Poglavlje 116

Među Mojm rečima, ima mnogih koje plaše ljude. Zbog mnogih Mojih reči ljudi drhte od straha i pate i gube nadu, a povrh toga one izazivaju uništenje ljudi. Niko ne može da odgonetne obilje Mojih reči, niti da ga jasno dokuči. Tek kada vam kazujem Moje reči rečenicu po rečenicu i otkrijem vam ih, vi onda saznajete o opštoj situaciji, ali vam je pravo lice konkretnih činjenica i dalje nejasno. Stoga ću se poslužiti činjenicama da otkrijem sve Moje reči i tako vam omogućiti da bolje razumete. U pogledu stila Mog obraćanja, Ja ne govorim samo Svojim rečima, već se, povrh toga, ponašam u skladu njima. To je pravo značenje izraza „reči i dela idu ruku pod ruku.“ Jer je sa Mnom sve slobodno i sve je oslobođeno i u skladu s tim je sve ispunjeno mudrošću. Ne govorim nepromišljeno, niti tako postupam. (U ljudskosti ili u božanstvu, govorim i postupam mudro, jer je Moja ljudskost nerazdvojni deo Mene). Pa ipak, kada govorim, niko ne obraća pažnju na ton Mog govora. Kada delam, niko ne obraća pažnju na način Mog delovanja. To je čovekov nedostatak. Otkriću Svoju moć svim ljudima, a ne samo Svojim prvorođenim sinovima, ali ću, povrh toga, otkriti Svoju moć svim nacijama i među svim narodima; samo to čini moćno svedočanstvo koje posramljuje Sotonu. Ja ne postupam nepromišljeno. Većina ljudi misli da je Moje svedočenje za prvorođene sinove greška. Kažu da ima drugih Bogova osim Mene, da se ponašam nerazumno i da se ponižavam; time se čovekova iskvarenost još više razobličuje. Da li je moguće da grešim što svedočim za Moje prvorođene sinove? Kažete da grešim, pa da li onda vi možete da svedočite? Bez mog uzdizanja, Mog svedočenja, još uvek biste ugnjetavali Mog sina, bili hladni i ravnodušni prema Njemu i ophodili se prema Njemu kao da vam je sluga. Vi ste krdo svinja! Obračunaću se redom sa svakim od vas! Niko neće biti pošteđen! Recite Mi, kakva je to sorta ljudi koja je nespojiva sa osobama koje poseduju normalnu ljudskost? To su nesumnjivo svinje! Jednostavno ne mogu očima da ih vidim. Da sam čekao na vaše svedočenje, Moje delo bi već kasnilo! Vi ste krdo svinja! Jednostavno nemate nimalo ljudskosti! Nema potrebe da obavljaš službu za Mene. Odlazi smesta odavde! Tako dugo si maltretirao i ugnjetavao Mog sina; napraviću kašu od tebe kada te budem zgazio! Samo čekaj da vidiš šta će se desiti ako se ponovo usudiš da divljaš; samo čekaj da vidiš šta će se desiti ako se usudiš da Me ponovo osramotiš! Već sam ostvario Svoje veliko delo; moram da se vratim i zbrišem ovaj čopor zveri!

Sve se ostvaruje u Mojim rukama (kada je reč o onima koje volim) i sve strada takođe u Mojim rukama (kada je reč o onima koje mrzim i onim ljudima, pitanjima i stvarima koje prezirem). Omogućiću Svojim prvorođenim sinovima da vide sve što ću uraditi, da do tančina razumeju i tako vide sve što sam uradio nakon odlaska iz Sionske gore. Posle toga, ući ćemo zajedno na Sionsku goru, mesto na kome smo bili pre svih epoha i iznova živeti naše živote. Od tog trenutka, više neće biti dodira sa svetom i tim krdom svinja, već će vladati potpuna sloboda i sve će biti bez smetnji i bez prepreka. Ko se usuđuje da se opire bilo kom od Mojih prvorođenih sinova? Ko se usuđuje da nastavi da se protivi Mojim prvorođenim sinovima? Neće se lako izvući! Ma kako Me se bojali u prošlosti, isto tako morate da se bojite Mojih prvorođenih sinova danas. Ne ponašajte se na jedan način preda Mnom, a na drugi Meni iza leđa; kristalno jasno vidim kakav je svako. Ne biti odan Mojim sinovima znači ne ponašati se kao sin prema Meni, što je očigledna činjenica, jer smo Mi jednog tela. Ako je neko dobar prema Meni, ali se drugačije ponaša prema Mojim prvorođenim sinovima, onda je bez sumnje tipičan potomak velike crvene aždaje, jer lomi Hristovo telo. Taj greh se nikada ne može oprostiti! Svako od vas mora to da uvidi. Vaša je dužnost da Mi svedočite i povrh toga, vaša obaveza je da svedočite prvorođenim sinovima. Niko od vas neće izbeći svoje obaveze; rešiću se odmah onoga ko to prekida! Nemoj da misliš da si nešto posebno. Slušaj me: ko je god suštinski takav, naći će se na meti Moje najstrože kazne! Ko je god naročito takav ima najmanje nade i naročito je sin propasti. Zauvek ću te izgrditi!

Celokupno Moje delo lično obavlja Moj Duh i ne dozvoljavam nijednom Sotoninom potomku da se meša, kako bih izbegao da Mi ometaju planove. Na kraju ću dozvoliti i odraslima i deci da ustanu i hvale Mene i Moje prvorođene sinove, da hvale Moja čudesna dela i hvale prikazivanje Moje ličnosti. Omogućiću da zvuk hvale odjekuje čitavom vaseljenom i do svih krajeva sveta, da se zatresu planine, reke i sve stvoreno i potpuno ću poniziti Sotonu. Upotrebiću Svoje svedočenje da uništim celokupan prljavi i gadni stari svet i da sagradim sveti i neukaljani novi svet. (Kada kažem da se sunce, mesec, zvezde i nebeska tela u budućnosti neće promeniti, to ne znači da stari svet još uvek postoji, već da će čitav svet biti uništen i da će stari svet biti zamenjen. Ne nameravam da zamenim vaseljenu). Tek tada će to biti svet usklađen sa Mojom voljom. U njemu neće biti ugnjetavanja kakvo postoji danas, niti pojave današnjice da ljudi iskorišćavaju jedni druge. Naprotiv, vladaće potpuna pravičnost i razum u telu. (Iako kažem da će vladati pravičnost i razum, to će biti u telu; biće umnogome drugačije od Mog carstva i razlika će biti kao između neba i zemlje. Jednostavno se jedan sa drugim ne mogu porediti – na kraju krajeva, ljudski svet je ljudski svet, a duhovni svet je duhovni svet). U tom trenutku, Moji prvorođeni sinovi i ja vršićemo nadležnost nad takvim svetom (u tom svetu Sotona neće moći da ometa, jer ću se Ja potpuno rešiti Sotone), ali će naši životi i dalje biti životi carstva, što niko ne može da porekne. Tokom vekova nije postojalo ljudsko biće (ma koliko odano bilo) koje je doživelo takav život, jer vekovima nije bilo nikog ko bi delao kao Moj prvorođeni sin, a ko će kasnije ipak vršiti službu za Mene. Iako su ti uslužitelji odani, u konačnici su Sotonini potomci koje sam Ja pokorio, pa su posle smrti tela i dalje rođeni u ljudskom svetu da obavljaju službu za Mene; to je pravo značenje izjave „sinovi su, na kraju krajeva, sinovi, a uslužitelji su, na kraju krajeva, potomci Sotone.“ Tokom vekova nije poznato koliko ima ljudi koji obavljaju službu za prvorođene sinove današnjice; niko od uslužitelja ne može da pobegne i nateraću ih da obavljaju službu za Mene zauvek. Uzimajući u obzir njihovu prirodu, svi su oni Sotonina deca i svi Mi se opiru; iako Mi služe, na to su naterani i niko od njih nema izbora. To je zato što sve kontroliše Moja ruka i uslužitelji koje koristim moraju da vrše službu za Mene do kraja. Prema tome, mnogo je ljudi danas koji su iste prirode kao proroci i apostoli kroz istoriju, jer su jednog duha. Stoga, još su brojni odani uslužitelji koji rade za Mene, ali na kraju (šest hiljada godina neprestano obavljaju službu za Mene, tako da ti ljudi spadaju u uslužitelje) niko ne može da dostigne ono čemu su se nadali oni koji su živeli kroz vekove, jer ono što sam pripremio nije za njih.

Sve Moje već je ostvareno pred očima; učiniću da se Moji prvorođeni sinovi vrate Mojoj kući i vrate na Moju stranu, da budemo opet zajedno. Pošto sam se trijumfalno vratio kao pobednik i stekao punu slavu, dolazim da vas vratim. U prošlosti, neki su predvideli „pet mudrih devojaka i pet nerazumnih devojaka.“ Iako to predviđanje nije tačno, ali nije ni potpuno pogrešno, mogu da vam dam nekakvo objašnjenje. „Pet mudrih devojaka i pet nerazumnih devojaka“ zajedno ne predstavljaju ni broj ljudi niti tip osobe. „Pet mudrih devojaka“ odnosi se na broj ljudi, a „pet nerazumnih devojaka“ predstavljaju jedan tip osobe, ali ni prvo ni drugo ne odnosi se na prvorođene sinove, već na stvaranje. Zbog toga je poslednjih dana od njih traženo da pripreme ulje. (Stvaranje nema Moj kvalitet; ako žele da budu mudre, moraju da pripreme ulje i stoga moraju biti naoružane Mojim rečima.). „Pet mudrih devojaka“ predstavljaju Moje sinove i Moj narod među ljudima koje sam stvorio. Nazivaju se „devojke“ jer sam ih Ja zadobio, uprkos tome što su rođene na zemlji. Mogle bi se nazvati svetim, pa ih zovu „devojke.“ Pomenutih „pet“ predstavlja broj Mojih sinova i Mojih ljudi koje sam predodredio. „Pet nerazumnih devojaka“ odnosi se na uslužitelje, jer oni obavljaju službu za Mene ne pridajući ni tračak važnosti životu i tragajući isključivo za spoljašnjim stvarima (pošto nemaju Moj kvalitet, ma šta radili, to je spoljašnja stvar) i nisu u stanju da budu Moji sposobni pomagači, pa ih nazivaju „nerazumnim devojkama.“ Pomenutih „pet“ predstavlja Sotonu, a činjenica da ih nazivaju „devojke“ znači da sam ih Ja osvojio i da su u stanju da obavljaju službu za Mene – ali takvi ljudi nisu sveti, pa ih nazivaju uslužiteljima.

Prethodno: Poglavlje 115

Sledeće: Poglavlje 117

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera