Poglavlje 111

Sve nacije će zasigurno biti blagoslovene zbog Tebe; svi narodi će Mi klicati i hvaliti Me zbog Tebe. Moje carstvo će procvetati i razvijati se i trajaće zauvek. Nikom neće biti dozvoljeno da ga gazi i ništa neće moći da postoji a da sa Mnom nije u skladu, jer sam Ja veličanstveni Bog lično, koji ne trpi nikakve uvrede. Ne dozvoljavam nikome da Mi sudi i nikome ne dozvoljavam da bude u neskladu sa Mnom. To dovoljno pokazuje Moju narav i Moje veličanstvo. Ako Mi se neko bude protivio, kazniću ga kada Meni bude odgovaralo. Zašto Me niko nije video da nekog kažnjavam? To je samo zato što Moje vreme još nije došlo i Moja ruka nije još stvarno delala. Iako su se desile velike nesreće, to se sastojalo samo od kazivanja o tome šta velike nesreće nose, dok ljude još nije zadesila stvarnost velikih nesreća. Da li ste uopšte dokučili bilo šta od Mojih reči? Danas ću početi da obelodanjujem stvarnost velikih nesreća. Posle toga, Moja ruka će pokositi svakog ko Mi se bude opirao. U prošlosti sam isključivo razobličio tek nekolicinu ljudi; nijedna velika nesreća još nije stigla. Danas je drugačije nego u prošlosti. Pošto sam vam svima ispričao o tome šta velike nesreće podrazumevaju, obelodaniću javnosti, u tačno određeno vreme, stvarnost velikih nesreća. Pre toga, nikoga nije pogodila neka velika nesreća, pa je većina ljudi (odnosno, sinovi velike crvene aždaje) nastavila da se bezobzirno i samovoljno ponaša. Kada stvarnost bude stigla, ta bedna stvorenja biće potpuno ubeđena. U suprotnom, svi bi sumnjali u Mene i nikom ne bih bio jasan. To je Moja upravna odluka. Iz toga se može videti da je Moj način delovanja (pod time se misli na Moj način delovanja u svim ljudima) počeo da se menja: pokazujem Moj gnev, Moj sud i Moju kletvu kroz potomke velike crvene aždaje i Moja ruka počela je da grdi sve one koji Mi se opiru. Kroz Moje prvorođene sinove pokazujem Svoju milost i Svoju dobrotu. Štaviše, kroz Moje prvorođene sinove pokazujem Svoju svetu narav, koja ne trpi uvrede, pokazujem Svoj autoritet i pokazujem Svoju ličnost. Uslužitelji su se smirili da bi Mi služili i Moji prvorođeni sinovi se sve više obelodanjuju. Time što ću pokositi one koji Mi se opiru, omogućiću uslužiteljima da vide Moju nemilosrdnu ruku, da bi mi služili drhtavo i u strahu. Takođe, omogućavam Mojim prvorođenim sinovima da vide Moj autoritet i bolje Me razumeju da bi se razvijali u životu. Reči koje sam kazivao u poslednjoj etapi (uključujući upravne odluke, proročanstva i sud raznim vrstama ljudi) počinju da se redom ispunjavaju. Drugim rečima, ljudi će videti kako im se pred očima ostvaruju Moje reči i da nijedna Moja reč nije jalova, već da je svaka praktična. Pre nego što se Moje reči budu ispunile, mnogi ljudi će otići, jer se još nisu ispunile. Ja na taj način delam – to nije samo funkcija Mog gvozdenog žezla – štaviše to je mudrost Mojih reči. Iz njih se može videti Moja svemoć i Moja mržnja prema velikoj crvenoj aždaji. (To se može videti tek kada počnem Moje delo. Sada su neki ljudi otkriveni – to je samo delić Moje grdnje, ali se ne može uvrstiti u velike nesreće. To nije teško razumeti. Prema tome, može se videti da će ubuduće ljudima biti još teže da razumeju Način na koji Ja delam. Danas vam to govorim da ne biste bili slabi zbog toga kada nastupi trenutak. To je ono što vam poveravam, jer će se desiti stvari koje ljudi nisu videli još od drevnih vremena i stvari zbog kojih će ljudima biti teško da ostave svoje emocije i svoju samopravednost po strani.) Razlog zbog kog se koristim različitim sredstvima da kaznim veliku crvenu aždaju je taj što je ona Moj neprijatelj i Moj protivnik. Moram da uništim sve njene potomke i tek tada ću moći da izbacim mržnju iz Svoga srca i da primereno ponizim veliku crvenu aždaju. Samo će to uništiti veliku crvenu aždaju i izgnati je u ognjeno i sumporno jezero, u bezdan.

Koliko juče sam dozvolio Mojim prvorođenim sinovima da vladaju sa Mnom i pridruže Mi se u vladanju svim nacijama i uživanju u blagoslovima. Radim to i danas i, što je još važnije, radiću to i sutra. Uspešno sam ostvario svoje delo – govorim to sve vreme i može se takođe reći da sam počeo to da govorim od trenutka početka stvaranja, ali ljudi ne razumeju ono što govorim. Od trenutka stvaranja do danas, nisam lično delovao; drugim rečima, Moj Duh se nije potpuno spustio među ljude da govori i dela. Danas je, međutim, drugačije nego u prošlosti: Moj Duh lično deluje svuda u vaseljeni svetu. Jer poslednjih dana želim da pridobijem grupu ljudi koji će biti zajedno sa Mnom na vlasti, želim prvo da pridobijem osobu koja je jednog uma sa Mnom, osobu koja može da bude obzirna prema Mom bremenu. Posle će se Moj Duh u potpunosti spustiti na Njega da izrazi Moj glas i objavi Moje upravne odluke i otkrije Moje tajne vaseljeni svetu. Moj Duh će ga lično usavršiti. Moj Duh će ga lično disciplinovati. Pošto On živi u normalnoj ljudskosti, niko ne može jasno da ga vidi. Kada Moji prvorođeni sinovi uđu u telo, biće potpuno jasno da li je ono što Ja danas radim stvarnost. Naravno, u ljudskim očima, u ljudskim predstavama, niko ne veruje i niko ne može da bude poslušan. Ali tako sam ja tolerantan prema ljudima. Pošto stvarnost još nije stigla, ljudi ne mogu da poveruju ili shvate. Niko ko bi, usred svojih ljudskih predstava, poverovao u Moje reči, nikada nije postojao. Svi ljudi su takvi: ili samo veruju u ono što govori Moje Ja od krvi i mesa, ili veruju samo glasu Mog Duha. To je najteža stvar u obračunavanju sa ljudima. Ako nisu sopstvenim očima videli da se nešto desilo, niko ne može da ostavi po strani sopstvene predstave i da poveruje u ono što govorim. Zbog toga koristim Moje upravne odluke da kaznim te neposlušne sinove.

Te stvari sam govorio i ranije: Ja sam Prvi i Poslednji i Ja sam Onaj koji je zadužen za sve, od početka do kraja. Kada dođu poslednji dan, dobiću 144.000 pobedničke muške dece. Vi možda donekle bukvalno razumete te reči – „pobednička muška deca“ – ali nije vam jasna brojka – 144.000. Prema ljudskom shvatanju, broj se nužno odnosi na broj ljudi ili broj stvari. Kada je reč o brojci „144.000“ koja menja izraz „pobednička muška deca“ u „144.000 pobedničke muške dece“ – ljude misle da ima 144.000 pobedničke muške dece. Štaviše, neki ljudi misle da ta brojka ima neko simboličko značenje i shvataju 140.000 i 4000 kao posebne delove. Ali ta dva tumačenja su pogrešna. To se ne odnosi na neki stvarni broj, a kamoli na neko simbolično značenje. Nijedan čovek to ne može da dokuči – prethodne generacije su mislile da to možda ima neko simboličko značenje. Brojka „144.000“ se povezuje sa pobedničkom muškom decom. Kao takva, brojka 144.000 se odnosi na grupu ljudi u poslednjim danima koji će vladati i koje volim. Odnosno, 144.000 bi trebalo tumačiti kao grupu ljudi koji su došli sa Sionske gore i koji će se vratiti na Sionsku goru. Potpuno objašnjenje 144.000 pobedničke muške dece je sledeće: postoje ljudi koji su stigli sa Sionske gore u svet i koje je iskvario Sotona i njih sam na kraju Ja uspeo da povratim i oni će se vratiti na Sionsku goru sa Mnom. Iz mojih reči mogu se videti koraci Mog dela, što znači da trenutak kada ćete ući u telo nije daleko. Zbog toga sam vam iznova i iznova objašnjavao taj aspekt i podsećao vas na to. Videćete jasno, a iz Mojih reči otkrićete način kako to da primenite; iz Mojih reči otkrićete ritam Mog delovanja. Da biste otkrili ritam delovanja Svetog Duha, morate da ga razlučite iz tajni koje otkrivam (jer niko ne može da vidi, niti da prodre u delo Svetog Duha). Zbog toga ću otkriti tajne u poslednjim danima.

Ništa u Mojoj kući ne sme biti u neskladu sa Mnom i ubuduće ću krenuti sa čistkom i čišćenjem, malo po malo. Ljudi neće moći da intervenišu, niti iko može da obavi taj posao. To otkriva zbog čega u poslednjim danima delam lično. Zbog toga sam vam često govorio da samo treba da se zabavljate i da ne treba ni prstom da mrdate. Time se otkrivaju Moja sila, Moja pravednost i Moje veličanstvo i sve Moje tajne koje ljudi ne mogu da spoznaju se otkrivaju. (Jer ljudi nikada nisu imali nikakvo znanje o Mom planu upravljanja, niti su iole razumeli korake Mog delovanja, one se zovu „tajne“.) Ono što ću zadobiti i ono što ću uraditi poslednjih dana su tajne. Pre nego što sam stvorio svet, nikada nisam radio ono što radim danas i nikada ljudima nisam pokazao Svoje slavno lice ili neki drugi deo Svoje ličnosti. Samo je Moj Duh delovao na neke ljude. (Zato što niko, od trenutka stvaranja, nije uspeo da Me prikaže i niko nije uspeo da Me izrazi, nikada nisam dozvolio ljudima da vide Moju ličnost i Moj Duh je delovao na neke ljude.) Tek sam danas ljudima otkrio Svoj slavni lik i Svoju ličnost i tek su sada to videli. Ali ono što vidite danas još uvek je nepotpuno i još uvek nije ono što Ja želim da vidite. Ono što želim da vidite je samo u telu i u ovom trenutku niko još ne ispunjava taj uslov. Drugim rečima, niko ne može da vidi Moju ličnost pre nego što uđe u telo. Stoga kažem da ću otkriti Svoju ličnost vaseljeni svetu na Sionskoj gori. Iz toga se može videti da je ulazak na Sionsku goru završni deo Mog projekta. U trenutku ulaska na Sionsku goru, Moje carstvo biće uspešno sagrađeno. Drugim rečima, Moja ličnost je carstvo. Trenutak kada moji prvorođeni sinovi budu ušli u telo je upravo trenutak kada će carstvo biti ostvareno, zbog čega sam iznova i iznova govorio o pitanju prvorođenih sinova i njihovom ulasku na Sionsku goru. To je ključno pitanje u celokupnom Mom planu upravljanja, koji niko nikada do sada nije dokučio.

Jednom kada promenim Svoj način delovanja, biće još više stvari koje su van domašaja ljudskog razmišljanja i zbog toga budite pažljivi kada je o tome reč. Ima stvari koje su van domašaja ljudskog razmišljanja, ali to ne znači da je ono što Ja kazujem pogrešno. Jednostavno se radi o tome da je još nužnije da ljudi pate i još je potrebnije da sa Mnom sarađuju. Nemojte da budete obesni i raskalašni i nemojte da se držite samo svojih predstava. Jer većina onih koji vrše službu za Mene pada na tom pitanju. Ja koristim Svoje reči da razobličim ljudsku prirodu i otkrijem ljudske predstave. (Ali oni koji vrše službu za Mene jednostavno padaju, jer Ja ne menjam njihove predstave, dok istovremeno menjam predstave onih koji su Moji prvorođeni sinovi i time uklanjam njihovo razmišljanje.) Tako da će, na kraju, Moji prvorođeni sinovi biti usavršeni zbog tajni koje sam otkrio.

Prethodno: Poglavlje 110

Sledeće: Poglavlje 112

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera