Primena (8)

Vi još uvek ne razumete različite aspekte istine i još uvek postoji dosta grešaka i odstupanja u vašoj primeni; u mnogim oblastima živite prema svojim predstavama i maštarijama, nikada niste u stanju da dokučite načela primene. Dakle, i dalje je potrebno usmeravati ljude da uđu na pravi put; drugim rečima, tako da budu u stanju da usklade svoj ljudski i duhovni život, da sprovedu oba aspekta u delo, tako da ne moraju često da dobijaju podršku ili da budu vođeni. Tek tada će posedovati istinski rast. Tako da čak i ako u budućnosti ne bude nikoga da te vodi, i dalje ćeš moći sam da prolaziš kroz iskustva. Ako danas dokučiš koji su aspekti istine ključni, a koji nisu, u budućnosti ćeš biti u stanju da uđeš u stvarnost. Danas ste usmereni na pravi put, što vam omogućava da shvatite mnoge istine, a u budućnosti ćete moći da idete još dublje. Može se reći da ono što se ljudima sada iznosi služi da shvate najčistiji put. Danas si izveden na pravi put – i kada, jednog dana, ne bude nikoga da te vodi, ti ćeš primenjivati i napredovati dalje, u skladu sa ovim, najčistijim od svih puteva. Danas ljudi moraju da shvate koje su vrste primena ispravne, a koje izopačene. Nakon razumevanja ovih stvari, u budućnosti će njihova iskustva biti još dublja. Danas se predstave, umišljanja i odstupanja u vašoj primeni preokreću, a put primene i ulaska vam se otkriva, posle čega će se ova etapa dela završiti, a vi ćete početi da hodate putem kojim vi ljudi treba da hodate. Tada će Moje delo biti završeno i od tog trenutka se nećete više sastajati sa Mnom. Danas je vaš rast još uvek nedovoljan. Mnogo je teškoća koje proističu iz čovekove priroda-suštine, pa tako i nekih duboko ukorenjenih stvari koje tek treba da se iskopaju. Vi ne razumete finije pojedinosti ljudske priroda-suštine i još uvek sam vam potreban da ukažem na njih, u suprotnom ne biste bili u stanju da ih prepoznate. U određenom trenutku će i stvari koje se nalaze unutar vaših kostiju i krvi biti izložene i to je ono što se naziva grdnja i sud. Tek kada Moje delo bude temeljno i potpuno obavljeno, ja ću ga zaključiti. Što više vaše iskvarene suštine budu izložene, to će biti veće znanje koje posedujete, što će biti od velikog značaja za vaše buduće svedočenje i usavršavanje. Tek kada delo grdnje i suda bude temeljno izvršeno, Moje delo će biti dovršeno, a vi ćete Me prepoznati po Mojoj grdnji i sudu. Ne samo da ćete spoznati Moju narav i pravednost, već ćete, što je još važnije, spoznati Moju grdnju i sud. Mnogi među vama imaju sjajne predstave o novini i nivou podrobnosti Mog dela. Bez obzira na to, treba da shvatite da je Moje delo novo i podrobno i da vas naučim da primenjujete licem u lice, držeći vas za ruku. Samo to je korisno za vašu primenu i vašu sposobnost da budete postojani u budućnosti; u suprotnom, bili biste kao jesenje lišće, osušeno, žuto i suvo, potpuno bezvredni. Trebalo bi da znate da znam sve što vam leži na srcu i u duhu; i trebalo bi da znate da su delo koje obavljam i reči koje govorim veoma suptilne. Na osnovu vaše naravi i kova, tako treba postupati sa vama. Samo na taj način će vaše znanje o Mojoj grdnji i sudu postati jasnije, pa čak i ako ne znaš to danas, sutra ćeš znati. Svako stvoreno biće pašće usred Mojih reči grdnje i suda, jer Ja ne trpim da Mi se bilo koja osoba protivi.

Svi vi morate da budete u stanju da razumno uskladite svoje živote. Možete da organizujete svaki dan kako god želite; slobodni ste da radite kako vam je volja; možete da čitate Božje reči, da slušate himne ili propovedi, ili da pišete duhovne beleške; i ako vas to zanima, možete da pišete himne. Zar sve ovo nije sadržaj jednog prigodnog života? Sve su to stvari koje treba da sačinjavaju ljudski život. Ljudi treba da žive prirodno; tek kada uberu plodove kako u svojoj normalnoj ljudskosti, tako i u svom duhovnom životu, može se smatrati da su ušli u normalan život. Danas ti ne nedostaju uvid i razum samo u pogledu ljudskosti. Postoje i mnoge vizije koje treba poznavati i kojima ljudi moraju da budu opremljeni i svaka lekcija na koju naiđeš jeste lekcija koju treba da naučiš; moraš da budeš u stanju da se prilagodiš okruženju. Poboljšanje tvog nivoa obrazovanja mora biti dugoročno da bi bilo plodno. Postoje neke stvari kojima morate da se opremite za normalan, ljudski život, a morate da shvatite i svoj život-ulazak. Danas kada ponovo čitaš reči Božje razumeš mnoge reči koje ranije nisi i tvoje srce dobija na čvrstini. Po tome se takođe vide rezultati koje si ostvario. Kojeg god dana da jedeš i piješ Božje reči i da postoji iole razumevanja u tebi, možeš slobodno da razgovaraš sa svojom braćom i sestrama. Zar to nije život koji treba da imaš? Ponekad se javljaju neka pitanja, ili razmišljaš o nekoj temi, i to te čini boljim u razlučivanju i daje ti više uvida i mudrosti, dopuštajući ti da razumeš neke istine – zar to nije ono što je sadržano u duhovnom životu o kojem se danas govori? Nije prihvatljivo da se u delo sprovodi samo jedan aspekt duhovnog života; jedenje i pijenje Božjih reči, molitva i pevanje himni predstavljaju duhovni život, a kada imate duhovni život, morate imati i život normalne ljudskosti. Danas, veliki deo onoga što se govori služi da bi se ljudima dali razum i uvid, da bi im se omogućilo da poseduju život normalne ljudskosti. Šta znači imati uvid; šta znači imati normalne međuljudske odnose; kako treba da komuniciraš s ljudima – treba da se opremiš ovim stvarima kroz jedenje i pijenje Božjih reči, a ono što se od tebe traži može se postići kroz normalnu ljudskost. Opremite se stvarima kojima treba da se opremite i ne prelazite granice ispravnog; neki ljudi koriste sve vrste reči i rečnika i tako se razmeću svojim šarmom. A ima i drugih koji čitaju svakakve knjige, pri čemu se prepuštaju telesnim žudnjama. Oni čak proučavaju i oponašaju biografije i citate takozvanih velikih svetskih ličnosti i čitaju pornografske knjige – to je još smešnije! Ovakvi ljudi ne poznaju put za život-ulazak, a još manje poznaju današnje Božje delo. Ne znaju ni kako da prožive jedan jedini dan. Tolika je praznina njihovih života! Oni su u potpunom neznanju o onome u šta treba da uđu. Sve što rade jeste da razgovaraju i komuniciraju sa drugima, kao da razgovor zamenjuje njihov sopstveni ulazak. Zar nemaju nimalo stida? To su ljudi koji ne znaju kako da žive i koji ne razumeju ljudski život; oni se po čitav dan prežderavaju i rade besmislene stvari – koja je poenta takvog života? Primetio sam da mnogim ljudima, pored rada, jela i oblačenja, dragoceno vreme odlazi na besmislene stvari, bilo da se radi o landranju i zavitlavanju, ogovaranju ili spavanju po čitav dan. Da li je to život sveca? Da li je to život normalne osobe? Može li takav život da te usavrši kad je skroman, nazadan i bezbrižan? Da li baš toliko želiš da se za džabe predaš Sotoni? Kada su životi ljudi laki, a u njihovom okruženju nema patnje, oni su nesposobni da dožive iskustvo. U udobnim okruženjima, ljudi lako postanu izopačeni – dok te nepovoljna okruženja teraju da se usrdnije moliš i da ti ne padne na pamet da napustiš Boga. Što su životi ljudi lakši i dosadniji, više osećaju da nema smisla živeti, pa čak osećaju i da bi im bilo bolje da umru. Ljudsko telo je toliko iskvareno; oni imaju koristi samo ako su izloženi kušnji.

Ta etapa Isusovog dela obavljena je u Judeji i Galileji, a neznabošci toga nisu bili svesni. Delo koje je On obavio bilo je veoma tajno i nijedna nacija osim Izraela nije bila svesna toga. Tek kada je Isus završio svoje delo i njime izazvao pometnju, ljudi su postali svesni toga i tada je On otišao. Isus je došao da obavi jednu etapu dela, zadobio je određeni broj ljudi i dovršio jednu etapu dela. U kojoj god etapi dela Bog da se nađe, ima mnogo onih koji Ga slede. Ako bi je sproveo samo Sâm Bog, bila bi besmislena; moraju da postoje ljudi koji će slediti Boga dok On ne sprovede tu etapu dela do samog kraja. Tek kada se završi delo Samoga Boga, ljudi će početi da obavljaju delo koje je Bog naložio i tek tada počinje da se širi delo Božje. Bog samo obavlja delo uvođenja u novu eru; posao ljudi je da nastave dalje. Dakle, današnje delo neće dugo trajati; Moj život sa ljudima neće još veoma dugo trajati. Ja samo dovršavam Svoje delo i dajem vam da obavite dužnost koju treba da obavite, tako da se ovo delo i ovo jevanđelje mogu što brže proširiti među neznabošcima i drugim nacijama – samo tako možete ispuniti svoju dužnost kao ljudska bića. Današnje vreme je najdragocenije od svih. Ako se oglušiš o njega, ti si lud; ako, u ovom okruženju, jedeš i piješ ove reči i iskusiš ovo delo, a ipak ti nedostaje odlučnosti da tragaš za istinom i nemaš ni najmanji osećaj bremena – šta onda reći o tvojoj budućnosti? Zar osoba poput tebe nije zrela da bude izgnana?

Prethodno: Primena (7)

Sledeće: Služite kao što su Izraelci služili

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera