Poglavlje 104

Svi ljudi, događaji i stvari koji su izvan Mene otići će u ništavilo, dok će svi ljudi, događaji i stvari koji su u Meni zadobiti sve od Mene i zakoračiti u slavu sa Mnom, zakoračiti u Moju Sionsku goru, ući u Moje prebivalište i živeti sa Mnom zauvek. Ja sam stvorio sva stvorenja na početku, i Ja ću završiti Svoje delo na kraju. Takođe ću postojati i vladati kao Car zauvek. U periodu između, ja takođe vodim i komandujem celom vaseljenom. Niko Mi ne može oduzeti autoritet, jer sam Ja Sȃm Bog. Osim toga, imam moć da prenesem Svoj autoritet na Svoje prvorođene sinove, tako da oni mogu da vladaju uz Mene. To će zauvek postojati i nikada se ne može promeniti. To je Moja upravna odluka. (Gde god da diskutujem o Svojoj upravnoj odluci, ukazujem na ono što se dešava u Mom carstvu, što će postojati zauvek, i što se nikada ne može promeniti.) Svako mora biti ubeđen svim srcem, i mora videti Moju veliku silu u onima koje volim. Niko ne može da osramoti Moje ime; ko god to učini, moraće da ode odavde! Nije da sam Ja nemilosrdan, već si ti nepravedan. Ako prekršiš Moju grdnju, Ja ću se s tobom obračunati i učiniću da propadneš za vjeki vjekova. (Naravno, sve je ovo upućeno ljudima koji nisu Moji prvorođeni sinovi.) Takav otpad nije dobrodošao u Mojoj kući, zato požurite i odlazite odavde! Ne čekajte ni minut, pa čak ni sekund! Moraš da uradiš ono što ti kažem, ili ću te uništiti jednom rečju. Bolje ti je da ne oklevaš i da ne pokušavaš da budeš lažljiv. Kad si preda Mnom, izmišljaš gluposti i lažeš Me u lice. Odlazi što pre! Nemam mnogo vremena za takve stvari. (Kada bude vreme da se obavi služba ovi ljudi će je obaviti, a kada bude vreme da se ode, oni će otići. Sve radim mudro, nikada ni minut ili čak sekundu van planiranog vremena; bez i najmanjeg kašnjenja. Svi Moji postupci su pravedni i potpuno tačni.) Međutim, kada je reč o Mojim prvorođenim sinovima, Ja sam beskrajno tolerantan i Moja ljubav prema vama je večna, što vam omogućava da zauvek uživate u dobrim blagoslovima i u večnom životu sa Mnom. U međuvremenu, nikada nećete trpeti bilo kakve prepreke ili morati da budete podvrgnuti Mom sudu. (Ovo se odnosi na vreme kada budete počeli da uživate u blagoslovima.) Ovo je beskrajni blagoslov i obećanje koje sam dao Mojim prvorođenim sinovima kada sam stvorio svet. Treba da vidite Moju pravednost u tome: volim one koje sam predodredio, i mrzim one koje sam ostavio i prognao, za vjeki vjekova.

Kao Moji prvorođeni sinovi, trebalo bi da se držite svojih dužnosti i da budete postojani na svojim mestima. Budite prvi zreli plodovi uzneti preda Mnom i prihvatite da vas lično proverim, tako da možete da proživite Moj slavni lik, da svetlost Moje slave sija kroz vaša lica, da Moje izjave mogu da se šire iz vaših usta, da možete da vladate Mojim carstvom i da možete da vladate Mojim narodom. Ovde pominjem „prve zrele plodove“, kao i pojmove poput „uzneti“. Šta su „prvi zreli plodovi“? Prema njihovim predstavama, ljudi ih smatraju prvom grupom onih koji su uzneti, ili pobednicima, ili ljudima koji su prvorođeni sinovi. Sve su to zablude i pogrešna tumačenja Mojih reči. Prvi zreli plodovi su ljudi koji su primili otkrivenje od Mene i koji su dobili autoritet od Mene. Reči „prvi zreli“ odnose se na to da su u Mom posedu i da sam ih Ja predodredio i izabrao. „Prvi zreli“ ne znači „prvi u nizu“. „Prvi zreli plodovi“ nisu materijalne stvari koje vide ljudske oči. Ovi takozvani „plodovi“ odnose se na stvari koje odišu mirisom (ovo je simbolično značenje); to jest, odnose se na ljude koji mogu da Me prožive, da Me ispoljavaju i da žive sa Mnom zauvek. Kada govorim o „plodovima“, mislim na sve Svoje sinove i narod, dok se „prvi zreli plodovi“ odnose na prvorođene sinove koji će vladati pored Mene kao carevi. Stoga, „prvi zreli“ treba da bude objašnjeno kao nešto što nosi autoritet; to je pravo značenje tih reči. „Biti uznet“ ne znači biti doveden sa nižeg položaja na viši, kao što ljudi mogu da pomisle; to je ogromna zabluda. „Biti uznet“ odnosi se na Moje predodređivanje, a zatim i odabir. To je usmereno na sve one koje sam predodredio i izabrao. Svi oni koji su uzneti jesu oni ljudi koji su zadobili status prvorođenih sinova ili sinova, ili koji su Božji narod, što nikako ne može biti u skladu sa ljudskim predstavama. Oni koji će imati udela u Mojoj kući u budućnosti su svi oni koji su uzneti preda Mnom. To je apsolutno tačno, nepromenjivo i nepobitno. To je kontranapad protiv Sotone. Svako koga sam predodredio biće uznet preda Mnom.

Kako se može objasniti „sveta truba“? Kako vi to shvatate? Zašto se kaže da je sveta i da se već oglasila? To treba objasniti uz pomoć koraka Mog dela i razumeti uz pomoć metoda koji primenjujem. Vreme kada se Moj sud javno objavljuje je vreme kada se Moja narav otkriva svim nacijama i narodima. To je vreme kada se oglašava sveta truba. To jest, često kažem da je Moja narav sveta i neuvredljiva, te se stoga „sveta“ koristi za opisivanje „trube“. Na osnovu toga je očigledno da se „truba“ odnosi na Moju narav i predstavlja ono što jesam i što imam. Takođe se može reći da je Moj sud svakog dana u toku, Moj gnev se svakog dana oslobađa, i Moja kletva svakodnevno pogađa sve ono što nije u skladu sa Mojom naravi. Onda se može reći da je vreme kada počinje Moj sud vreme kada se oglašava sveta truba, i nastavlja da se oglašava svakog dana, bez pauze makar i na trenutak i bez prestanka na minut ili sekund. Od sada, sveta truba će se oglašavati sve glasnije i glasnije, zajedno sa postepenim nailaskom velikih nesreća. Drugim rečima, zajedno sa otkrivenjem Mog pravednog suda, Moja narav će sve više biti javna, a ono što jesam i što imam će sve više biti deo Mojih prvorođenih sinova. Ovako ću delovati u budućnosti: s jedne strane ću podržavati i spasavati one koje volim, dok ću s druge strane koristiti Svoje reči da razotkrijem sve one koje prezirem. Zapamtite! Ovo je metod Mog rada, koraci Mog rada, što je apsolutno tačno. To sam planirao još od stvaranja, i niko to ne može da promeni.

Još uvek postoje mnogi delovi Mojih reči koje ljudi teško razumeju, tako da sam dodatno poboljšao Moj stil govora i metode pomoću kojih razotkrivam tajne. To jest, Moj stil govora se menja i poboljšava iz dana u dan, sa svakodnevnim novim oblicima i metodama. To su koraci Mog dela i niko ih ne može promeniti. Ljudi mogu samo da govore i postupaju shodno onome što Ja kažem. To je u potpunosti istina. Izvršio sam odgovarajuća podešavanja i u Mojoj ličnosti i u Mojem telu. Unutar svakog postupka i radnje Moje ljudskosti postoji aspekt mudrosti Mojeg božanstva. (Pošto čovečanstvo uopšte ne poseduje nikakvu mudrost, reći da prvorođeni sinovi imaju Moju mudrost odnosi se na činjenicu da oni imaju Moju božansku narav u sebi.) Kada prvorođeni sinovi čine gluposti, to je zato što još uvek imate ljudskih elemenata u sebi. Zato se morate otarasiti takve ljudske gluposti i raditi ono što Ja volim, a odbaciti ono što mrzim. Svako ko potiče od Mene mora se vratiti da bude deo Mene, i svako ko je nastao od Mene mora se vratiti da bude deo Moje slave. One koje mrzim moram napustiti i odstraniti iz Sebe, jednog po jednog. To su koraci Mog dela; to je Moje upravljanje i plan Mog šest hiljada godina dugog stvaranja. Oni koje napustim treba poslušno da Mi se pokore i da Me ostave. Svi oni koje volim treba da Me hvale zbog blagoslova koje sam im podario, da bi Moje ime postalo još slavnije, i da bi se slavna svetlost pridodala Mom slavnom izgledu, da bi mogli biti puni Moje mudrosti u Mojoj slavi, i da bi još više slavili Moje ime u Mojoj slavnoj svetlosti!

Prethodno: Poglavlje 103

Sledeće: Poglavlje 105

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera