Poglavlje 109

Svakog dana dajem izjave, govorim i otkrivam Moje velike znake i čuda. Sve te stvari sadrže delovanje Mog duha. U ljudskim očima, Ja sam samo čovek, ali Ja upravo u tom čoveku otkrivam Moje sve, kao i Moju veliku silu.

Pošto se ljudi ne obaziru na Mene kao čoveka i previđaju Moje postupke, oni pretpostavljaju da su to stvari koje radi čovek. Zašto onda ne zastanete da se zapitate da li bi čovek bio u stanju da ostvari ono što Ja radim? Ljudi Me ne poznaju u toj meri. Ne razumeju Moje reči, niti shvataju Moje postupke. Zli, iskvareni ljudi! Kada ću te progutati? Kada ću te sahraniti u ognjenom i sumpornom jezeru? Toliko puta su Me isterali iz vaše grupe, toliko puta su Me vređali, ismevali i klevetali i toliko puta su Mi otvoreno sudili i prkosili Mi. Slepi ljudi! Zar ne znate da ste tek šačica blata na mom dlanu? Zar ne znate da ste samo predmeti Mog stvaranja? Moj gnev se sada oslobađa i niko ne može da se odbrani. Ljudi samo mogu da se iznova i iznova mole za milost. Međutim, kako je Moje delo napredovalo do sadašnjih razmera, niko ne može da ga promeni. Oni koji su stvoreni moraju da se vrate blatu. Nisam Ja nepravedan, već ste vi previše iskvareni i razuzdani i zato što vas je zaposeo Sotona i postali ste njegovo oruđe. Ja sam sveti Bog lično; ne mogu Me ukaljati, niti Ja mogu da zaposednem nečisti hram. Od sada, moj jarosni bes (jači nego gnev) počeće da se izliva na sve nacije i narode i da grdi sav ološ koji od Mene potiče ali Me ne poznaje. Mrzim ljude do krajnjih granica i neću više imati milosti, već ću ih zasuti svim Mojim kletvama. Definitivno više neće biti saosećanja i ljubavi, sve će izgoreti do ništavila i samo će Moje carstvo ostati, da Me moj narod hvali u Mojoj kući, slavi Me i kliče Mi zauvek (to je funkcija Mog naroda). Moja ruka će zvanično početi da grdi kako one unutar Moje kuće, tako i one izvan nje. Nijedan zlikovac Mi neće biti van domašaja i neće pobeći od Mog suda i svi moraju da prođu kroz te nedaće i poštuju Me. To je Moje veličanstvo i, štaviše to je upravna odluka koju objavljujem zlikovcima Niko ne može da spasi nikog drugog. Ljudi mogu da brinu samo o sebi, ali šta god radili, neće biti u stanju da pobegnu od grdnje Moje ruke. Ovde se otkriva razlog zbog kog je rečeno da su Moje upravne odluke stroge; to je činjenica koju svi ljudi mogu da vide sopstvenim očima.

Kada počnem da se ljutim, svi demoni, veliki i mali, pobeći će u haos, duboko strahujući da će ih Moja ruka pokositi i ubiti, ali nijedan neće uteći. U Mojoj ruci držim sva sredstva kažnjavanja. Moja ruka sve kontroliše, sve Mi je nadohvat i niko ne može da se oslobodi. To je Moja mudrost. Kada sam došao u ljudski svet, već sam bio završio sve moje pripremne poslove i tako položio temelj kako bih započeo Moje delo među ljudima (to je zato što sam Ja mudri Bog i adekvatno se bavim i onim što treba i onom što ne treba da se uradi). Pošto je sve urađeno kako treba, ovaplotio sam se i došao u ljudski svet. Niko Me, međutim, nije prepoznao. Osim onih koje sam provetio, svi sinovi pobune Mi prkose, ponižavaju Me i ignorišu Me. Na kraju ću ih, međutim, naterati da se lepo ponašaju i budu krotki. Iako ljudima može da izgleda da Ja ne radim ništa posebno, Moje veliko delo je već završeno. (Ljudi u potpunosti slušaju Mene čoveka, kako rečima, tako i u srcu; to je znak.) Danas ustajem i grdim sve vrste zlih duhova koji Mi prkose. Ma koliko dugo su Me sledili, moraju da Me napuste. Ne želim nikog ko je protiv Mene (to su oni kojima nedostaje duhovnog razumevanja, oni koje su privremeno zaposeli zli duhovi i oni koji Me ne poznaju). Ne želim nijednog od njih! Svi će biti uklonjeni i postati sinovi propasti! Pošto danas obave službu za Mene, svi moraju da odu! Ne dokoličarite u Mojoj kući, prestanite da stalno i bez srama živite na tuđ račun! Oni koji pripadaju Sotoni su svi đavolji sinovi i zauvek će propasti. Svi koji Mi prkose će Me tiho napustiti i tako će ritam Mog dela biti manje ugrožen, bez dodatnih ometanja. Sve stvari odvijaće se pod Mojom komandom, bez ikakvih prepreka ili smetnji. Svi će pasti pod Mojim pogledom i biti uništeni u Mom ognju. To pokazuje moju svemogućnost i Moju savršenu mudrost (ono što sam uradio u Mojim prvorođenim sinovima). To će pridodati još veću slavu Mom imenu i Meni. Iz onog što radim i iz tona Mog glasa svi možete da vidite da sam završio celokupno Moje delo u Mojoj kući i da sam počeo da se okrećem neznabožačkim nacijama. Tamo počinjem Moje delo i sprovodim sledeću etapu Mog dela.

Većina Mojih reči ne poklapa se sa vašim predstavama, ali ne idite, sinovi Moji. To što se ne poklapaju sa ljudskim predstavama ne znači da nisu Moje izjave. Upravo to dokazuje da sam ih zaista i izgovorio. Da su Moje reči u skladu sa ljudskim predstavama, to bi onda bilo delo zlih duhova. Prema tome, morate da uložite više truda u Moje reči, da radite ono što Ja radim i da volite ono što Ja volim. Ovo završno doba je ujedno i doba kada se ponovo dešavaju sve nesreće; štaviše, to je doba kada Ja otkrivam sve Moje naravi. Kada se oglase sve Moje svete trube, ljudi će se istinski uplašiti. U tom trenutku, niko se neće usuditi da čini zlo, već će se prostrti preda Mnom i ceniti Moju mudrost i svemogućnost. Na kraju krajeva, ja sam mudri Bog lično! Ko može da Me opovrgne? I ko se usuđuje da ustane protiv Mene? Ko se usuđuje da ne prizna Moju mudrost? Ko se usuđuje da ne poznaje Moju svemogućnost? Kada Moj Duh svuda ostvaruje sjajne stvari, svi poznaju Moju svemogućnost, ali Moj cilj još uvek nije dostignut. Želim da ljudi zbog Mog gneva vide Moju svemogućnost, Moju mudrost i slavu Moje ličnosti. (Sve se to prikazuje u Mojim prvorođenim sinovima i to je potpuno istinito. Osim njih, niko ne može da bude deo Moje ličnosti i to sam Ja naredio.) U Mojoj kući su beskrajne tajne koje ljudi ne mogu da dokuče. Kada Ja govorim, ljudi kažu da sam previše nemilosrdan. Kažu da Me mnogo ljudi već voli do izvesne mere. Zašto onda Ja ističem da su to potomci velike crvene aždaje? Štaviše, zašto ću ih napustiti jednog po jednog? Zar nije bolje da je više ljudi u Mojoj kući? Ipak, nastaviću da delam na ovaj način. Ne može biti ni više ni manje od broja koji sam unapred odredio. (To je Moja upravna odluka. Ne samo da ga ne može promeniti nijedan čovek, već ga ni Ja ne mogu promeniti, jer ne smem ustuknuti pred Sotonom. To je dovoljno da Moja mudrost i veličanstvo budu očigledni. Ja sam Sȃm Bog lično. Ljudi Mi se klanjaju; Ja ljudima ne popuštam.) Upravo je to ono što ponižava Sotonu. Svi ljudi koje sam odabrao su skromni, krotki, poslušni i pošteni i mogu da Mi ponizno i u tmini služe. (Sotona je želeo da to iskoristi da Me ponizi, ali sam ga suzbio.) U tim ljudima se može videti Moja narav. Kada se budem vratio kao pobednik posle bitke, pomazaću Moje prvorođene sinove da budu carevi u Mom carstvu i tek tada ću početi da se odmaram, jer će oni vladati kao carevi pored Mene. Moji prvorođeni sinovi Me predstavljaju i izražavaju. Pokoravaju Mi se dok mi služe skromno i u tmini; svojim poštenjem izvršavaju Moje reči; svojim poštenjem govore ono što Ja govorim; i svojom skromnošću donose slavu Mom imenu (bez drskosti i divljaštva, već veličanstveno i gnevno). Moji prvorođeni sinovi! Vreme je da se sudi vaseljeni-svetu! Dajem vam blagoslov, dajem vam autoritet i nagrađujem vas delom blagoslova! Sve je već postignuto i sve kontrolišete i uređujete vi, jer Ja sam vaš Otac; Ja sam vaš postojani toranj, Ja sam vaše utočište i vaša sam podrška. Ja sam i vaš Svemogući; Ja sam vaše sve! Sve je u Mojim rukama i sve je i u vašim rukama! To obuhvata ne samo današnjicu, već i prošlost, pa čak i sutrašnjicu! Zar to nije vredno slavlja? Zar to nije razlog da se radujete? Svi vi, prihvatite od Mene deo koji zaslužujete! Dajem vam sve Svoje i ni delić ne zadržavam za Sebe, jer je sva Moja imovina vaša i data su vam sva Moja bogatstva. Zato sam, pošto sam vas stvorio, rekao „to je vrlo dobro“.

Da li znate ko usmerava ono što radite, mislite i govorite danas? Kakva je svrha vaših postupaka? Pitam vas: kako prisustvujete Jagnjetovoj svadbenoj gozbi? Da li je to danas? Ili u budućnosti? Šta je Jagnjetova svadbena gozba? Ne znate, zar ne? Onda ću vam objasniti: kada sam došao u svet ljudi, uredio sam da razni ljudi, pitanja i stvari služe Meni čoveku kakav sam danas. Sada kada je sve završeno, ostavljam uslužitelje po strani. Kakve to ima veze sa svadbenom gozbom? Kada ti ljudi vrše službu za Mene, odnosno, kada sȃm postajem Jagnje, Ja osećam ukus svadbene gozbe. Drugim rečima, sav bol koji sam pretrpeo, sve stvari koje sam uradio, sve što sam rekao, svako koga sam sreo i sve što sam uradio za života obuhvatalo je svadbenu gozbu. Pošto je čovek, koji sam Ja danas, pomazan, počeli ste de Me sledite (i u tom trenutku sam postao Jagnje); tako ste, pod Mojim vođstvom, doživeli sve moguće patnje i nesreće, bili ste napušteni i vređani od sveta, napušteni od porodice i živeli ste pod Mojim blagoslovima. Sve je to deo Jagnjetove svadbene gozbe. Koristim izraz „svadbena gozba“ jer svime što sam vas naveo da uradite želeo sam da vas pridobijem. Međutim, to je sve deo gozbe. U budućnosti, ili, može se reći, danas, sve u čemu uživate, sve što steknete i sva carska moć koju delite sa Mnom deo je gozbe. Moja ljubav data je svima koji Me vole. Oni koje Ja volim ostaće zauvek, nikada neće biti uklonjeni i večno će biti u Mojoj ljubavi. To je zauvek!

Prethodno: Poglavlje 108

Sledeće: Poglavlje 110

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera