na ovaj način se može izbrisati prethodno ljudsko shvatanje Boga, koje je bilo obojeno njihovim sopstvenim predstavama, a ljudi mogu steći istinsko znanje o Bogu i poslušnost Bogu – jedino je ovo istinski izraz promene u naravi.

Ljudska potraga za život-ulaskom zasniva se na rečima Božjim. Ranije se govorilo da se sve postiže zbog Njegovih reči, međutim, niko nije video ovu činjenicu. Ako uđeš u proživljavanje sadašnjeg koraka, sve će ti biti jasno i gradićeš dobru osnovu za buduće kušnje. Šta god da Bog kaže, usredsredi se samo na ulazak u Njegove reči. Kada Bog kaže da će početi da grdi ljude, prihvati Njegovu grdnju. Kada Bog od ljudi traži da umru, prihvati tu kušnju. Ako uvek živiš u Njegovim najnovijim izjavama, Božje reči će te na kraju usavršiti. Što više ulaziš u Božje reči, brže ćeš biti usavršen. Zašto, iz razgovora u razgovor, od vas tražim da spoznate Božje reči i u njih uđete? Samo kada tragaš za Božjim rečima i doživljavaš ih, i kada uđeš u stvarnost Njegovih reči, Sveti Duh ima priliku da deluje u tebi. Prema tome, svi vi ste učesnici u svakom metodu kojim Bog deluje i, bez obzira na stepen vašeg stradanja, svi ćete na kraju dobiti „suvenir“. Da biste postigli svoje konačno usavršenje, morate ući u sve Božje reči. Usavršavanje ljudi od Svetoga Duha nije jednostrano; On zahteva da ljudi sarađuju, Njemu je potrebno da sa Njim svi svesno sarađuju. Šta god da Bog kaže, usredsredite se samo na ulazak u Njegove reči – to će vam biti korisnije za život. Sve je zarad postizanja promene u vašoj naravi. Kada uđeš u Božje reči, On će pokrenuti tvoje srce i bićeš u stanju da spoznaš sve što Bog želi da postigne u ovom koraku Svoga dela, i imaćeš rešenost da to postigneš. Tokom vremena grdnje, bilo je onih koji su verovali da je to metod rada, a nisu verovali u Božje reči. Posledično, oni nisu prošli oplemenjivanje, pa su iz vremena grdnje izašli, a da ništa nisu stekli, niti su razumeli. Bilo je nekih koji su zaista, bez i najmanje sumnje, ušli u ove reči, koji su govorili da su reči Božje nepogrešiva istina i da ljudski rod treba da dobije grdnju. Neko vreme su se mučili sa tim, otpuštajući svoju budućnost i svoju sudbinu, a kada su se pojavili, njihove su se naravi donekle promenile i zadobili su dublje razumevanje Boga. Svi oni koji su izašli iz grdnje osetili su divotu Božju i shvatili su da ovaj korak dela otelotvoruje veliku ljubav Božju koja se na njih spušta, da je to osvajanje i spasenje Božje ljubavi. Takođe su rekli da su Božje misli uvek dobre i da sve što Bog u čoveku čini dolazi iz ljubavi, a ne iz mržnje. Oni koji nisu verovali u Božje reči, koji se na Njegove reči nisu obazirali, nisu podvrgnuti oplemenjivanju tokom vremena grdnje i, shodno tome, Sveti Duh nije bio sa njima i nisu ništa zadobili. Za one koji su ušli u vreme grdnje, iako su prošli oplemenjivanje, Sveti Duh je u njima skriveno delovao, a njihova se životna dispozicija kao rezultat toga promenila. Neki su, po svemu sudeći, izgledali veoma pozitivno, po ceo dan ispunjeni dobrim raspoloženjem, ali nisu ušli u stanje oplemenjivanja Božjim rečima i stoga se uopšte nisu promenili, što je bila posledica neverovanja u Božje reči. Ako ne veruješ u Božje reči, tada Sveti Duh neće delovati u tebi. Bog se pojavljuje svima onima koji veruju u Njegove reči, a oni koji veruju u Njegove reči i prihvataju ih, moći će da zadobiju Njegovu ljubav!

Da biste ušli u stvarnost Božjih reči, trebalo bi da pronađete put primene i da znate kako da Božje reči sprovedete u delo. Samo tako će doći do promene u vašoj životnoj dispoziciji, samo tim putem možete biti usavršeni od Boga, i samo oni ljudi koje je Bog na ovaj način usavršio mogu da budu u skladu sa Njegovom voljom. Da biste primili novu svetlost, morate da živite unutar Njegovih reči. Uopšte ne vredi da vas Sveti Duh samo jednom pokrene – morate ići dublje. Za one koji su samo jedanput pokrenuti, njihov unutrašnji žar je probuđen i oni žele da traže, ali to ne može potrajati; Sveti Duh ih mora neprekidno pokretati. U prošlosti sam mnogo puta spomenuo Svoju nadu da Božji Duh može da pokrene duhove ljudi, kako bi oni mogli da tragaju za promenama u svojoj život-naravi, i da, dok traže da ih Bog pokrene, mogu da razumeju svoje nedostatke, i da u procesu doživljavanja Njegovih reči mogu da odbace nečistoće u sebi (samopravednost, nadmenost, predstave i drugo). Nemojte misliti da će biti dovoljan samo aktivan stav u primanju nove svetlosti – morate odbaciti i sve ono što je negativno. S jedne strane, treba da uđete sa pozitivnog gledišta, a s druge, treba da se rešite svega što je nečisto sa negativnog gledišta. Sebe moraš stalno da proveravaš da bi ustanovio koje nečistoće u tebi i dalje postoje. Verske predstave ljudskog roda, namere, nade, samopravednost i nadmenost, sve su to nečiste stvari. Pogledaj u sebe i uporedi se sa svim Božjim rečima otkrivenja da bi video koje verske predstave poseduješ. Tek kada ih zaista prepoznaš, možeš da ih odbaciš. Neki kažu: „Sada je dovoljno samo slediti svetlost sadašnjeg dela Svetoga Duha. Nema potrebe zamarati se ičim drugim.“ A opet, kada se pojave tvoje verske predstave, kako ćeš ih se rešiti? Misliš li da je danas jednostavno slediti Božje reči? Ako si neko ko je predan religiji, u tvom srcu se iz tvojih verskih predstava i tradicionalnih teoloških teorija mogu pojaviti prekidi, a kada se te stvari pojave, one ometaju tvoje prihvatanje novih stvari. Sve su to stvarni problemi. Ako isključivo tragaš za sadašnjim rečima Svetoga Duha, ne možeš da ispuniš Božju volju. U isto vreme dok tragaš za sadašnjom svetlošću Svetoga Duha, trebalo bi da prepoznaš koje predstave i namere gajiš i kakvu ljudsku samopravednost poseduješ, a koja ponašanja nisu poslušna Bogu. A kada prepoznaš sve ove stvari, moraš ih odbaciti. To što odbacuješ svoje ranije postupke i ponašanja, sve je zarad toga da ti omogući da slediš reči koje Sveti Duh danas izgovara. Promena naravi postiže se kroz Božje reči, s jedne strane, dok sa druge, to zahteva saradnju ljudskog roda. Postoji Božje delo, a zatim i ljudska primena, i oba su neizostavna.

Kako na svom budućem putu službe možete da ispunite Božju volju? Suštinska stvar je tragati za život-ulaskom, tragati za promenom naravi i tragati za dubljim ulaskom u istinu – tim putem postižeš da budeš usavršen od Boga i da od Njega budeš zadobijen. Svi ste vi primaoci Božjeg naloga, ali kakvog to naloga? Ovo se odnosi na sledeći korak dela; sledeći korak dela biće veće delo koje se obavlja širom cele vaseljene, tako da danas treba da tragate za promenama u svojoj život-naravi, kako biste u budućnosti zaista postali dokaz da je Bog stekao slavu kroz Svoje delo, čineći vas uzorima za Svoje buduće delo. Današnja potraga u celosti služi postavljanju temelja za buduće delo, kako bi Bog mogao da vas upotrebi i kako biste mogli da svedočite za Njega. Ako ovo postaviš kao cilj svoje potrage, moći ćeš da zadobiješ prisustvo Svetoga Duha. Što viši cilj postaviš u svojoj potrazi, to ćeš više moći da budeš usavršen. Što više tragaš za istinom, to više deluje Sveti Duh. Što više energije uložiš u svoju potragu, više ćeš i zadobiti. Sveti Duh ljude usavršava shodno njihovom unutrašnjem stanju. Neki kažu da nisu voljni da ih Bog upotrebi ili da ih On usavrši, da samo žele da njihovo telo ostane bezbedno i da ne pretrpi nikakvu nesreću. Neki nisu voljni da zakorače u carstvo, ali jesu voljni da se spuste u bezdan. U tom slučaju, Bog će takođe ispuniti tvoju želju. Za čim god da tragaš, Bog će to ostvariti. Dakle, za čim trenutno tragaš? Da budeš usavršen? Služe li tvoji sadašnji postupci i ponašanja tome da te Bog usavrši i da od Njega budeš zadobijen? U svom svakodnevnom životu moraš se neprekidno odmeravati. Ako celo svoje srce uložiš u potragu za jednim ciljem, Bog će te zasigurno usavršiti. Takav je put Svetoga Duha. Put kojim Sveti Duh vodi ljude postiže se kroz njihovu potragu. Što je veća tvoja žeđ da budeš usavršen i zadobijen od Boga, to će više Sveti Duh delovati u tebi. Što manje tražiš i što si negativniji i nazadniji, to više Svetom Duhu uskraćuješ mogućnosti da deluje; kako vreme bude prolazilo, Sveti Duh će te napustiti. Želiš li da te Bog usavrši? Želiš li da te Bog zadobije? Želiš li da te Bog upotrebi? Trebalo bi da tragate da učinite sve zarad toga da budete usavršeni, zadobijeni i upotrebljeni od Boga, tako da vaseljena i sve stvari mogu da vide Božja dela koja se ispoljavaju u vama. Vi ste gospodar svih stvari i, usred svega što postoji, dozvolićete Bogu da kroz vas uživa svedočanstvo i slavu – ovo je dokaz da ste vi najblagosloveniji od svih pokoljenja!

Prethodno: Spoznaj najnovije Božje delo i sledi Njegove stope

Sledeće: O smirivanju srca pred Bogom

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera