Poglavlje 114

Stvorio sam vaseljenu svet; napravio sam planine, reke i sve stvoreno; oblikovao sam vaseljenu i krajeve sveta; vodio sam Moje sinove i Moj narod; komandovao sam svim stvarima i svim pitanjima. Sada ću voditi Moje prvorođene sinove nazad na Moju Sionsku goru, da se vrate tamo gde Ja boravim i to će biti završni korak Mog dela. Sve što sam uradio (sve što je urađeno od trenutka stvaranja do danas) bilo je zarad današnje etape Mog dela. Štaviše, to je za vladavinu sutrašnjice, za carstvo sutrašnjice i zarad večnog užitka Mene i Mojih prvorođenih sinova. To je Moj cilj u stvaranju svih stvari i to je ono što ću na kraju i postići Mojim stvaranjem. Iza Mojih reči i postupaka postoji cilj i plan: ništa ne radim nepromišljeno. Iako kažem da je sa Mnom sve sloboda i nesputanost, sve što radim je ipak principijelno i zasniva se na Mojoj mudrosti i naravi. Da li imate bilo kakvog uvida u to? Od trenutka stvaranja pa do danas, osim Mojih prvorođenih sinova, niko nije uspeo da Me upozna i niko nije video Moje pravo lice. Izuzetak sam napravio sa Mojim prvorođenim sinovima jer su oni u suštini deo Moje ličnosti.

Kada sam stvorio svet, podelio sam ljude u četiri kategorije prema Mojim zahtevima, a to su: Moji sinovi, Moj narod, oni koji vrše službu za Mene i oni koji će biti uništeni. Zašto Moji prvorođeni sinovi nisu na tom spisku? Zato što Moji prvorođeni sinovi nisu stvorena bića; oni potiču od Mene, a ne od čovečanstva. Sve sam uredio za Moje prvorođene sinove pre nego što sam se ovaplotio: u kom domaćinstvu će se roditi i ko će im se naći na usluzi – sve sam to Ja isplanirao. Takođe sam isplanirao koga ću od njih zadobiti natrag i u kom trenutku. Na kraju ćemo se zajedno vratiti na Sionsku goru. Sve je to planirano pre stvaranja pa je nepoznato ljudima i nije zabeleženo ni u jednoj knjizi, jer su to poslovi Sionske gore. Pored toga, kada sam se ovaplotio, nisam čoveku podario tu sposobnost i stoga niko nije znao za te stvari. Kada se budete vratili na Sionsku goru, saznaćete kakvi ste bili u prošlosti, kakvi ste sada i šta ste uradili u ovom životu. U ovom trenutku vam samo otvoreno i malo po malo govorim o tim stvarima, inače ne biste razumeli ma koliko se trudili i prekinuli biste Moje upravljanje. Danas, iako sam odvojen od većine Mojih prvorođenih sinova u pogledu tela, jednog smo Duha i, mada se razlikujemo po fizičkom izgledu, od početka do kraja smo jedan Duh. Međutim, to ne sme da predstavlja priliku koju bi Sotonini potomci mogli da iskoriste. Ma koliko se prerušavaš, to je i dalje površno i Ja to ne odobravam. Zato se iz toga može videti da su oni koji su usredsređeni na ono što je površno i teže tome da Me spolja oponašaju stoprocentno sigurno Sotona. Jer, njihov duh je drugačiji i nisu Moji voljeni, ma kako Me oponašali nimalo ne liče na Mene. Štaviše, pošto su Moji prvorođeni sinovi suštinski jednog Duha sa Mnom, čak i da Me ne oponašaju, oni govore i delaju na isti način kao Ja i svi su pošteni, čisti i otvoreni (tim ljudima nedostaje mudrosti zbog manjka iskustva u svetu i samim tim, nedostatak mudrosti nije mana Mojih prvorođenih sinova; kada se budu vratili u telo, sve će doći na svoje mesto). Dakle, iz gore opisanog razloga, većina ljudi još uvek ne menja svoju prirodu ma koliko ih Ja orezivao. A ipak, Moji prvorođeni sinovi se usaglašavaju sa Mojim namerama, a da Ja ne moram da ih orezujem. To je zato što smo jednog Duha. Oni u duhu osećaju spremnost da Mi se potpuno daju. Znači, osim Mojih prvorođenih sinova, ne postoji niko ko istinski i iskreno vodi računa o Mojim namerama; tek pošto budem ovladao Sotonom, oni će biti spremni da obavljaju službu za Mene.

Moja mudrost i Moji prvorođeni sinovi stoje iznad svega i sve pobeđuju i na put im ne sme stati nijedna stvar, čovek ili pitanje. Štaviše, ne postoji osoba, pitanje ili stvar koja ih može pobediti, već se svi poslušno pokoravaju Mojoj ličnosti. To je činjenica koja se dešava pred našim sopstvenim očima i nešto što sam već postigao. Sve one koji su uporno neposlušni (oni koji su neposlušni još uvek pominju Sotonu, a oni zaposednuti Sotonom su nesumnjivo niko drugi do sȃm Sotona) ću sigurno potpuno uništiti da u budućnosti ne bi bilo problema. Oni će odmah stradati od Moje grdnje. Ta vrsta Sotone su oni koji nisu voljni da vrše službu za Mene. Ti stvorovi su Mi se uvek tvrdoglavo protivili od trenutka stvaranja i danas Mi uporno prkose. (Ljudi to ne mogu da vide, jer se jednostavno radi o pitanju duha. Ta vrsta ljudi predstavlja tu vrstu Sotone.) Prvo ću ih uništiti pre nego što sve ostalo bude spremno i ostaviti ih da zauvek budu strogo kažnjeni. („Uništiti“ u ovom slučaju ne znači „učiniti da više ne postoje“, već se odnosi na stepen surovosti kojoj će biti podvrgnuti. Reč „uništiti“ ovde se razlikuje od izraza „uništiti“ koji se koristi za one koji će biti uništeni.) Jecaće i škrgutati zubima beskrajno i do večnosti. Čovekova mašta posve nije u stanju da zamisli taj prizor. Ljudi kao obični smrtnici nisu u stanju da zamisle duhovne stvari i stoga ćete shvatiti još tih stvari tek po povratku u Sionsku goru.

U Mojoj budućoj kući neće biti nikoga osim Mojih prvorođenih sinova i Mene i tek će tada Moj cilj biti postignut i Moj plan potpuno ostvaren, jer će se sve vratiti u svoje prvobitno stanje i svi će biti svrstani prema sopstvenom soju. Moji prvorođeni sinovi pripašće Meni, Moji sinovi i narod biće svrstani među druga stvorena bića, a uslužitelji i oni uništeni pripašće Sotoni. Pošto budemo sudili svetu, Ja i Moji prvorođeni sinovi počećemo još jednom božanski život. Oni Me nikada neće napustiti i uvek će biti zajedno sa Mnom. Sve tajne koje je ljudski um u stanju da pojmi postepeno će vam biti otkrivane. Kroz istoriju, bezbroj ljudi je propatilo mučeništvo zbog Mene, u potpunosti se žrtvujući za Mene. Ipak, ljudi su, na kraju krajeva, stvorena bića i ma koliko dobri bili, ne mogu se svrstati u Boga. To je neizbežan sled događaja koji niko ne može da promeni. Na kraju krajeva, Bog je taj koji sve stvara, dok su ljudi stvorena bića, a Sotona je, u konačnici, meta mog uništenja i Moj omrznuti neprijatelj – to je najistinitije značenje reči „reke se mogu preusmeriti i planine lako poravnati, ali je teško promeniti ljudsku prirodu“. Biti u ovom stanju i ovoj etapi danas je predznak toga da ćemo Ja i Moji prvorođeni sinovi ući u fazu odmora. To je zato što je Moje delo u svetu potpuno ostvareno i da ću, zbog idućeg koraka u Mom delu, morati da se vratim u telo da bih ga završio. To su koraci Mog dela, koje sam odavno isplanirao. Ova tačka gledišta se mora jasno uvideti, inače će većina ljudi prekršiti Moje upravne odluke.

Prethodno: Poglavlje 113

Sledeće: Poglavlje 115

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera