Spoznaj najnovije Božje delo i sledi Njegove stope

Vi sada treba da tragate da postanete narod Božji i treba da započnete ceo ulazak na pravi put. Biti narod Božji znači zakoračiti u Doba carstva. Danas zvanično ulazite u obuku carstva, a vaši budući životi više neće biti nemarni i aljkavi kao što su ranije bili; takvim načinom života se ne mogu postići standardi koje je postavio Bog. Ukoliko ne osećaš nikakvu hitnost, to je znak da nemaš želju da se poboljšaš, da je tvoje traganje zbrkano i nepovezano i da nisi u stanju da udovoljiš Božjim namerama. Ulazak u obuku carstva predstavlja započinjanje života naroda Božjeg – jesi li spreman da prihvatiš takvu obuku? Jesi li voljan da osetiš hitnost? Jesi li voljan da živiš podvrgnut Božjoj disciplini? Jesi li voljan da živiš podvrgnut Božjoj grdnji? Kada Božje reči stignu do tebe i iskušaju te, kako ćeš postupiti? A šta ćeš učiniti kada budeš suočen sa svim mogućim činjenicama? U prošlosti nisi bio usredsređen na život; danas moraš da se usredsrediš na ulazak u život-stvarnost i da tragaš za promenama u svojoj život-naravi. To je ono što narod carstva mora da postigne. Svi oni koji pripadaju narodu Božjem moraju da poseduju život, moraju da prihvate obuku carstva i da tragaju za promenama u svojoj život-naravi. To je ono što Bog iziskuje od naroda carstva.

Božji zahtevi prema narodu carstva su sledeći:

1. Moraju prihvatiti Božje naloge. To znači da moraju da prihvate sve reči izgovorene u Božjem delu poslednjih dana.

2. Moraju da zakorače u obuku carstva.

3. Moraju tragati za tim da im Bog dodirne srca. Kada se tvoje srce sasvim okrene Bogu i kada uspostaviš normalan duhovni život, živećeš u kraljevstvu slobode, što znači da ćeš živeti pod brigom i zaštitom Božje ljubavi. Tek kada budeš živeo pod brigom i zaštitom Božjom, pripadaćeš Bogu.

4. Moraju biti zadobijeni od Boga.

5. Moraju kroz sebe ispoljiti Božju slavu na zemlji.

Ovih pet tačaka su Moji nalozi upućeni vama. Moje su reči upućene narodu Božjem i, ako nisi voljan da prihvatiš ove naloge, Ja te neću primoravati – ali ako ih zaista prihvatiš, bićeš u stanju da slediš volju Božju. Danas počinjete da prihvatate Božje pozive, da tragate da postanete narod carstva i da dostignete standarde potrebne da budete narod carstva. To je prvi korak ulaska. Ako želiš da u potpunosti slediš Božju volju, moraš prihvatiti ovih pet naloga, a ako si u stanju da im se odazoveš, bićeš u skladu sa Božjim namerama i Bog će te, sasvim sigurno, odlično iskoristiti. Danas je ulazak u obuku carstva najbitniji. Ulazak u obuku carstva podrazumeva duhovni život. Ranije se nije govorilo o duhovnom životu, ali danas, kada započinješ svoj ulazak u obuku carstva, ti zvanično ulaziš u duhovni život.

Kojoj vrsti života pripada duhovni život? Duhovni život je onaj u kojem je tvoje srce sasvim okrenuto Bogu i u stanju je da bude svesno Božje ljubavi. To je život koji živiš u Božjim rečima i ništa drugo ti ne zaokuplja srce, a ti si u stanju da dokučiš današnje namere Božje i vođen si današnjom svetlošću Svetoga Duha kako bi izvršio svoju dužnost. Takav život koji se odvija između čoveka i Boga jeste duhovni život. Ako nisi u stanju da slediš današnju svetlost, to znači da se stvorio jaz u tvom odnosu sa Bogom – možda se odnos čak i prekinuo – i ti nemaš normalan duhovni život. Normalan odnos sa Bogom gradi se na temelju prihvatanja današnjih reči Božjih. Da li imaš normalan duhovni život? Da li imaš normalan odnos sa Bogom? Da li si ti neko ko sledi delo Svetog Duha? Ako si u stanju da slediš svetlost Svetog Duha danas, ako možeš da dokučiš Božje namere u Njegovim rečima i da zakoračiš u te reči, onda si ti neko ko sledi tok Svetog Duha. Ako ne slediš tok Svetog Duha, onda si nesumnjivo neko ko ne traga za istinom. Sveti Duh nema priliku da deluje u onima koji nemaju volju da se poboljšaju, a posledica toga je da takvi ljudi nikada nisu u stanju da skupe snagu i uvek su negativni. Da li ti danas slediš tok Svetog Duha? Da li se nalaziš unutar toka Svetog Duha? Jesi li si se otarasio negativnog stanja? Svi koji veruju u reči Božje, kojima je delo Božje temelj i koji slede svetlost Svetog Duha danas – svi se oni nalaze unutar toka Svetog Duha. Ukoliko veruješ da su Božje reči nesumnjivo istinite i ispravne, i ako veruješ rečima Božjim bez obzira na to šta On kaže, tada si ti neko ko traga za ulaskom u delo Božje i na taj način udovoljavaš Božjim namerama.

Da bi zakoračio u tok Svetog Duha moraš imati normalan odnos sa Bogom i moraš se prvo otarasiti svog negativnog stanja. Neki ljudi se uvek povode za gomilom i njihova srca tada odlutaju daleko od Boga; takvi ljudi nemaju želju da se poboljšaju, a standardi za kojima tragaju su isuviše niski. Božje namere su samo težnja da se voli Bog i da se bude zadobijen od Boga. Ima ljudi koji koriste samo svoju savest da uzvrate Božju ljubav, ali to ne može udovoljiti Božjim namerama; što su viši standardi za kojima tragaš, to ćeš više biti u skladu sa Božjim namerama. Nekome ko je normalan i ko traga da voli Boga kao vi, ulazak u carstvo da biste postali jedan od pripadnika Božjeg naroda vaša je prava budućnost i život od vrhunske vrednosti i značaja; niko nije blaženiji od vas. Zašto vam ovo govorim? Zato što oni koji ne veruju u Boga žive za telo i žive za Sotonu, ali vi danas živite za Boga i živite da biste sledili volju Božju. Zato kažem da vaši životi imaju najveći smisao. Samo ova grupa ljudi koju je Bog izabrao može da živi život od najvećeg značaja; niko drugi na zemlji nije u stanju da živi život od takve vrednosti i smisla. Zato što vas je Bog izabrao i izdigao, a i zbog Božje ljubavi prema vama, vi ste dokučili istiniti život i znate kako da živite život koji je od najveće vrednosti. To nije zato što je vaša potraga dobra, već zbog blagodati Božje; Bog je taj koji je otvorio oči vašeg duha, a Duh Božji je taj koji vam je dodirnuo srce, darujući vam sreću da stanete pred Njega. Da vas Duh Božji nije prosvetio, ne biste mogli da vidite ono što je divno kod Boga, niti biste mogli da volite Boga. Upravo zato što je Duh Božji dodirnuo srca ljudi, njihova srca su se okrenula Bogu. Ponekad, dok uživate u Božjim rečima, vaš duh bude dirnut i tada osećate da ne možete da ne volite Boga, da posedujete veliku snagu i da nema toga što ne biste mogli da ostavite po strani. Ako se tako osećaš, onda te je dodirnuo Duh Božji i tvoje srce se sasvim okrenulo Bogu; i molićeš Mu se i reći: „O, Bože! Uistinu si nas predodredio i odabrao. Tvoja me slava ispunjava ponosom i divan je osećaj biti pripadnik Tvog naroda. Ja ću iskoristiti sve i dati sve da sledim Tvoju volju, a sve moje godine i ceo moj život ispunjen trudom biće posvećeni Tebi.“ Kada se ovako moliš, u tvojem srcu će biti beskrajna ljubav i istinska pokornost prema Bogu. Da li si ikada imao takvo iskustvo? Ako Božji Duh često dodiruje ljude, tada su oni posebno voljni da se posvete Bogu u svojim molitvama: „O, Bože! Želim da ugledam Tvoj dan slave, i želim da živim za Tebe – ništa nije vrednije ili smislenije nego da živim za Tebe, i nemam ni najmanju želju da živim za Sotonu i za telo. Ti me izdižeš tako što mi omogućavaš da danas živim za tebe.“ Kada se tako pomoliš, osetićeš da je tvoj jedini izbor da daš svoje srce Bogu, da moraš da zadobiješ Boga i da bi ti bilo užasno da umreš, a da nisi zadobio Boga dok si bio živ. Kada izgovoriš takvu molitvu, u tebi će se javiti neiscrpna snaga za koju nećeš znati odakle potiče; u tvom srcu će postojati neograničena moć, a ti ćeš steći osećaj da je Bog divan i da je vredan ljubavi. To je trenutak kada će vas Bog dodirnuti. Sve one koji su imali takvo iskustvo Bog je dodirnuo. Onima koje Bog često dodiruje dešavaju se promene u životu, u stanju su da odlučuju u svoje ime i voljni su da u potpunosti zadobiju Boga; njihovo bogoljubivo srce je relativno snažno i njihovo srce je sasvim okrenuto Bogu. Oni ne mare za porodicu, za svet, za upletenosti, niti za svoju budućnost, i spremni su da Bogu posvete sav svoj život i trud. Svi oni koje je Duh Božji dodirnuo jesu ljudi koji tragaju za istinom i koji imaju nadu da će biti usavršeni od Boga.

Da li si svoje srce okrenuo ka Bogu? Da li je Duh Božji dodirnuo tvoje srce? Ako nikada nisi imao takvo iskustvo i ako se nikada nisi na takav način molio, to je znak da u tvojem srcu nema mesta za Boga. Svi oni koje vodi Duh Božji i oni koje je dodirnuo Duh Božji poseduju delo Božje, što je znak da su se Božje reči i Božja ljubav ukorenile u njima. Neki ljudi kažu: „Ja u svojim molitvama nisam tako predan kao ti, niti sam toliko dirnut od Boga; ponekad – kada meditiram i molim se – osećam da je Bog divan i da je Bog dodirnuo moje srce.“ Ništa nije važnije od čovekovog srca. Kada se tvoje srce okrene Bogu, čitavo tvoje biće će se okrenuti Bogu i tada će Duh Božji dodirnuti tvoje srce. Većina vas je doživela takvo iskustvo – razlika je samo u dubini vaših iskustava. Neki ljudi kažu: „Moje molitve nisu bogate rečima, ja samo slušam druge u zajedništvu i snaga počinje da raste u meni.“ Ovo je znak da te je Bog dodirnuo iznutra. Zajedništvo drugih nadahnjuje ljude koje je Bog dodirnuo iznutra; ukoliko nečije srce nimalo nije dirnuto inspirativnim rečima, to je dokaz da delo Svetog Duha nije u njima. U njima nema čežnje, što dokazuje da nema ni odlučnosti, te stoga u njima nema ni dela Svetog Duha. Ukoliko je Bog nekoga dodirnuo, ta osoba će reagovati kada čuje reči Božje; ako je Bog nije dodirnuo, onda se ona nije povezala sa rečima Božjim, nema nikakav odnos prema njima i nije sposobna da bude prosvećena. Oni koji su čuli reči Božje i nisu reagovali jesu ljudi koje Bog nije dodirnuo – oni su ljudi u kojima nema dela Svetog Duha. Svi oni koji su u stanju da prihvate novu svetlost dodirnuti su i poseduju delo Svetog Duha.

Oceni sam sebe:

1. Da li se nalaziš usred sadašnjeg dela Svetog Duha?

2. Da li se tvoje srce okrenulo Bogu? Da li te je Bog dodirnuo?

3. Da li su se Božje reči ukorenile u tebi?

4. Da li je tvoja praksa izgrađena na temelju Božjih zahteva?

5. Da li je tvoj život vođen sadašnjom svetlošću Svetog Duha?

6. Da li tvojim srcem vladaju stare predstave ili njime vladaju današnje reči Božje?

Kakva se reakcija u vama javlja kada čujete ove reči? Pošto si toliko dugo vernik, da li su Božje reči tvoj život? Da li je došlo do promene u tvojoj pređašnjoj, iskvarenoj naravi? Da li ti, shodno današnjim rečima Božjim, znaš šta znači imati život, a šta znači nemati ga? Da li vam je to jasno? Dok sledite Boga, od prvenstvene je važnosti da sve treba da bude u skladu sa današnjim rečima Božjim: bilo da tragaš za život-ulaskom ili za udovoljavanjem Božjim namerama, sve treba da se zasniva na današnjim rečima Božjim. Ako ono što deliš u zajedništvu i ono za čim tragaš nije zasnovano na današnjim rečima Božjim, onda su ti reči Božje strane i potpuno si lišen dela Svetog Duha. Ono što Bog želi jesu ljudi koji idu Njegovim stopama. Bez obzira na to koliko je divno i čisto ono što si ranije razumeo, Bog to ne želi, a ako nisi sposoban da takve stvari ostaviš po strani, one će biti ogromna prepreka tvom ulasku u budućnost. Blagosloveni su svi oni koji su u stanju da slede sadašnju svetlost Svetog Duha. Narod prošlih vremena takođe je išao stopama Božjim, ali nije mogao da ih sledi do današnjih dana; to je blagoslov naroda poslednjih dana. Oni koji mogu da slede sadašnje delo Svetog Duha i u stanju su da slede Božje stope tako što će slediti Boga gde god ih On povede – takve ljude Bog blagoslovi. Oni koji ne slede sadašnje delo Svetog Duha nisu zakoračili u delo Božjih reči i, bez obzira koliko se trudili, koliko patili, ili koliko vremena utrošili, Bogu to ništa ne znači i On ih neće hvaliti. Danas se svi oni koji slede sadašnje reči Božje nalaze unutar toka Svetog Duha; oni kojima su reči Božje danas strane nalaze se izvan toka Svetog Duha i takve ljude Bog ne hvali. Služba koja nema veze sa sadašnjim izjavama Svetog Duha jeste služba koja potiče od tela i od predstava, i ona nikako ne može da bude u skladu sa Božjim namerama. Ukoliko ljudi žive okruženi verskim predstavama, oni nisu u stanju da učine bilo šta što odgovara Božjim namerama i mada služe Bogu, oni su u svojoj službi obuzeti maštarijama i predstavama, te su potpuno nesposobni da služe shodno namerama Božjim. Oni koji nisu u stanju da slede delo Svetog Duha ne shvataju namere Božje, a oni koji ne shvataju namere Božje ne mogu služiti Bogu. Bog želi službu koja je u skladu sa Njegovim namerama; On ne želi službu zasnovanu na predstavama i na telesnom. Ukoliko ljudi nisu sposobni da slede korake dela Svetog Duha, onda žive usred svojih predstava. Služba takvih ljudi prekida i ometa, a takva služba je u suprotnosti sa Bogom. Stoga oni koji nisu u stanju da slede Božje stope nisu sposobni da služe Bogu; oni koji nisu u stanju da slede Božje stope najverovatnije se suprotstavljaju Bogu i nisu sposobni da budu u skladu s Bogom. „Slediti delo Svetog Duha“ znači razumeti današnje namere Božje, biti u stanju da se deluje shodno sadašnjim Božjim zahtevima, biti u stanju da se pokori Bogu i da se sledi Bog današnjice i ulaziti shodno najnovijim Božjim izjavama. Samo takav može biti neko ko sledi delo Svetog Duha i nalazi se unutar toka Svetog Duha. Takvi ljudi ne samo da su sposobni da prime Božju hvalu i da vide Boga, nego mogu i da spoznaju Božju narav iz najnovijeg dela Božjeg i mogu da spoznaju čovekove predstave i buntovništvo, kao i čovekovu prirodu i suštinu, iz Njegovog najnovijeg dela; štaviše, oni su u stanju da tokom svoje službe postepeno menjaju sopstvenu narav. Samo takvi ljudi su u stanju da zadobiju Boga, i oni su zasigurno pronašli istiniti put. Oni koji su eliminisani delom Svetog Duha jesu ljudi koji nisu sposobni da slede najnovije delo Božje, i oni koji se bune protiv najnovijeg dela Božjeg. Razlog zašto se takvi ljudi otvoreno suprotstavljaju Bogu jeste to što je Bog obavio novo delo i što se slika Boga ne podudara sa onom iz njihovih predstava – kao rezultat toga, oni se otvoreno suprotstavljaju Bogu i sude Bogu, zbog čega ih se Bog gnuša i odbacuje ih. Nije lako posedovati znanje o najnovijem delu Božjem, ali ako ljudi imaju um koji je pokoran delu Božjem i koji traži delo Božje, onda će imati priliku da vide Boga i imaće priliku da zadobiju najnovije vođstvo Svetog Duha. Oni koji se namerno protive delu Božjem ne mogu primiti prosvećenje Svetog Duha i Božje vođstvo. Prema tome, mogu li ljudi da prime najnovije delo Božje ili ne, zavisi od blagodati Božje, zavisi od njihove potrage i zavisi od njihovih namera.

Svi oni koji su u stanju da se pokore sadašnjim rečima Svetoga Duha jesu blagosloveni. Nije bitno kakvi su nekada bili, ili kako je Sveti Duh nekada delovao u njima – najblagosloveniji su oni koji su zadobili najnovije delo Božje, dok oni koji nisu u stanju da slede najnovije delo danas bivaju eliminisani. Bog želi one koji su u stanju da prihvate novu svetlost i On želi one koji prihvataju i poznaju Njegovo najnovije delo. Zašto se kaže da moraš biti čedna devica? Čedna devica je u stanju da traži delo Svetog Duha i da razume nove stvari, i štaviše, u stanju je da ostavi po strani stare predstave i pokori se današnjem delu Božjem. Ovu grupu ljudi koja prihvata najnovije današnje delo Bog je odavno predodredio i oni su najblagosloveniji od svih ljudi. Vi neposredno čujete glas Božji i vidite pojavu Božju, te zato ni na nebu ni na zemlji nema, niti je ikada bilo, nekoga ko je blagosloveniji od vas, od vaše grupe. Svemu tome uzrok su Božje delo, Božje predodređenje i odabir, i Božje blagodati; da Bog nije izgovarao i izjavljivao Svoje reči, da li bi vaše stanje bilo ovakvo kakvo je danas? Stoga, neka sva slava i hvala idu Bogu, jer sve je ovo stoga što te Bog izdiže. Imajući sve ovo u vidu, možeš li i dalje da budeš negativan? Da li ti još uvek nedostaje snage da se izdigneš?

To što si u stanju da prihvatiš sud, grdnju, udarce i oplemenjivanje putem Božjih reči, a povrh toga i da prihvatiš Božje naloge, Bog je pre mnogo vremena predodredio, stoga se ne smeš osećati previše pogođenim kada si izložen grdnji. Niko vam ne može oduzeti delo koje je obavljeno u vama, niti blagoslove koji su vam darovani i niko ne može oduzeti sve što vam je dato. Religiozni ljudi ne mogu da se porede sa vama. Vi niste veliki poznavaoci Biblije, niti ste vični teoriji vere, ali zato što je Bog obavljao delo u vama vi ste dobili više nego iko ikada – tako da je to vaš najveći blagoslov. Zbog toga morate još više biti posvećeni Bogu i još više Mu biti odani. Pošto te Bog uzdiže, moraš još više da se trudiš i da pripremiš svoj rast kako bi mogao da prihvatiš Božje naloge. Moraš čvrsto stajati na mestu koje ti je Bog dao, da tražiš da postaneš deo naroda Božjeg, prihvatiti obuku carstva, biti zadobijen od Boga i na kraju postati veličanstveno svedočanstvo o Bogu. Imaš li ovakvu rešenost? Ako si tako čvrsto rešen, onda možeš biti siguran da će te Bog zadobiti i da ćeš postati veličanstveno svedočanstvo o Bogu. Treba da shvatiš da je osnovni nalog da budeš zadobijen od Boga i da postaneš veličanstveno svedočanstvo o Bogu. To je Božja namera.

Današnje reči Duha Svetoga čine dinamiku Njegovog dela, a delo Svetog Duha tokom ovog perioda usmereno je ka neprekidnom prosvećivanju čoveka. A u čemu se tačno sastoji to usmerenje u današnjem delu Svetog Duha? Sastoji se u tome da se narod povede u sadašnje delo Božje i u normalan duhovni život. Postoji nekoliko koraka za ulazak u normalan duhovni život:

1. Prvo, moraš da izliješ svoje srce u reči Božje. Ne smeš tragati za Božjim rečima u prošlosti, niti ih proučavati i porediti sa današnjim rečima. Umesto toga, moraš u potpunosti da izliješ svoje srce u sadašnje Božje reči. Ako postoje ljudi koji još uvek žele da čitaju reči Božje, duhovne knjige ili druge priče o propovedanju iz prošlosti, i koji ne slede današnje reči Svetog Duha, onda su oni najbezumniji ljudi; Bog prezire takve ljude. Ukoliko si spreman da prihvatiš svetlost Svetoga Duha danas, onda izlij u potpunosti svoje srce u sadašnje izjave Božje. To je prvo što moraš da postigneš.

2. Tvoje molitve moraju biti zasnovane na rečima koje Bog izgovara danas, moraš ući u reči Božje i razgovarati s Bogom i donositi svoje odluke pred Bogom, utvrđujući za kojim standardima želiš da tragaš.

3. Moraš da tragaš za dubokim ulaskom u istinu na osnovu sadašnjeg dela Svetog Duha. Nemoj se držati zastarelih izjava i teorija iz prošlosti.

4. Moraš tražiti da te dodirne Sveti Duh, i da zakoračiš u reči Božje.

5. Moraš tragati za ulaskom na put kojim danas hodi Sveti Duh.

A kako treba da tražiš da te Sveti Duh dodirne? Ključno je živeti u sadašnjim Božjim rečima i moliti se na osnovu Božjih zahteva. Kada se moliš na taj način, Sveti Duh će te sigurno dodirnuti. Ako se tvoje traženje ne zasniva na rečima koje Bog danas izgovara, onda je ono jalovo. Treba da se moliš i da kažeš: „O, Bože! Suprotstavljam Ti se i dugujem Ti mnogo; vrlo sam buntovan i nikada nisam u stanju da Ti udovoljim. O, Bože, želim da me spasiš, želim da Ti službujem do samog kraja, želim da umrem za Tebe. Ti mi sudiš i grdiš me, a ja se ne žalim; ja Ti se suprotstavljam i zaslužujem da umrem, da bi u mojoj smrti svi ljudi videli Tvoju pravednu narav.“ Kada se u svom srcu ovako moliš, Bog će te čuti i povesti; ako tvoje molitve nemaju za osnovu današnje reči Svetoga Duha, onda nema mogućnosti da te Sveti Duh dotakne. Ako se moliš po Božjim namerama i u skladu sa onim što Bog želi danas da učini, reći ćeš: „O, Bože! Želim da prihvatim Tvoje naloge i da budem veran Tvojim nalozima, i spreman sam da posvetim ceo svoj život Tvojoj slavi, tako da sve što radim može dostići standarde naroda Božjeg. Molim Te, dodirni moje srce. Želim da me Tvoj Duh uvek prosvećuje, da učini da sve što radim bude na Sotoninu sramotu i da me na kraju zadobiješ.“ Ako se moliš na ovaj način, na način koji je usredsređen na namere Božje, tada će Sveti Duh neminovno delovati u tebi. Nije bitno koliko reči ima u tvojim molitvama – ključno je da li si dokučio namere Božje ili nisi. Možda ste svi imali sledeće iskustvo: ponekad, dok se zajedno molite, dinamika dela Svetog Duha dostiže svoj vrhunac, i tada se svima poveća snaga. Neki ljudi gorko plaču i rone suze dok se mole, savladani kajanjem pred Bogom, a neki pokazuju svoju odlučnost i zavetuju se. To je dejstvo koje treba da bude postignuto delom Svetog Duha. Danas je od presudne važnosti da svi ljudi u potpunosti izliju svoje srce u reči Božje. Ne usredsređuj se na reči koje su ranije izrečene; ako se i dalje držiš onoga što je nekada bilo, Sveti Duh neće delovati u tebi. Da li vidiš koliko je to bitno?

Da li poznajete put kojim danas hoda Sveti Duh? Nekoliko gore navedenih tačaka jesu ono što Sveti Duh treba da postigne danas i u budućnosti; one su put kojim je Sveti Duh krenuo i ulazak za kojim čovek treba da traga. U svom život-ulasku, najmanje što možete da učinite je da izlijete svoje srce u reči Božje, i da budete u stanju da prihvatite sud i grdnju Božjih reči; vaše srce mora žudeti za Bogom, vi morate tragati za dubokim ulaskom u istinu i za ciljevima koje Bog zahteva. Ta snaga koju poseduješ je dokaz da te je Bog dodirnuo i da je tvoje srce počelo da se okreće ka Bogu.

Prvi korak život-ulaska je potpuno izlivanje srca u Božje reči, a drugi korak je prihvatanje dodira Svetog Duha. Koje dejstvo treba da se postigne prihvatanjem dodira Svetog Duha? Ono se sastoji u tome da se žudi za dubljom istinom, da se ona traži i istražuje i da se bude u stanju da se sarađuje sa Bogom na pozitivan način. Danas sarađujete s Bogom, što znači da postoji cilj vaše potrage, vaših molitvi i vaše razmene Božjih reči, i vi izvršavate svoju dužnost shodno Božjim zahtevima – samo je to saradnja s Bogom. Ako govoriš samo o tome kako puštaš Boga da deluje, a pritom ne preduzimaš nikakvu aktivnost, ni molitvu, ni potragu, može li se to onda nazvati saradnjom? Ako u tebi nema ni traga saradnje i lišen si obuke za ulazak koja ima svoj cilj, onda ne sarađuješ. Neki kažu: „Sve zavisi od Božjeg predodređenja, Sȃm Bog čini sve; ako Bog to nije učinio, kako će onda čovek?“ Božje delo je normalno, nimalo nije natprirodno i samo putem tvog aktivnog traženja Sveti Duh deluje, jer Bog ne prisiljava čoveka – ti moraš dati priliku Bogu da deluje, a ako ti ne tragaš niti ulaziš i ako nema ni najmanje čežnje u tvom srcu, onda Bog nema priliku da deluje. Kojim putem možeš da tražiš da te Bog dodirne? Kroz molitvu i približavanje Bogu. Ali upamti da je najvažnije da to mora biti na osnovu reči koje Bog izgovara. Kada si često dodirnut od Boga, ti više nisi ograničen telom: muž, žena, deca i novac – ništa od toga ne može da te ograniči, a ti želiš samo da tragaš za istinom i da živiš pred Bogom. U tom trenutku, bićeš neko ko živi u kraljevstvu slobode.

Prethodno: O primeni molitve

Sledeće: Ljudi čije su se naravi promenile jesu oni koji su ušli u stvarnost Božjih reči

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera