O svima koji obavljaju svoju dužnost

U trenutnom toku, svi oni koji istinski vole Boga imaju priliku da od Njega budu usavršeni. Bilo da su mladi ili stari, sve dok imaju srce koje Mu se pokorava i koje Ga se plaši, od Njega mogu da budu usavršeni. Bog ljude usavršava prema njihovim različitim dužnostima. Sve dok ulažeš svu svoju snagu i pokoravaš se Božjem delu, od Njega možeš biti usavršen. Trenutno, niko od vas nije savršen. Ponekad ste u stanju da obavljate jednu vrstu dužnosti, a ponekad možete da obavljate dve. Ukoliko pružate svoj maksimum da se dajete za Boga, na kraju ćete od Njega biti usavršeni.

Mladi ljudi imaju malo životnih filozofija i nedostaju im mudrost i shvatanje. Bog je tu da usavrši čovekovu mudrost i shvatanje. Njegova reč nadoknađuje čovekove nedostatke. Međutim, narav mladih ljudi je nestabilna i od Boga mora biti preobražena. Mladi ljudi imaju manje religioznih predstava i manje životnih filozofija; o svemu razmišljaju pojednostavljeno i njihova promišljanja nisu složena. To je deo njihove ljudskosti koji se još nije uobličio, i to je hvale vredan deo; mladi ljudi su, međutim, neuki i nedostaje im mudrosti. To je nešto što od Boga mora da bude usavršeno. Usavršavanjem od Boga steći ćete mogućnost da razvijete pronicljivost. Moći ćete jasno da razumete mnoge duhovne stvari i postepeno ćete postati neko ko je prikladan da ga Bog koristi. Starija braća i sestre takođe imaju svoje dužnosti koje treba da obavljaju i Bog ih nije napustio. Starija braća i sestre, takođe, imaju svoje poželjne i nepoželjne strane. Oni imaju više životnih filozofija i više religijskih predstava. U svojim postupcima drže se mnogih krutih konvencija i vole propise, koje primenjuju mehanički i bez fleksibilnosti. Ovo je nepoželjna strana. Međutim, ta starija braća i sestre ostaju smireni i postojani šta god da se desi; njihova je narav stabilna i nikad ne reaguju burno. Oni možda sporije prihvataju stvari, ali to nije neka velika mana. Pod uslovom da možete da se pokorite; pod uslovom da možete da prihvatite trenutne reči Božje i da ne preispitujete Božje reči; pod uslovom da brinete samo o pokornosti i o tome da sledite Boga i da nikada ne donosite sud o Božjim rečima, niti da gajite druge loše misli o njima; pod uslovom da prihvatate Njegove reči i sprovodite ih u delo – tek tada, pošto ispunite ove uslove, možete da budete usavršeni.

Bilo da ste mlađi ili stariji brat ili sestra, znate koju dužnost treba da obavljate. Oni koji su mladi nisu nadmeni; oni koji su stariji nisu pasivni, niti nazaduju. Štaviše, svi mogu da koriste vrline onih drugih i time nadomeste svoje mane, i jedni drugima mogu da služe bez ikakvih predrasuda. Gradi se most prijateljstva između mlađe i starije braće i sestara, a zahvaljujući Božjoj ljubavi u stanju ste da jedni druge bolje razumete. Mlađa braća i sestre ne gledaju s visine na stariju braću i sestre, a starija braća i sestre nisu samopravedni: zar ovo nije skladno partnerstvo? Ako svi imate takvu rešenost, tada će se volja Božja zasigurno ostvariti u vašem naraštaju.

Da li ćeš u budućnosti biti blagosloven ili proklet, biće odlučeno na osnovu tvojih sadašnjih postupaka i ponašanja. Ako treba da budete usavršeni od Boga, to mora da se dogodi odmah, u ovom dobu; u budućnosti neće biti druge prilike. Bog zaista želi da vas usavrši sada, i to nisu samo prazne reči. Bez obzira na to kakvim kušnjama ćete biti izloženi, koji će se događaji desiti i s kakvim nesrećama ćete se suočiti u budućnosti, Bog želi da vas usavrši; to je konačna i nesporna činjenica. Gde to može da se vidi? Može se videti u činjenici da reč Božja, kroz minula vremena i naraštaje, nikada nije dostigla takve visine kao danas. Ušla je u najviše područje, a delo Duha Svetoga nad celim ljudskim rodom danas je bez presedana. Teško da je iko iz prošlih naraštaja imao takvo iskustvo; čak ni u Isusovo doba nisu postojala današnja otkrivenja. Reči koje su vam upućene, ono što razumete i vaše iskustvo dostigli su novi vrhunac. Usred kušnji i grdnji, vi ljudi ne odlazite i to je dovoljan dokaz da je delo Božje postiglo dosad neviđeni sjaj. To nije nešto što je čovek u stanju da učini, niti je nešto što čovek održava; to je pre delo Samoga Boga. Prema tome, iz mnogih stvarnosti Božjeg dela može se videti da Bog želi da usavrši čoveka i da je On svakako u stanju da vas upotpuni. Ako steknete ovaj uvid i napravite ovo novo otkriće, tada nećete čekati drugi Isusov dolazak; umesto toga, dozvolićete Bogu da vas upotpuni u sadašnjem dobu. Zato svako od vas treba da dâ sve od sebe ne štedeći truda, kako biste od Boga mogli da budete usavršeni.

Ne smete, dakle, da obraćate pažnju na negativne stvari. Kao prvo, ostavi po strani i zanemari sve zbog čega se osećaš negativno. Kada se nečim baviš, čini to srcem koje traži i oseća svoj put napred, i bogoposlušnim srcem. Kad god u sebi otkrijete neku slabost i ne dozvoljavate joj da vama upravlja i, njoj uprkos, obavljate dužnosti koje treba da obavljate, učinili ste pozitivan korak napred. Na primer, vi, starija braćo i sestre, imate religiozne predstave, ali si ipak sposoban da se moliš, da se pokoravaš, da jedeš i piješ reč Božju i pevaš himne… To znači da svim svojim silama treba da se posvetiš svemu onome što si u stanju da uradiš, svim onim dužnostima koje možeš da obavljaš. Nemoj pasivno da čekaš. Sposobnost da Bogu udovoljiš načinom na koji obavljaš svoju dužnost prvi je korak. A onda, kada budeš u stanju da razumeš istinu i kad uspeš da uđeš u stvarnost Božjih reči, On će te usavršiti.

Prethodno: Raspravljanje o crkvenom i stvarnom životu

Sledeće: O Božjoj upotrebi čoveka

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera