Put… (3)

Uvek Mi je drago da u životu potpuno predam Svoj um i telo Bogu. Samo tada Me Moja savest ne prekoreva i donekle je mirna. Oni koji tragaju za životom prvo moraju celo svoje srce da predaju Bogu; to je preduslov. Voleo bih da se moja braća i sestre mole sa Mnom Bogu: „O Bože! Neka Tvoj Duh na nebu podari blagodat ljudima na zemlji, tako da se Moje srce u potpunosti može obratiti Tebi, tako da možeš da dodirneš Moj Duh, tako da mogu da vidim Tvoju divotu u Svom srcu i u Svom Duhu, i tako da oni na zemlji mogu biti blagosloveni da vide Tvoju lepotu. Bože! Neka Tvoj Duh još jednom dodirne naš duh, tako da naša ljubav bude večna i nepromenljiva!“ U svima nama, Bog prvo stavlja na probu naša srca – a jednom kada u Njega izlijemo svoja srca, On počinje da pokreće naš duh. Samo u sopstvenom duhu možemo da ugledamo Božju divotu, nadmoć i veličinu. To je put Svetog Duha u ljudskim bićima. Da li je tvoj život takav? Da li si iskusio život Svetog Duha? Da li je Bog dodirnuo tvoj duh? Da li si video kako Sveti Duh deluje u ljudima? Da li si predao čitavo svoje srce Bogu? Kada predaš čitavo svoje srce Bogu, u stanju si da neposredno doživiš život Svetog Duha i Njegovo delo će ti se stalno ukazivati. Tada ćeš postati neko koga Sveti Duh koristi. Da li želiš da postaneš takva osoba? Sećam se kako sam, kada me je Sveti Duh dodirnuo i kada sam dao Svoje srce Bogu po prvi put, pao pred Njega i uzviknuo: „O, Bože! Ti si Mi otvorio oči i dao Mi da upoznam Tvoje spasenje. Želim da Ti dam Svoje srce u celosti, i samo tražim da se Tvoja volja ispuni, samo želim da Moje srce dobije odobrenje od Tebe u Tvom prisustvu, i tražim samo da sledim Tvoju volju“. Nikada neću zaboraviti tu molitvu; bio sam duboko dirnut i briznuo sam u bolan plač pred Bogom. To je bila Moja prva uspešna molitva u Božjem prisustvu, molitva nekoga ko je bio spasen i to je bila prva želja Moga srca. Posle toga, Sveti Duh me je često doticao. Da li si imao takvo iskustvo? Kako je Sveti Duh delovao u tebi? Mislim da, u većoj ili manjoj meri, ovo iskustvo dele svi koji traže da vole Boga – samo što to zaboravljaju. Ako neko kaže da nije imao takvo iskustvo, to dokazuje da tek treba da bude spasen i da je još uvek pod Sotoninom vlašću. Delo Svetog Duha koje je zajedničko svima nama jeste put Svetog Duha, a to je i put onih koji veruju i traže Boga. Prvi korak dela koje Sveti Duh obavlja u ljudima jeste da dodirne njihov duh, nakon čega počinju da vole Boga i da tragaju za životom, i svi koji idu ovim putem nalaze se u toku Svetog Duha. To nije samo dinamika Božjeg dela u kontinentalnoj Kini, već u čitavoj vaseljeni. On, dakle, deluje u svakome. Ako neko nikada nije bio pokrenut, to dokazuje da se nalazi izvan toka oporavka. U svom srcu se neprestano molim Bogu, moleći Ga da dodirne sve ljude, tako da svi ljudi na svetu budu pokrenuti od strane Boga i da idu ovim putem. Ovo je možda samo jedan Moj beznačajan zahtev prema Bogu, ali verujem da će On to učiniti. Nadam se da će se za to moliti sva Moja braća i sestre, da će Božja volja biti izvršena, i da će se Njegovo delo uskoro završiti, tako da će Njegov Duh na nebu moći da počine. To je Moja lična skromna nada.

Verujem da pošto je Bog uspeo da pokrene svoje delo u jednoj tvrđavi demona, on to sigurno može da učini u bezbroj drugih širom vaseljene. Mi iz poslednjeg doba smo sigurni da ćemo videti dan Božje slave, baš kao što je rečeno da će „onaj ko do kraja sledi biti spasen“. Niko ne može da zameni Boga u ovoj etapi Njegovog dela – samo Sam Bog može da obavi to delo, jer je ova etapa dela vanredna, to je etapa dela osvajanja, a ljudi ne mogu da osvoje druge ljude. Ljudi se osvajaju samo kada Bog govori Sopstvenim ustima i deluje Sopstvenom rukom. Od čitave vaseljene, Bog koristi zemlju velike crvene aždaje kao poligon, nakon čega će ovo delo biti pokrenuto širom vaseljene. Tako će On obavljati još veće delo u celoj vaseljeni, i svi ljudi u vaseljeni će primiti Božje delo osvajanja. Ljudi svake vere i svake veroisposvesti moraju da prihvate ovu etapu dela. To je put kojim se mora ići – niko mu ne može izmaći. Da li si voljan da prihvatiš ovo što ti je Bog poverio? Uvek sam osećao da je prihvatanje naloga Svetog Duha nešto veličanstveno. Kako Ja to vidim, ovo je najveći nalog koji je Bog uputio čovečanstvu. Nadam se da će Moja braća i sestre zajedno sa Mnom vredno delati i prihvatiti ovaj nalog od Boga, kako bi Bog stekao slavu u čitavoj vaseljeni i u carstvu iznad, i kako naši životi ne bi uzalud prošli. Treba da učinimo nešto za Boga, ili da se zakunemo. Ako ljudi, kada veruju u Boga, ne tragaju za bilo kakvim ciljem, onda njihovi životi ništa ne vrede, a kada dođe vreme da umru, videće samo plavo nebo i prašnjavu zemlju. Da li je to smislen život? Zar nije divno biti u stanju da ispuniš Božje zahteve dok si živ? Zašto uvek privlačiš nevolje ne sebe i zašto si uvek tako snužden? Da li si takvim ponašanjem dobio nešto od Boga? Može li Bog išta dobiti od tebe? U Mojoj zakletvi Bogu, postojalo je samo obećanje Mog srca; nisam pokušavao da Ga prevarim rečima. Nikada ne bih učinio tako nešto – želim samo da utešim Boga koga volim Svojim srcem, kako bi Njegov Duh na nebesima mogao biti utešen. Srce može biti dragoceno, ali ljubav je dragocenija. Dao bih Bogu najdragoceniju ljubav iz Svog srca da bi mogao da uživa u najlepšem što imam i da bi bio ispunjen ljubavlju koju Mu nudim. Da li si voljan da daš svoju ljubav Bogu da bi On u njoj uživao? Da li si voljan da od ovoga napraviš bogatstvo svog postojanja? U Svojim iskustvima, video sam da što više ljubavi dajem Bogu, to više radosti nalazim u životu; štaviše, ne postoji granica Mojoj snazi i rado nudim celo Svoje telo i um i uporno osećam da ne uspevam dovoljno da volim Boga. Dakle, da li je tvoja ljubav zanemarljiva ljubav, ili je beskonačna, nemerljiva? Ako zaista želiš da voliš Boga, uvek ćeš imati više ljubavi da Mu vratiš – i ako je to slučaj, koja osoba ili stvar bi mogla da stane na put tvojoj ljubavi prema Bogu?

Bog ceni ljubav svakog čoveka. Njegovi blagoslovi su udvostručeni prema svima koji Ga vole, jer je do čovekove ljubavi tako teško doći i toliko je malo ima, gotovo da je neprimetna. U čitavoj vaseljeni, Bog je pokušavao da traži od ljudi da Mu uzvrate ljubav, ali kroz vekove do sada, samo nekolicina – šačica – Mu je ikada uzvratila pravu ljubav. Koliko se sećam, Petar je bio jedan od njih, ali njega je lično vodio Isus i tek kada je umirao on je predao svu svoju ljubav Bogu i onda se njegov život okončao. I tako je, pod tim odvratnim uslovima, Bog suzio obim Svog delovanja u vaseljeni, i koristio zemlju velike crvene aždaje kao pokaznu oblast, usmeravajući svu Svoju energiju i Svoje napore na jedno mesto, kako bi Mu delo bilo delotvornije i od veće koristi za Njegovo svedočanstvo. Na osnovu ova dva uslova, Bog je preneo Svoje delo namenjeno celoj vaseljeni na ove ljude u kontinentalnoj Kini, koji su najslabijeg kova od svih, i započeo Svoje delo osvajanja puno ljubavi. Kada navede sve da Ga zavole, On će izvršiti sledeći korak Svog dela, što je Božji plan. Tako Njegovo delo postiže najveće dejstvo. Obim Njegovog dela ima i svoje jezgro i ograničenja. Jasno je koliku je cenu Bog platio i koliko je truda uložio u izvršavanje Svog dela u nama, da bi naš dan došao. To je naš blagoslov. Kod ljudi unosi zabunu to što nam zapadnjaci zavide što smo rođeni na lepom mestu, ali svi sebe vidimo kao uboge i siromašne. Zar nas to Bog ne uzdiže? Zapadnjaci se ugledaju na potomke velike crvene aždaje, koji su oduvek bili gaženi – to je zaista naš blagoslov. Kada pomislim na to, obuzme me Božja dobrota i Njegova dragost i bliskost. Ovo pokazuje da je sve što Bog čini u neskladu s ljudskim predstavama. Iako su svi ovi ljudi prokleti, On nije ograničen strogošću zakona i On je namerno preneo središte Svog dela na ovaj deo zemlje. Zato se radujem, zato se osećam neizmerno srećno. Kao neko ko ima vodeću ulogu u delu, baš kao i prvosveštenici među Izraelcima, Ja sam u stanju da direktno izvršim delo Duha i direktno služim Duhu Božijem; to je Moj blagoslov. Ko bi se usudio da zamisli tako nešto? Ali ovo nas je danas neočekivano snašlo. To je zaista velika radost koja zaslužuje da je proslavimo. Nadam se da će nas Bog i dalje blagosiljati i uzdizati, tako da oni od nas koji žive na ovom smetlištu mogu biti u velikoj meri iskorišćeni od Boga, i tako uzvratiti Njegovu ljubav.

Put kojim sada hodam jeste put uzvraćanja Božje ljubavi, ali ne napušta Me osećaj da to nije Božja volja, niti je to put kojim treba da idem. Biti u velikoj meri iskorišten od strane Boga – to je Božja volja, i to je put Svetog Duha. Možda grešim, ali mislim da je to Moj put, jer sam se odavno zavetovao Bogu da želim da me On vodi, da mogu da zakoračim na put kojim treba što brže da idem, i da zadovoljim Božju volju što je pre moguće. Bez obzira na to šta drugi misle, verujem da je od najveće važnosti slediti Božju volju. Ništa nije važnije u Mom životu, i niko Mi ne može oduzeti ovo pravo. Ovo je Moje lično gledište i možda ima nekih koji to ne mogu da razumeju, ali mislim da ne moram nikome da se pravdam. Ići ću putem kojim treba da idem – jednom kada prepoznam put na kojem treba da budem, ići ću njime i neću se povlačiti. Dakle, vraćam se ovim rečima: Ja sam Svoje srce usmerio na izvršavanje Božje volje. Siguran sam da Me Moja braća i sestre neće kritikovati! Sve u svemu, kako Ja to lično vidim, drugi ljudi mogu da kažu šta žele, ali osećam da je najvažnije slediti Božju volju i da ništa ne sme da Me ometa u tome. Slediti Božju volju nikada ne može biti pogrešno! A to nije delanje u sopstvenom interesu! Verujem da je Bog prozreo u Moje srce! Kako bi ti onda trebalo to da razumeš? Da li si voljan da se predaš Bogu? Da li si voljan da te Bog iskoristi? Da li se zaklinješ da ćeš slediti Božju volju? Nadam se da će Moje reči donekle pomoći Mojoj braći i sestrama. Iako nema ničeg dubokog u Mojim uvidima, ipak vam ih prenosim, da bismo mogli da delimo svoja najličnija osećanja, bez ikakvih prepreka između nas, i da bi Bog bio među nama zauvek. Ovo su reči koje Mi izviru iz srca. Dobro! To je sve o čemu danas mogu da govorim iz srca. Nadam se da će Moja braća i sestre nastaviti vredno da delaju, i nadam se da će se Duh Božji uvek brinuti o nama!

Prethodno: Put… (2)

Sledeće: Put… (4)

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera