Prestupi će čoveka odvesti u pakao

Uputio sam vam mnoga upozorenja i darivao vas mnogim istinama s namerom da vas osvojim. Do sada svi vi osećate da ste znatno više obogaćeni nego što ste to bili u prošlosti, počeli ste da razumete mnoga načela o tome kakva bi osoba trebalo da bude, te stekli onoliko zdravog razuma koliko bi verni narod trebalo da ima. Sve je to žetva koju ste žnjeli tokom mnogih godina. Ne osporavam Ja vaša postignuća, ali vam isto tako iskreno moram reći da ne poričem ni mnogobrojnu neposlušnost i buntovništvo koje ste pokazivali prema Meni tokom mnogih ovih godina, jer među vama nema niti jednog sveca. Vi ljudi ste, bez izuzetka, oni koje je Sotona iskvario; vi ste Hristovi neprijatelji. Vaši prestupi i neposlušnosti su se do današnjeg dana toliko umnožili da se ne daju izbrojati, tako da se teško može smatrati čudnim to što vam stalno dosađujem. Ja ne želim da sa vama koegzistiram na ovaj način – ali zarad vaše budućnosti, zarad vašeg odredišta, Ja ću vam, ovde i sada, još jedanput zanovetati. Nadam se da ćete Mi se prepustiti, te da ćete, štaviše, biti u stanju da verujete u svaku Moju izjavu i da izvedete zaključke o dubokim značenjima Mojih reči. Nemojte da sumnjate u ono što Ja govorim, a kamoli da uzimate Moje reči kako vam se prohte i po volji ih odbacujete; Ja to smatram nepodnošljivim. Nemojte suditi o Mojim rečima, a pogotovo ih ne uzimajte olako, nemojte govoriti da vas stalno iskušavam niti, što je još gore, da je ono što sam vam rekao netačno. I ovakve stvari smatram nepodnošljivim. Budući da se prema Meni i onome što Ja govorim odnosite tako sumnjičavo, nikada ne uzimajući Moje reči u obzir i ignorišući Me, sa svom ozbiljnošću govorim svakom od vas: ne dovodite u vezu ono što Ja govorim sa filozofijom; ne povezujte Moje reči sa lažima varalica. A još manje bi na Moje reči trebalo da odgovarate sa prezirom. Možda niko u budućnosti neće biti u stanju da vam kaže ovo što vam Ja govorim, da vam se obraća tako dobronamerno, a pogotovo vas neće kroz sve ovo tako strpljivo provoditi. Dane koji dolaze provodićete prisećajući se dobrih vremena, ili, pak, glasno jecajući ili stenjući u bolovima, ili preživljavajući mrkle noći bez imalo opskrbe istinom ili životom, ili u beznadežnom čekanju, ili u tako gorkom kajanju da zbog njega potpuno gubite razum… Praktično niko od vas ne može da izbegne mogućnost da mu se tako nešto desi. Jer niko od vas ne zauzima mesto sa kojeg istinski obožava Boga, već svi uranjate u svet razvrata i zla, mešajući sa svojim verovanjima, sa svojim duhom, dušom i telom, toliko toga što nema nikakve veze sa životom i istinom, već je zapravo u suprotnosti sa njima. Ono čemu se Ja, dakle, nadam jeste da možete biti dovedeni do puta svetlosti. Moja jedina nada jeste da vi možete postati kadri da se brinete za sebe, da brinete o sebi i da ne stavljate toliki akcenat na svoje odredište, dok na svoje ponašanje i prestupe gledate ravnodušno.

Svi ljudi koji veruju u Boga dugo su se iskreno nadali lepom odredištu i svi vernici Božji nadaju se da će im se sreća iznenada dogoditi. Svi oni imaju nadu da će dok trepnu zateći sebe kako mirno sede negde na nebesima. Ali, Ja kažem da ovi ljudi, sa svojim krasnim razmišljanjima, nikada nisu spoznali da li su sposobni da prime takvu sreću koja pada sa neba, ili čak da tamo zasednu. Vi u ovom trenutku sebe dobro poznajete, a ipak se i dalje nadate da ćete izbeći propast poslednjih dana i ruku Svemogućeg dok kažnjava one koji su zli. Izgleda da su slatko sanjarenje i želja za onim što im se sviđa zajednička osobina svih onih koje je Sotona iskvario, a ne genijalni potez usamljenog pojedinca. Čak i da jeste tako, Ja i dalje hoću da stavim tačku na ove vaše nastrane želje, kao i na vašu želju da dobijate blagoslove. S obzirom na vaše mnogobrojne prestupe i na činjenicu da vaša buntovnost neprestano raste, kako se sve ovo uklapa u vaše divne planove za budućnost? Ako želiš da praviš greške kako ti se prohte, da te ništa u tome ne sprečava, a u isto vreme i dalje priželjkuješ da ti se snovi ostvare, onda te pozivam da ostaneš u svojoj omamljenosti i da se iz nje nikada ne budiš – zato što je tvoj san isprazan i, u prisustvu pravednog Boga, On zbog tebe neće napraviti izuzetak. Ako jednostavno želiš da ti se snovi ostvare, onda nikada nemoj da sanjaš; radije se večito suočavaj sa istinom i činjenicama. Jedino se na taj način možeš spasiti. Koje konkretno korake propisuje ova metoda?

Kao prvo, osvrni sa na sve svoje prestupe i ispitaj svako ponašanje i pomisli koje imaš, a koji nisu u skladu sa istinom.

To je nešto što lako možeš preduzeti, a verujem da su svi inteligentni ljudi u stanju da učine isto. Međutim, oni koji nikada ne saznaju šta se pod prestupom i istinom podrazumeva predstavljaju izuzetke, zato što u osnovi to nisu inteligentni ljudi. Ja se obraćam ljudima koje je Bog priznao, koji su čestiti, koji se nisu ozbiljno ogrešili ni o jednu upravnu odluku i koji lako prepoznaju sopstvene prestupe. Mada je lako izvršiti ovu jednu stvar koju zahtevam od vas, ona nije i jedino što od vas tražim. Bez obzira na sve, nadam se da se nasamo nećete podsmevati ovom zahtevu, a pogotovo da na njega nećete gledati sa visine ili ga olako shvatiti. Trebalo bi da se prema njemu odnosite sa ozbiljnošću i da ga ne odbacujete.

Drugo, za svaki od svojih prestupa i neposlušnosti trebalo bi da potražiš odgovarajuću istinu, a potom da te istine koristiš kako bi sve to razrešio. Nakon toga, svoje prestupe, kao i neposlušne misli i postupke, zameni istinom koju ćeš primeniti u praksi.

Treće, trebalo bi da budeš čestita osoba, ne neko ko stalno pametuje i ko neprestano laže. (Evo, Ja ponovo od vas tražim da budete pošteni.)

Ako možeš da ispuniš ovo troje, onda si ti jedan od srećnika – osoba čiji se snovi ostvaruju i koju sreća prati. Možda ćete se prema ova tri nepopularna zahteva odnositi ozbiljno, a možda ćete to učiniti neodgovorno. Šta god da je slučaj, Moj cilj je da ispunim vaše snove i da vaše ideale sprovedem u delo, a ne da vas ismevam ili da vas pravim blesavim.

Moji zahtevi mogu biti jednostavni, ali ono što vam govorim nije tako prosto kao jedan i jedan su dva. Ako o ovome samo uzgred razgovarate ili naklapate o ispraznim, visokoparnim izjavama, tada će vaši planovi i želje zauvek ostati na početku. Neću imati nikakvog sažaljenja prema onima među vama koji toliko godina pate i naporno rade, a ipak nemaju čime da se podiče. Naprotiv, one koji Moje zahteve nisu ispunili kazniću, a ne nagraditi, a pogotovo neću sa njima saosećati. Možete uobraziti da bi, pošto ste dugi niz godina bili sledbenici i naporno radili bez obzira na sve, trebalo da vas sleduje neka činija pirinča u Božjem domu samo zato što ste uslužitelji. Rekao bih da većina vas razmišlja na ovaj način, jer ste oduvek težili načelu da vi nešto iskoristite, a da sami ne budete iskorišćeni. Stoga vam se sada obraćam sa potpunom ozbiljnošću: nije Me briga kolike su tvoje zasluge za tvoj naporan rad, koliko su tvoje sposobnosti upečatljive, koliko Me pažljivo slediš, koliko si poznat ili koliko si popravio svoj stav; sve dok ne ispuniš Moje zahteve, nikada nećeš moći da zavrediš pohvalu od Mene. Otpišite sve te svoje zamisli i računice što je pre moguće i počnite ozbiljno da se odnosite prema Mojim zahtevima; u suprotnom, Ja ću svakoga pretvoriti u pepeo da bih Svoje delo okončao i, u najgorem slučaju, poništiti Svoje godine delovanja i patnje, jer u Svoje carstvo ne mogu dovesti Svoje neprijatelje ni ljude koji zaudaraju na zlo i sotonskog su obličja, niti ih mogu povesti u naredno doba.

Ja imam mnoga nadanja. Nadam se da možete da se ponašate pristojno i učtivo, da verno ispunjavate svoju dužnost, da posedujete istinu i ljudskost, da budete ljudi koji se mogu odreći svega što imaju, pa i svog života zarad Boga, i tako dalje. Sva ova nadanja proističu iz vaših nedostataka, vaše iskvarenosti i neposlušnosti. Ako nijedan od razgovora koje sam sa vama obavio nije bio dovoljan da vam privuče pažnju, onda po svoj prilici sve što Ja sada mogu da uradim jeste da ne kažem više ni reč. Međutim, i sami shvatate šta bi bili rezultati toga. Ja se ne odmaram često, te ako ne progovaram, onda ću učiniti nešto u šta će ljudi gledati. Mogao bih učiniti da nečiji jezik istruli, ili dovesti do toga da neko umre raskomadan, ili doneti ljudima nervne bolesti i učiniti da izgledaju skaradno na mnogo načina. A opet, mogao bih naterati ljude da izdrže muke koje sam posebno pripremio za njih. Tako bi mi bilo drago, bio bih vrlo srećan i veoma zadovoljan. Oduvek se govorilo da se „dobro dobrim vraća, a zlo zlim“, pa zašto ne i sada? Ako želiš da Mi se suprotstavljaš, te da o Meni sudiš, učiniću tvoja usta lajavim i time ću se beskrajno naslađivati. To je na kraju stoga što ono što činiš nije istinito, a još manje ima bilo kakve veze sa životom, a sve što Ja činim jeste istinito; sve što preduzimam je u skladu sa načelima po kojima delam, kao i sa upravnim odlukama koje sam doneo. Stoga, pozivam svakog od vas da umnožavate svoje vrline, da prestanete da činite toliko zlo i da ne gubite iz vida Moje zahteve u svoje slobodno vreme. Tada ću se osećati radosno. Ako biste doprineli istini (ili je darovali) makar hiljaditim delom truda koji ste uložili u svoju telesnost, kažem vam da tada ne biste često činili prestupe i ne biste bili lajavih usta. Zar to nije očigledno?

Što više prestupa učiniš, manje prilika ćeš imati da se izboriš za dobro odredište. Nasuprot tome, što manje prestupa učiniš, veće su ti šanse da budeš pohvaljen od Boga. Ako se tvoji prestupi namnože do te mere da je za Mene nemoguće da ti oprostim, u potpunosti ćeš protraćiti svoje šanse da ti bude oprošteno. Kao takvo, tvoje odredište neće biti iznad, već će biti ispod. Ako Mi ne veruješ, onda se odvaži i čini nepravdu, te gledaj šta ti to donosi. Ako si osoba koja veoma iskreno istinu sprovodi u delo, onda ćeš svakako imati priliku da ti prestupi budu oprošteni i sve ćeš manje i ređe biti neposlušan. Ako si osoba koja nije voljna da primenjuje istinu, tada će se tvoji prestupi pred Bogom zasigurno umnožavati i ti ćeš više i češće biti neposlušan, sve dok ne dostigneš meru koja će značiti tvoje potpuno uništenje. Tada će tvoj prijatni san o primanju blagoslova propasti. Ne smatraj svoje prestupe pukom greškom jedne nezrele ili budalaste osobe; ne pozivaj se na izgovor da usled svog slabog kova nisi bio u mogućnosti da istinu sprovodiš u delo. Štaviše, nemoj prestupe koje si počinio da posmatraš kao dela koja je počinio neko ko naprosto nije umeo ništa bolje. Ako sebi olako praštaš i prema sebi se odnosiš velikodušno, onda kažem da si kukavica koja istinu nikada neće zadobiti, niti će tvoji prestupi ikada prestati da te progone; oni će te sputavati u tome da ikada ispuniš zahteve istine i biće uzrok tome što ćeš zauvek ostati odani pratilac Sotone. Moj ti je savet i dalje ovaj: nemoj da obraćaš pažnju samo na svoje odredište, a da svoje skrivene prestupe ne primećuješ; shvati svoje prestupe ozbiljno i ne prelazi preko ijednog od njih brinući za svoje odredište.

Prethodno: Tri opomene

Sledeće: Veoma je važno razumeti Božju narav

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera