Poglavlje 102

Govorio sam u određenoj meri i Moje delo dostiglo je određenu tačku. Svako od vas bi trebalo da dokuči Moju volju i da u različitoj meri bude u stanju da bude obziran prema Mom bremenu. Sada je prekretnica kada telo prelazi u duhovni svet – vi ste prethodnici koja prelazi iz jedno u drugo doba, ljudi vaseljenje koji putuju vaseljenom i na kraj sveta. Vi ste Moji najdraži, vi ste oni koje volim. Može se reći da nikog osim vas ne volim, jer sam vas radi uložio ogromne napore. Nije valjda da to ne znate? Zašto bih Ja stvorio sva stvorenja? Zašto bih njima upravljao tako da vama služe? Svi ti postupci bili su izraz Moje ljubavi prema vama. Sve gore sa svim stvorenjima u njima i zemlja sa svim stvorenjima na njoj, svi Me veličajte i slavite jer sam vas zadobio. Stvarno je sve urađeno; štaviše, sve je temeljno ostvareno. Gromko ste Mi posvedočili i ponizili ste đavole i Sotonu za Mene. Svi ljudi, poslovi i stvari izvan Mene pokoravaju se Mojoj vlasti i, zbog završetka Mog plana upravljanja, svi idu za svojim jatom (Moj narod pripada Meni, a Sotonini pripadaju ognjenom jezeru – oni upadaju u bezdan, u kojem će večno jecati i zanavek stradati). Kada pominjem „stradanje“ i „od tog trenutka, uzeti im duh, dušu i telo“, mislim na njihovu predaju Sotoni i dozvolu da ih gaze. Drugim rečima, svi oni koji nisu iz Moje kuće biće uništeni i prestaće da postoje. To ne znači, kao što ljudi zamišljaju, da ih neće biti. Može se i reći da, po Mom mišljenju, ništa izvan Mene ne postoji, što je pravo značenje propasti. U ljudskim očima te stvari izgledaju kao da postoje, ali prema Mom mišljenju, pretvorile su se u ništavilo i propašće za vijek i vijekova. (Naglašavam da su oni nad kojima više ne delam izvan Mene.) Ma kako razmišljali, ljudi ne mogu to da shvate i ma koliko dobro videli, ne mogu to da dokuče. Ljudi ne mogu jasno da razumeju ako ih ne prosvetim, ako ih ne prosvetlim i izričito im na to ne ukažem. Štaviše, biće im sve nejasnije, osećaće se još praznije i sve više će misliti da ne postoji put koji treba da slede – gotovo kao da su mrtvi. U ovom trenutku, većina ljudi (drugim rečima svi osim prvorođenih sinova) su u takvom stanju. Ukazao sam veoma jasno na te stvari, ali većina ipak uopšte ne reaguje i još uvek žudi za svojim telesnim užicima. Jedu, a zatim spavaju; spavaju, pa onda jedu. Ne razmišljaju o Mojim rečima. Čak i kada su osnaženi, to traje tek veoma kratko i posle toga su ponovo isti kao pre, nisu se promenili nimalo, kao da Me uopšte nisu slušali. To su oni tipični, beskorisni ljudi koji nemaju nikakvih briga, klasični paraziti. Kasnije ću ih jednog po jednog odbaciti, ne brinite! Jednog po jednog ću ih poslati nazad u bezdan. Sveti Duh nikada nije delao u tim ljudima i sve što oni rade proističe iz darova koji su primili. Kada govorim o darovima, mislim na to da su to ljudi koji nemaju svoj život, koji su Moji uslužitelji. Nijednog od njih ne želim i izgnaću ih (ali za sada su Mi još uvek pomalo korisni). Vi koji ste uslužitelji, čujte! Nemoj da misliš da to što te koristim znači da sam ti naklonjen. To nije tako jednostavno. Ako želiš da ti budem naklonjen, moraš da budeš neko koga odobravam i koga lično usavršavam. Takve osobe volim. Čak iako ljudi kažu da sam pogrešio, nikada neću promeniti mišljenje. Da li to znaš? Oni koji vrše službu su puka marva i konji, kako takvi mogu da budu Moji prvorođeni sinovi? Zar to ne bi bilo besmisleno? Zar to ne bi bila povreda zakona prirode? Ko god ima Moj život i Moje kvalitete Moj je prvorođeni sin. To je razumna stvar i nije moguće poreći je. Tako mora da bude, inače ne bi bilo nikog ko bi igrao tu ulogu i niko ne bi mogao da je zameni. To nije pitanje kome se prilazi sa emotivne strane, jer sam Ja Sȃm pravedni Bog; Ja sam sveti Bog lično. Ja sam veličanstveni Bog lično koga je nemoguće uvrediti!

Sve što je za ljude nemoguće sa Mnom se odvija neometano i slobodno. Niko ga ne može zaustaviti, ni promeniti. Ovaj svet u svoj njegovoj veličini potpuno je u Mojim rukama, da ne pominjemo đavolka Sotonu. Da nije Mog plana upravljanja i da nije Mojih prvorođenih sinova, odavno bih uništio to staro zlo, kao i ovo razvratno doba koje je tako prožeto zadahom smrti. Međutim, Ja postupam primereno i ne govorim olako. Jednom kada nešto kažem, to će se i ostvariti. Čak i da nije tako, uvek će postojati aspekt Moje mudrosti, koji će sve postići za Mene i utrti put Mojim postupcima. To je zato što su Moje reči Moja mudrost; Moje reči su sve. Ljudi ih suštinski ne razumeju i ne mogu da ih dokuče. Često pominjem „ognjeno jezero“. Šta to znači? Koliko se razlikuje od „ognjenog i sumpornog jezera“? Ognjeno i sumporno jezero odnosi se na Sotonin uticaj, dok se ognjeno jezero odnosi na ceo svet pod Sotoninom vlašću. Svi na svetu izgoreće u ognjenom jezeru (odnosno, biće sve iskvareniji i iskvareniji i jednom kada njihova iskvarenost dostigne određeni nivo, Ja ću ih uništiti jednog po jednog, što lako mogu da uradim izjavom jedne jedine reči). Što je veći Moj gnev, to će jače goreti plamen u ognjenom jezeru. To se odnosi na to da ljudi postaju sve više i više zli. Trenutak kada bude prasnuo Moj gnev biće ujedno i trenutak kada bude eksplodiralo ognjeno jezero. Drugim rečima, biće to trenutak kada će propasti cela vaseljena-svet. Tog dana, Moje carstvo će biti potpuno ostvareno na zemlji i počeće novi život. To je nešto što će uskoro biti ispunjeno. Pošto Ja to budem izgovorio, sve će doći na videlo. Takvo je čovekovo gledište po tom pitanju, ali po Mom mišljenju, stvari su već unapred ispunjene jer je za Mene sve lako. Ja progovorim i urađeno je; Ja progovorim i stvoreno je.

Svakog dana, vi jedete Moje reči, uživate u sitosti u Mom hramu, pijete vodu iz Moje reke života i berete plodove sa Mog drveta života. Šta je, dakle, sitost u Mom hramu? Šta je voda iz Moje reke života? Šta je drvo života? Šta je plod drveta života? Iako su te fraze možda uobičajene, svejedno su nerazumljive svim ljudima, koji su svi zbunjeni. Izgovaraju ih bez ikakve odgovornosti, koriste ih nepromišljeno i nasumično ih primenjuju. Sitost u hramu ne odnosi se ni na reči koje sam kazivao, niti na blagodat koju sam vam darivao. Šta onda to stvarno znači? Još od drevnih vremena, niko nije imao toliko sreće da uživa u sitosti u Mom hramu. Samo poslednjih dana, među Mojim prvorođenim sinovima, ljudi mogu da vide šta je sitost u Mom hramu. „Hram“ u toj rečenici se odnosi na Moju ličnost; odnosi se na Sionsku goru, Moje prebivalište. Bez Moje dozvole niko ne može da u nju uđe ili iz nje izađe. Na šta se odnosi reč „sitost“? Odnosi se na blagoslov vladanja zajedno sa Mnom u telu. Uopšte govoreći, to se odnosi na blagoslov prvorođenih sinova da mogu da vladaju zajedno sa Mnom u telu i to nije teško shvatiti. Voda u reci života ima dva značenja: sa jedne strane, to je živa voda koja teče iz nutrine Mog bića, odnosno svaka reč koja izlazi iz Mojih usta. Sa druge strane, odnosi se na mudrost i strategiju Mojih postupaka, kao i na ono što Ja jesam i ono što Ja imam. Moje reči sadrže beskrajne, skrivene tajne (a da tajne više nisu skrivene pominje se u odnosu na prošlost, ali ako se uporede sa javnim otkrivenjima koja će se desiti u budućnosti, još uvek su skrivene. Ovde, izraz „skrivene“ nije apsolutan, već relativan). Drugim rečima, voda iz reke života neprestano teče. U Meni je beskrajna mudrost i ljudi nikako ne mogu da dokuče ono što Jesam i ono što imam. Odnosno, voda iz reke života večno protiče. Iz ljudske perspektive, postoje brojne vrste fizičkog drveća, ali niko nikada nije video drvo života. Međutim, uprkos tome što ga danas vide, ljudi ga i dalje ne prepoznaju, a ipak čak kažu da jedu plodove sa drveta života. To je potpuno suludo! Jeli bi sa njega ne bi birali! Zašto kažem da ga ljudi vide, ali ga ne prepoznaju? Zašto to kažem? Da li razumete značenje Mojih reči? Sȃm praktični Bog današnjice je Moja ličnost i On je drvo života. Nemojte da koristite ljudske predstave da Me ocenjujete. Spolja Ja ne izgledam kao drvo, ali da li znaš da sam ja zapravo drvo života? Svaki Moj pokret, Moj govor i Moje ponašanje su plod sa drveta života i oni su Moja ličnost – oni su ono što bi Moji prvorođeni sinovi trebalo da jedu, te ćemo tako, na kraju, samo Moji prvorođeni sinovi i Ja biti potpuno isti. Biće u stanju da Me prožive i da svedoče za Mene. (To su stvari koje će se desiti pošto uđemo u duhovni svet. Tek u telu možemo da budemo potpuno isti; u krvi i mesu možemo da budemo otprilike isti, ali još uvek imamo sopstvene sklonosti.)

Ne samo da ću otkriti Moju silu u Mojim prvorođenim sinovima, već ću je otkriti i u njihovoj vladavini nad svim nacijama i svim narodima. To je jedan korak u Mom delu. Sadašnji trenutak je ne samo ključan, već je i prekretnica. Kada sve bude ostvareno, videćete šta Moje ruke rade i videćete kako Ja planiram i kako upravljam – međutim, to nije nešto neodređeno. U svetlu dinamike svake zemlje sveta, to uopšte nije tako daleko. To je nešto što ljudi ne mogu da zamisle i, povrh toga, nešto što ne mogu da predvide. Nikako ne smete da budete nemarni ili nepromišljeni, kako ne biste propustili priliku da budete blagosloveni i nagrađeni. Izgledi carstva se naziru i čitav svet postepeno umire. Iz bezdana i iz ognjenog i sumpornog jezera odjekuju zvuci naricanja koji užasavaju i plaše ljude, koji nemaju gde da se sakriju. Ko god je izabran u Moje ime, a zatim izgnan, završiće u bezdanu. Tako ću, kao što sam više puta rekao, one koje treba da izgnam baciti u bezdan. Kada ceo svet bude uništen, sve što je razoreno pašće u ognjeno i sumporno jezero. Drugim rečima, te stvari biće premeštene iz ognjenog jezera u ognjeno i sumporno jezero. U tom trenutku, sve će biti određeno ili za večno uništenje (svih onih koji su izvan Mene) ili za večni život (svih onih koji su u Meni). U tom trenutku, Ja i Moji prvorođeni sinovi pojavićemo se iz carstva i zakoračiti u večnost. To je nešto što će se kasnije ostvariti. Čak i da vam to sada kažem ne biste razumeli. Možete samo da sledite Moje vođstvo, hodate u Mojoj svetlosti, pratite Me u Mojoj ljubavi, uživate sa Mnom u Mojoj kući, vladate sa Mnom u Mom carstvu, vladate sa Mnom nad svim nacijama i narodima pod Mojom vlašću. Sve što sam gore opisao obuhvata beskrajne blagoslove koje vam darujem.

Prethodno: Poglavlje 101

Sledeće: Poglavlje 103

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera