Poglavlje 101

Neću biti ni trunčicu popustljiv prema onome koji prekida Moje upravljanje ili nastoji da Mi osujeti planove. Svako bi trebalo da dokuči Moje značenje iz reči koje kazujem i da jasno razume ono o čemu govorim. Imajući u vidu postojeću situaciju, svako od vas bi trebalo da se preispita: kakvu ulogu igraš? Da li živiš Mene radi ili obavljaš službu za Sotonu? Da li svaki tvoj postupak dolazi od Mene ili od đavola? Sve bi trebalo da ti bude jasno, da ne bi prekršio Moje upravne odluke i time navukao na sebe Moj jarosni bes. Ako se osvrnemo na prošlost, ljudi su Mi uvek bili nelojalni i nisu Me poštovali kao Oca. Nikada Me nisu poštovali, štaviše, izdali su Me. Iz tih razloga, danas ih je zadesio Moj sud. Iako izgleda da sam samo čovek, svi oni koje ne odobravam (trebalo bi da razumete Moje značenje iz toga: nije važno koliko si lep ili šarmantan, već da li sam te predodredio i izabrao ili ne) ću izgnati. To je definitivno istina. To je zato što spolja možda izgledam kao čovek, ali moraš da vidiš kroz Moju ljudskost da bi uvideo Moje božanstvo. Kao što sam mnogo puta rekao, „normalna ljudskost i potpuno božanstvo su dva nerazdvojna dela celovitog Boga Sȃmog“. Ipak, i dalje Me ne razumete i pridajete značaja samo tom vašem nejasnom Bogu. Vi ste ljudi koji ne poseduju duhovno razumevanje. Međutim, takvi ljudi i dalje žele da budu Moji prvorođeni sinovi. Kako besramno! Ne vide kakav je stvarno njihov status! Nemaju čak ni status Mog naroda koji Mi služi, kako onda da budu Moji prvorođeni sinovi i da budu carevi zajedno sa Mnom? Takvi ljudi ne poznaju sebe. Oni su Sotonini potomci i nedostojni su da budu stubovi Moje kuće, a kamoli da služe preda Mnom. Stoga ću ih izgnati jednog po jednog i svakom ponaosob otkriti njihovo pravo lice.

Moje delo se nesmetano odvija korak po korak i bez ijedne prepreke, zato što sam izvojevao pobedu i zato što sam vladao kao Car širom čitave vaseljene. (Ovde mislim na to da sam, pošto sam pobedio đavole i Sotonu, ponovo povratio Moju moć.) Kada budem pridobio sve prvorođene sinove, barjak pobede vijoriće se Sionskom gorom. Drugim rečima, Moji prvorođeni sinovi su Moj barjak pobede, Moja slava i ono čime se hvalim. Oni su znak da sam ponizio Sotonu i oni su način na koji delam. (Preko grupe ljudi koje je Sotona iskvario pošto sam ih predodredio, ali koji su se ponovo vratili na moju stranu, ponižavam veliku crvenu aždaju i vladam svim sinovima pobune.) Moji prvorođeni sinovi su tamo gde je Moja svemogućnost. Oni su moj veliki uspeh, nepromenjiv i nesporan. Kroz njih ću ostvariti Svoj plan upravljanja. To sam mislio u prošlosti kada sam rekao „kroz vas ću učiniti da se sve nacije i svi narodi vrate pred Moj presto“. Na to sam mislio i kada sam izgovorio reči „teško breme na vašim leđima“. Da li je to jasno? Da li razumete? Prvorođeni sinovi učvršćuju celokupan Moj plan upravljanja. Iz tog razloga, nikada nisam bio blag prema toj grupi i uvek sam ih strogo kažnjavao (pod kažnjavanjem mislim na patnje u svetu, nesreće u porodicama i napuštanje od strane roditelja, muževa, žena i dece – ukratko, biti napušten od sveta i zaboravljen od doba), i zbog toga imate sreću da se nađete preda Mnom danas. To je odgovor na pitanje o kome ste često razmišljali: „Zašto drugi ljudi nisu prihvatili to ime, a ja jesam?“ Sada znate!

Danas ništa nije isto kao u prošlosti. Moj plan upravljanja usvojio je nove metode, Moje delo je još različitije nego što je bilo i Moje izjave su još jedinstvenije. Stoga sam stalno naglašavao da bi trebalo pravilno da vršite službu za Mene (to je rečeno uslužiteljima). Nemojte se odnositi prema sebi sa negativnošću, već nastavite iskreno da tragate. Zar nije prijatno zadobiti malo blagodati? Daleko je bolje nego patiti u svetu. Čuj Me! Ako ne budeš vršio službu za Mene puna srca, već se budeš žalio da sam bio nepravedan, sutra ćeš pasti u Ad i pakao. Niko ne želi da umre pre vremena, zar ne? I jedan dan života više je dan koji vredi, tako da ćeš se u potpunosti žrtvovati za Moj plan upravljanja, a posle toga ćeš čekati Moj sud o tebi, kao i da te zadesi Moja pravedna grdnja. Nemoj da pretpostavljaš da je ono što govorim besmislica; govorim iz Svoje pravednosti i Svoje naravi i postupam u skladu sa Svojim veličanstvom i Svojom pravednošću. To što svi ljudi kažu da nisam pravedan je zato što Me ne poznaju i to je jasan izraz njihove buntovničke naravi. Što se Mene tiče, nema telesnih osećanja, već postoji samo pravednost, veličanstvo, sud i gnev. Što vreme više prolazi, više ćete uviđati Moju narav. Sadašnjost je prelazna faza i vi ste u stanju da vidite samo delić toga; možete da vidite samo neke spolja prikazane stvari. Kada se pojave Moji prvorođeni sinovi, omogućiću vam da sve to vidite i razumete. Svi će biti ubeđeni u svojim srcima i svojim rečima. Učiniću da se oglasite svedočeći Meni, da Me večno hvalite i zauvek veličate. To je neizbežno i niko to ne može da promeni. Ljudi to jedva mogu da zamisle, a kamoli da poveruju.

Onima koji su prvorođeni sinovi vizije su sve jasnije i njihova ljubav za Mene sve jača. (To nije romantična ljubav kojom Me Sotona iskušava, to je nešto što se mora prozreti. Iz tog razloga sam ranije pominjao da postoje oni koji se razmeću svojim šarmom pred Mnom. Ti ljudi su Sotonine sluge koji veruju da će Me privući njihov izgled. Kako besramno! Oni su najbedniji od svih bednika!) Međutim, ljudima koji sami nisu prvorođeni sinovi su, putem ovih reči koje sam izgovarao u ovom periodu, vizije sve nejasnije i izgubili su veru u Mene kao ličnost. Nakon toga postaju sve ravnodušniji dok konačno ne padnu. Takvi ljudi ne mogu da se uzdrže. To je cilj onog što kazujem u ovom periodu; to treba svi da vide (obraćam se prvorođenim sinovima), i da kroz Moje izjave i postupke posmatraju Moju divotu. Zašto se kaže da sam Vladar Mirotvorni, Otac Večni, da sam Ja Divni i da sam Ja Savetnik? Objašnjavati to sa stanovišta Mog identiteta, Mojih izjava ili onog što činim bilo bi previše površno i ne bi bilo ni vredno pomena. Razlog da Me nazivaju Vladar Mirotvorni proističe iz Moje moći da upotpunim prvorođene sinove, iz Mog suda Sotoni i bezgraničnih blagoslova koje sam podario prvorođenim sinovima. Drugim rečima, samo prvorođeni sinovi ispunjavaju uslove da Me nazivaju Vladarem Mirotvornim, jer Ja volim Svoje prvorođene sinove i epitet „Vladar Mirotvorni“ trebalo bi da se čuje iz njihovih usta. Za njih, Ja sam Vladar Mirotvorni. Za Moje sinove i Moj narod, poznat sam kao Otac Večni. Zbog postojanja Mojih prvorođenih sinova i zbog toga što oni mogu da vrše carsku vlast zajedno sa Mnom i vladaju svim nacijama i svim narodima (odnosno, sinovima i narodom), sinovi i narod bi stoga trebalo da Me zovu Otac Večni, što znači Sȃm Bog, koji je iznad prvorođenih sinova. Ja sam Divni za one koji nisu sinovi, narod ili prvorođeni sinovi. Zbog čudesnosti Mog dela, nevernici ne mogu uopšte da Me vide (jer sam im stavio veo na oči), i ne vide jasno Moje delo. Za njih sam, dakle, Divni. Za sve đavole i Sotonu, Ja sam Savetnik, jer sve što radim služi tome da ih osramotim; svi Moji postupci su radi Mojih prvorođenih sinova. Svaki Moj korak odvija se neometano i sa svakim korakom ostvarujem pobedu. Štaviše, mogu da prozrem Sotonine spletke i iskoristim ih za svoje ciljeve sa negativne strane. To je značenje toga da sam Ja „Savetnik“, što niko ne može da promeni i niko ne može u potpunosti da shvati. Međutim, kada je reč o Mojoj ličnosti, Ja sam Vladar Mirotvorni i Otac Večni, kao i Savetnik i Divni. U tome nema ničeg neistinitog. To je nepobitna i nepromenjiva istina!

Imam toliko toga da kažem; iz toga jednostavno ne može da se povuče nikakva paralela. Stoga zahtevam da budete strpljivi i čekate. Šta god radili, nemojte da odete iz hira. Jer ono što ste razumeli u prošlosti je sada zastarelo, više nije primenjivo i sadašnjost je vreme promena, poput smene dinastija. Iz tog razloga, želim da drugačije razmišljate i odbacite stare predstave. To je ono što „odevanje u svetu odoru pravednosti“ stvarno znači. Samo Ja mogu da objasnim Moje reči i samo Ja znam čega sam se latio. Prema tome, samo su Moje reči bez nečistoća i u potpunosti su ono što nameravam, a samim tim je i odevanje svete odore pravednosti. Način na koji ljudski um razume je puka mašta; ljudsko razumevanje je nečisto i ne može da ostvari Moje namere. Prema tome, Ja Sȃm govorim i Ja Sȃm objašnjavam i na to sam mislio kada sam rekao „Delo obavljam Sȃm“. To je nužni deo Mog plana upravljanja i svi moraju da Me slave i hvale Me. Što se tiče razumevanja Mojih reči, nikada nisam dao tu moć ljudima, niti su oni za to uopšte sposobni. To je jedan od Mojih načina da ponizim đavola. (Kada bi ljudi razumeli Moje izjave i mogli da dokuče Moje namere na svakom koraku, Sotona bi mogao da zaposedne ljude kad god bi poželeo, a kao rezultat toga, oni bi Me izdali i onemogućili bi Mi da postignem Svoj cilj odabira mojih prvorođenih sinova. Kada bih razumeo svaku tajnu i kada bi Moja ličnost mogla da kazuje izjave koje niko nije u stanju da shvati, onda bih i Ja mogao da budem zaposednut Sotonom. Zbog toga, dok sam u telu, uopšte ne posedujem natprirodne moći.) Neophodno je da svi jasno shvate značenje tih reči i da Me slede dok ih vodim. Ne pokušavajte da sami shvatite duboke reči i doktrine.

Prethodno: Poglavlje 100

Sledeće: Poglavlje 102

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera