Poglavlje 113

Moja mudrost je u svakom Mom postupku, ali čovek suštinski nije u stanju da dokuči tu mudrost. Čovek može da vidi samo Moje postupke i Moje reči, ali ne i Moju slavu ili pojavu Moje ličnosti, jer čovek za to suštinski ne poseduje sposobnost. Dakle, pošto nisam izvršio nikakve promene na čoveku, Moji prvorođeni sinovi i Ja vratićemo se na Sionsku goru i promeniti oblik, da bi čovek mogao da vidi Moju mudrost i Moju svemoć. Mudrost i svemoć Moja, koju čovek danas vidi, tek su delić Moje slave i nisu vredni pomena. Iz toga se vidi da su Moja mudrost i Moja slava beskonačni, neizmerno duboki i da je čovekov um suštinski nesposoban da ih sagleda ili dokuči. Graditi carstvo je dužnost prvorođenih sinova i to je takođe Moj posao. Drugim rečima, to je stavka u Mom planu upravljanja. Izgradnja carstva nije isto što i gradnja crkve; pošto smo Moji prvorođeni sinovi i Ja Moja ličnost i carstvo, onda će, kada Moji prvorođeni sinovi i Ja budemo ušli na Sionsku goru, izgradnja carstva biti završena. Odnosno, izgradnja carstva je korak u delu, korak ulaska u duhovni svet. (Međutim, sve što sam uradio od stvaranja sveta bilo je zarad tog koraka. Iako kažem da je to korak, u stvarnosti to uopšte nije korak.) Stoga, Ja koristim sve uslužitelje u službi tog koraka i samim tim, za vreme poslednjih dana, veliki broj ljudi će se povući; svi oni vrše službu prvorođenim sinovima. Ko god bude blagodaran prema tim uslužiteljima, stradaće od Mojih kletvi. (Svi uslužitelji su zavera velike crvene aždaje i svi su Sotonine sluge, tako da su oni koji su blagodarni prema njima saučesnici velike crvene aždaje i pripadaju Sotoni.) Volim sve koje volim i prezirem sve one koji su na meti Mojih kletvi i ognja. Da li ste i vi u stanju to da uradite? Sigurno neću oprostiti nikom ko Mi se usprotivi, niti ću ga poštedeti! U ostvarivanju svakog postupka, uredio sam da Mi uslužitelji služe. Stoga je jasno da su, tokom istorije, svi proroci i apostoli služili upravo zarad današnjeg koraka i da nisu po Mom srcu, niti su od Mene. (Iako su Mi u većini odani, niko od njih Mi ne pripada. Prema tome, oni se trude da postave temelj tog završnog koraka za Mene, ali je sav njihov trud uzaludan kada je o njima samima reč.) Otuda, poslednjih dana biće još i više ljudi koji se povlače. (Kažem „još i više“ zato što je Moj plan upravljanja došao do svog završetka, izgradnja Mog carstva je uspela i prvorođeni sinovi zaseli su na presto.) Sve je to zbog pojave prvorođenih sinova. Zbog toga što su se oni pojavili, velika crvena aždaja trudi se na sve moguće načine da napravi štetu i iskoristi sva sredstva. Šalje razne vrste zlih duhova koji dolaze da obavljaju službu za Mene, koji su pokazali svoje pravo lice u sadašnjem periodu i koji su pokušali da prekinu Moje upravljanje. Oni se golim okom ne mogu videti i svi su bića iz duhovnog sveta. Stoga ljudi ne veruju da će se veliki broj ljudi povući, ali Ja znam šta radim, razumem Svoje upravljanje; zato ne dopuštam ljudima da se mešaju. (Doći će dan kada će svaki podli zli duh pokazati svoje pravo lice i svi će ljudi biti iskreno ubeđeni.)

Volim Svoje prvorođene sinove, ali one koji su potomci velike crvene aždaje i koji Me iskreno vole uopšte ne volim. Zapravo, još više ih prezirem. (Ti ljudi nisu od Mene; iako pokazuju dobre namere i vešti su na rečima, to je sve spletka velike crvene aždaje, pa ih stoga mrzim do srži.) To je cela Moja narav i to je Moja pravednost. Čovek to ne može uopšte da dokuči. Zašto se Moja pravednost ovde potpuno otkriva? Iz toga se može opaziti Moja sveta narav, koja ne trpi nikakve uvrede. Mogu da volim Svoje prvorođene sinove i prezirem sve one koji nisu Moji prvorođeni sinovi (iako su odani ljudi). To je Moja narav. Zar ne vidite? U ljudskim predstavama, Ja sam uvek milostivi Bog i volim sve one koji Me vole. Zar takvo tumačenje nije bogohuljenje protiv Mene? Zar mogu da volim životinje i zveri? Zar mogu da uzmem Sotonu za Svog prvorođenog sina i uživam u tome? Gluposti! Moje delo ostvaruje se nad Mojim prvorođenim sinovima i osim Mojih prvorođenih sinova, nemam šta drugo da volim. (Sinovi i narod su dodatak, ali nisu bitni.) Ljudi kažu da sam toliko posla uradio uzalud, ali prema Mom mišljenju, taj posao je u stvari bio najdragoceniji i najsvrsishodniji. (To se u potpunosti odnosi na delo obavljeno tokom dva ovaploćenja, jer želim da otkrijem Svoju moć i moram da se ovaplotim da bih završio Moje delo.) Kažem da „Moj Duh dolazi da lično dela“ zato što je Moje delovanje u telu završeno. Drugim rečima, Moji prvorođeni sinovi i ja ulazimo u mirovanje. Rat protiv Sotone u telu je žešći nego rat protiv Sotone u duhovnom svetu. To mogu da vide svi ljudi, tako da čak i Sotonini potomci mogu da lepo svedoče za Mene i ne žele da odu. To je samo po sebi značenje Mog delovanja u telu, čiji je glavni cilj da đavolovi potomci osramote samog đavola. To je najveća sramota koja može da zadesi đavola Sotonu, u toj meri da se ne može nigde sakriti i da Me moli za milost u više navrata. Pobedio sam, sve sam nadvladao, probio sam se kroz treće nebo i došao do Sionske gore da bih uživao u porodičnoj sreći zajedno sa Svojim prvorođenim sinovima, da se zauvek prepustimo uživanju u gozbi carstva nebeskog!

Za prvorođene sinove platio sam svaku moguću cenu i nisam štedeo truda iako sam trpeo sve patnje. (Čovek jednostavno ne zna da je sve što sam Ja uradio, sve što sam rekao, činjenica da uvek prozrem svaku vrstu zlog duha i to što sam prognao sve vrste uslužitelja bilo radi Mojih prvorođenih sinova.) Ali u većini Mog dela, moje uređenje je uredno; sigurno je da ne delam na slepo. Svakog dana, u Mojim rečima bi trebalo da vidite način ostvarenja Mog dela i njegove korake. U mojim svakodnevnim postupcima trebalo bi da vidite Moju mudrost i Moja načela rešavanja problema. Kao što sam rekao, Sotona je poslao one koji obavljaju službu za Mene kako bi prekinuo Moje upravljanje. Ti uslužitelji su kukolj, ali se reč „žito“ ne odnosi na prvorođene sinove, već na sve sinove i sve ljude koji nisu prvorođeni sinovi. „Žito će uvek biti žito, a kukolj uvek kukolj.“ To znači da se priroda onih koji su od Sotone nikada ne može promeniti. Ukratko dakle, oni ostaju Sotona. „Žito“ se odnosi na sinove i narod, jer sam tim ljudima udahnuo Moje kvalitete pre stvaranja sveta. Već sam rekao da se čovekova priroda ne menja i zato će žito uvek biti žito. Šta su onda prvorođeni sinovi? Prvorođeni sinovi potiču od Mene; nisam ih Ja stvorio, pa se tako ne mogu nazvati žitom (jer se žito uvek pominje u kontekstu reči „sejati“, a „sejati“ znači „stvarati“; sav kukolj tajno seje Sotona, da delaju kao uslužitelji). Može se samo reći da su prvorođeni sinovi potpuno i obilato prikazanje Moje ličnosti i da bi trebalo da budu predstavljani zlatom, srebrom i dragim kamenjem. Ovo se tiče činjenice da Ja se pojavljujem poput lopova i došao sam da ukradem zlato i srebro i drago kamenje (jer su to zlato i srebro i drago kamenje prvobitno pripadali Meni i želim da ih vratim u Svoju kuću). Kada se prvorođeni sinovi i Ja budemo vratili na Sionsku goru, Ja ću ukrasti to zlato, srebro i drago kamenje. U tom periodu, Sotona će da ometa i remeti, pa ću Ja uzeti zlato, srebro i drago kamenje i pokrenuti odsudnu bitku protiv Sotone. (U ovom slučaju, ja definitivno ne pričam nekakvu priču: u pitanju je događaj u duhovnom svetu pa ljudima nije sasvim jasan i mogu da ga saslušaju jedino kao priču. Ali na vama je da uvidite iz Mojih reči šta Moj plan upravljanja star šest hiljada godina predstavlja i to da ga nikako ne smete shvatiti kao šalu. U suprotnom, Moj Duh će se udaljiti od čitavog čovečanstva.) Danas je ta bitka potpuno završena i Ja ću povesti Moje prvorođene sinove (i doneću zlato, srebro i drago kamenje koje Mi pripada) zajedno sa Mnom nazad na Moju Sionsku goru. Zbog retkosti zlata, srebra i dragog kamenja i zbog njihove dragocenosti, Sotona pokušava svim mogućim sredstvima da Mi ih otme, ali ja stalno ponavljam da se ono što je Moje mora vratiti Meni, a prethodno sam rekao šta to znači. Kada kažem da su prvorođeni sinovi od Mene i da Mi pripadaju, to je proglas Sotoni. Niko to ne shvata i to je u potpunosti događaj iz duhovnog sveta. Stoga, čovek ne razume zbog čega iznova i iznova naglašavam da prvorođeni sinovi pripadaju Meni. Danas bi trebalo da to shvatite! Rekao sam da Moje reči imaju svrhu i mudrost, ali vi to možete samo spolja da razumete – niko to ne može jasno da vidi u duhu.

Obraćam se sve češće i češće i što više govorim, to su strože Moje reči. Kada to dostigne određeni stepen, upotrebiću Svoje reči da u određenoj meri delujem na ljude tako da ne budu samo ubeđeni srcem i rečima, već povrh toga, da lebde između života i smrti. To je način na koji delujem i na koji se Moje delo odvija u koracima. Mora da bude tako; samo se na taj način može osramotiti Sotona i samo tako se mogu upotpuniti Moji prvorođeni sinovi (korišćenjem Mojih reči za konačno usavršavanje prvorođenih sinova, da bi mogli da se oslobode krvi i mesa i uđu u duhovni svet). Ljudi ne razumeju metod i ton Mojih reči. Trebalo bi svi da imate uvid iz Mog objašnjenja i trebalo bi svi da sledite Moje reči da biste završili posao koji morate da uradite. To je ono što sam vam poverio. Morate toga biti svesni kako u spoljašnjem, tako i, što je još važnije, u duhovnom svetu.

Prethodno: Poglavlje 112

Sledeće: Poglavlje 114

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera