Poglavlje 115

Zbog tebe, Moje srce će se silno radovati; zbog tebe, Moja ruka radosno će igrati i darivaću ti beskrajne blagoslove, jer si od Mene potekao još pre trenutka stvaranja. Danas se moraš vratiti na Moju stranu, jer nisi od sveta ili od zemlje, već od Mene. Voleću te zauvek, blagosloviću te zauvek i štitiću te zauvek. Samo oni koji su od Mene potekli poznaju Moju volju; samo oni će pokazati obzira prema Mom bremenu i samo oni će uraditi stvari koje Ja želim da uradim. U današnje vreme, sve je ostvareno. Moje srce je poput vatrene lopte koja žudi za tim da Moji prvorođeni sinovi uskoro ponovo budu sa Mnom i da se Moja ličnost u potpunosti vrati na Sionsku goru. Ti imaš neka saznanja o tome? Iako često ne možemo da sledimo jedan drugog duhom, često možemo jedan drugom da se pridružimo u duhu i da se sretnemo u krvi i mesu. Otac i sinovi su zauvek nerazdvojni i blisko su povezani. Niko te ne može odvojiti od Mene do dana povratka na Sionsku goru. Volim sve prvorođene sinovi koji potiču od Mene i mrzim sve neprijatelje koji mi prkose. Vratiću sve one koje volim na Sionsku goru i izgnati sve one koje mrzim u Ad, u pakao. To je glavno načelo svih Mojih upravnih odluka. Sve što Moji prvorođeni sinovi kažu ili urade je izraz Mog Duha. Svi to moraju jasno da shvate i da svedoče Mojim prvorođenim sinovima. To je sledeći korak u Mom delu i ako se iko bude opirao, učiniću da se Moji prvorođeni sinovi obračunaju s njim. Danas je drugačije nego ranije. Ako oni koje volim izgovore samo jednu reč koja sudi, Sotona će odmah umreti u Adu, jer sam ja već ovlastio Moje prvorođene sinove. Drugim rečima, od danas pa ubuduće vreme je da Moji prvorođeni sinovi i Ja vladamo zajedno. (To je u fazi krvi i mesa, koja se neznatno razlikuje od zajedničkog vladanja u telu). Svako ko u mislima bude neposlušan doživeće istu sudbinu kao i oni koji se budu opirali Meni kao ličnosti. Moji prvorođeni sinovi bi trebalo da imaju isti tretman kao Ja, jer smo mi jedno telo i neće nas nikada razdvojiti. Pošto je u prošlosti svedočeno Meni, isto bi tako danas trebalo da bude svedočeno Mojim prvorođenim sinovima. To je jedna od Mojih upravnih odluka: svi moraju da ustanu i svedoče.

Moje carstvo doseže do svih krajeva sveta i Moji prvorođeni sinovi putuju na kraj sveta sa Mnom. Zbog smetnji koju predstavlja vaša krv i meso, mnoge reči ne razumete, iako sam ih kazivao, pa se veći deo dela mora završiti po povratku na Sionsku goru. Iz Mojih reči je jasno da povratak nije daleko – zapravo, skoro da je kucnuo čas. Zbog toga stalno pominjem Sionsku goru i dešavanja na Sionskoj gori. Znate li šta je cilj Mojih reči? Da li znate šta Mi je u srcu? Moje srce čezne da se uskoro vrati na Sionsku goru, da u potpunosti stavi tačku na staro doba, da okonča naš život na zemlji (jer se gnušam zemaljskih ljudi, pitanja i stvari, i mrzim život u krvi i mesu još više, i prepreke koje krvi i meso sa sobom nose su velike. Tek će po povratku na Sionsku goru sve procvetati) i da povrati naš život u carstvu. Svrha Mog prvog ovaploćenja bila je da položi temelj za Moje drugo ovaploćenje. To je bio put koji se morao preći. Samo sam potpunom predajom Sebe Sotoni mogao da vas iskupim, da možete da se vratite u Moj telo u završnoj etapi. (Da nije bilo Mog prvog ovaploćenja, ne bih uspeo da steknem slavu i ne bih uspeo da na sebe primim žrtvu za greh, bez čega biste došli na svet kao grešnici). Pošto je Moja mudrost beskrajna, činjenica da sam vas poveo sa Sionske gore znači da ću vas sigurno vratiti nazad na Sionsku goru. Sotonini pokušaji da to spreči neće uspeti, jer je Moje veliko delo odavno ostvareno. Moji prvorođeni sinovi su isti kao Ja – sveti su i bezgrešni, tako da ću početi povratak na Sionsku goru sa Mojim prvorođenim sinovima i nikada nećemo biti razdvojeni.

Celokupan Moj plan upravljanja vam se postepeno otkriva. Počeo sam da ostvarujem Svoje delo među svim nacijama i svim narodima. To je dovoljan dokaz da Moj povratak na Sionsku goru nije daleko, jer je ostvarenje Mog dela među svim nacijama i svim narodima nešto što će se dešavati po povratku na Sionsku goru. Moj ritam se ubrzava (pošto se dan Mog povratka na Sionsku goru bliži, želim da završim Svoje delo na zemlji pre nego što se vratim), još sam više zaokupljen Svojim delom, a ipak, na zemlji je za Mene sve manje posla – gotovo i da ga nema. (Moja zaokupljenost je usmerena na delovanje u Duhu, što čovek ne može da vidi golim okom, već se to može shvatiti iz Moji reči; Moja zaokupljenost nema isto značenje kao zaokupljenost u krvi i mesu, već se odnosi na Moje planiranje raznih poslova). To je zato što je, kao što sam rekao, Moje delo na zemlji već potpuno završeno, a ostatak Mog dela mora da sačeka da se vratim na Sionsku goru. (Razlog što moram da se vratim na Sionsku goru da bih delao je taj što buduće delo ne može da bude ostvareno u krvi i mesu, i ako bi to delo bilo ostvareno u krvi i mesu, to bi osramotilo Moje ime). Kada porazim Svoje neprijatelje i vratim se na Sionsku goru, život će biti lepši i mirniji od onog života pre vekova. (To je zato što sam potpuno prevazišao svet i zahvaljujući Mom prvom i Mom drugom ovaploćenju stekao sam potpunu slavu. U Mom prvom ovaploćenju, zadobio sam samo jedan deo Svoje slave, ali u Mom drugom ovaploćenju, Moja ličnost stekla je potpunu slavu, tako da više nema prilika koje bi Sotona mogao da iskoristi. Prema tome, budući život na Sionskoj gori biće još lepši i mirniji). Moja ličnost će se još slavnije pojaviti pred svetom i Sotonom da ponizi veliku crvenu aždaju; to je suština cele Moje mudrosti. Što više govorim o spoljašnjim stvarima, to ćete više biti u stanju da razumete; što više budem besedio o pitanjima Sionske gore koja ljudi nisu u stanju da vide, to ćete više misliti da su to prazne priče i biće vam teže da ih zamislite; mislićete da pričam bajke. Ipak, morate da budete oprezni. Iz Mojih usta ne izlaze prazne reči, već su reči koje izgovaram pouzdane. To je potpuno tačno, iako teško razumljivo ako se koristite vašim načinom razmišljanja. (Zbog ograničenja krvi i mesa, ljudi nisu u stanju da potpuno i detaljno razumeju ono što kazujem i mnoge stvari koje sam rekao nisam u potpunosti otkrio. Međutim, kada se vratimo na Sionsku goru, neću morati da objašnjavam; razumećete ih prirodno). Tome se ne sme olako pristupiti.

Iako su ljudska krv i meso i predstave ograničeni, Ja ipak želim da poboljšam vaše razmišljanje u krvi i mesu i da se borim protiv vaših predstava otkrivenim tajnama, jer, kao što sam u više navrata rekao, to je korak u Mom delu (i to delo neće stati do ulaska na Sionsku goru). U glavi svakog čoveka postoji „Sionska gora“ i za svakoga je drugačija. Pošto stalno pominjem Sionsku goru, daću vam neke opšte informacije o njoj da biste je malo upoznali. Biti na Sionskoj gori znači vratiti se u duhovni svet. Iako se to odnosi na duhovni svet, to nije mesto koje ljudi mogu da vide ili dodirnu; to se odnosi na telo. Nije potpuno nevidljiva ili neopipljiva, jer kada se telo pojavi ima oblik i konture, ali kada se telo ne pojavi, nema ni oblik ni konture. Na Sionskoj gori neće se razmišljati o hrani, odeći, svakodnevnim potrebama ili krovu nad glavom, niti će biti braka ili porodice i neće biti podele na polove (svi oni koji su na Sionskoj gori su Moja ličnost, u jednom telu, pa nema braka, porodice ili podele na polove), i sve ono o čemu govori Moja ličnost biće ostvareno. Kada se ljudi budu najmanje nadali, pred njima će se pojaviti Moja ličnost i kada ljudi ne budu obraćali pažnju, Moja ličnost će nestati. (To je nešto što ljudi od krvi i mesa ne mogu da postignu i zato vam je sada teško da to zamislite). U budućnosti će i dalje biti sunca, meseca i fizičkog neba i zemlje, ali pošto će Moja ličnost biti na Sionskoj gori, sunce neće pržiti, neće biti obdanice i patnji zbog prirodnih katastrofa. Kada sam rekao da nam svetlost neće davati sunce i mesec, nego Bog, govorio sam o boravku na Sionskoj gori. Po ljudskim predstavama, sve se u vaseljeni mora ukloniti i svi ljudi moraju da žive u Mom svetlu. Iako ljudi misle da je to pravo značenje reči „svetlost nam neće davati sunce i mesec, nego Bog,“ to je pogrešno tumačenje. Kada sam rekao „svakog meseca, drvo života rodiće dvanaestostruki rod“, mislio sam na dešavanja na Sionskoj gori. Ta rečenica se odnosi na uslove života na Sionskoj gori u njihovoj celosti. Na Sionskoj gori, vreme neće biti ograničeno, a neće biti ni geografskih i prostornih ograničenja. Zato sam rekao „svakog meseca.“ „Dvanaestostruki rod“ ne označava vaše ponašanje danas, već se odnosi na život u slobodi na Sionskoj gori. Te reči opisuju uopšten život na Sionskoj gori. Iz toga se vidi da će život na Sionskoj gori biti bogat i raznovrstan (jer se ovde „dvanaest“ odnosi na obilje). Biće to život bez tugovanja i suza i neće biti iskorišćavanja ili ugnjetavanja, pa će svi biti civilizovani i slobodni. To je zato što sve postoji unutar Moje ličnosti, niko neće ništa moći da razdvoji i sve će biti prizor lepote i večne novine. Biće to vreme kada je sve spremno i početak našeg života po povratku na Sionsku goru.

Iako je Moje delo na zemlji do tančina završeno, i dalje su Mi potrebni Moji prvorođeni sinovi da delaju na zemlji, tako da još uvek ne mogu da se vratim na Sionsku goru. Ne mogu da se vratim na Sionsku goru sam. Vratiću se na Sionsku goru sa Svojim prvorođenim sinovima pošto završe svoje delo na zemlji. Stoga se s pravom može reći da zajedno stičemo slavu; to je potpuno prikazanje Moje ličnosti. (Kažem da delo Mojih prvorođenih sinova na zemlji nije gotovo, jer se Moji prvorođeni sinovi još nisu prikazali. To delo moraju da izvrše odani i pošteni uslužitelji).

Prethodno: Poglavlje 114

Sledeće: Poglavlje 116

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera