Poglavlje 118

Darivaću blagodat svakom ko ustane da svedoči za Mog Sina; svakog ko ne ustane da svedoči za Mog Sina, već se opire i služi se svojim ljudskim predstavama za sopstvene procene, njega ću uništiti. Svi moraju jasno da vide! Svedočenje za Mog Sina je čin bogobojažljivosti i udovoljava Mojoj volji. Nemojte da poštujete samo Oca, dok zlostavljate i ugnjetavate Sina. Oni koji se tako ponašaju su potomci velike crvene aždaje. Nisu mi potrebni takvi bednici da svedoče za Mog Sina; uništiću ih u bezdanu. Želim da odani i pošteni uslužitelji vrše službu za Mog Sina. Što se ostalih tiče, nisu Mi potrebni. To je Moja pravedna narav, koja treba da pokaže da sam Ja sveti i neukaljani Bog lično. Neću oprostiti nikom ko se ogreši o Moje upravne odluke. Izgrdiću jednog po jednog one koji su Te zlostavljali ili proganjali u prošlosti, bilo u porodici ili u svetu; niko se neće izvući, jer nijedan deo Mene nije od krvi i mesa. Svedočenje za Tebe danas pokazuje da su ti uslužitelji prestali da vrše službu za Mene i zato nemaj nikakvih skrupula ili briga. Oni su Tvoji uslužitelji na kraju krajeva i u konačnici, kada sve bude rečeno i obavljeno, Ti si sa neba i vratićeš se na kraju u Moje telo, jer Moje telo ne može da postoji bez Tebe. Oni koji su Ti se usprotivili i koji su s Tobom bili nespojivi u prošlosti (to je nešto što drugi ne mogu da vide; samo Ti to znaš u srcu Svom) sada su otkrili svoj pravi oblik i pali su, jer si Ti Sâm Bog i nećeš trpeti da Ti iko prkosi ili vređa Te. Iako se spolja to uopšte ne može videti, Moj Duh je u Tebi i to je van svake sumnje. Svi moraju da veruju u to, da Moje gvozdeno žezlo ne bi pokosilo sve koji Mi se usprotive! Pošto Ja svedočim za Tebe, Ti sigurno imaš autoritet i sve što govoriš je izraz Mene i sve što činiš je ispoljenje Mene, jer si Ti Moj voljeni i Ti si deo bez kog Moja ličnost ne može da postoji. Dakle, svaki Tvoj postupak, ono što nosiš, ono što koristiš i tamo gde živiš – sve je to rezultat Mojih postupaka. Niko ne sme da pronađe išta protiv Tebe i niko ne sme da Ti pronalazi mane. Ako to neko i učini, neću mu oprostiti!

Izgnaću sve zle sluge iz Moje kuće i učiniću da u Mojoj kući sve verne sluge svedoče za Moje prvorođene sinove. To je Moj plan i tako Ja delam. Kada zle sluge svedoče za Mog Sina, širi se smrad mrtvih i toga se gnušam. Kada odane sluge svedoče za Mog Sina, čine to otvoreno i iskreno i to je prihvatljivo za Mene. Stoga, ko god ne želi da svedoči za Mog Sina, neka odmah ode odavde! Ja te neću primoravati na to – ako ti kažem da odeš, moraš da odeš! Pogledaj posledice koje će te zadesiti i šta te čeka; oni koji vrše službu za Mene to razumeju bolje od bilo koga. Moj sud, Moj gnev, Moje kletve, Moj oganj i Moj jarosni bes zadesiće u svakom trenutku svakog ko Mi se usprotivi. Moja ruka neće imati milosti ni prema kome. Ma koliko odan bio onaj koji je ranije vršio službu za Mene, ako danas prkosi Mom Sinu, odmah ću ga uništiti i neću mu dozvoliti da ostane uz Mene. Iz toga se vidi Moja nemilosrdna ruka. Pošto Me ljudi ne poznaju i pošto im je u prirodi da Mi prkose, čak i oni koji su Mi odani, odani su zarad sopstvenog zadovoljstva. Ako im se nešto loše dogodi, u njihovom srcu momentalno dolazi do obrta i žele da se udalje od Mene. To je Sotonina priroda. Ne smete da budete tvrdoglavi i verujete da ste odani! Ako nema nekog ćara za njih, taj čopor zveri jednostavno nije u stanju da Mi bude odan. Da nisam proglasio Svoje upravne odluke, vi biste se odavno povukli. Sada ste pritisnuti između čekića i nakovnja, nevoljni da vršite službu za Mene, kao i da vas pokosi Moja ruka. Da nisam objavio da će velike nesreće zadesiti svakog ko Mi se u bilo kom trenutku usprotivi, odavno biste se povukli. Zar Ja ne poznajem lukavstva kojima se služe ljudi? Većina ljudi se danas pomalo nada, ali kada se ta nada pretvori u razočaranje, neće želeti da nastave dalje i zatražiće da se vrate nazad. Kazivao sam ranije da nikoga ne zadržavam ovde protiv njegove volje, ali ipak razmisli o tome kakve će biti posledice po tebe. Ja ti ovim putem ne pretim, to su jednostavno činjenice. Niko ne može da dokuči čovekovu prirodu osim Mene. Svi ljudi misle da su Mi odani, ne znajući da je njihova odanost nečista. Te nečistoće uništiće ljude, jer su deo spletke velike crvene aždaje. Ja sam to odavno razobličio; zar Ja, svemogući Bog, da ne prozrem nešto tako prosto? Ja mogu da ti prodrem u krv i meso kako bih prozreo tvoje namere. Nije Mi teško da dokučim čovekovu prirodu, ali ljudi misle da su pametni i da niko osim njih ne poznaje njihove namere. Zar ne znaju da svemogući Bog postoji na nebu, na zemlji i u svemu stvorenom?

Voleću Svog Sina do samog kraja i mrzeću veliku crvenu aždaju i Sotonu za vijek i vijekova. Izgrdiću sve koji Mi se usprotive i nijedan neprijatelj neće biti pošteđen. Već sam rekao: „Polažem veliki kamen u Sionsku goru. Za vernike, taj kamen je temeljac njihove vere. Onima koji ne veruju to je kamen o koji se spotiču. Za đavolje sinove, to je kamen koji ih mrvi do smrti.“ Ne samo da sam već izgovarao te reči, već su ih prorekli mnogi ljudi i mnogi su u ovom dobu pročitali taj odlomak. Štaviše, neki su pokušali da objasne te reči, ali nikome nikada nije uspelo da rasvetli tu tajnu, jer se ovo delo izvršava samo u sadašnjem vremenu poslednjih dana. Znači, iako su neki pokušavali da objasne te reči, njihova objašnjenja su sva pogrešna. Danas vam otkrivam celokupno značenje da biste mogli da uvidite ozbiljnost Mog svedočenja za Moje prvorođene sinove i šta je Moj cilj toga. Ja polažem u Sionsku goru veliki kamen i taj kamen se odnosi na Moje prvorođene sinove kojima se svedoči. Reč „veliki“ ne znači da se to svedočenje vrši u nekakvim džinovskim razmerama, već da će se veliki broj uslužitelja povući svedočeći za Moje prvorođene sinove. Ovde se pod „oni koji ne veruju“ misli na one koji se povlače zbog toga što se svedoči Mom Sinu. Kamen je stoga kamen spoticanja takvim ljudima. Kažem da je to kamen, jer će takvi ljudi biti pokošeni Mojom rukom i samim tim pominjanje „kamena o koji će se ljudi spoticati“ ne znači da će pasti ili biti slabi, već da će ih pokositi Moja ruka. Izraz „vernici“ u „za vernike, taj kamen je temeljac njihove izgradnje“ odnosi se na one uslužitelje koji su odani, a „temeljac njihove izgradnje“ odnosi se na blagodat i blagoslove koje će dobiti pošto verno budu vršili službu za Mene. Svedočenje za prvorođene sinove ukazuje na to da će čitava ova epoha uskoro proći; odnosno, ona simbolizuje uništenje Sotoninog carstva. Samim tim, za neznabošce, to je kamen koji ih mrvi do smrti. Dakle, razbijanje svih nacija u paramparčad odnosi se na potpunu obnovu čitavog sveta; stari svet će odumreti, a novi će se uspostaviti – to je osnovno značenje „razbijanja.“ Da li ste razumeli? Delo koje obavljam u toj poslednjoj etapi može se rezimirati u samo nekoliko reči. To je Moje čudesno delo i vi treba da dokučite Moju volju u Mojim rečima.

Prethodno: Poglavlje 117

Sledeće: Poglavlje 119

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera