Poglavlje 117

Ti si Onaj koji otvara svitak i Ti si onaj koji lomi sedam pečata, jer sve tajne od Tebe dolaze i sve blagoslove Ti otkrivaš. Moja je dužnost da Te volim zauvek i moja je dužnost da učinim da Te obožavaju svi narodi, jer Ti si Moja ličnost; Ti si deo Mog velikodušnog i potpunog ispoljenja i nerazdvojan deo Mog tela. Stoga moram posebno da svedočim. Ko je još po Mom srcu, pored Jedinog u Mojoj ličnosti? Ne svedočiš Ti sam za Sebe, već je Moj Duh taj koji svedoči za Tebe i sigurno neću oprostiti nikom ko se usudi da Ti se usprotivi, jer se to tiče Mojih upravnih odluka. Sve što kazuješ Ja ću sigurno ostvariti i sve što misliš Ja ću sigurno prihvatiti. Onaj ko Ti nije odan, otvoreno se opire Meni i sigurno mu neću oprostiti. Strogo ću izgrditi sve koji se opiru Mom Sinu i blagosloviću one koji su u skladu sa Tobom. To je autoritet koji Ti poveravam. U onome o čemu je bilo reči u prošlosti – zahtevi i merila nametnuti prvorođenim sinovima – Ti služiš za primer. Drugim rečima, zahtevaću od prvorođenih sinova da budu kao Ti. To nije nešto što su ljudi u stanju da urade, već ono što sȃm Moj Duh čini. Ako iko veruje da su ljudi ti koji svedoče za Tebe, onda je to stvorenje nesumnjivo Sotoninog soja i Moj neprijatelj! Stoga je svedočenje nepobitno, zauvek nepromenjivo i ono što potvrđuje Sveti Duh! Niko ne sme da ga nepromišljeno promeni i ko god se usudi, neću oprostiti! Pošto ljudi ne mogu da svedoče za Mene, Ja ću svedočiti za Moju ličnost i ljudi ne smeju da ometaju Moje delo! To su reči strogog suda i svako ih mora imati u vidu!

Treba da razmotrite i zabeležite svaki detalj onoga što govorim. Nemojte da se ležerno odnosite prema Mojim rečima, već slušajte pažljivo. Zašto govorim da su prvorođeni sinovi Moja ličnost i nužan deo Mog carstva? Pre svih vekova, živeli smo zajedno i nikada nismo bili odvojeni. Zbog Sotoninih ometanja, pošto sam se prvi put ovaplotio, vratio sam se na Sionsku goru. Sledstveno tome, svi smo došli na svet i pošto izvojujem pobedu poslednjih dana, odnosno, pošto vas zadobijem natrag iz krvi i mesa koje je Sotona iskvario, vratiću vas na Sionsku Goru da se Moja ličnost ponovo spoji i nikada više ne razdvoji. Posle toga se više neću ponovo ovaplotiti i vi sigurno nećete izaći iz Mog tela. Drugim rečima, posle toga više neću ponovo stvarati svet, već ću ostati zauvek nerazdvojan od Mojih prvorođenih sinova na Sionskoj gori, jer je sve sada potpuno završeno i Ja se spremam da stavim tačku na celokupno staro doba. Samo je na Sionskoj gori život novog neba i zemlje, jer Moja ličnost postoji na Sionskoj gori. Više neće biti novih neba i zemlji osim tih. Ja sam novo nebo i ja sam takođe nova zemlja, jer Moja ličnost ispunjava celu Sionsku goru. Može se reći i da su Moji prvorođeni sinovi novo nebo i Moji prvorođeni sinovi su nova zemlja. Moji prvorođeni sinovi su jedno, nerazdvojno telo. Pominjati Mene nužno podrazumeva i prvorođene sinove i sigurno neću oprostiti nikome ko pokuša da nas razdvoji. Kada učinim da se sve nacije i narodi vrate pred Moj presto, sve Sotone će biti potpuno osramoćene i svi odvratni demoni udaljiće se od Mene. Tada je sigurno da će pravednost postojati među svim narodima (odnosno među Mojim sinovima i narodom) i sigurno je da među svim nacijama neće više biti Sotoninih ometanja, jer ću Ja vladati svim nacijama i narodima, vršiću vlast nad čitavom vaseljenom svetom i sve Sotone biće potpuno razorene, potpuno poražene i kažnjene Mojim upravnim odlukama.

Nastavljam Svoje delo među svim narodima, ali oni imaju samo prosvećenost Mog Duha i niko od njih nije kvalifikovan da pokaže Moje tajne, niti da Me izražava. Samo Onaj koji potiče od Mene je kvalifikovan da sprovodi Moje delo; što se ostalih tiče, mogu da ih koristim samo privremeno. Moj Duh se neće spustiti u nekoga samovoljno, jer sve u Meni je dragoceno. Spuštanje Mog Duha na nekoga i delanje Mog Duha u nekome su potpuno različite stvari. Moj Duh dela u ljudima koji su izvan Mene, ali se Moj Duh spušta na Onog ko od Mene potiče. To su dve potpuno nepovezane stvari. Jer Onaj koji potiče od Mene je svet, a oni koji su izvan Mene nisu sveti, ma koliko dobri bili. Moj Duh se neće spustiti u nekog bez dobrog razloga. Ljudi ne treba da se brinu. Ja ne grešim i potpuno sam siguran u ono što činim! Pošto sam svedočio za Njega, sigurno ću ga zaštititi; Taj definitivno potiče od Mene i neophodan je Mojoj ličnosti. Stoga se nadam da će ljudi ostaviti svoje predstave po strani, odustati od svih ideja dobijenih od Sotone, verovati u istinitost svake Moje izjave i odagnati sumnje iz svoje glave. To je Moj nalog čovečanstvu, Moja podrška čovečanstvu. Svi se moraju pridržavati tih stvari, svi im se moraju iskreno povinovati i svi moraju prihvatiti ono što kazujem kao merilo.

Ne samo da se spremam da počnem Svoje delovanje među svim nacijama i narodima, već i Svoje delovanje svuda u vaseljeni svetu, a to još više pokazuje da dan Mog povratka na Sionsku goru nije daleko (jer moram da se vratim na Sionsku goru pre nego što počnem delovanje među svim narodima i širom vaseljene sveta). Zar iko može da dokuči korake Mog dela i način na koji delam? Kada kažem da ću se sresti sa strancima u duhu, to je zato što se to suštinski ne može ostvariti u telu i zbog toga što ne želim da rizikujem da se po drugi put nađem u opasnosti. To su razlozi za prisan razgovor sa strancima u duhu. To treba da se dogodi u pravom duhovnom svetu, a ne nekakvom maglovitom duhovnom svetu kako ga zamišljaju oni[a] koji žive u telu. Ono što ću govoriti u tom trenutku razlikovaće se samo po načinu na koji budem govorio, jer će to biti u drugom dobu. Stoga, po ko zna koji put podsećam čovečanstvo da obrati pažnju na način na koji govorim i podsećam čovečanstvo i da u onome što kazujem postoje tajne koje ljudi ne mogu da otkriju. Ali niko ne razume zbog čega govorim te stvari i ako ipak uspevate da razumete tek delić, ali ne sve, to je samo zato što vam ovo danas kazujem. Posle ove etape u Mom delu, obaveštavaću vas korak po korak. (Još uvek želim da izgnam neke ljude ovim putem, pa za sada neću reći ništa.) To je metod narednog koraka u Mom delu. Svi bi trebalo da obrate pažnje i jasno uvide da sam ja Sȃm Bog koji je mudar.

a. Izvorni tekst ne sadrži izraz „kako ga zamišljaju oni“.

Prethodno: Poglavlje 116

Sledeće: Poglavlje 118

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera