Poglavlje 100

Prezirem sve one koje nisam Ja predodredio i izabrao. Shodno tome, moram da ih izbacim iz Moje kuće jednog po jednog, da bi Moj hram bio svet i neukaljan, Moja kuća uvek nova i nikad stara, da bi se Moje sveto ime zauvek širilo i da se Moj sveti narod pretvori u Moje voljene. Ta vrsta prizora, ta vrsta kuće i ta vrsta carstva su Moj cilj i Moje prebivalište. To je temelj Mog stvaranja svih stvorenja. Niko ne može na to da utiče ili da to promeni. Samo ćemo Ja i Moji voljeni sinovi zajedno živeti u njemu i nikome neće biti dozvoljeno da ga gazi, ničemu neće biti dozvoljeno da tu boravi, a ponajmanje će biti dozvoljeno da se bilo šta neprijatno desi. Biće samo hvale i klicanja i sve će biti prizor nezamisliv čoveku. Želim samo da Mi date svu svoju snagu svim srcem i dušom i najbolje što umete. Bilo danas ili sutra, bilo da ste neko ko vrši službu za mene ili neko ko zadobija blagoslove, svi bi trebalo da uložite deo svoje snage za Moje carstvo. To je obaveza koju bi trebalo da preuzmu svi stvoreni ljudi i mora se izvršiti i primeniti na taj način. Pokrenuću sva stvorenja da vrše službu za lepotu Mog carstva da uvek bude novo i da Moja kuća postane skladna i jedinstvena. Nikom nije dozvoljeno da Mi se usprotivi i svako ko se na to usudi mora da podnese sud i mora biti proklet. Sada moje kletve počinju da pogađaju sve nacije i sve narode i Moje kletve su još strože od Mog suda. Sada je vreme da se počne sa osudom svih ljudi, pa se zato kaže da su to kletve. To je zato što je sada poslednje doba, a ne vreme stvaranja. Kako su se doba smenila, ritam Mog dela je sada potpuno drugačiji. Zbog potreba Mog dela, drugačiji su i ljudi koji su Mi potrebni. Oni koji treba da budu napušteni biće napušteni; oni koji moraju biti odbačeni biće odbačeni; oni koji bi trebalo da budu ubijeni biće ubijeni, a oni koji treba da ostanu ostaće. To je neizbežan trend koji ne zavisi od čovekove volje i niko ga ne može promeniti. To se mora izvršiti shodno Mojoj volji! Napustiću one koje želim da napustim i izgnati one koje želim da izgnam; niko se neće ponašati samovoljno. Ostaće oni za koje želim da ostanu i volim one koje želim da volim; to se mora izvršiti shodno Mojoj volji! Ne postupam prema osećanjima. Sa Mnom je sve pravda, sud i gnev – uopšte nema emocija. Ni trunčice ljudskosti u Meni nema, jer sam Ja Sâm Bog, ličnost Boga. Jer svi ljudi vide aspekt Mene koji je Moja ljudskost, a nisu videli aspekt koji je Moje božanstvo. Stvarno su slepi i smeteni!

Ono što vam govorim morate da čuvate u vašem srcu, morate da razumete Moje srce kroz Moje reči i budete obzirni prema Mom bremenu. Onda ćete upoznati Moju svemogućnost i videti Moju ličnost. Jer su reči Moje reči mudrosti i niko ne može da dokuči principe ili zakone na kojima se Moje reči zasnivaju. Ljudi misle da se služim obmanama i nepoštenjem i ne poznaju Me kroz Moje reči, već naprotiv hule na Mene. Tako su slepi i neuki! Nemaju baš nikakvu sposobnost razlučivanja! Svaka rečenica koju izgovaram sadrži autoritet i sud i niko ne može da promeni Moje reči. Jednom kada su Moje reči izgovorene, sigurno je da će se stvari izvršiti u skladu sa Mojim rečima – to je Moja narav. Moje reči su autoritet i ko god ih promeni vređa Moju grdnju i moram da ga pokosim. U težim slučajevima, takvi navuku propast na sopstveni život i završe u Adu ili u bezdanu. To je jedini način na koji se bavim čovečanstvom i čovek to ne može da promeni – to je Moja upravna odluka! Zapamtite to! Nikome nije dozvoljeno da prekrši Moju odluku i stvari se moraju izvršavati po Mojoj volji! U prošlosti sam bio previše blag prema vama i nailazili ste samo na Moje reči. Reči koje sam govorio o tome kako ću da pokosim ljude nisu se još ostvarile. Ali od danas, sve nesreće (u vezi sa Mojim upravnim odlukama) nastupiće jedna za drugom da kazne sve one koji se ne povinuju Mojoj volji. Moraju da nastanu činjenice, inače ljudi neće moći da vide Moj gnev i stalno će živeti u razvratu. To je korak u Mom planu upravljanja i na taj način izvršavam sledeći korak u Mom delu. Kažem vam to unapred da ne biste počinili prekršaj i zauvek otišliu propast. Drugim rečima, od danas, pa ubuduće, potrudiću se da svi ljudi, osim Mojih prvorođenih sinova, zauzmu svoja odgovarajuća mesta u skladu sa Mojom voljom i izgrdiću ih jednog po jednog. Niko neće biti pošteđen. Samo probajte da opet budete razvratni! Samo se usudi da se opet pobuniš! Već sam rekao da sam pravedan prema svima, da sam bez trunke sentimentalnosti i time pokazujem da se Moja narav ne sme uvrediti. To je Moja ličnost. To niko ne može da promeni. Svi ljudi čuju Moje reči i svi ljudi vide Moje slavno lice. Svi moraju da Mi se potpuno i apsolutno povinuju – to je Moja upravna odluka. Svi ljudi širom vaseljene i na kraju sveta bi trebalo da Me hvale i slave, jer sam Ja jedinstveni Sâm Bog, jer sam Ja ličnost Boga. Niko ne može da promeni Moje reči i Moje izjave, Moj govor i Moje ponašanje, jer su to stvari koje se samo Mene tiču i koje sam imao od najdrevnijih vrema i koje će postojati zauvek.

Ljudi imaju nameru da Me stave na probu i žele da u Mojim rečima pronađu nešto što bi mogli da upotrebe protiv Mene, da bi Me oklevetali. Zar treba da Me klevećeš? Zar da Mi površno sude? Zar o Mojim postupcima da se ležerno razgovara? Zaista ste družina koja ne zna šta je dobro za vas! Nimalo Me ne poznajete! Šta je Sionska gora? Šta je Moje prebivalište? Šta je obećana zemlja Kanan? Šta je temelj stvaranja? Zašto sam vam u poslednjih nekoliko dana stalno pominjao te reči? Sionska gora, Moje prebivalište, obećana zemlja Kanan, temelj stvaranja – sve to pominje se u vezi sa Mojom ličnošću (u vezi sa telom). Svi ljudi misle da su to mesta koja fizički postoje. Moja ličnost je Sionska gora; to je moje prebivalište. Ko god zakorači u duhovni svet popeće se na Sionsku goru i ući u Moje prebivalište. Stvorio sam sva stvorenja unutar Svoje ličnosti, odnosno, sve je stvoreno unutar tela i samim tim je ono temelj. Zašto kažem da ćete se vratiti u telo zajedno sa Mnom? Tu leži izvorno značenje. Baš kao i naziv „Bog“, te imenice same po sebi nemaju nikakvo značenje, već predstavljaju različita imena koja dajem različitim mestima. Zato ne obraćajte previše pažnje na njihovo bukvalno značenje, već se usredsredite samo na to da čujete Moje reči. Morate ih videti na taj način i onda ćete biti u stanju da dokučite Moju volju. Zašto vas stalno podsećam na to da u Mojim rečima leži mudrost? Koliko vas je pokušalo da shvati značenje toga? Svi samo slepo analizirate i nerazumni ste!

Još uvek ne razumete većinu stvari koje sam govorio u prošlosti. I dalje sumnjate i ne možete da udovoljite Mom srcu. U kojem god trenutku postanete sigurni u svaku rečenicu koju izgovorim, to će biti trenutak kada će vaš život sazreti. Meni je jedan dan kao hiljadu godina i hiljadu godina kao jedan dan. Šta vi mislite o vremenu o kome govorim? Kako ga objašnjavate? Pogrešno ga tumačite! Uz to, većina ljudi Mi zanoveta oko toga, u želji da pronađe nešto što bi iskoristili protiv Mene – ne znate šta je dobro za vas! Vodite računa, inače ću vas pokositi! Kada dođe dan kada će sve postati jasno, sve ćete razumeti. Za sada vam još uvek ne govorim (sada je trenutak da se razobliče ljudi; svi moraju da budu pažljivi i oprezni da bi bili u stanju da udovolje Mojoj volji). Razobličiću sve ljude Mojim rečima i njihov izvorni oblik biće otkriven da bi se pokazalo da li su istiniti ili ne. Ako je neko bludnica ili Jezavelja, moram da ga razobličim. Već sam rekao da Ja delam a da ni prstom ne mrdnem i da koristim samo Svoje reči da bih razobličio ljude. Ne bojim se nikakvih maski – jednom Moje reči izgovorene, moraš da otkriješ svoj izvorni oblik i ma koliko se dobro prerušio, Ja ću te sigurno prozreti. To je princip mog postupanja – koristim samo izjave i ne trošim ni delić snage. Ljude obliva znoj od straha da li će se Moje reči ostvariti ili ne i strahuju i brinu se za Mene, ali taj trud stvarno nije potreban; to je cena koja se ne mora platiti. Brineš za Mene, ali da li je tvoj život sazreo? Šta je sa tvojom sopstvenom sudbinom? Zapitaj se to često i ne budi nemaran. Ljudi bi trebalo da uzmu u obzir celokupno Moje delo i da, kroz Moje postupke i Moje reči, vide Moju ličnost, steknu veće znanje o Meni, upoznaju Moju svemogućnost, upoznaju Moju Mudrost i sredstva i metode kojima sam stvorio sva stvorenja i shodno tome posvete mi beskrajne hvale. Učiniću da svi ljudi vide na koga polažem Svoje upravne odluke, nad kim delam, šta je to što želim da uradim i šta je to što želim da upotpunim. To je nešto što svako mora da izvrši, jer je to Moja upravna odluka. Postići ću ono što govorim. Niko ne bi trebalo da površno analizira Moje reči. Svi moraju da u Mojim rečima uvide principe na kojima se zasnivaju Moja dela i da iz Mojih reči saznaju šta je Moj gnev, šta je Moja kletva i šta je Moj sud. Sve te stvari zasnivaju se na Mojim rečima i to su stvari koje bi trebalo da uvidi svaki čovek kroz svaku Moju reč.

Prethodno: Poglavlje 99

Sledeće: Poglavlje 101

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera