Unutrašnja istina o delu osvajanja (2)

Nekoć ste tražili da vladate kao carevi, a danas još uvek morate da se toga potpuno oslobodite; i dalje želite da vladate kao carevi, da pridržavate nebesa i podupirete zemlju. Razmotri sada ovo pitanje: Poseduješ li takve sposobnosti? Zar nisi potpuno nerazuman? Da li je realno ono što tražiš i ono čemu posvećuješ svoju pažnju? Vi čak ni ne posedujete normalnu ljudskost – zar to nije bedno? Dakle, danas samo govorim o tome da budeš osvojen, o svedočenju, poboljšanju svog kova i ulasku na put usavršenja i ne govorim ni o čemu drugom. Neki ljudi su umorni od neukaljane istine, pa kada vide sve ove priče o normalnoj ljudskosti i poboljšanju ljudskog kova, gube volju. Nije lako usavršiti one koji ne vole istinu. Pod uslovom da danas zakoračiš i postupaš u skladu sa Božjom voljom, korak po korak, da li bi mogao biti izgnan? Nakon što je Bog obavio toliko posla u kontinentalnoj Kini – delo tako velikih razmera – i nakon što je izgovorio toliko reči, da li bi On mogao da na pola puta odustane? Da li bi ljude mogao da povede dole u bezdan? Danas je ključno to da morate da spoznate suštinu čoveka i da morate da spoznate u šta treba da zakoračite; morate razgovarati o život-ulasku i o promenama u naravi, o tome kako zapravo biti osvojen i kako u potpunosti poslušati Boga, kako dati poslednje svedočanstvo o Bogu i postići poslušnost do smrti. Moraš da se usredsrediš na ove stvari, a ono što je nerealno i nevažno mora prvo biti ostavljeno po strani i zanemareno. Danas bi trebalo da budeš svestan toga kako da budeš osvojen i načina na koji se ljudi ponašaju nakon što budu osvojeni. Možeš reći da si osvojen, međutim, možeš li biti poslušan do same smrti? Bez obzira na postojanje ikakvih izgleda, moraš biti u stanju da slediš do samoga kraja i, bez obzira na okruženje, ne smeš da izgubiš veru u Boga. Na kraju, moraš da postigneš dva aspekta svedočanstva: Jovovo svedočanstvo – poslušnost do same smrti; i Petrovo svedočanstvo – uzvišenu ljubav prema Bogu. U jednom pogledu moraš da budeš kao Jov: on je izgubio svu materijalnu imovinu, bio je ophrvan telesnim bolom, pa ipak se nije odrekao Jahveovog imena. Bilo je to Jovovo svedočanstvo. Petar je do same smrti bio u stanju da voli Boga. Kada je stavljen na krst i suočio se sa smrću, i dalje je voleo Boga; nije razmišljao o svojim izgledima niti je tragao za lepim nadama ili neumerenim mislima; tražio je samo da voli Boga i bude poslušan svim Božjim uređenjima. Ovo je merilo koje moraš da dostigneš kako bi se moglo smatrati da si svedočio, pre nego što postaneš neko ko je usavršen nakon što je osvojen. Kada bi ljudi danas zaista znali sopstvenu suštinu i status, da li bi i dalje tražili izglede i nade? Trebalo bi da znaš sledeće: bez obzira na to da li me Bog usavršava, moram da sledim Boga; sve ono što On sada čini jeste dobro i čini se zarad mene, i da bi naša narav mogla da se promeni i da bismo mogli da se rešimo Sotoninog uticaja, da nam dozvoli da se rodimo u zemlji prljavštine a ipak se oslobodimo nečistoće, da otresemo prljavštinu i uticaj Sotone, i ostavimo ga za sobom. Naravno, to je ono što se traži od tebe, ali je za Boga to samo osvajanje, učinjeno da bi ljudi imali rešenost da budu poslušni i da bi mogli da se pokore svim Božjim orkestracijama. Na ovaj način, stvari će se postići. Danas je većina ljudi već osvojena, ali u njima i dalje ima mnogo toga buntovnog i neposlušnog. Ljudi su i dalje odviše mali rastom i mogu postati puni životne snage jedino ako postoje nade i izgledi; bez nade i izgleda, oni postaju negativni, pa čak i razmišljaju o napuštanju Boga. Štaviše, ljudi nemaju veliku želju da traže da prožive normalnu ljudskost. Ovo je neprihvatljivo. Prema tome, i dalje moram da govorim o osvajanju. U stvari, usavršavanje se odvija istovremeno sa osvajanjem: kako bivaš osvojen, postižu se i prvi efekti usavršavanja. Tamo gde postoji razlika između osvajanja i usavršavanja, ona se ogleda u stepenu promene u ljudima. Biti osvojen predstavlja prvi korak u usavršavanju, a on ne znači da su ljudi potpuno usavršeni niti dokazuje da su potpuno zadobijeni od Boga. Nakon što su ljudi osvojeni, dolazi do izvesnih promena u njihovoj naravi, ali su takve promene daleko od onih kod ljudi koji su potpuno zadobijeni od Boga. Ono što se danas obavlja jeste početno delo usavršavanja ljudi – njihovo osvajanje – i ako ne možeš da postigneš da budeš osvojen, onda nećeš imati načina da budeš usavršen i potpuno zadobijen od Boga. Dobićeš samo nekoliko reči grdnje i suda, međutim, one neće biti u stanju da u potpunosti promene tvoje srce. Tako ćeš ti biti jedan od onih koji su izgnani; to se neće razlikovati od posmatranja raskošne gozbe na stolu sa koga ti ne jedeš. Nije li to za tebe tragičan scenario? Stoga moraš da tražiš promene: bilo da je reč o osvajanju ili usavršavanju, oba se odnose na to da li ima promena u tebi, jesi li poslušan ili nisi, a to određuje da li možeš biti zadobijen od Boga ili to ne možeš. Znaj da se „biti osvojen“ i „biti usavršen“ naprosto zasnivaju na stepenu promene i poslušnosti, kao i na tome koliko je čista tvoja ljubav prema Bogu. Ono što se danas traži jeste da možeš da budeš potpuno usavršen, s tim da na početku moraš biti osvojen – moraš imati dovoljno znanje o Božjoj grdnji i sudu, moraš imati veru da slediš i da budeš onaj koji traži promenu i znanje o Bogu. Jedino ćeš onda biti neko ko traži da bude usavršen. Treba da razumete da ćete tokom usavršavanja biti osvojeni, a tokom osvajanja biti usavršeni. Danas možeš da tražiš da budeš usavršen ili da tražiš promene u svojoj spoljnoj ljudskosti i poboljšanja u svom kovu, ali je od suštinske važnosti da možeš da razumeš da sve što Bog danas čini ima značenje i da je korisno: to omogućava tebi koji si rođen u zemlji prljavštine da pobegneš od prljavštine i streseš je sa sebe, omogućava ti da prevaziđeš uticaj Sotone i za sobom ostaviš mračan uticaj Sotone. Kada se usredsrediš na ove stvari, zaštićen si u ovoj zemlji prljavštine. Na kraju, kakvo će se svedočanstvo tražiti od tebe? Rođen si u zemlji prljavštine, ali si u stanju da postaneš svet, da više nikada ne budeš okaljan prljavštinom, da živiš pod Sotoninom vlašću, ali se oslobodiš Sotoninog uticaja, da te Sotona više ne poseduje niti uznemirava, i da živiš u rukama Svemogućeg. Ovo je svedočanstvo i dokaz pobede u borbi sa Sotonom. U stanju si da se odrekneš Sotone, više ne otkrivaš sotonske naravi u onome što proživljavaš, već umesto toga proživljavaš ono što je Bog zahtevao da čovek postigne onda kada je čoveka stvorio: normalnu ljudskost, normalan razum, normalno shvatanje, normalnu rešenost da voliš Boga i odanost Bogu. Takvo je svedočanstvo koje daje stvorenje Božje. Ti kažeš: „Rođeni smo u zemlji prljavštine, ali zbog Božje zaštite, zbog Njegovog vođstva i zbog toga što nas je On osvojio, oslobodili smo se uticaja Sotone. To što danas možemo da budemo poslušni takođe je dejstvo toga što smo osvojeni od Boga, a nije zbog toga što smo dobri ili zato što smo prirodno voleli Boga. Upravo zato jer nas je Bog izabrao i predodredio, mi smo danas osvojeni i u stanju smo da svedočimo o Njemu i možemo da Mu služimo; isto tako, budući da nas je On izabrao i zaštitio, mi smo spaseni i izbavljeni iz Sotonine vlasti i možemo za sobom da ostavimo prljavštinu i budemo pročišćeni u zemlji velike crvene aždaje.“ Pored toga, ono što spolja proživljavaš pokazaće da poseduješ normalnu ljudskost, da postoji smisao u onome što govoriš i da živiš u obličju normalne osobe. Kada te drugi budu videli, ne treba da ih navodiš da kažu: „Nije li ovo lik velike crvene aždaje?“ Ponašanje sestara ne priliči sestri, ponašanje braće ne priliči bratu, a ti nemaš ništa od pristojnosti svetaca. Tada bi ljudi rekli: „Nije ni čudo što je Bog rekao da su potomci Moava, On je bio potpuno u pravu!“ Ako ljudi pogledaju u tebe i kažu: „Iako je Bog rekao da ste potomci Moava, ono što proživljavate dokazuje da ste za sobom ostavili uticaj Sotone; iako su te stvari i dalje u vama, u stanju ste da im okrenete leđa, a to pokazuje da ste potpuno osvojeni“, a vi koji ste osvojeni i spaseni ćete reći: „Tačno je da smo potomci Moava, ali smo spaseni od Boga, i iako je narod Izraela u prošlosti odbacio potomke Moava, prokleo ih i prognao među neznabošce, Bog nas je danas spasio. Tačno je da smo mi najiskvareniji od svih ljudi – to je Bog odredio, to je činjenica i niko to ne može poreći. Ali smo danas izbegli taj uticaj. Preziremo svog pretka, spremni smo da svom pretku okrenemo leđa, da ga potpuno odbacimo i budemo poslušni svim Božjim uređenjima, postupajući po Božjoj volji, ispunjavajući Njegove zahteve prema nama i dostižući zadovoljenje Božje volje. Moav je izdao Boga, nije postupao po Božjoj volji i Bog ga je mrzeo. Međutim, mi treba da brinemo o Božjem srcu i danas, budući da razumemo Božju volju, ne možemo izdati Boga i moramo se odreći svog starog pretka!“ Ranije sam govorio o odricanju od velike crvene aždaje, a danas se uglavnom radi o odricanju od starog pretka ljudi. Ovo je jedno svedočanstvo o osvajanju ljudi i, bez obzira na to kako danas zakoračiš, tvoje svedočanstvo u ovom pogledu ne sme da bude manjkavo.

Ljudi su jako lošeg kova, nedostaje im i previše normalne ljudskosti, reakcije su im suviše spore, odviše trome, zbog Sotonine iskvarenosti su obamrli i otupeli, i premda za jednu ili dve godine ne mogu sasvim da se promene, moraju imati rešenost da sarađuju. Može se reći da je i ovo svedočanstvo pred Sotonom. Današnje svedočanstvo jeste rezultat postignut sadašnjim delom osvajanja, kao i primerak i obrazac za sledbenike u budućnosti. U budućnosti će se proširiti na sve narode; delo koje se obavlja u Kini će se proširiti na sve narode. Od svih ljudi na svetu, potomci Moava su najnižeg roda. Neki ljudi pitaju: „Zar nisu Hamovi potomci najnižeg roda od svih?“ Potomstvo velike crvene aždaje i potomci Hamovi imaju različit reprezentativni značaj, a potomci Hamovi su nešto sasvim drugo: bez obzira na to kako su prokleti, oni su i dalje potomci Nojevi; međutim, poreklo Moava nije bilo čisto: Moav je nastao iz bluda i u tome leži razlika. Iako su obojica bili prokleti, njihovi statusi nisu bili isti, pa su tako potomci Moava najnižeg roda od svih ljudi – i ne može biti ubedljivije činjenice od osvajanja ljudi koji su najnižeg roda od svih ljudi. Delom poslednjih dana se krše sva pravila i bez obzira na to jesi li proklet ili kažnjen, dokle god pomažeš Moje delo i budeš od koristi današnjem delu osvajanja, bez obzira na to jesi li potomak Moava ili potomak velike crvene aždaje, dokle god možeš da obavljaš dužnost stvorenja Božjeg u ovoj etapi dela i daješ sve od sebe, željeni efekat će biti postignut. Ti si potomak velike crvene aždaje i ti si potomak Moava; ukratko, svi oni koji su od krvi i mesa jesu stvorenja Božja i stvorio ih je Stvoritelj. Ti si stvorenje Božje, ne bi trebalo da imaš izbor i ovo je tvoja dužnost. Naravno, danas je Stvoriteljevo delo usmereno na celu vaseljenu. Bez obzira na to od koga potičeš, pre svega si jedno od Božjih stvorenja, vi – potomci Moava – deo ste Božjih stvorenja, uz jedinu razliku da ste manje vredni. Budući da se danas Božje delo obavlja među svim stvorenjima i usmereno je na celu vaseljenu, Stvoritelj ima slobodu da izabere bilo koje ljude, pitanja ili stvari kako bi obavio Svoje delo. Nije Ga briga čijeg si porekla nekada bio; dokle god si jedno od Njegovih stvorenja i dokle god si od koristi Njegovom delu – delu osvajanja i svedočenja – On će bez ikakvog oklevanja obavljati Svoje delo u tebi. Ovim se razvejavaju tradicionalna shvatanja ljudi, koja su u tome da Bog neće nikad delovati među neznabošcima, posebno ne među onima koji su prokleti i koji su nižeg roda; jer kad je reč o onima koji su prokleti, i svi budući naraštaji koji od njih potiču zauvek će biti prokleti, bez ikakve prilike za spasenje; da Bog neće nikada sići i delovati u zemlji neznabožaca i da nikada nogom neće kročiti u zemlju prljavštine, jer On je svet. Sve ove predstave su razvejane Božjim delom u poslednjim danima. Znajte da Bog jeste Bog svih stvorenja, On ima vrhovnu vlast nad nebom i zemljom i svim stvorenjima, i nije samo Bog naroda Izraela. Prema tome, ovo delo u Kini jeste od najvećeg značaja i zar se neće proširiti među svim narodima? Veliko svedočanstvo budućnosti neće biti ograničeno na Kinu; kada bi Bog osvojio jedino vas, da li bi demoni mogli da budu ubeđeni? Oni ne razumeju šta znači biti osvojen ni veliku silu Božju, i jedino onda kada Božji izabrani narod u celoj vaseljeni vidi krajnje efekte ovog dela, sva će stvorenja biti osvojena. Od potomaka Moava nema nazadnijih niti iskvarenijih. Samo ako ovi ljudi mogu biti osvojeni – ako budu osvojeni oni koji su najiskvareniji, koji nisu priznavali Boga niti verovali da Bog postoji, i ako u svojim ustima priznaju Boga, veličaju Ga i mogu da Ga vole – ovo će biti svedočanstvo osvajanja. Iako niste Petar, vi živite lik Petra, u stanju ste da posedujete svedočanstvo Petra, i Jova, a ovo je najveće svedočanstvo. Na kraju ćeš reći: „Mi nismo Izraelci, već odbačeni potomci Moava, mi nismo Petar, nismo u stanju da budemo njegovog kova, niti smo Jov, i ne možemo čak ni da se poredimo sa Pavlovom rešenošću da pati zbog Boga i sebe posveti Bogu, i tako smo nazadni, pa nismo podobni da uživamo u Božjim blagoslovima. Bog nas je, ipak, podigao danas; tako da moramo udovoljiti Bogu i premda nismo dovoljno dobrog kova ili nam nedostaju sposobnosti, voljni smo da udovoljimo Bogu – imamo ovu rešenost. Mi smo potomci Moava i bili smo prokleti. Ovo je Bog odredio i mi nismo u stanju da to promenimo, ali se naš život i naše znanje može promeniti, i mi smo rešeni da udovoljimo Bogu.“ Kada budeš imao ovu rešenost, to će dokazati da si svedočio tome da si osvojen.

Prethodno: Kako se postižu dejstva drugog koraka dela osvajanja

Sledeće: Unutrašnja istina o delu osvajanja (3)

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera